Uyuşturucu Avukatı

Uyuşturucu suçu davası avukatı

Uyuşturucu avukatı; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188.maddesinde düzenlenen “Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu” ve aynı kanunun 191.maddesinde düzenlenen “Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu” kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmada sanık müdafi veya mağdur vekili sıfatıyla mesleğini icra eder.

Uyuşturucu davalarına bakan avukatlar, uyuşturucu suçları kapsamında görülen davalarda kendisinden hukuki yardım talep eden kişilere, hukuki bilgi ve birikimini tahsis etmek suretiyle yardım sağlar. Soruşturma ve kovuşturmanın adalete ve hakkaniyete uygun seyretmesi adına çalışmalar sarf eder. Hukuki yardımda bulunduğu kişinin hak ve menfaat kaybı yaşamasının önüne geçer.

İstanbul’da Uyuşturucu Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da uyuşturucu avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk ceza hukuku avukatları; 5237 sayılı Kanunun 188 ve 191.maddeleri kapsamında başlatılan soruşturma ve yürütülen kovuşturmada, yani uyuşturucu suçlarını konu alan yargılamalarda hukuki destek sağlar. Söz konusu suçlara dair yürütülen ceza yargılamasında, evleviyetle dosyaya ilişkin kapsamlı bir çalışma yapar.

Somut dosyayı değerlendiren AHD Hukuk uyuşturucu suçu davası avukatı; temsilini üstlendiği kişinin yararına sonuç doğuracak tüm bulgularını irdeler ve elde ettiği bilgi, delil ve veriler ışığında, nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair en verimli yol haritasını belirler. Bu süreçte, hatalı veya ihmali işlemler yaşanmaması adına, sürecin takibini ciddiyet ve özveriyle sağlar.

İstanbul’da uyuşturucu davalarına bakan avukatlar sıfatıyla hukuki temsil ve danışmanlık hizmetinde bulunan AHD Hukuk avukatları; uyuşturucu suçunun mahiyeti, suç sebebiyle faile hükmedilecek hapis cezasının ağırlığı dolayısıyla dosya üzerinde hassasiyetle çalışır ve avukatlık hizmetlerini, bu hassasiyet üzerine bina ederek kişilerin istifadesine tahsis eder.

İstanbul Uyuşturucu Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul uyuşturucu suçu davası avukatı olarak AHD Hukuk avukatları, 5237 sayılı Kanunun 188.maddesinde hüküm altına alınan uyuşturucu madde ticareti suçu ve aynı kanunun 191.maddesinde düzenleme alanı bulan uyuşturucu madde kullanma suçu dolayısıyla yürütülen soruşturma ve kovuşturma başta olmak üzere, bilumum ceza hukuku davalarında avukatlık hizmeti icra eder.

Uyuşturucu suçu davası olarak verilen hizmetlerin açıkça anlaşılabilmesi için 5237 sayılı Kanunun 188. ve 191. maddelerinde düzenlenen suçlara dair kısa bir açıklama yapmak yerinde olacaktır. Evleviyetle, TCK m.188’de düzenlenen uyuşturucu madde ticareti suçunu izah etmek, nasıl bir hizmet verildiğini anlamak açısından isabetli olacaktır.

  • Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu (TCK m.188) Avukatı

“Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” İstanbul’da uyuşturucu madde ticareti suçu davası avukatı olarak faaliyet gösteren AHD Hukuk avukatları, işbu suç kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmada hukuki yardım sağlamaktadır.

  • Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu (TCK m.191) Avukatı

“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” İstanbul’da uyuşturucu madde ticareti suçu davası avukatı sıfatıyla görev yapan AHD Hukuk avukatları, söz konusu suç nedeniyle başlatılan soruşturma ve kovuşturmada hukuk desteği sunar.

Uyuşturucu Suçu Davası Avukatı Ücretleri

Uyuşturucu suçu davası avukatı ücretleri söz konusu olduğunda, avukat tarafından talep edilecek net ücret, ancak somut dosyanın değerlendirilmesi sonucu ifade edilebilir. Zira, ücret, somut dosyanın koşulları ve özellikleri etüt edildikten sonra, Türkiye Barolar Birliği Tarafından düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen miktardan az olmamak kaydıyla belirlenir.

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul, çok sayıda ceza hukuku avukatının hizmet verdiği bir kent olması dolayısıyla, alanında uzman ve başarılı avukatlara ulaşılabilirlik açısından diğer illere kıyasla çok daha avantajlıdır.
Kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden, bulunduran kişi hakkında yapılacak yargılamalar, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından icra edilir.
Uyuşturucu suçu kapsamında yürütülen dava süresi; somut dosyanın özellikleri, şartları, davanın görüldüğü mahkemenin iş yükü ve yoğunluğu gibi parametrelere göre değişmektedir.