Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma Suçu

Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma Suçu

Ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçu, 6136 Sayılı Kanun’da düzenleme alanı bulmuştur. 6136 Sayılı Kanun; ateşli silahlar, bıçaklar, mermiler ve yalnızca saldırı yahut müdafaa maksadıyla imal edilmiş aletlerin ülkeye sokulması, üretimi, satın alınması, satışı, taşınması ya da bulundurulması eylemlerini cezalandıran kanundur. Hürriyeti kısıtlayan oldukça ağır yaptırımların düzenlendiği ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçu nedeniyle gerçekleştirilen ceza yargılamasında hakkın temini ve sürecin seyri için yetkin bir ceza avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma Suçunun Cezası

6136 Sayılı Kanun’a muhalefetin cezası, 5 yıl ile 12 yıl arasında süreli hapis cezası ve 500 günden 5000 bin güne kadar adli para cezasını gerektirir. Bunun yanı sıra cezayı artıran ve azaltan birtakım haller de mevcuttur.

Ateşli silahlar ile bunlara ait mermileri satın alan, taşıyan ve bulunduran kişi hakkında 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Bıçak veya benzer aletleri ülkeye sokan, sokulmasına aracılık eden, taşıyan ve taşınmalarına aracılık eden kişiler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına ve 200 günden az olmamak kaydıyla adli para cezasına hükmedilir.

Bıçak ve benzer aletleri, yasal sınırlar dışında satan, satmaya aracılık eden, satın alan, taşıyan ve bulunduran kişi hakkında 6 y ile 1 yıl arasında hapis cezasına ve 25 günden az olmamak kaydıyla adli para cezasına hükmedilir.

Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma Suçunun Unsurları

Ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçu kasten işlenebilen ve failinin herkes olabileceği suçlardandır. Söz konusu suçun işlenebilmesi için vücut bulması gereken unsurlar şu şekilde sıralanır:

  • Failin, ilgili silahın zilyedi oluğunun kesin surette ispat edilmiş olması gerekir.
  • Silahın atışa hazır ve sağlam olası gereklidir.
  • Silah kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilmiş olsa dahi, boş kovam ve mermi çekirdeği gibi unsurlar üzerinden de 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçu sebebiyle işlem yapılabilir. Fakat mermi çekirdeği ve içi boş kovanlar ile fail arasında net bir ilişki kurulabiliyor olmalıdır.

Şikâyet ve Zamanaşımı Süresi

Ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçu takibi şikâyete bağlı suçlardan değildir. Bu nedenle herhangi bir şikâyet süresi de mevcut değildir. Fakat, 8 yıllık dava zamanaşımı süresi bulunur. Bu suç, takibi için şikâyet aranan suçlardan olmadığı için şikâyetten vazgeçme prosedürüne gidilebilmesi de mümkün değildir.

Görevli Mahkeme, Uzlaşma ve Cezanın Ertelenmesi

Ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçu nedeniyle yapılacak yargılamaya bakmakla görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Bunun yanı sıra, bu suç uzlaşma kapsamında değildir. Ruhsatsız silah bulundurma suçunda cezanın ertelenmesi hükümleri uygulanabilir.

HAGB ve Adli Para Cezasına Çevirme

Ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçu nedeniyle verilen ceza hakkında HAGB hükümleri uygulanabilir. Hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesini ifade eden adli para cezasına çevirme ise, suçun hapis cezası ve adli para cezası gerektirmesi sebebiyle uygulanamaz.

Ceza Avukatı Desteği

Ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçu, oldukça ağır hapis cezası ve adli para cezası öngörülen suçlardan olduğu için sürecin hassasiyet ve ciddiyetle takibi önemlidir. Bu suç nedeniyle ceza yargılamasına taraf kişilerin ceza avukatından hukuki yardım alması, en doğru yaklaşım olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçu sebebiyle soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için 8 yıllık dava zamanaşımı süresi düzenlenmiştir.
Ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçu nedeniyle verilen ceza hakkında HAGB hükümleri uygulanabilir.
Ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçu, soruşturulabilmesi için şikâyet aranan suçlardan değildir. Bu itibarla şikâyetten vazgeçme söz konusu değildir.