Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi ve İnfazın Ertelenmesi

kesinleşmiş cezanın ertelenmesi

Bir suç işleyen kişinin, işlediği suç sebebiyle bir ceza alması ve aldığı cezanın ertelenmesi durumu söz konusu olabilir. Kesinleşmiş cezanın ertelenmesi ve infazın ertelenmesi durumlarının sık karşılaşılan durumlar arasında yer aldığı bilindiği için, size bu içeriğimizde tüm detaylarından bahsedeceğiz.

Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi Nasıl Olur?

Bir ceza infaz kurumu olan erteleme, belirli sebepler çerçevesinde kanunca gerçekleştirilebilecek bir durumdur. Cezanın ertelenmesi durumu; kesinleşmiş olan cezanın cezaevinde değil de, denetim altında olunacak başka bir yerde gerçekleştirilmesidir. Buna da kesinleşmiş cezanın ertelenmesi adı verilmektedir. Cezasının infazı iptal olmazken, cezasının uygulanacağı yer farklılaşır. Ayrıca belirli şartların gerçekleştirilmesi durumunda kesinleşmiş olan ceza ertelenecektir. Bunlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Ceza ertelemesi başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru onaylanıncaya kadar kişi cezasını çekmeye devam eder.
 • Cezanın ertelenmesi için, başvuruda bulunan kişinin daha önce herhangi bir suçtan dolayı 3 ay ve üzeri hapis cezası almamış olması gerekir.
 • Kişi suçu sebebiyle uğrattığı zararı ortadan kaldırırsa, bu durumda cezasını erteleme hakkı bulunmaktadır.

Yukarıdaki koşullar çerçevesinde, kesinleşmiş cezanın ertelenmesi mümkündür. Bununla beraber infaz ertelemesi ya da diğer adıyla kesinleşmiş hapis cezasının infazının ertelenmesi durumu bulunmaktadır.

Kesinleşmiş Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi

Çeşitli sebepler çerçevesinde kişinin kesinleşmiş olan hapis cezasının infazının bir süre içerisinde ertelenmesi mümkündür. Cezanın herhangi bir yerde denetimli olarak çektirilmesi mümkün olmaz. Kanunca belirtilen sebepler çerçevesinde, başvurunun yapılması sonrasında istenen süre mahkeme tarafından onaylandı ise, infazın o süre içerisinde ertelenmesi sağlanacaktır. Kişi belirlenen süre bittikten sonra teslim olarak cezasını çekmesi gerekir. Ayrıca bu şekilde cezanın ortadan kaldırılması durumu da kesinlikle gerçekleşmeyecektir. Peki, kesinleşmiş olan hapis cezası hangi şartlarda ertelenir?

İnfaz Ertelemesinin Şartları Nelerdir?

İnfaz kararı hangi infaz savcılığında verildi ise, erteleme kararının yine aynı infaz savcılığında değerlendirilmesi ve karara bağlanması gerekir. İnfazın ertelenmesi ise 5275 sayılı kanunun 17. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir. İnfazın ertelenmesinin şartları;

 • Hamilelik,
 • Akıl sağlığında bozulmalar,
 • Kişisel istek,
 • Ağır bir hastalığın oluşması,
 • Engellilik hali ve
 • Akıl sağlığı dışındaki diğer hastalıkların ortaya çıkması durumunda, infazın ertelenmesi kararı alınabilir.

Yukarıdaki sebepler ile ceza ertelemesi gerçekleşti ise, sebep ortadan kalktıktan sonra kişinin cezasını çekmeye devam etmesi gerekir.

Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi ile İnfazın Ertelenmesi Arasındaki Fark

Ceza ertelemesi ile infaz ertelemesindeki temel fark, cezanın çekileceği yer olacaktır. Ceza ertelemesi olduğunda, kişi cezayı denetimli olarak herhangi bir yerde çekebilirken, infaz ertelemesinde ise cezasını yine Ceza İnfaz Kurumu’nda çekilmesi gerekir. İnfaz ertelemesi hangi sebeple gerçekleştirildi ise, sebep ortadan kalkana kadar infazın durdurulması sağlanır.

İnfazın Ertelenme Süresi Ne Kadardır?

Ceza alan ve cezası kesinleşen kişi infazını ertelemek için 2 hakka sahiptir. Bu haklardan her biri en fazla 1 yıllık süreyi içermektedir. 1 yıllık süre bittikten sonra kişi cezaevine girmeden diğer hakkı olan 1 yılı da kullanabilir. Bu durumda toplamda 2 yıl infazı erteleme hakkın sahip olacaktır.

Kesinleşmiş Hapis Cezası Hangi Durumlar Gerçekleşirse Ertelenebilir?

Hapis cezasının ertelenmesi için belirli şartların bulunması ile beraber, belirli durumların da gerçekleştirilmiş olması gerekecektir. Bunlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Daha önce kasten suç işlememiş olmak,
 • Yargılama süresince tekrar bir suç işlemeyeceğine yönelik olarak sanığın mahkemeye bir garanti vermesi ve
 • Ceza miktarının erteleme için uygun olması durumları gerçekleşmesi halinde, hapis cezasının ertelenmesi sağlanacaktır.

Yukarıdaki durumların gerçekleşmesi halinde, sanık istediği ve kanuna uygun olan erteleme süresini alabilir. Ayrıca erteleme almak için, işlediği suçun cezasının da kanuna uygun olması gerekecektir.

İnfazın Ertelenmesi İçin Ceza Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Kişi suçu kasten ya da taksirle işlemesi durumunda, infaz ertelemesi için belirli şartlar ortaya çıkacaktır. Buna göre;

 • Taksirle işlenen suçlarda kişinin en fazla 3 yıl ceza alması gerekir. 3 yılın üzerindeki taksirle işlenen suçlarda infaz ertelemesi yapılamamaktadır.
 • Kasten işlenen suçlarda ise kişin en fazla 5 yıl ceza alması gerekir. Kasten işlenmiş bir suç var ve 5 yılın üzerinde ceza alınmışsa, infazın ertelenmesi mümkün olmayacaktır.

Yukarıdaki süreler içerisinde hükümlü infaz ertelemesi isteyebilir. Ayrıca kişisel nedenlerle infaz ertelemesi istendiğinde, belirli şartlar ortaya çıkacaktır.

Kesinleşmiş Ceza Ne Zaman Gelir?

Olağan kanun kolları (istinaf veya temyiz) tüketildiğinde mahkumiyet hükmü kesinleşir. Kesinleşmiş mahkumiyet hükmü, infaz edilmek üzere mahkemece infaz savcılığı bürosuna gönderilir. İnfaz savcılığı bürosu, kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün muhtevasına göre hükmü infaz eder. Hakkında mahkumiyete karar verilen ve mahkumiyet kararı kesinleşen kişinin cezasının infazına başlanır. Ceza; cezaevinde (ceza infaz kurumu) ya da dışarda infaz edilir.

Kişisel Nedenlerle İnfaz Ertelemesi

Kanunca belirlenmiş kişisel nedenler göz önünde bulundurulduğunda ve ceza süresi uygun olduğunda, infazın belirli süre için ertelenmesi mümkün olacaktır. Bu kişisel nedenler ise aşağıdaki gibidir:

 • Anne, baba, eş ya da çocuklarının hayatını kaybetmesi,
 • Kişinin anne, baba, eş ya da çocuklarının sürekli hastalığa yakalanması,
 • Kişinin yakalandığı hastalığın sürekli tedaviyi gerektirmesi,
 • Kişinin yükseköğrenimini tamamlaması,
 • Taksirle işlenen suçlarda ceza 3 yıldan az, kasten işlenen suçlarda ceza 5 yıldan az ise, kişisel nedenler göz önünde bulundurularak infazın ertelenmesi mümkündür.

Yukarıdaki kişisel nedenler göz önünde bulundurularak infaz ertelemesi kararının verilmesi mümkündür. Ancak ceza sürelerinin aşılması durumunda infaz ertelemesinin sağlanması mümkün olmayacaktır.

Hükümlünün infazının ertelenmesi ya da kesinleşmiş cezanın ertelenmesi kararları, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda verilebilir. Ceza Hukuku kategorisini inceleyebilirsiniz. Biz de bu çerçevede “Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi” isimli içeriği hazırlayarak detaylı bilgi vermeye çalıştık.

İnfaz Erteleme Ne Demektir?

İnfaz erteleme; belirli sebeplerle (gebelik, hastalık, engellilik veya başkaca şahsi nedenler) istemde bulunan hükümlünün, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasının ceza infaz kurumunda infaz edilmesinin ertelenmesidir. Özellikle belirtelim ki, infazın ertelenmesinden, cezanın affedildiği veya ortadan kaldırıldığı ya da ceza infaz kurumu dışında bir başka suretle infaz edileceği anlaşılmamalıdır. Hükümlü, infaz erteleme süresinin ardından cezaevine girmek ve cezasını infaz etmek durumundadır.

İnfazın Durdurulması Şartları

İnfazın durdurulması 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 17’inci maddesinde düzenlenmiştir. İnfazın durdurulmasının ilk şartı, hükümlünün çağrı üzerine kendiliğinden gelerek infaz savcılığına başvurmasıdır. Özellikle vurgulamakta fayda var ki, hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra infazın durdurulmasına yönelik başvuru reddedilir. Bir diğer şart ise kasten işlenmiş suçlarda 3 yıl, taksirle işlenmiş suçlarda 5 yıl veya altındaki hapis cezaları hakkında talepte bulunmaktır.

İnfazın Ertelenmesi Ne Zaman Yapılır?

İnfazın ertelenmesi, hükümlü hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasının ceza infaz kurumunda infaz edileceği tarihin ertelenmesidir. Hükümlünün kişisel nedenler, gebelik, hastalık veya engellilik gibi hallerde infazın ertelenmesi başvurusu üzerine alınan infazın ertelenmesi kararı, hükümlünün cezaevine giriş yapması gereken tarihin ertelenmesi sonucunu doğurur. İnfaz savcılığı tarafından alınan infazın ertelenmesi kararının esas amacı, hükümlünün, cezasının infazı için hazırlık yapmasını temin etmektir.

Sıkça Sorulan Sorular

İnfaz ertelemesi için kesinleşmiş olan cezanın taksirli suçtan ise en fazla 3 yıl, kasten bir suçtan ise en fazla 5 yıl olması gerekir.
Kesinleşmiş bir cezanın ertelenmesi için hükümlünün 2 hakkı bulunmaktadır. Her iki hakta da en fazla 1 yıl erteleme yapılabilir. Toplamda da 2 yıl erteleme hakkı bulunur. Bu süreler dışında tekrar ceza ertelemesinin yapılması mümkün olmayacaktır.
Kanun koyucu, kasten işlenen suçlarda üç yıl; taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az hapis cezalarının infazının ertelenebileceğini düzenlemiştir. Sanığa hükmedilen hapis cezalarının bu sürelerden fazla olması halinde, hapis cezasının infazı ertelenemez.
Kasten işlenmiş suçlar için bir yıl ve daha az hapis cezaları; taksirle işlenen suçlar içinse ceza miktarına bakılmaksızın tüm cezalar adli para cezasına çevrilebilir.
Cezası kesinleşmiş mahkumun teslim olmaması durumunda 5275 sayılı İnfaz Kanunu’nun 19. Maddesi uygulanır. İşbu maddeye göre; “Hükümlü, hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için gönderilen çağrı kağıdının tebliği üzerine on gün içinde gelmez, kaçar ya da kaçacağına dair şüphe uyandırırsa, cumhuriyet savcısı yakalama emri çıkarır. Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıldan fazla hapis cezasının infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılır”. Taksirle işlenen suç sebebiyle beş yıldan; kasten işlenen suç sebebiyle üç yıldan fazla hapis cezasına mahkum edilmeyen hükümlü hakkında davetiye çıkarılmadan, direkt yakalama emri düzenlenemez. Yakalama emri, 5275 sayılı İnfaz Kanunu m.20’ye göre düzenlenir.
Hükümlü hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı mevcutsa, kesinleşmiş hapis cezasına itiraz edilebilir; ancak, kesinleşmiş cezadan kaçmak gayri hukuki yollara başvurarak kaçmak, ciddi hukuki sonuçları da beraberinde getirecektir. Bu noktada en doğru yaklaşım, kesinleşmiş cezaya karşı nasıl bir hukuk mücadelesi verilmesi gerektiğinin, somut dosyanın özellikleri ve koşulları dikkate alınarak ceza hukuku avukatı tarafından değerlendirilmesidir.
Hükümlünün talebi üzerine, kasten işlenmiş suçlarda 3 yıl; taksirle işlenmiş suçlarda 5 yıl veya altındaki hapis cezalarının infazı hakkında erteleme kararı verilebilir.
İnfazın durdurulması kararı, hapis cezasının infaza verildiği yerin infaz savcılığı tarafından verilir.
İnfaz hesaplaması; ceza miktarı, ceza türü, suç tarihi, suç türü, doğum tarihi, mahsup, tekerrüre esas sabıka kaydı olup olmadığı gibi çeşitli kriterlere göre yapılır. Bu nedenle, bahse konu kriterler ile somut dosyanın özellikleri ve koşullarının değerlendirilmesi için ceza hukuku avukatından yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.
Suç sebebiyle fail hakkında hükmedilen cezanın yerine getirilmesini ifade eder.
Tecilli ceza, cezanın ertelenmiş olmasıdır. Cezanın ertelenmesi ise işlediği suçtan ötürü mahkum edilen suçluya ait cezanın infazının belirli bir süre için geri bırakılması ve suçlunun bu süre zarfında tekrar bir suç işlemediği takdirde suçun ya işlenmemiş veya hükümlülüğün gerçekleşmemiş ya da cezanın çekilmiş kabul edilmesidir.
5275 sayılı yürürlükteki İnfaz Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre; “Hükümlü, hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için gönderilen çağrı kâğıdının tebliği üzerine on gün içinde gelmez, kaçar ya da kaçacağına dair şüphe uyandırırsa, Cumhuriyet savcısı yakalama emri çıkarır.”
Hakkında 2 ay hapis cezası kararı verilen sanığın cezasından, koşullu salıverilme süresi çıkarıldığı takdirde 1 ay hapis cezası söz konusu olur. Sonuç ceza 1 yıldan daha az olduğu için 5275 sayılı Kanun m.105/A gereği sanık denetimli serbestlikten faydalanır.
Sanığa 150 gün yani 5 aylık hapis cezası verildiği takdirde bu cezadan öncelikle koşullu salıverilme süresi çıkarılmalıdır. Bu işlem yapıldığında 2 ay 15 günlük hapis cezası söz konusu olur. Sonuç ceza ise 1 yıldan daha az olduğu için 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesi devreye girer. İşbu madde uyarınca sanık denetimli serbestlikten yararlanır. Sanık hakkında verilen ceza 3 yıldan daha az olduğu için Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 5’inci maddesi uyarınca direkt açık ceza infaz kurumuna alınır.
Sanık hakkında 10 aylık yani 300 günlük hapis cezası verilmiştir. Bu cezadan koşullu salıverilme süresi çıkarılır. Bu durumda 5 aylık bir ceza söz konusu olur. Sonuç ceza 1 yıldan daha az olduğu için 5275 sayılı Kanun m.105/A uyarınca sanık denetimli serbestlikten faydalanır. Ayrıca sanığa verilen cezanın 3 yıldan daha az olması ise Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca direkt açık ceza infaz kurumuna alınmasına neden olur.
Ceza türü: süreli hapis cezası, müebbet hapis cezası ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olmak üzere temelde üçe ayrılır. Ceza miktarı ise örneğin hapis cezası miktarının gün, ay, yıl şeklinde ifade edilmesidir.
Çağrı kağıdının tebliği üzerine 10 gün içinde gelmeyen, kaçan ya da kaçacağına ilişkin şüphe uyandıran kişi hakkında, Cumhuriyet Savcısı yakalama emri çıkarır.
Denetim süresi zarfında bir yeni suç işlendiği takdirde gerek ertelenen gerekse ikinci işlenen suçun cezasının cezaevinde infaz edilmesine karar verilir.