Ceza Hukuku

ceza hukuku

Ceza Hukuku; suç ve ceza düzenlemelerini ihtiva eden hukuk dalıdır. Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Ceza Hukuku Özel Hükümler olarak iki ayrımda incelenir. Genel Ceza Hukuku; suç kavramı, tanımı, maddi ve manevi unsurları, hakim genel ilkeleri, ceza kavramı ve tanımı, cezayı azaltan ve cezayı ortadan kaldıran halleri inceler. Özel ceza hukuku ise; ülke yasalarına göre suç sayılan fiilleri, suçların kapsam ve sınırlarını ve suçların işlenmesi halinde gereken yaptırımları inceler.

Ceza Hukuku, hukuk kurallarının ihlaline neden olan fiil ve durumlar ile ilgilenir ve toplumsal hayatın değerlerini koruyarak kişilerin özgür, güvenli ve demokratik bir zeminde yaşamalarını amaç edinir. Hukuk düzenini ihlal eden haksızlıkları suç olarak isimlendiren ceza hukuku, kişilerin uyması gereken kuralları belirler. Kişiler, ceza hukuku eliyle düzenlenen kurallara uygun davranmadığı takdirde yine ceza hukuku tarafından düzenlenen ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalır.

Toplumsal hayatın düzeni ve değerlerini koruma altına alan ceza hukuku, kuralları ihlal eden kişilere yaptırım uygulamak suretiyle toplumsal yaşam düzeninin ve değerleninin ihlal edilmesine mani olur. İhlali gerçekleştiren kişinin cezalandırılması, ıslah edilmesi ve topluma tekrar kazandırılmasını amaçlar.

Ceza Hukuku Blog Yazıları


istanbul ceza avukatı

İstanbul Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı

Avukatlık mesleği, Türk Hukuk Sistemi içerisinde yasal bir branşlaşma ihtiva etmez. Bu nedenle İstanbul ceza avukatı ve ağır ceza avukatı gibi branşlaşmaya işaret eden mesleki tanımlamalar doğru değildir. Avukatlar, hukukun her alanına ilişkin işlem, uyuşmazlık ve davalarda hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti verir. Ancak, daha çok ceza hukukundan doğan davalara hukuki yardım veren ve ceza […]
Devamını Oku
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu ve Cezası

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu ve Cezası

Silahlı terör örgütüne üye olma suçu ve cezasını, yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 220 ve 314’üncü maddeleri çerçevesinde incelemek gerekir. Zira m.220’de “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçu; m.314’te ise “silahlı örgüt” suçu düzenlenmiştir. Her iki suçu TCK çerçevesinde özetlemiş ve Yargıtay’ın örnek kararlarına yer vermiş bulunmaktayız. Öncelikle TCK m.220’de belirtilen suça göz atalım. Buna göre, […]
Devamını Oku
Uyuşturucudan Ehliyet Kaptırma ve Cezası (2024)

Uyuşturucudan Ehliyet Kaptırma ve Cezası (2024)

Trafikte araç kullanan sürücüler kurallara uymakla yükümlüdür. Kural ihlali yapılması halinde çeşitli cezalarla karşılaşılır. Sürücünün ehliyetine el konulabileceği gibi idari para cezası, aracın bağlanması, ceza puanı verilmesi gibi yaptırımlar da kural ihlalleri karşısında uygulanabilmektedir. Uyuşturucudan ehliyet kaptırma ve cezası da sürücüleri ilgilendiren hususlar arasında yer alır. Uyuşturucu madde kullanan kişiler Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılmaktadır. […]
Devamını Oku
Ehliyete El Konulmasına İtiraz (Ehliyeti Geri Alma) 2024

Ehliyete El Konulmasına İtiraz (Ehliyeti Geri Alma) 2024

Ehliyet, trafikte araç kullanmak için sürücülerin sahip olması gereken resmi bir belgedir. Sürücü belgesi olarak da bilinen ehliyete el konulması bazı durumlarda uygulanabilen yaptırımlardan biridir. Sürücü belgesine el konulması halinde hukuki prosedüre uygun şekilde hareket edilmesi gerekir. Ehliyete el konulması halinde kişi trafikte araç kullanma iznini kaybeder. Ehliyete el konulmasına itiraz yolları söz konusu olduğunda […]
Devamını Oku
Alkollü Araç Kullanmaktan Ehliyet Kaptırma Geri Alma

Alkollü Araç Kullanmaktan Ehliyet Kaptırma Geri Alma

Alkollü iken araç kullanan kişilerin trafikte tespit edilmesi durumunda yaptırım olarak ehliyetine el konur. Alkollü iken araç kullanan kişiye aynı zamanda idari para cezası da uygulanır. Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında uyuşturucu madde etkisinde iken ya da  alkollü biçimde araba kullanan sürücülere cezai yaptırım uygulanır. Sürücü trafik görevlilerin yaptığı denetimler sırasında teknik cihazlar aracılığı ile alkollü […]
Devamını Oku
Adli Sicil Kaydı Bulunan Kişilerin Ehliyet İşlemleri

Adli Sicil Kaydı Bulunan Kişilerin Ehliyet İşlemleri

Sabıka kaydı veya diğer adıyla adli sicil kaydı kişinin işlediği bir suça verilen cezanın yer aldığı kayıtları içerir. Bir kişi suç işlediğinde ve buna binaen ceza yargılamasının ardından cezanın kesinleştiği durumlarda süreli bir hapis cezası ya da adli para cezası uygulanırsa bu bilgiler adli sicil kaydına işlenir. Sabıka kaydına işlenen cezalar kanunda belirtilenler arasında ise […]
Devamını Oku
Forex avukatı istanbul

Forex Davası Avukatı

Forex avukatı ile çalışıldığında forex dolandırıcılığı sebebi ile mağduriyete uğrayanların zararları giderilebilir. Forex mağdurları ve forex dolandırıcıları arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda avukat desteği alınması gerekir. Forex avukatları bu tür uyuşmazlıkların çözümü için açılacak olan forex davaları kapsamında hukuki danışmanlık verir. Forex dolandırıcılığı oluştuğunda mağduriyet yaşayanların para iadesi alabilmesi için mahkeme kanalı ile hareket edilir. […]
Devamını Oku
Uzlaşma Kapsamında Suçlar Nelerdir? 2023

Uzlaşma Kapsamında Suçlar Nelerdir? 2024

Suçun mağduru ve faili arasında iletişim kurulması ile neticelenen uzlaşma sırasında tarafsız bir uzlaştırmacı arada olur. Tarafsız bir kimse fail ve mağdur arasında uyuşmazlığın çözümüne yönelik olarak hareket eder. Uzlaşma, iletişim sürecinin ardından ortaya çıkan anlaşmayı tanımlar. Uzlaşma anlaşması soruşturma veya kovuşturma aşamasında yapılabilir. Bu anlaşmanın yapılabilmesi için şartların varlığına bakılır. Arabuluculuk müessesesi ile uzlaşma […]
Devamını Oku
Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu ve Cezası

Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu ve Cezası

Taksirle ölüme neden olma suçunda başkasının yaşam hakkı korunur. Taksir olarak tanımlanan durum TCK 22. Madde kapsamında “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etme sebebi ile suçun yasal tanımında belirtilen sonucu öngörülmeyerek gerçekleşmesidir”. Toplum içinde yaşayan bireylerin başkasının can ve mal güvenliğine zarar vermemesi gerekir. Taksirli sorumluluk özensizlik ve tedbirsizlikten kaynaklanır. Tedbir alma görevi ihmal […]
Devamını Oku
Resmi Bir Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçu TCK 206

Resmi Bir Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçu TCK 206

Resmi bir belge düzenlenirken yetkili kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi hakkında 3 ay- 2 yıl aralığında hapis cezası veya adli para cezası verilebilir. Bu suç işlendiği takdirde resmi belgenin fonksiyonlarını yerine getirme ihtimali yok edilir. Kamu güvenini ilgilendiren suç bu sebeple Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılır. Suçla korunacak olan hukuki değer kamu güveni olduğundan […]
Devamını Oku
Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu 2023 - TCK 116 Cezası

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu 2024 – TCK 116 Cezası

Hürriyete karşı işlenen suçlar arasında yer alan ve bireylerin güvenlik ve huzurunu ihlal eden fiiller yasa gereği cezalandırılır. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu da bu kapsamda yer alır. Bireyin en temel hakları arasında yer alan ve Anayasa’nın yanı sıra uluslararası düzenlemelerle de güvence altına alınmış bulunan özgürlük hakkının korunması gerekir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, kişilere […]
Devamını Oku
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu seçimlik hareketli bir suç olurken serbest hareketli suçlar arasında kabul edilir. Suçta manevi unsur ise genel kasttır. Fail suçun unsurlarını bilmeli ve istemelidir. Hürriyetin tehdit edilmesi suçunda kişi bir yere gitme özgürlüğünden mahrum bırakılabileceği gibi bir yerde kalma hürriyetinden de engellenebilir. Kişi kendi özgür iradesi ile serbestçe hareket edebilir. 5237 […]
Devamını Oku
Suça Azmettirme ve Cezası – TCK 38. Madde

Suça Azmettirme ve Cezası – TCK 38. Madde

Hukuka aykırı bir eylemi yapma niyeti olmadığı halde bir kişinin suç işleme konusunda yönlendirilmesi, başkasının etkisinde kalmak sureti ile suç işleme kararı alması suça azmettirmedir. Suçun faili sıfatını taşıyan kişi suça azmettirilen olurken suça azmettiren de suç işleme niyeti olmayan kişinin yönlendirilmesine sebep olan ve bu sebeple cezalandırılan kişidir. TCK 38 kapsamında suça azmettirme cezalandırılan […]
Devamını Oku
Uyuşturucu Suçlarında Denetimli Serbestlik

Uyuşturucu Suçlarında Denetimli Serbestlik

Türk Ceza Kanunu 188. Madde kapsamında; uyuşturucu maddelerin imali, ithal edilmesi, ihracı, temin edilmesi, bulundurulması, kullanımının kolaylaştırılması depolanması ya da nakledilmesi suçtur ve cezalandırılır. Ceza davası kapsamında yer alan bu suçlarda toplumun doğrudan ya da dolaylı yollarla zarara uğraması da gündeme geldiğinden davaların bir diğer özelliği de kamu davası niteliğini haiz olmalarıdır. Uyuşturucu Madde İmal […]
Devamını Oku
Suçsuz Yere İftiraya Uğramak

Suçsuz Yere İftiraya Uğramak

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267’nci maddesi uyarınca bir kimse hakkında hukuka aykırı bir fiil isnat etmek sureti ile idari yaptırım uygulanması ve hakkında soruşturma başlatılması için iftira atılması suç olarak kabul edilir. TCK m. 267 şu şekildedir: (1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında […]
Devamını Oku
Kara Para Aklama Suçu ve Cezası

Kara Para Aklama Suçu ve Cezası

Kara para aklama suçunun anlaşılabilmesi öncül suç ve suç geliri kavramlarının izah edilmesi ile mümkündür. Öncelikle kara para aklama suçundan evvel bir suç işlenmiş olmalıdır. Öncül suç olarak tanımlanan bu durum sonucunda ortaya herhangi bir ekonomik değer çıkmalıdır. Ortaya çıkan bu ekonomik değerin yasadışı özellikten kurtarılıp yasalmış gibi bir izlenim yaratılması için işlenen fiiller söz […]
Devamını Oku
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Cezası

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Cezası

Çevrenin korunması her bireyin sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için gerekli olan ön koşuldur. Çevrenin korunmasına yönelik düzenlemeler her ülkenin önemsediği konular arasında ilk sırada yer alırken Türkiye için de aynı durum geçerlidir. Çevrenin yapısında oluşacak bozulmalar çevreye verilen zararlarla doğru orantılı olurken ekolojik dengenin bozulması sonuçlarını doğurur. Doğa ve insanlar arasındaki bağın ortadan kalkmasına sebebiyet […]
Devamını Oku
Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası (TCK m. 79)

Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası (TCK m. 79)

Göçmen Kaçakçılığı Suçu seçimlik hareketli suçlardan biridir. Seçimlik hareketli bir suç olarak kanunda yer bulan bu suç kapsamında maddi menfaat sağlama amacı güdülür. Maddi menfaat sağlama amacı güdülmesinin yanı sıra genellikle suç örgütleri ile hareket edildiği görülmektedir. Göçmenler başka ülkelere kaçırılmak üzere suç örgütlerinden yardım alınarak zarara uğratılmakta bu suça bağlı olarak ölüm ve yaralanmalar […]
Devamını Oku
Kamu Görevlisine Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

Kamu Görevlisine Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

TCK 125/3 uyarınca işlenen hakaret suçunun takibi şikâyet tabi değildir. Kamu görevlisine hakaret edildiğinde Cumhuriyet savcılığı tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılır. Hakaret suçu şerefe karşı işlenen suçlar kapsamında yer alan bir suçtur. Bu suç iki şekilde işlenebilmektedir. Fail, somut bir olgu ya da fiili isnad ettiğinde ya da genel ve soyut niteliğe haiz söz ve davranışlarla […]
Devamını Oku
Basit Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Basit Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Haksız bir çıkar sağlama amacı ile oluşan dolandırıcılık suçu, nitelikli veya basit şekilde işlenebilen bir suçtur. Fail bu suçu işlerken hileli davranışlar eşliğinde bir kimseyi aldatma gayesi güder. Fail mağdurun ya da başkasının zararına hareket ederken kendine veya bir başkasına yarar sağlamak ister. Bu suçun takibi şikâyete bağlı değildir. Savcılık makamı suç işlendiğinde davaya dahil […]
Devamını Oku
Cinsel İftira Atmanın Cezası Nedir?

Cinsel İftira Atmanın Cezası Nedir?

Bir kimse hakkında hukuka aykırı bir fiilin isnadı iftira suçunu oluşturur. Fail, masum olduğunu bilmesine rağmen bir kişiye suç attığında iftira suçu ortaya çıkar. TCK 267 uyarınca iftira suçu cezalandırılırken bu suç çeşitli biçimlerde işlenebilir. İftira atma bu suçta en önemli olgu olurken mağdur belirli ve somut bir fiille isnad edilir. Fiilin belirsizliği iftira suçunun […]
Devamını Oku
Jigolo Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

Jigolo Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

Jigolo dolandırıcılığı dolandırıcılık türlerinden biridir. Bu suçta da haksız bir çıkar sağlamak maksadı ile hareket edilirken bir kimse hileli davranışlarla aldatılmak sureti ile zarara uğratılır. Mağdurun zarara uğratılması sırasında fail kendi yararına ya da bir başkasına menfaat tesis etmek üzere hareket eder. Dolandırıcılık suçu takibi şikâyete bağlı suçlar arasında değildir. Savcılık bu suçun oluştuğunu haber […]
Devamını Oku
Adli Kontrol Nedir? Adli Kontrol Kararına İtiraz

Adli Kontrol Nedir? Adli Kontrol Kararına İtiraz

Sanık ya da şüpheli hakkında tutuklama gerekçelerinin ortaya çıkmış olmasına rağmen tutuklama kararı vermek yerine adli kontrol tedbiri uygulanabilir. Adli kontrol bir ceza muhakemesi tedbiri olarak başvurulan kanun yoludur. Hakkında adli kontrol kararı verilen sanık ya da şüphelinin denetim altına alınması sağlanır. İdari bir yol olan adli kontrol adli bir kararla uygulanır. Bu sayede sanık […]
Devamını Oku
Yurt Dışına Çıkış Yasağı Nasıl Kaldırılır?

Yurt Dışına Çıkış Yasağı Nasıl Kaldırılır?

Adli kontrol uygulamalarından biri de yurt dışına çıkış yasağıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu 5271 sayı ile yürürlüktedir. Bu kanunun 109. Maddesi ve devamındaki maddeler aracılığı ile düzenlenen adli kontrol şartları, tutuklamaya yönelik sebeplerin olmasına rağmen uygulanabilir. Sanık hakkında tutuklama kararı verilebilecek durumlar arasında kuvvetli suç şüphesi, sanığın kaçma ihtimali ya da delillerin karartılma olasılığı yer alır. […]
Devamını Oku
Bahis Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

Bahis Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

Bahis Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası son dönemlerde toplumda sıklıkla karşılaşılan konulardan biridir. Bu suç işlenirken çeşitli şekillerde para istemek sureti ile ya da kişiler korkutularak gerçekleştirilebilmektedir. Dolandırıcılık örnekleri arasında savcı ya da polis adına aradığını ifade etmek ilk sıralarda yer almaktadır. Bu suçu işleyen kişi veya kişiler telefonla aradıkları kimseleri yasadışı bahis oynadıklarını söyleyerek korkutmaktadır. […]
Devamını Oku
Cinsel İftira Mağdurları Hangi Hukuki Haklara Sahiptirler?

Cinsel İftira Mağdurları Hangi Hukuki Haklara Sahiptirler?

Cinsel suçlar ortaya çıktığında fail ve mağdur arasında herhangi bir tanıklık olmadan gerçekleşme ihtimali yüksek olur. Bu sebeplerle de cinsel suçlara yönelik mağdur beyanlarında bazı koşulların sağlanması durumunda beyanın suçu ispatlama değeri diğer delillere kıyasla farklı tutulur. Yargıtay bu konuda mağdur beyanını koşulların varlığına bakarak üstün tutar. Cinsel suçlarda beyan delili, belge delili, belirti delili […]
Devamını Oku
Devre Mülk Dolandırıcılığı Nedir ve Mağdurları Ne Yapmalıdır?

Devre Mülk Dolandırıcılığı Nedir ve Mağdurları Ne Yapmalıdır?

Bir mesken yılın belirli dönemlerinde ortak maliklerden her birinin kullanımına tahsis edildiğinde devremülkten söz edilmiş olur. Kişilere ortak bir meskeni kullanım hakkı sağlayan irtifak hakkı satılmak sureti ile de devremülk satışlarında yanlış işlemler yapılabilmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu madde 57’de devremülke ilişkin bilgiler yer alır. Uygulama sırasında satıcılar devremülk olarak işlem yapıyor olsa da sözleşmelerin hukuki […]
Devamını Oku
Sosyal Medya ve Instagram Dolandırıcılığı

Sosyal Medya ve Instagram Dolandırıcılığı

Sosyal medya günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı bir mecradır. Bu platformlarda yer alan kullanıcıların dolandırıcılık faaliyetlerine maruz kalması ise sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Facebook, Instagram ya da farklı bir mecrada yer alan kullanıcılar sahte hesaplar üzerinden kandırılarak dolandırılabilmektedir. Dolandırıcıların izlediği yollardan biri bu mecralarda sahte hesap açmak ve diğer kullanıcılara bu sahte hesaplar üzerinden bildirim […]
Devamını Oku
Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik kuralları sürücülerin yanı sıra yayaların da can ve mal güvenliğini sağlamak için uygulanır. Trafik kurallarına uyulup uyulmadığının denetimi ise kolluk kuvvetleri tarafından yapılmaktadır.  Denetlemeler sırasında karayolları üzerinde trafik polisleri belirli yerlerde kontrol noktaları oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra radar, mobese cihazı gibi araçlar yardımı ile de sürücülerin kurallara riayet edip etmediği anlaşılabilir. Denetlemelerin amacı kurallara […]
Devamını Oku
Kapora Dolandırıcılığı Suçu

Kapora Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

Yargıtay kararları incelendiğinde kapora dolandırıcılığı suçunun nitelikli dolandırıcılık olarak kabul edildiği görülür. Günümüzün en yaygın dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan kapora dolandırıcılığı internet ortamı kullanılarak da kolaylıkla işlenebilmektedir. Mağdurun kandırıldığı ve hileli hareketlerle zarara uğratıldığı dolandırıcılık suçu faile ya da bir başka kişiye yarar sağlama amacı ile işlenir. Dolandırıcılık suçu işlenirken planlı bir şekilde hareket etmek […]
Devamını Oku
Sosyal Medyada Müstehcenlik Suçu

Sosyal Medyada Müstehcenlik Suçu

5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 226 ıncı maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu, genel ahlaka karşı suçlar bölümünde ele alınır. Bu suçla korunan hukuki değer toplumu meydana getiren bireylerin zihinsel, bedensel, ruhsal ve ahlaki yapılarıdır. Kanun koyucu özellikle çocuklar açısından da suçu yaptırımlarla engellemeye çalışılır. Toplumun ahlaki değerlerine aykırı eylemler kanun aracılığı ile cezalandırılırken müstehcenlik suçu […]
Devamını Oku
Zorla (Tehditle) Senet imzalatma Suçu ve Cezası

Zorla (Tehditle) Senet İmzalatma Suçu ve Cezası

Yağma suçları arasında sayılan Zorla (Tehditle) Senet imzalatma Suçu ve Cezası kanun koyucu tarafından basit veya nitelikli haline göre farklı cezalara konu olur. Senedin yağmalanması için fiil işlenirken cebir ya da tehdidin varlığına bakılır. Mağdur, şiddet, tehdit veya baskı altında tutularak senet imha edildiğinde, alındığında yağma suçu ortaya çıkar. Bu fiil işlenirken maddi bir karşılığa […]
Devamını Oku
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) – CMK 231

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) – CMK 231

Ceza Muhakemesi Kanunu 231. Madde uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması HAGB olarak kısaltılır. Sanığa verilen cezanın belirli bir denetim süresine tabi olunmak sureti ile sonuç doğurmaması için sanığın bu süre içinde kasıtlı olarak suç işlememesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Bu karar kapsamında sanık hakkında hükmolunan cezanın ortadan kalkması mümkün hale gelmektedir. Karara uygun davranan […]
Devamını Oku
Uygunsuz Fotoğraf Paylaşmanın Cezası

Uygunsuz Fotoğraf Paylaşmanın Cezası

İnsan sosyal yaşamın içinde hukuki haklara sahip olarak yaşar. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda kişinin haklarının korunabilmesi için hukuk kuralları devreye girmektedir. Günümüzde özel hayatın gizliliği ihlali dijital kanallar kullanılmak sureti ile yapılabilmektedir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda kullanılan dijital kanallar sebebi ile suç nitelikli hale gelmektedir. Bu kasamda da TCK 134/2 uyarınca nitelikli […]
Devamını Oku
İzinsiz Ses Kaydı Almak Suç mudur?

İzinsiz Ses Kaydı Almak Suç mudur?

İzinsiz ses kaydı alınması belli usullere ve hukuk kurallarına aykırı biçimde gerçekleştirildiğinde suç teşkil eder. Bu kayıtlar alınırken hukuka ve usullere uygun davranılması kaydın delil niteliğine sahip olmasına yol açarken aksi durumda kaydı alan kişinin suç işlediği kabul edilir. İzinsiz alınan kaydın sistematik bir şekilde ve planlanarak elde edilmiş olması hukuka aykırılık teşkil edeceğinden delil […]
Devamını Oku
Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

Mahkemenin duruşma öncesinde duruşma görülene dek yapacağı çalışmalar tensip tutanağında yer alır. Yapılacak iş ve işlemlerin kaydedildiği tensip zaptı davanın açıldığı mahkemenin hâkimi tarafından hazırlanır. Bu zaptın hazırlanmış olması hâkim tarafından dava dosyasının incelendiği ve davaya yönelik iş ve işlemlerin tamamlandığı anlamına gelmektedir. Tensip zaptı hazırlandığında ilgili kişi bunu e-devlet üzerinden veya UYAP’tan görebilmektedir. Tensip […]
Devamını Oku
Ceza Davalarında Yargılamanın Yenilenmesi – CMK 311. Madde

Ceza Davalarında Yargılamanın Yenilenmesi – CMK 311. Madde

Yargılamanın yenilenmesi olağanüstü kanun yollarından biridir. Kanun yolu ile kesinleşen hükümde oluşacak adli hataların giderilmesi amacı ile başvurulan bu hukuk yolu Ceza Muhakemesi Hukuku kapsamında uygulanır. Mahkemenin kurduğu ve kesinleşen hükümler 5237 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.311 uyarınca koşulları taşıdığında hükümlü lehinde ya da aleyhinde olabilecek şekilde yeniden yargılama yoluna gidilebilir. Yargılamanın yenilenmesi kesin hükümle […]
Devamını Oku
Denetimli Serbestlik Nedir ve Şartları Nelerdir?

Denetimli Serbestlik Nedir ve Şartları Nelerdir?

Bir ceza hukuku kurumu olan denetimli serbestlik ceza alan kişinin cezasını yasa çerçevesinde sosyal hayatın içinde çekmesine olanak tanır. Hükümlü işlediği suça istinaden cezasının infazı için cezaevine alındıktan sonra denetimli serbestlik yolu ile tahliye edilir. Denetimli serbestlik kapsamında da hükümlü sosyal yaşamı içerisinde takip edilir. Bu yasanın çıkarılma gerekçesi kişinin ailesi ve sosyal yaşamla olan […]
Devamını Oku
Ceza Hukukunda Kanun Yararına Bozma

Ceza Hukukunda Kanun Yararına Bozma

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı’na istinaf ve temyiz incelemesine tutulmayan fakat kesinleşen hüküm ve kararlarla ilgili olarak, ortaya çıkan hukuki aykırılıklara istinaden kanun yararına bozma yoluna başvurabilir. Hakkında kanun yararına bozma kanun yoluna başvurulacak olan karar veya hüküm maddi hukuka aykırı olabileceği gibi usul hukukuna da aykırı olabilir. Yargıtay Ceza Dairesi Yargıtay Başsavcılığı’nın talebi olmayan bir […]
Devamını Oku
Ceza Dava Dosyası Nedir ve Nasıl Kapanır?

Ceza Dava Dosyası Nedir ve Nasıl Kapanır?

Ceza davası dosyası açılacağı zaman savcılığın bir iddianame hazırlaması gerekir. Savcılık bazı durumlarda kendiliğinden yani re ’sen bazı suçlarda ise şikâyete bağlı olarak soruşturma başlatarak kamu davası açar. Savcılık makamı toplumu temsilen devlet tarafından görevlendirilir. Kamunun haklarının korunması için savcılık makamının görev alanına ihtiyaç duyulur. Ceza davalarının tümü kamu davası niteliği taşır. Bu davalarda mahiyetin […]
Devamını Oku
Kişisel Verileri Ele Geçirme, Yayma Suçu ve Cezası – TCK 136

Kişisel Verileri Ele Geçirme, Yayma Suçu ve Cezası – TCK 136

Kişisel veriler adından da anlaşılabileceği gibi kişiye özgüdür. Bu bilgilerin hukuka aykırı yollardan ele geçirilmesi, yayılması, başkalarına verilmesi kanun uyarınca yasaktır. Kişinin hayatının gizliliğini ihlal etmek kapsamında yer alan kişisel verilerin ihlali suç olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan farklı bir suç olması ile de verilen cezalarda değişiklik olur. Kişisel […]
Devamını Oku

Suçun Unsurları Nelerdir?

Suç, hukuki olmasının yanı sıra sosyolojik ve kriminolojik bir olay olmasıyla da dikkat çeker. Suç bir toplum olayıdır. Bu toplum olayını belli bir yerde ve belli bir dönemdeki toplumun taşıdığı koşullar ortaya çıkarır. Ceza kanunu tarafından açıkça cezalandırılan her fiil suç olarak kabul edilir. Suç unsurlardan müteşekkildir. Suçun kurucu unsurlarının yanı sıra ikinci derece etkili […]
Devamını Oku
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (Takipsizlik) Karar Nedir?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (Takipsizlik) Karar Nedir?

KYOK olarak adlandırılan karar kovuşturmaya yer olmadığına dair karardır. Bu karar aynı zamanda takipsizlik kararı olarak da bilinmektedir. Şüpheli kişi hakkında başlatılan soruşturma neticesinde Cumhuriyet Savcısı yeterli şüphe oluşmasını sağlayacak delile ulaşamadığında bu kararı verebilir. Kovuşturmanın mümkün olmadığı durumlarda da bu karar soruşturmayı yana Cumhuriyet savcısı tarafından verilebilir. Soruşturma dosyasının kapatılmasına yönelik bir karar olan […]
Devamını Oku
Kullanma Hırsızlığı Suçu ve Cezası (TCK.m.146)

Kullanma Hırsızlığı Suçu ve Cezası (TCK.m.146)

Türk Ceza Kanunu uyarınca çeşitli suçlar işlendiğinde verilecek cezalar belirlenir. Kullanma hırsızlığı suçu ve cezası da 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 146 ıncı maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. Bu suç basit hırsızlık suçundan farklıdır. Fail bu suçu işlerken karşısındaki kişinin rızası dışında hareket etmektedir. Burada fail kendisine ya da bir başkasına yarar sağlamayı hedefler. Failin aldığı […]
Devamını Oku
Tutuklama Nedir? Tutuklamanın Şartları Nelerdir?

Tutuklama Nedir? Tutuklamanın Şartları Nelerdir?

Geçici olarak uygulanan koruma tedbiri tutuklama olarak adlandırılır. Şüpheli ya da sanığın kaçmaması, delillerin muhafaza edilmesi gibi çeşitli nedenlerle başvurulan bu yol bir koruma tedbiri olarak tercih edilir. Tutuklama kararını yalnızca hâkim verebilir. Hâkim soruşturma ya da kovuşturma aşamasında tutuklama kararı verebilir. Tutuklama kararı verileceği zaman soruşturma aşamasında ise Sulh Ceza Hakimliği bu kararı verir.  […]
Devamını Oku
Alkollü Araç Kullanma Cezası 2023

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024

Kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için trafik kurallarına uyulması zorunludur. Ülkemizde trafik kurallarının; 2918 sayılı yürürlükteki Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında düzenlemesi yapılır. Bu kurallar çerçevesinde alkollü araç kullanma davranışı da cezalandırılmaktadır. Alkollü araç kullanma kanun gereği yasak olan bir davranıştır. Yasal düzenlemelere uymayan kişiler hakkında idari para cezası verileceği gibi […]
Devamını Oku
Basit Yargılama Usulü – CMK m.251

Basit Yargılama Usulü – CMK m.251

Hukuk sistemine dahil edilen alternatif cezai uyuşmazlık çözüm yollarından biri de basit yargılama usulüdür. Uygulama ile mahkemelerdeki iş yükü azaltılmaya çalışılmaktadır. Mahkemelerin iş yükünü azaltmanın yanı sıra ceza davası sebebi ile sanık sıfatını alan kişilerin makul süresi içerisinde yargılanması için de bu uygulama tercih edilir. Basit yargılama usulü ile duruşma yapılmadan cezai uyuşmazlıklar çözümlenmek istenir. […]
Devamını Oku
Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu – TCK 216

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu – TCK 216

Kamu barışını tehlikeye sokan suçlar arasında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu da yer alır. 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesi, bu suça yönelik yaptırımların yer aldığı kanun maddesidir. Suç nitelikli hali ile işlendiğinde ise Türk Ceza Kanunu’nun 218’inci maddesinde yer alan yasal düzenlemeye bakılır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca […]
Devamını Oku
Karakolda İfade Verdikten Sonraki Süreç

Karakolda İfade Verdikten Sonraki Süreç

Hayatın herhangi bir noktasında başımıza gelen ya da şahit olduğumuz ve suç unsuru oluşturan olaylar sebebiyle hemen hemen bir çoğumuz karakola ifade veririz. Bundan sonraki süreçte ise yasaların uygun gördüğü şekilde süreç ilerler ve olayın dahli ya da şahsımıza gerek olmadan dava devam eder. Ancak her ne olursa olsun olayın dahli olan herkeste Karakolda İfade […]
Devamını Oku
Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2024

Ehliyetsiz olmak, bir aracı kullanmaya yetkisi bulunmayan kişi demektir. Çünkü kişi resmi kurumlar aracılığıyla belli koşulları karşılamadan, kanunsuz bir biçimde bunu yaptığı için hukuki olarak suçlu konumuna düşer. Her şeyden öte trafikteki araç yoğunluğu ve farklı koşullarda göz önünde tutulursa kişi hem kendi hem de başka insanların hayatına kast etme durumuna gelmiş olur. Tabii böyle […]
Devamını Oku
Bitcoin Dolandırıcılığı ve Cezası

Bitcoin Dolandırıcılığı ve Cezası

Günümüz şartlarında kripto para gibi yatırım araçları ve bunların üzerinden kazançlar her geçen gün artıyor. Gelirlerin hızlı katlanması, insanların çabuk kazanç elde etme hırsını ise tetikliyor. Tabii bunun yanında talebin oldukça yoğun olduğu, Bitcoin kripto para üzerinden çeşitli şekillerde dolandırıcıların da varlığı hat safhaya çıkmış durumda. Oldukça profesyonel şekilde hareket eden dolandırıcılık çetelerinin ellerine düşen […]
Devamını Oku
Kadına Şiddet Suçu ve Cezası

Kadına Şiddet Suçu ve Cezası

Kadına Şiddet Suçu ve Cezası başlıklı içeriğimiz; kadınların gerek ev içinde gerek kamusal alanda maruz kaldığı şiddet karşısında başvurabileceği temel hukuki düzenlemelere ve yasal haklara mercek tutmaktadır. İçeriğimizde şiddetin her türlüsüne, tek taraflı ısrarlı takibe, yıldırma ve kadın ticaretine maruz kalınması halinde yararlanılabilecek hukuk yolları ve dikkat edilmesi gereken hususlar incelenmiştir. Şiddete maruz kalan kadınların […]
Devamını Oku
Change Araç Davası

Change Araç Davası

Change araç davası olarak adlandırılan davalar change araç satışlarında görülen artış nedeni ile daha sık gündeme gelmektedir. Bu durumda etkili olan önemli unsurlardan biri de 2. el araç piyasalarında oluşan hareketliliği fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli kişilerdir. Araç satışları sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur. Motor numarası, şasi numarası gibi teknik konular her aracı […]
Devamını Oku
Müstehcenlik Suçu | TCK md.226

Müstehcenlik Suçu | TCK md.226

Genel ahlaka karşı işlenen suçlardan biri de müstehcenlik suçudur. TCK 226 müstehcenlik suçu ile ilgili olarak uygulanacak yaptırımları kapsamaktadır. Müstehcenlik olgusunun varlığı tespit edilirken toplumun geneline göre hareket edilir. Yargıtay uygulamalarında bu husus dikkat çekmektedir. Müstehcenlik suçunda hukuki menfaat toplumun ar ve haya duyguları olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple toplumun ar ve haya duygularını inciten […]
Devamını Oku
Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Adli kontrol; şüpheli veya sanığın, tutuklaşa şartlarının varlığı halinde, kanunda sayılı bir veya birkaç yükümlülüğe tabi tutulmasıdır. Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği başlıklı içeriğimizde, adli kontrol kararına ve işbu karara itiraz usulüne ilişkin merak konusu hususlara değineceğiz. İçeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz. Adli kontrol, 5271 sayılı yürürlükteki Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Adli Kontrol” başlıklı […]
Devamını Oku
Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçu

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçu

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçu, 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 142’inci maddesinde hükme bağlanan “Nitelikli Hırsızlık” başlığı altında düzenlenmiştir. Farklı bir deyişle, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçu, hırsızlık suçunun nitelikli halidir. Dolayısıyla, öncelikle hırsızlık suçunun düzenlendiği madde metnini paylaşmak gerekir. TKC md.141: “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya […]
Devamını Oku
FETÖ Davalarına Bakan Avukatlar

FETÖ Davalarına Bakan Avukatlar

FETÖ davalarına bakan avukatlar, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sebebiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde müdafi sıfatıyla hukuki yardım sağlayan avukatlardır. FETÖ davalarına bakan avukatlar özellikle ceza ve ağır ceza hukukunda uzmanlık sahibi olup, bu alanlara ilişkin bilgi, birikim ve deneyimlerini kullanarak hukuk danışmanlığı & dava takip hizmeti verir. AHD Hukuk & Danışmanlık İstanbul FETÖ Davaları […]
Devamını Oku
Gizli Çekilen Cinsel Görüntülerin İfşası

Gizli Çekilen Cinsel Görüntülerin İfşası *2024 Güncel

Gizli Çekilen Cinsel Görüntülerin İfşası Gizli çekilen cinsel görüntülerin ifşası, özellikle internetin ve bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi akıllı elektronik cihazların yaygın kullanımıyla birlikle uygulamada sıkça karşılaşılan suç tipidir. Gizli çekilen cinsel görüntülerin ifşasına ilişkin merak konusu hususları izah ettiğimiz içeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz. Rızası alınmaksızın, bir başkasına ait çıplak, mahrem, pornografik […]
Devamını Oku
Mükerrer Suç Nedir, suçta tekerrür ne demek?

Suçta Tekerrür *2024 Mükerrer Suç Nedir?

Mükerrer Suç Nedir, Suçta Tekerrür Ne Demek? Mükerrer, TDK sözlüklerinde; “Tekrarlanmış, yinelenmiş” demektir. Mükerrer suç ise tekrar edilen, yinelenen suç anlamına gelmektedir. Buradan hareketle, tekrarlanan ve süreklilik kazanan suçlar için “mükerrer suç” deyimi kullanılır. Mükerrer suça ilişkin merak konusu hususları izah ettiğimiz içeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz. Geçmişte işlediği bir suç sebebiyle hakkında kesinleşmiş […]
Devamını Oku
Silahlı Terör Örgütü FETÖ|PDY Üyeliği

Silahlı Terör Örgütü FETÖ | PDY Üyeliği *2024 Güncel

Silahlı Terör Örgütü FETÖ | PDY Üyeliği Silahlı terör örgütü FETÖ | PDY üyeliğine ilişkin merak konusu hususların izah edildiği içeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz. FETÖ | Paralel Devlet Yapılanması üyeliğine değinmeden önce, ilk olarak silahlı terör örgütü kavramı üzerinde durmak gerekir. Bu bakımdan, öncelikle silahlı terör örgütünün unsurlarını açıklayalım Silahlı terör örgütünün ilk […]
Devamını Oku
Hırsızlık Suçu Avukatı İstanbul

Hırsızlık Suçu Avukatı

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 141 ve 142. Maddeleri hırsızlık suçu ile ilgilidir. Hırsızlık suçu avukatı ise bu kanun maddelerine dayanarak müvekkillerinin mağduriyetini gidermeye çalışır. Ya da müvekkillerinin masumiyetini kanıtlamaya çalışır.  Hırsızlık Suçu Avukatı Nedir ve Hangi Davalara Bakar? En iyi hırsızlık suçu avukatı, Türk Ceza Kanunu konusunda uzman ve ceza davalarında deneyimli olan hukuk […]
Devamını Oku
Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Nedir?

Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Nedir?

Koşullu salıverilme (şartlı tahliye), 5275 sayılı yürürlükteki Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Koşullu Salıverilme” başlıklı 107’inci ve 108’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Koşullu salıverilme, diğer bir ifadeyle şartlı tahliyeye ilişkin merak konusu hususları izah ettiğimiz içeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz. Koşullu salıverilme kurumundan yararlanan ve hapis cezasını cezaevi dışında şartlı olarak infaz edecek olan […]
Devamını Oku
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ve cezası

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ve cezası, 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” başlıklı 179’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçu ve cezası ise aynı Kanun’un 180’inci maddesinde düzenlenmiştir. İçeriğimizde, bahse konu suç hakkında merak konusu hususlar izah edilmiş olup, ziyaretçilerimizin istifadesine sunulmuştur. AHD Hukuk & Danışmanlık olarak, “Trafik […]
Devamını Oku
Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

Dolandırıldım Ne Yapmalıyım? Paramı Nasıl Alırım ve Nereye Şikayet Edebilirim?

Dolandırıldım ne yapmalıyım? sorusu, dolandırıcılık suçu mağdurlarınca merak konusudur. Dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık türleri, mağdurların ne yapması gerektiği, şikayet usulü ve nereye şikayet edileceği gibi merak konusu hususların izah edildiği makalemizin, dolandırıldım ne yapmalıyım? sorusuna yanıt arayan kişilerce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz. Dolandırıldım ne yapmalıyım? başlığı altında öncelikle dolandırıcılık suçunun ne olduğunu, nitelikli hallerini ve […]
Devamını Oku
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme (Mukavemet) Suçu ve Cezası

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme (Mukavemet) Suçu ve Cezası

Görevi yaptırmamak için direnme (mukavemet) suçu ve cezası, 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 265’inci maddesinde “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” başlığı altında düzenlenmiştir. Görevi yaptırmamak için direnme (mukavemet) suçu ve cezası hakkında merak konusu hususların izah edildiği içeriğimizin dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme (Mukavemet) Suçu Nedir? Görevi yaptırmamak için direnme (mukavemet) suçu; […]
Devamını Oku
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası – TCK 132

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ve cezası, 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 132’inci maddesinde “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. İçeriğimizde, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ve cezası bakımından merak konusu hususlar açıklanmış olup, ziyaretçilerimizin dikkatle incelemesini tavsiye ediyoruz. TCK md.132 Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ve cezası TCK md.132’de hükme bağlanmıştır. […]
Devamını Oku
İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası

İntihara yönlendirme suçu ve cezası, 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun “İntihara Yönlendirme” başlığı altında 84’üncü maddede düzenlenmiştir. Hayata karşı suçlardan biri olan intihara yönlendirme suçu, seçimlik hareketli bir suçtur. Aşağıda sıralanan hareketlerin icra edilmesiyle birlikte, intihara yönlendirme suçu vuku bulur: İntihara azmettirmek, İntihara teşvik etmek, Başkasının intihar kararını kuvvetlendirmek, Başkasının intiharına yardım etmek. AHD […]
Devamını Oku
İşkence Suçu ve Cezası

İşkence Suçu ve Cezası – TCK md.94 – 95

İşkence suçu ve cezası; suç şüphesi altında bulunan kişinin itirafta bulunmasını sağlamak için, algılama yeteneğini olumsuz etkileyecek veya ortadan kaldıracak bir davranışta bulunulmasının yasaklanması; aksi takdirde, söz konusu davranışta bulunanların cezalandırılması amacıyla 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 94’üncü ve 95’inci maddesinde düzenlenmiştir. Ceza yargılamasının esas amacı, somut gerçeğin araştırılarak, adil bir yargıya ulaşılmasıdır. Fakat, […]
Devamını Oku
Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu ve Cezası

Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu ve Cezası

Karşılıksız çek düzenleme suçu ve cezası, 5941 sayılı yürürlükteki Çek Kanunu’nda düzenlenmiştir. AHD Hukuk & Danışmanlık olarak, “Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu ve Cezası” başlıklı içeriğimizde, söz konusu suçun tanımı, suçla korunan hukuksal değer, suçun maddi ve manevi unsurları, faili, yaptırımı, suça etki eden nedenler ve yargılama usulüne ilişkin özel hükümler açıklanmış olup, ziyaretçilerimize sunulmuştur. Karşılıksız […]
Devamını Oku
Hapis Cezasının Ertelenmesi (TCK 51)

Hapis Cezasının Ertelenmesi (TCK 51)

Hapis cezasının ertelenmesi, 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 51’inci maddesinde düzenlenmiştir. Hapis cezasının ertelenmesi, failin işlediği suç sebebiyle mahkum edildiği hapis cezasının belirli şartlar altında infaz kurumu dışında infaz edilmesini sağlayan müessesedir. İçeriğimizde, hapis cezasının ertelenmesine ilişkin merak konusu hususlar izah edilmiş olup, dikkatle okunması tavsiye edilir. Hapis cezasının ertelenmesi kurumunun iki temel amacı […]
Devamını Oku
Darp Raporu Nereden ve Nasıl Alınır?

Darp Raporu Nereden ve Nasıl Alınır?

Darp raporu nereden ve nasıl alınır? sorusu, ne yazık ki darp edilen kişilerce merak konusudur. Darp, bir kişiyi kasten yaralamaya yönelik bir eylem olup maalesef sıkça yaşanmaktadır. Darp fiiline maruz kalan mağdur, yaşadığı olayın ruh halinde yarattığı hüzün, korku ve şaşkınlık sebebiyle ne yapması gerektiği hususunda tereddüt yaşar; çoğu zaman, mağduru olduğu darp eylemine karşı […]
Devamını Oku
Kamu Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Kamu Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Kamu davası, suç işlendiğine ilişkin yeterli şüphe oluştuğu kanaati üzerine savcılık tarafından açılan ceza davasıdır. İddia makamı (savcılık) tarafından ceza mahkemelerinde açılan davaların tamamı, ceza muhakemesine göre kamu davası niteliği taşır. Buradan hareketle denilebilir ki, şikayet üzerine ya da savcılık marifetiyle re’ sen açılan ceza davalarının tamamının hukuksal niteliği kamu davasıdır. Son soruşturmanın açılması kararı […]
Devamını Oku
Kesinleşmiş Hapis Cezalarını Bozan Avukatlar

Kesinleşmiş Hapis Cezalarını Bozan Avukatlar

Kesinleşmiş hapis cezalarını bozan avukatlar, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve fakat kesinleşmiş mahkumiyet kararının bozulması adına avukat yardımına başvurmak isteyen kişilerce merak konusudur. Öncelikle, kesinleşmiş hapis cezasının bozulup bozulamayacağı hususunu izah etmek gerek. Sanık hakkında hükmedilen hapis cezası, temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay ilgili Ceza Dairesi’nin ceza kararını onaması halinde kesinleşir. Kesinleşen hapis cezası, hükmün […]
Devamını Oku
Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bozulur Mu ve Nasıl Bozulur?

Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bozulur Mu ve Nasıl Bozulur?

Kesinleşmiş hapis cezaları bozulur mu ve nasıl bozulur? sorusu, ilgili hakkında hükmedilen hapis cezasının temyiz edilmesi ve Yargıtay ilgili Ceza Dairesi’nin ceza kararını onaması ve ilgili hakkında verilen hapis cezasının kesinleşmesi halinde merak edilen hususlardan biridir. Kesinleşmiş hapis cezalarının bozulup bozulamayacağı, eğer bozulabilirse nasıl hareket edilmesi gerektiği hususları, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerce merak […]
Devamını Oku
Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapma Suçu

Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapma Suçu

Askerlikten kurtulmak için hile yapma suçu 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu m.81’de düzenlenmiştir. Askerlikten kurtulmak için hile yapma suçu ile amaçlanan; askerlik yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün bir gereği olan askerlik hizmetinin sürekliliğinin hukuk düzeni tarafından koruma altına alınmasıdır. Nitekim kanun koyucu söz konusu maddede, askerlik çağına giren kişilerin askerlik ya da mecbur olduğu muvazzaflık hizmetinden […]
Devamını Oku
İftira Davası Nasıl Açılır?

İftira Davası Nasıl Açılır?

İftira davasına konu iftira suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Bölümünün “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında m.267’de düzenlenmiştir. Buna göre; “Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil […]
Devamını Oku

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret davası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125 – 131. maddeleri arasında düzenleme altına alınan hakaret suçunun işlenmesi sebebiyle görülen davadır. Hakaret davası nedeniyle görülen hakaret suçu, TCK’da “Kişilere Karşı İşlenen Suçlar” kısmında “Şerefe Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Hakaret suçu; kişinin onurunu, şerefini ve itibarını rencide edebilecek nitelikte bir durum veya olgunun isnat edilmesi ve […]
Devamını Oku
Forex Yatırım Dolandırıcılığı

Forex Yatırım Dolandırıcılığı

Forex yatırım dolandırıcılığı uygulamada sıkça karşılaşılan haksız kazanç durumudur. Özellikle yasa dışı forex firmalarının kötü niyetli uygulamaları sonucunda yaşanan mağduriyet karşısında, somut olayın özellikleri ve koşullarına göre farklı davalar ile hukuk mücadelesi başlatılarak mağduriyetin giderilmesi mümkündür. Yalnızca yasa dışı forex firmalarına yönelik değil, yasal forex firmaları tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemler, haksız uygulamalar hakkında da […]
Devamını Oku
Zorla Getirme Kararı veya Emri

Zorla Getirme Kararı veya Emri (İhzar Müzekkeresi)

Zorla getirme kararı veya emri 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 146. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; soruşturma ya da kovuşturma sürecinde birtakım hukuki işlemlerin yapılabilmesi adına şüpheli, sanık, müşteki (şikayetçi), mağdur, tanık veya bilirkişi ve ispat araçlarının gerektiğinde zor kullanılarak mahkeme, savcılık veya hakimlik önüne çıkarılması amacıyla verilen karardır. Zorla getirme kararı veya emri, uygulamada ihzar […]
Devamını Oku
Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu

Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu

Çocuğun soybağını değiştirme suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 231. maddesinde “Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. Çocuğun soybağını […]
Devamını Oku
Kırmızı Bülten ve İnterpol Araması Kaldırma Nasıl Yapılır?

Kırmızı Bülten ve İnterpol Araması Kaldırma Nasıl Yapılır?

Kırmızı bülten ve İnterpol araması kaldırma prosedürü, uygulamada merak edilen hususlar arasında yer alır. Hakkında kırmızı bülten ve İnterpol araması kararı verilen kişi, karara karşı vakit kaybetmeden hukuki süreç başlatmalıdır. Bu süreçte hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına deneyimli ve yetkin bir uluslararası hukuk avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır. Kırmızı bülten ve İnterpol […]
Devamını Oku
HTS Kaydı Nedir ve Nasıl Alınır?

HTS Kaydı Nedir ve Nasıl Alınır?

HTS kaydı; ilgiliye ait telefondaki konuşma, mesajlaşma vs. verilerin tamamını ifade eden kayıttır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Beşinci Bölümünde “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişim Denetlenmesi” başlığı altında düzenlenmiştir. HTS kaydı ile ilgili telefona ait sinyal bilgileri değerlendirilir. Bu değerlendirme kapsamında; söz konusu telefonda yapılan konuşmalar, mesajlaşmalar vs. veriler hakkında kapsamlı bir bilgi elde edilir. HTS […]
Devamını Oku
Emre İtaatsizlikte Israr Suçu ve Cezası

Emre İtaatsizlikte Israr Suçu ve Cezası

Emre itaatsizlikte ısrar suçu ve cezası Askeri Ceza Kanunu m.87’de hüküm altına alınmıştır. Verilen emrin yerine getirilmemesi halinde, emri yerine getirmeyen kişi hakkında; alt sınırı 1 ay, üst sınırı 1 yıl olmak üzere hapis cezasına hükmolunur. Verilen emrin yerine getirilmesinin açıkça reddedilmesi ya da tekrar edilmesine karşın emrin yerine getirilmemesi durumunda; ilgili hakkında alt sınırı […]
Devamını Oku
Hayasızca Hareketler(Teşhircilik) Suçu ve Cezası

Hayasızca Hareketler(Teşhircilik) Suçu ve Cezası – TCK 225

Hayasızca hareketler (teşhircilik) suçu ve cezası, 4721 sayılı Türk Ceza Kanunu m.225’te ve “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. İşbu suç düzenlemesi ile birlikte toplumsal ahlak ve haya duygusu korunmak istenmiştir. Hayasızca hareketler suçu, uygulamada teşhircilik suçu ya da alenen cinsel ilişkide bulunma suçu olarak da kullanılmaktadır. Hayasızca hareketler (teşhircilik) suçu ve cezası, 4721 sayılı […]
Devamını Oku
Askeri Suçlar Nelerdir?

Askeri Suçlar Nelerdir?

Askeri suçlar; sadece asker kişi sıfatını haiz kimselerce askeri bir görev veya hizmetin ihlal edilmesi suretiyle işlenen suçlar ile birlikte, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kısmen düzenlenmiş veya hiç düzenlenmemiş ve Askeri Ceza Kanunları tarafından ayrıca düzenlenen veya atıf yapılarak bu kanunların uygulama alanına dahil edilen, asker kişi sıfatını haiz olmayanlar tarafından da işlenebilen askeri […]
Devamını Oku
Askeri Ceza Kanunu’nda Firar Suçu ve Cezası

Askeri Ceza Kanunu’nda Firar Suçu ve Cezası

Askeri Ceza Kanunu’nda firar suçu ve cezası düzenlemesiyle birlikte silahlı kuvvetlerin görev ve hizmetini devamlılık içinde icra etmesi, TSK bütünlüğünün, disiplininin korunması ve askerilerin hizmetine olan bağlılığın sağlanarak görev ihlalinin önlenmesi amaçlanmıştır. Firar, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 66.maddesinde düzenlenmiştir. Madde metninde; suçu oluşturan fiiller, suçun faili, hukuki konusu, faile hükmedilecek ceza ve diğer hususlar […]
Devamını Oku
Askeri Ceza Avukatı

Askeri Ceza Avukatı

Askeri ceza avukatı, askeri cezalara dair hukuki iş ve davalarda uzmanlaşmış, bu alana yönelik çalışmaları sayesinde edindiği hukuki bilgi ve müktesebatı, kendisinden hukuk yardımı veya dava takip hizmeti talep edenlerin istifadesine tahsis etmiş hukukçudur. Askeri cezaları konu alan yargılamaların adilane ve hakkaniyet çerçevesinde tezahür etmesi, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına askeri ceza avukatından hukuk […]
Devamını Oku
Amir veya Üstü Tehdit Suçu ve Cezası

Amir veya Üstü Tehdit Suçu ve Cezası

Amir veya üstü tehdit suçu ve cezası 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 82.maddesinde düzenlenmiştir. Amir veya üstü tehdit suçu ve cezası, 1632 sayılı Kanun m.82’de “Amir veya üstünü herhangi bir suretle tehdit edenlere, altı aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir. Fiil toplu asker karşısında veya silahlı iken veya hizmet esnasında işlendiği takdirde, verilecek hapis […]
Devamını Oku
Suç Uydurma Suçu ve Cezası

Suç Uydurma Suçu ve Cezası

TCK madde 271’de, olmayan bir suç nedeniyle hukukun meşgul edilmesi olarak tanımlanan suçtur. Suç uydurma ve cezası, ilgili yasa metninde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Suç uydurma suçu aşağıdaki gibi işlenebilir:  Suçu işleyen kişi; polis, jandarma ve savcılık gibi kurumlara işlenmeyen suçu işlenmiş gibi ihbar eder. Bu şekilde işlenen suç, suç uydurma olarak nitelenir. Olayın faili, […]
Devamını Oku
Yağma (gasp) suçu davasına bakan avukat

Yağma (Gasp) Suçu Davasına Bakan Avukat

Yağma (gasp) suçu davasına bakan avukat, esasında bir ceza hukuku avukatı olup, başta yağma (gasp) suçu sebebiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturma başta olmak üzere, ceza hukukundan doğan bilumum iş, işlem, uyuşmazlık ve davada sanık müdafi ve mağdur vekili sıfatıyla hizmet verir. Yağma (gasp) suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148, 149 ve 150. maddelerinde düzenleme […]
Devamını Oku
Uyuşturucu suçu davası avukatı

Uyuşturucu Avukatı

Uyuşturucu avukatı; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188.maddesinde düzenlenen “Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu” ve aynı kanunun 191.maddesinde düzenlenen “Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu” kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmada sanık müdafi veya mağdur vekili sıfatıyla mesleğini icra eder. Uyuşturucu davalarına bakan avukatlar, uyuşturucu suçları kapsamında görülen davalarda kendisinden hukuki yardım talep eden kişilere, hukuki bilgi ve birikimini […]
Devamını Oku
istanbul sorgu avukatı

Sorgu Avukatı

Sorgu avukatı; sanık ya da şüphelinin soruşturma ve kovuşturmaya konu teşkil eden suçla alakalı olarak dinlenmesi sürecinde hukuki yardım sağlar. Gerek soruşturma gerekse kovuşturma sürecinde yapılabilen sorgu, soruşturma safhasında Sulh Ceza Hakimliği; kovuşturma safhasında ise ceza davasının açıldığı görev – yetki sahibi mahkeme tarafından yapılır. Sorgu avukatı, sorgu işlemi sırasında hukuk dışı müdahalelerin ve hak […]
Devamını Oku
istanbul ifade avukatı

İfade Avukatı

İfade avukatı; Cumhuriyet savcısı ya da kolluk görevlileri tarafından soruşturmaya konu suça dair şüphelinin dinlenmesi sürecinde, şüpheliye hukuki yardım sağlar. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin dinlenmesi olan ifade; jandarma, polis gibi kolluk görevlileri aracılığıyla alınabileceği gibi, direkt Cumhuriyet savcısı tarafından da alınabilir. İfade avukatı, ifade verilirken hukuk dışı müdahalelerin yaşanmaması, soruşturmaya konu suçun şüphelisinin hukuka aykırı […]
Devamını Oku
istanbul dolandırıcılık suçu davası avukatı

Dolandırıcılık Suçu Davası Avukatı

Dolandırıcılık suçu davası avukatı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157, 158 ve 159.maddelerinde hüküm altına alınan dolandırıcılık suçunda hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Buna göre, kişi; hileli davranışlarda bulunmak suretiyle bir başkasını aldatır, onun veya bir başkasının zararına olarak, kendisine veya bir başkasına yarar sağlarsa, dolandırıcılık suçunu işlemiş sayılır. O […]
Devamını Oku
istanbul cinsel suçlara bakan avukat

Cinsel Suçlara Bakan Avukatlar

Cinsel suçlara bakan avukatlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı işlenen suçlara dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmada mağdur vekilliği ya da sanık müdafiliği yapmak suretiyle mesleğini icra eder. Cinsel suçlara bakan avukatlar, suçun mahiyeti ve suç düzenlemesiyle korunan hukuki yarar gereği oldukça titiz, özverili ve ciddi bir çalışma sarf eder. Bu bakımdan, cinsel […]
Devamını Oku
Cinayet suçu davası avukatı

Cinayet Avukatı

Cinayet avukatı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81 ve 82.maddelerinde düzenlenen kasten öldürme suçu nedeniyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmada avukatlık hizmeti verir. Cinayet suçu davası avukatı; ceza hukukunda uzmanlaşan ve daha çok TCK m.81 ve 82’de düzenlenen suçlara ilişkin yapılan yargılamalarda hukuk yardımı sağlar; bu nedenle, cinayet suçu davası avukatı olarak isimlendirilir. Cinayet, kasten öldürme […]
Devamını Oku
İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası

İhaleye fesat karıştırma suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu m.235 ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre; kamı adına gerçekleştirilen alım – satım, kiralama, kiraya verme ve yapım işlerindeki ihale yahut kamu kurumları aracılığı ile gerçekleştirilen ihale sürecinde gizliliği ihlal, hileli davranışlar, cebir ve tehdit ya da hukuka aykırı davranışlar sergilemek suretiyle ihalenin usulüne uygun gerçekleştirilmesinin […]
Devamını Oku
Cinsel Suçların İspatı

Cinsel Suçların İspatı

İşlenen cinsel suçların ispat edilebilmesi çok zor ve meşakkatli bir süreci içerisinde barındırmaktadır. Çünkü ispat konusu, failin cezalandırılmasını net olarak sağlayacaktır. Ancak çoğu durumda ispat zor olmakta, kişi bu sebeple uğradığı cinsel saldırıyı kanıtlayamamaktadır. Bunun yanında, ceza muhakemesi hukukunun genel ispat ilkelerine bakıldığında, farklı olarak mağdurun beyanının üstün tutulduğu görülmektedir. Bu durum kadının beyanı esastır […]
Devamını Oku
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası

Günümüzde artık alışverişlerimiz online ortamlara taşındı, alışverişlerimizin sayısı ve kolaylığı da artış gösterdi. Ancak bu tür avantajlar bizim için olumlu sonuçları ortaya çıkarmış olsa da bazı dezavantajlardan söz etmek de yanlış olmayacaktır. Bu dezavantajlardan birisi hiç kuşkusuz ki kredi kartının çalınması ya da bilgilerinin ele geçirilmesidir. İşte tam da bu konuyla ilgili TCK’nin 245. maddesinde […]
Devamını Oku
Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Cezası

Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Cezası

Bilişim sistemine girme suçu ve cezası; teknolojinin hayatın her alanına girmesiyle sıkça araştırılan bir husustur. İnsanların düzenli aralıklarla internet üzerinden binlerce işlem yaptığı dikkate alındığında bu konunun hukuk aleminde de önemli bir yer teşkil ettiğini söylemek yanlış olmaz. Bu durumun nedeni bilişim sistemiyle işlenen suçların en az geleneksel suçlar kadar yaygınlaşmış olmasıdır. İşlemler, yalnızca internet […]
Devamını Oku
Silah Ticareti ve Kaçakçılığı Suçu Cezası

Silah Ticareti ve Kaçakçılığı Suçu Cezası

Silah ticareti ve kaçakçılığı suçu toplumsal bir tehlikenin oluşmasında etkendir. Şiddet eylemlerinin gerçekleşmesi sırasında silah ve benzeri aletlerin kullanılması toplumsal açıdan istenmeyen olayların yaşanmasına yol açmaktadır. Günümüz toplumlarına gelene değin insanların silah üretme konusunda çeşitli teknikleri kullandıkları görülür. Silah sanayisinin gelişmesi ile beraber silah üretiminde yaşanan artış kayda değer bir gelişme göstermektedir.  Silah kaçakçılığı olarak […]
Devamını Oku
Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizleme (İbraz Etmeme) Suçu

Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizleme (İbraz Etmeme) Suçu

Defter, kayıt ve belgeleri gizleme (ibraz etmeme) suçu; vergi mükellefi gerçek ya da tüzel kişilerin tutmakla yükümlü oldukları defter ile yasal vesikalarını, vergi incelemesiyle yetkili makam ve memurların inceleme talebine karşın ibraz etmemesi ile vücut bulur. Defter, kayıt ve belgeleri gizleme (ibraz etmeme) suçu, mevcudiyeti noter tasdik kayıtları ya da sair suretlerle sabit ve saklama […]
Devamını Oku
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası | TCK md.299

Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 299.maddesinde düzenleme altına alınmıştır. Cumhurbaşkanlığına hakaret suçu ile makamın işlevi, fonksiyonları, ifa ettiği görevi değil, hukuki bir kavram olarak Cumhurbaşkanının şerefi korunmak istenmektedir. İşbu suç sebebiyle, suçun faili ve suç hakkında kovuşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı’nın izni aranır. Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Unsurları Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurları, Yargıtay uygulamalarına göre […]
Devamını Oku
Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu md.102’de düzenleme altına alınmıştır. Cinsel saldırı suçu genellikle tecavüz suçu olarak bilinir. Oldukça ağır cezai yaptırım gerektiren cinsel saldırı suçu; basit cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı ve cezayı ağırlaştıran nitelikli haller olarak üç farklı ayrımda düzenlenmiştir. Cinsel ilişki düzeyine gelmemiş fakat cinsel unsurlar ihtiva eden eylemler ile mağdurun bedenine […]
Devamını Oku
Gürültüye Neden Olma Suçu

Gürültüye Neden Olma Suçu | TCK md.183

Gürültüye neden olma suçu çevreye karşı suçlardan olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 183. maddesinde düzenlenmiştir. Gürültüye neden olma suçundan dolayı ceza yargılamasına taraf olan kişilerin; sürecin ciddiyetle takip edilmesi ve en doğru hukuki yol haritasının benimsenerek müspet sonucun elde edilebilmesi için ceza hukukuna hâkim bir İstanbul ceza avukatı ile iletişim kurması ve hukuki yardım […]
Devamını Oku
Yalan Yere Yemin Suçu ve Cezası

Yalan Yere Yemin Suçu ve Cezası | TCK md.275

Yalan yere yemin suçu, Türk Ceza Kanunu md.275’te “Adliyeye Karşı Suçlar” Bölümünde düzenlenmiştir. İşbu kanun metnine göre; hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı ya da davalıya bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Dava hakkında hüküm verilmezden önce hakikatin söylenmesi durumunda cezaya hükmedilmez. Hükmün icraya konulmasından yahut kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi durumunda ise […]
Devamını Oku
Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etme Suçu ve Cezası

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etme Suçu ve Cezası

Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçu; Türk Ceza Kanunu md.188’de düzenlenen fiillerin işlenmesine fiil öncesinde, fiilin işlenmesi esnasında ya da fiilden sonra asıl faile yardım etmek suretiyle gerçekleşir. Bir diğer ifade ile, TCK md.188’de tanzim edilen fiilleri icra etmeden bu fiillerin gerçekleştirilmesine yardımda bulunan kişi, uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçunu işler. Uyuşturucu madde ticaretine […]
Devamını Oku
Özel Belgeyi Yok Etme, Bozma veya Gizleme Suçu

Özel Belgeyi Yok Etme, Bozma veya Gizleme Suçu | TCK md.208

Özel belgeyi yok etme, bozma veya gizleme suçu Türk Ceza Kanunu md.208’de düzenleme alanı bulan ve hak sahibinin içeriğinden faydalanmasına mâni olmak amacıyla gerçek özel bir belgenin yok edilmesi, gizlenmesi veya bozulması ile işlenir. Kamu güvenliğine karşı suçlar bölümünde düzenleme altına alınan özel belgeyi bozma, yok etme ve gizleme suçu; sahtecilik suçları arasında yer alır […]
Devamını Oku
Parada Sahtecilik Suçu ve Cezası

Parada Sahtecilik Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 197. maddesinde “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan parada sahtecilik suçu, kalpazanlık suçu olarak da sıklıkla adlandırılmaktadır. Türkiye’de ya da farklı ülkelerde hukuken kullanılabilir olan paranın, hukuka uygun olmayan yollarla üretilmesi, ülke içerisine nakledilmesi, kullanıma sunulması ya da elde tutulması, parada sahtecilik suçunun genel ilkelerini oluşturmaktadır. Biz de parada sahtecilik […]
Devamını Oku
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, cezası

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Satma Suçu, Cezası

İnsan sağlığına zararlı ve ölümcül sonuçlara yol açabilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin satışı ve dağıtımı uyuşturucu madde ticareti suçu olarak nitelenir. TKC madde 188’e göre, uyuşturucu maddelerin ticareti tanımlanmıştır.  Hangi Suçlar Uyuşturucu Madde Ticareti Suçlarını Kapsar? Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin; ithali, satışı, dağıtımının gerçekleştirilmesi ve satışa arz edilmesi gibi eylemler, TCK madde 188’e göre uyuşturucu […]
Devamını Oku
İnternet Dolandırıcılığı Suçu

İnternet Dolandırıcılığı Suçu

İnternet ve internet teknolojilerinin gelişmesi ile ortaya çıkan suçlardan bir tanesi de internet dolandırıcılığı ve bilişim suçlarıdır. Özellikle internet mecralarında kullanıcıların bilgilerinin bir bölümü ya da tamamını elde eden dolandırıcılar, kolaylıkla kullanıcıları kandırabilmektedir. İşte bu sebeple çağımızın en önemli suçlarından bir tanesi internet dolandırıcılığı suçu olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz de bu içeriğimizde suç kapsamındaki tüm […]
Devamını Oku
çocukların cinsel istismarı suçu ve cezası

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası

Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunu 103. Maddede belirlenmiştir. Çocukların cinsel istismarı suçu, ilgili yasanın “cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar” bölümünde yer almıştır.  Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir? TCK 6/1-a maddesine göre çocuk: “Henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanır.  TCK 103 maddesine göre çocukların cinsel istismarı suçu, henüz reşit […]
Devamını Oku
TAKSİRLE YARALAMA SUÇU VE CEZASI

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası TCK md.89/2-3-4

Türk Ceza Kanununun 89. Maddesinde düzenlenen suç unsurudur. Taksirle yaralama suçu ceza kanununa göre; suçu işleyen failin sonucu öngöremeyerek, dikkatsiz davranarak yaralama fiilini gerçekleştirme suçudur.  Taksirle Yaralama Suçu Ne Demek? Bu tür suçta olayın faili suçu kendi iradesiyle işler. Ancak yaptığı hareketin sonucu düşünmez. Suçun neden olacağı sonucu öngöremez. Taksirle yarama suçu; trafik kazası, iş […]
Devamını Oku
Atatürk'e Hakaret Suçu ve Cezası

Atatürk’e Hakaret Suçu ve Cezası – 5816 Sayılı Kanun

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı işlenen suçlar, 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Atatürk’e hakaret suçu ve verilen cezalarda bu kanunda detaylı bir şekilde ele alınmıştır.  Atatürk’e Hakaret Suçu Kanunu Ne Zaman Çıkarıldı? 5816 sayılı kanun, yani Atatürk’e hakaret suçu kanunu ilk defa 25 Temmuz 1951 yılında kabul […]
Devamını Oku
YÜZ KIZARTICI SUÇLAR NELERDİR? NE ZAMAN SİLİNİR?

Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir? Ne Zaman Silinir?

1982 yılı anayasasının 76. Maddesinde tanım yapılmadan düzenlenen suçlardır. Aslında ceza hukukunda özel olarak düzenlenmiş ve tanımı yapılmış, yüz kızartıcı suçlar adıyla bir suç yoktur.  Ancak Bazı kanun maddelerinde yüz kızartıcı suçlar, detaylı bir şekilde tarif edilmiştir. Bu suçlar ve ilgili kanun maddeleri aşağıda sıralanmıştır:  Dolandırıcılık,  Hırsızlık, Görevi kötüye kullanma, Güveni kötüye kullanma, Rüşvet, İrtikap, […]
Devamını Oku
AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI VE PETROL KAÇAKÇILIĞI SUÇU

Akaryakıt Kaçakçılığı Ve Petrol Kaçakçılığı Suçu

Benzin ve motorin ürünlerine marker adı verilen bir kimyasal enjekte edilir. Bu kimyasal akaryakıt kaçakçılığı ve diğer suçları engellemek içindir. Ulusal marker: yakıtın niteliğini bozmayan, yüksek teknolojili ve formülü gizli marker adı verilen kimyasal bir maddenin, araç yakıtlarına enjekte edilmesidir.  Yani yakıtlar taklit edilemeyen bir teknolojiyle işaretlenmektedir.  Akaryakıt Kaçakçılığı Suçu Nedir? Gümrük işlemlerine tabi olmadan […]
Devamını Oku
Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu

Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 133. maddesinde “Özel Hayatın Gizliliğine Karşı Suçlar” arasında yer alan suç, kişiler arasında herkese açık olmayan konuşmaların konuşan kişinin izni olmadan dinlenmesi ve kayda alınması olarak adlandırılmaktadır. Pek çok farklı ses kaydetme cihazı ile gerçekleştirilebilen suç, TCK uyarınca özel hayatın gizliliğine karşı suçlar kategorisine alınmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile sıklıkla işlenen konuşmaların dinlenmesi […]
Devamını Oku
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesi kapsamında “Hürriyete Karşı Suçlar” kategorisinde yer alan suç; gürültü yaparak, telefonla rahatsız ederek vb. hareketler sergileyerek kişilerin huzur ve sükununun bozulmasına sebep olmak olarak tanımlanmaktadır.  Suçun gerçekleştirilmesi için kişilere farklı şekillerde huzur bozucu eylemler gerçekleştirmek gerekir. Bu kapsamda kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ile ilgili tüm detaylardan bahsederek konuyla […]
Devamını Oku
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

15 ila 18 yaş arasında olan çocuklar ile cinsel ilişkiye girilmesi durumunda oluşan bir suçtur. Bu suç kapsamında rıza aranmaktadır. Her iki tarafın da rızasının olması gerekir. Karşı taraf cebir, tehdit veya hile uygulamadan, 15 ila 18 yaş arasındaki çocukla cinsel ilişkiye girdiğinde, suç kapsamı ortaya çıkmış olacaktır. Suçun faili ile ilgili olarak, herhangi bir […]
Devamını Oku
Yalan Tanıklık(Şahitlik) Suçu ve Cezası

Yalan Tanıklık (Şahitlik) Suçu ve Cezası

Yalan tanıklık (şahitlik), tanık dinleme yetkisini haiz kişi ya da kurul nezdinde yalan beyanda bulunarak tanıklık yapmaktır. Yalan tanıklık suçu, Türk Ceza Kanunu md.272’de hüküm altına alınmıştır. Yalan tanıklık yapan kişi hakkında 4 ay ile 1 yıl arasında temel ceza yaptırımı düzenlenmiştir. Şayet mahkeme karşısında ya da yemin ettirmek suretiyle tanık dinleme yetkisini haiz kişi […]
Devamını Oku
Tefecilik Suçu ve Cezası

Tefecilik Suçu ve Cezası

Tefecilik; faiz ya da başka bir kazanç elde etmek maksadı ile bir kimseye ödünç para verme eylemi olup bu eylem, Türk Ceza Kanunu md.241’de suç olarak düzenlenmiştir. TCK içerisinde ekonomik suçlar adı altında hüküm altına alınan bu suç tipinin hukuki dayanağı TCK 241 düzenlemesidir. Finansal problemler içerisinde bulunan kişilerin, mevcut ekonomik sorunlarına çözümlemek için başvurduğu […]
Devamını Oku
Sigara veya alkol kaçakçılığı suçu

Sigara veya Alkol Kaçakçılığı Suçu

Sigara veya alkol kaçakçılığı suçu, gümrüğe tabi tutulması gereken sigara, alkol ya da tütünün gümrüğe tabi tutulmaksızın mali yükümlülükleri ihlal ederek ülkeye sokulması yahut yurt dışına çıkarılması ile işlenir. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda düzenleme alanı bulan sigara veya alkol kaçakçılığı suçuna konu teşkil eden eşyanın tütün, tütün mamulleri, etil alkol, alkollü içkiler ve metanol […]
Devamını Oku
Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma Suçu

Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma Suçu

Ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçu, 6136 Sayılı Kanun’da düzenleme alanı bulmuştur. 6136 Sayılı Kanun; ateşli silahlar, bıçaklar, mermiler ve yalnızca saldırı yahut müdafaa maksadıyla imal edilmiş aletlerin ülkeye sokulması, üretimi, satın alınması, satışı, taşınması ya da bulundurulması eylemlerini cezalandıran kanundur. Hürriyeti kısıtlayan oldukça ağır yaptırımların düzenlendiği ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya […]
Devamını Oku
kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, cezası

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu, Cezası

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu, Türk Ceza Kanunu md.228’de düzenleme altına alınmış olup, uygulamada kumar oynatma suçu olarak bilinir. Kazanç elde etmek maksadı ile kar ve zararın şansa bağlandığı oyunların oynanabilmesi için yer ve imkân sağlama ya da bilişim sistemleri aracılığı ile internet üzerinden oyun oynatılması suretiyle, kumar oynanması için yer ve […]
Devamını Oku
kaçakçılık suçu ve cezası

Kaçakçılık Suçu ve Cezası

Kaçakçılık suçu, ülkeye girişi ya da çıkışı gümrüğe tabi kılınan eşyaların gümrük işlemlerine tabi olmadan ülkeye sokulması yahut çıkarılmasıdır. Kaçakçılık suçlarının tamamı kamu zararına neden olur. Zira gümrük işlemleri, devletin ekonomik hakları elde etmesine ve gümrükten geçen eşyaların standardının belirlenmesinde önemlidir. Kaçakçılık suçunun uygulamada gümrük kaçakçılığı olarak da bilinmesi, bu suç nedeniyle meydana gelen kamu […]
Devamını Oku
yasa dışı bahis oynama ve oynatma suçu cezası

Yasadışı (Kaçak) Bahis Oynama ve Oynatma Suçu Cezası

Devlet tarafından yetkilendirme ile ya da tamamen devlet tarafından işleyen yasal bahis sektörü, Türkiye’de faaliyetlerini bu şekilde sürdürebilmektedir. Devletin yetkilendirmediği yerler ya da web siteleri, faaliyetlerini Türkiye’de yasal olarak sürdüremez. Yasadışı yani kaçak olarak bahis oynayan ve oynatan kişiler de TCK uyarınca cezalandırılır. 7258 sayılı kanun “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları […]
Devamını Oku
mühür bozma suçu ve cezası

Mühür Bozma (Kırma) Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 203. maddesinde Kamu Güvenine Karşı Suçlar kategorisinde yer alan mühür bozma suçu, farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Kimi zaman mührün kaldırılması suç kapsamında yer alırken, kimi zaman da mührün işlevinden farklı şekilde kullanılması ön planda olabilir. Ayrıca kasten işlenen bir suç olmakla beraber, mühür fekki olarak da adlandırılmaktadır. Biz de bu içeriğimizde size mühür […]
Devamını Oku
internetten veya sosyal medya üzerinden hakaret suçu ve cezası

İnternetten veya Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu

İnternet kullanımının artması ile hakaret suçunun kapsamı genişlemiş, Türk Ceza Kanunu da buna uygun belirli düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Hakaret suçu toplumda çok büyük görülmeyen, önemsenmeyen suçlar kategorisinde yer alsa da hakaret suçu ile ilgili TCK yaptırımları kesindir ve uygulanmaktadır. Hakaret suçunun bir diğer türü de internetten veya sosyal medya üzerinden hakaret suçu olarak bilinir. Buna göre […]
Devamını Oku
fuhuş suçu ve cezası

Fuhuş Suçu, Şartları ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun Topluma Karşı Suçlar kategorisinde, Ahlaka Karşı Suçlar başlığı altında ele alınan bir suç kapsamındadır. Para karşılığı bir veya birden fazla kişiyle cinsel ilişkiye girilmesi, fuhuş suçu kapsamında yer almaktadır. Kasten işlenen suçlar kategorisinde kendine yer bulan fuhuşta, cinsiyetin suç kapsamında herhangi bir önemi yoktur. Burada failin kadın ya da erkek olabilmesi mümkündür. […]
Devamını Oku
uyuşturucuya özendirme suçu ve cezası

Uyuşturucuya Özendirme Suçu

Sosyal medyanın da yaygınlaşması ile birlikte, uyuşturucu kullanımına özendirme suçu gündeme gelmeye başladı. Uyuşturucuya özendirme suçu TCK 190. Maddede detaylı bir şekilde tarif edilmiştir. Gelin birlikte bu uyuşturucuya özendirme suçu hakkındaki bilgilere detaylı bir şekilde bakalım.  Uyuşturucuya Özendirme Suçu Nedir? TCK 190’a göre bu suç: Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasına özendirme ve kolaylaştırma olarak […]
Devamını Oku
cinsel istismar suçu ve cezası

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası – TCK md. 103/1-2-3-4

Çocuklara yönelik olarak düzenlenen yasadır. Çocuklar kendilerini fiziksel ve ruhsal olarak savunamaz. Cinsel istismar suçu ise çocukların bedenine fiziksel temasta bulunmak ve cinsel davranışlar sergilemek olarak yasa da kısaca tanımlanır. Cinsel İstismar Suçu Nedir? TCK 103. Maddesi cinsel istismar suçu tarifini, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı işlenen cinsel faaliyetler olarak tanımlamıştır. 15 yaşını tamamlamış ancak […]
Devamını Oku
kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ve cezası

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ve Cezası

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, Türk Ceza Kanunu md.135’te hüküm altına alınmıştır. İlgili hükme göre; kimliği belirli ya da belirlenebilir bir kişiye ait olan ve kişisel veri niteliği taşıyan herhangi bir bilginin, hukuka aykırı biçimde kayıt edilmesi ile “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi” suçu işlenir. Hukuka aykırı kayıt altına alınan verilerin bir sır niteliğinde olması koşul değildir. Kişinin, […]
Devamını Oku
cinsel taciz suçu

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinde düzenlenmiş bir suç olup cinsel suçlar içerisinde cezası itibariyle görece hafif kabul edilen suçlar arasındadır. Ancak cinsel taciz suçu hem mağdur hem de fail için oldukça mühim hukuki sonuçlar doğurur. Kişi, cinsel dürtüsünü tatmin etmek gayesiyle bir başkasına karşı temasta bulunmadan tacizde bulunursa bu durumda cinsel taciz […]
Devamını Oku
nitelikli dolandırıcılık suçu

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ve Cezası Nedir?

Günümüzde, özellikle sosyal medya ve telefonlarımız üzerinden sıklıkla dolandırıcılık teşebbüslerine maruz kalıyoruz. Bu teşebbüslerin kimi gerçekleşirken, kimi de başarısız oluyor ve çoğunlukla yeni dolandırıcılık yöntemleri öğreniyoruz. Tabi ki dolandırıcılık suçunun yanında bir de nitelikli dolandırıcılık suçu bulunuyor. Arasında, suçun daha nitelikli şekilde işlenmesi gibi temel bir fark var. Biz de bu içeriğimizde size nitelikli dolandırıcılık […]
Devamını Oku
sözlü tehdidin cezası

Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?

Toplumsal hayatın en çok karşılaşılan suçlarından bir tanesi olan tehdit; silahla, sözle, çeşitli sembollerle, toplu halde, fiziksel saldırılarla ya da yazılı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Tehdit boyutunu geçecek şekilde hal ve hareketlerde bulunan kişi ise bu şekilde şantaj suçunu işlemiş olabilir. Bu sebeple tehdidin birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Peki, tehdit eyleminin kelime anlamı nedir? Sözlü tehdidin cezası […]
Devamını Oku
hileli iflas suçu

Hileli İflas Suçu ve Cezası

Hileli iflas suçu Türk Ceza Kanununun 161 ve 162. Maddelerinde düzenlenen, hileli tasarruflar ile mal varlığının eksiltilmesi sonucu meydana gelir. Taksirli iflas suçu ise herhangi bir tacirin ticaretinin gereğine uygun dikkati ve özeni esirgemesi yani bir diğer ifade ile objektif özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle iflas etmesi ile vücut bulur. Ekonomik suçlar başlığı altında düzenlenen […]
Devamını Oku
resmi belgede sahtecilik suçu ve cezası

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası

Resmi belgede sahtecilik, bir diğer adı ile resmi evrakta sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu madde 204’te düzenleme alanı bulur. Üç farklı seçimlik hareket ile işlenebilen bu suç ancak kasten işlenebilir. Söz konusu üç farklı seçimlik hareket ise şu şekilde ifade edilebilir: Sahte bir resmi belge oluşturulması ya da mevcut resmi bir belgenin gerçeğe aykırı düzenlenmesi, […]
Devamını Oku
rüşvet suçu ve cezası

Rüşvet Suçu ve Cezası

Rüşvet suçu, bir kamu görevlisinin fayda sağlama gayesi ile ifa ettiği görev tanımına aykırı olacak şekilde bir iş yapması yahut yapmaması hakkında bir kimse ile anlaşması olarak ifade edilir. Bu suç birden fazla faile sahip suçlardan biridir. Türk Ceza Kanunu hem rüşvet almayı hem de vermeyi bu suç kapsamında değerlendirmiş ve bu suça ilişkin düzenlemeleri […]
Devamını Oku
irtikap suçu ve cezası

İrtikap Suçu ve Cezası

İrtikap suçu, Türk Ceza Kanununun 250. Maddesinde düzenlenmiştir Buna göre; bir kamu görevlisinin, görevini ifa ederken görevinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanması suretiyle fayda sağlamaya veyahut muhatabı olduğu kişi ve kişileri fayda sağlama hususunda vaatte bulunmaya yönlendirmesi ile meydana gelir. Bu suçun faili kamu görevlisi olup muhatabının iradesini etkilemesi sonucunda işlenir. İrtikap Madde 250- (1) (Değişik: […]
Devamını Oku
zimmet suçu ve cezası

Zimmet Suçu ve Cezası

Zimmet suçu ve cezası Türk Ceza kanununun 247. Maddesinde düzenlenmiş bir suç olup yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Yani zimmet suçunun kamu görevlisi olmayan bir kişi tarafından işlenmesi mümkün değildir. Kamu görevinde bulunan bir kişinin, ifa ettiği kamu görevi sebebiyle kendisine verilen ya da gözetimine bırakılan mal ve mallar üzerinde görevine aykırı bir biçimde tasarrufta […]
Devamını Oku
hakaret suçu ve cezası

Hakaret Suçu ve Cezası

“Şerefe Karşı Suçlar” kategorisinde yer alan hakaret suçu, toplumsal hayattaki bozuklukların artması ile sık işlenen suçlar arasında yer almaya başlamıştır. İki farklı şekilde gerçekleştirebilen bir suç olması ve suçun işlenme niteliğine göre cezasında değişikliklerin gözlemlenmesi, hareket suçunun niteliklerinin iyi anlaşılmasını gerektirecektir. Peki, hareket suçu ve cezası nedir? Şimdi size içeriğimizde tüm bu detaylardan bahsedeceğiz. Hakaret […]
Devamını Oku
vergi kaçakçılığı suçu ve cezası

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde son derece önemli bir hal alan vergi kaçakçılığı suçu, farklı şekillerde işlenmektedir. Yüksek meblağlar elde eden kişilerin, elde ettikleri bu meblağların bir kısmından da olsa vergiye vermek istememeleri sonucunda ortaya çıkan bir suçtur. Ceza hukuku içerisinde yer alan bu suç, çok farklı şekillerde işlenebilir. Şimdi size vergi kaçakçılığı suçu ve cezası […]
Devamını Oku
yağma suçu ve cezası

Yağma Suçu Nedir? Cezası Ne Kadar?

Mağdur edilen kişinin malvarlığını haksız bir şekilde kısmen ya da tamamen elde etmeyi içeren bir eylem olarak bilinen yağma suçu, gasp suçu olarak da adlandırılmaktadır. Zor kullanarak ya da tehdit ederek kişinin elindeki malı almak olarak tanımlanabilecek bu suç, hırsızlıktan farklı olarak bilinir. Aralarındaki temel fark, yağma suçunda cebir ve tehdit unsurlarının bulunmasıdır. Bunun yanı […]
Devamını Oku
kasten yaralama suçu ve cezası

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nda “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” kategorisinde yer alan kasten yaralama suçu; basit ya da ağırlaştırılmış yaralama suçu olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca kime ya da ne şekilde kasten yaralamanın olduğuna göre Türk Ceza Kanunu’nda çeşitli açıklamalar bulunur. Bu açıklamalara göre bir ceza verilmekte olup, aynı zamanda cezanın basit hali ile ağırlaştırılmış hali arasındaki farklar […]
Devamını Oku
kesinleşmiş cezanın ertelenmesi

Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi ve İnfazın Ertelenmesi

Bir suç işleyen kişinin, işlediği suç sebebiyle bir ceza alması ve aldığı cezanın ertelenmesi durumu söz konusu olabilir. Kesinleşmiş cezanın ertelenmesi ve infazın ertelenmesi durumlarının sık karşılaşılan durumlar arasında yer aldığı bilindiği için, size bu içeriğimizde tüm detaylarından bahsedeceğiz. Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi Nasıl Olur? Bir ceza infaz kurumu olan erteleme, belirli sebepler çerçevesinde kanunca gerçekleştirilebilecek […]
Devamını Oku
mala zarar verme suçu ve cezası

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nda, “Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar” kategorisinde 151 ve 152. maddelerde yer alan bir suçtur. Kişinin başkasının malına farklı fiiller ile zarar vermesi ve bu zarar sonucunda malın kullanılamaz hale gelmesi, mala zarar verme suçunun kapsamını oluşturmaktadır. Ancak şartları ve içeriği kanunda çok net belirtildiği için, tüm detayların en ince ayrıntısına kadar bilinmesi zorunlu […]
Devamını Oku
görevi kötüye kullanma suçu ve cezası

Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası

“Millete ve Devlete Karşı Suçlar” kategorisinde yer alan görevi kötüye kullanma suçu, yalnızca kamu görevlilerinin işleyebileceği bir suçtur. Bu nedenle bir diğer tabirle, özgü suçlar kategorisinde yer almaktadır. Kişinin görevini tam anlamıyla yerine getirmemesi ya da eksik olarak yerine getirmesi gibi haller, görevi kötüye kullanma suçunun içeriğini oluşturmaktadır. Peki, görevi kötüye kullanma suçu ve cezası […]
Devamını Oku
hırsızlık suçu ve cezası

Hırsızlık Suçu Cezası Ne Kadardır?

Ekonomik kıstaslar gözetilerek, bir malın sahibinden izinsiz bir şekilde alınması çerçevesinde işlenen bir suçtur. Suçun hırsızlık suçu bünyesinde ele alınabilmesi için; diğer kişinin hakimiyeti altındaki bir malın rızası olmadan ele geçirilmesi gerekir. Türk Ceza Kanunu’nca basit ve nitelikli halleri belirlenmiştir. Her halinde gerektirdiği ceza miktarı da yine Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Biz de […]
Devamını Oku
kasten adam öldürme suçu ve cezası

Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Bir suçun kasten işlenmesi, kişinin suçu bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir. Bu kapsamda kasten adam öldürme suçu; kişinin bilerek ve isteyerek bir başkasının hayatına son vermesidir. Temel olarak belirlenen türü Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde yer alırken, nitelikli türü de 82. madde kapsamında düzenlenmiştir. Kasten adam öldürme suçunda korunan hukuki değer ise kişinin yaşam […]
Devamını Oku
tehdit suçu ve cezası

Tehdit Suçu ve Cezası

Söz ya da davranış ile gerçekleştirilen tehdit eylemi ile bir kişiye gelecekte yapılacak bir davranış ya da uygulama ile ilgili bildirim gerçekleştirilir. Böylece mağdur olan kişide huzursuzluk oluşur. Bu kapsamda tehdit suçunda korunan hukuki değerler, Karar Verme Özgürlüğü, Hareket Etme Özgürlüğü ve Kişilerin İç Barışı olarak belirlenmiştir. Farklı şekillerde işlenebilecek tehdit suçu, özellikle sosyal medyanın […]
Devamını Oku
uyuşturucu kullanma, bulundurma suçu ve cezası

Uyuşturucu Kullanma, Bulundurma Suçu ve Cezası

Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ya da kullanmak suretiyle uyuşturucu maddelerin bulundurulması, Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi gereğince suç teşkil etmekte ve ağır ceza ile cezalandırılmaktadır. Uyuşturucu maddenin vücuda ağız veya burun yoluyla alınmasının yanında, deri içine ya da damar yolu kullanılarak da vücuda alınabilmektedir. Kişi bu işlemi kendisi yapabileceği gibi başkası da yapabilir ve […]
Devamını Oku
dolandırıcılık suçu ve cezası

Dolandırıcılık Suçu Cezası ve Şartları Nelerdir?

İnternet ve sosyal medyanın kullanım düzeyinin artması sonrasında dolandırıcılık suçlarının çoğalması, hileli davranışların da çeşitlenmesine sebep olmuştur. Bu sebeple dolandırıcılık suçunun pek çok farklı türevinden bahsetmek mümkün. Bu suç; bir kişinin hileli davranışlar ile aldatılması, zarara uğratılması ve bunu yapan kişinin kendine ya da başkasına yarar sağlaması çerçevesinde Türk Ceza Kanunu’nda yer almaktadır. Hileli bir […]
Devamını Oku
bilişim suçları nelerdir nereye ve nasıl şikayet edilir

Bilişim Suçları Nelerdir? Nereye ve Nasıl Şikayet Edilir?

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile pek çok bilgiye fazla zorlanmadan ulaşılması, pek çok platformda kişisel bilgilerin yer alması ve daha fazlası, güvenlik açığını da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle ortaya çıkan bilişim suçları, günümüzün en büyük problemleri arasında yer alır. Siber suçlar olarak da adlandırılmakla beraber, elektronik ortamda işlenen hemen her türlü suçu bünyesinde barındırmaktadır. Biz de […]
Devamını Oku
iftira suçu ve cezası

İftira Suçu ve Cezası

Adliyeye Karşı Suçlar kategorisinde Türk Ceza Kanunu’nca yer verilmiş iftira suçu, 167. Maddede düzenlenmiştir. Unsurlarının TCK tarafından belirlenmesi ve bu unsurlardan bir ya da birkaçının gerçekleşmesi ile iftira suçu oluşacaktır. Ancak gerekli unsurların oluşmaması durumunda iftira suçundan bahsedilemez. Biz de bu çerçevede iftira suçu ve cezası ile ilgili tüm konulardan size bahsedeceğiz. İftira Suçu Nedir? […]
Devamını Oku
şantaj suçu ve cezası

Şantaj Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 107. Maddesi çerçevesince düzenlenen ve “Hürriyete Karşı Suçlar” kategorisinde yer alan şantaj suçu, belirli tehditlerin gerçekleştirilmesi ile işlenmektedir. Tehdit suçunun farklı bir şekli olan şantaj suçu ile karşıdaki kişinin bir eylemi gerçekleştirmesi için, ona yapılacağı ya da yapılmayacağı ile ilgili çeşitli sözlerin söylenmesi esas alınır. Bu sebeple kişi iradesi dışında bir fiili […]
Devamını Oku
özel hayatın gizliliğinin ihlal suçu ve cezası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesi kapsamında düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile hedeflenen temel değer, bireyin korunmasıdır. Genel kurallar çerçevesinde düzenlenen bir suçtur ve özel kurallar çerçevesinde düzenlenen suçlara göre pek çok değeri ile farklılaşmaktadır. Kişilerin yaşam boyunca özel hayatlarının korunması için var olan bir düzenleme olduğundan, Türk Ceza Kanunu gerekli bütün unsurlarından 134. […]
Devamını Oku