Fazla Mesai Hesaplama

Fazla mesai hesaplama aracımız güvenilir ve pratik bir biçimde sonuç elde etmenize yarar. Bu aracı kullanarak hesaplama yapmak oldukça kolaydır. İlgili alanlara sizden istenen verileri girmeniz durumunda hesapla butonuna tıklamak sureti ile kısa sürede sonuç elde edebilirsiniz.

Fazla mesai hesaplama aracımızdan elde edeceğiniz veriler gerçeğe en yakın sonuçları içerecektir. Günümüzde dijitalleşmenin sağladığı olanaklardan biri de internet ortamında çeşitli uygulama programları aracılığı ile hesaplama yapılabilmesidir. Fazla mesai hesaplama aracımız da bu tür uygulamalardan biridir. Kesintisiz olarak bu aracımızdan hesaplama yapılabilir.

Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?

Fazla mesai hesaplaması yapılırken normal çalışma ücreti dikkate alınır ve bu ücretin %50 oranında zamlı olarak ödenmesi söz konusu olur. Fazla mesai alacağı saatlik olarak hesaplanırken brüt ücret dikkate alınmaktadır.

İşçinin aylık kazancından kesintiler yapılmadan önceki maaşı brüt ücret olarak adlandırılır. Fazla mesai alacağı hesaplaması yapılırken resmi tatile denk gelen çalışma söz konusu olduğunda günlük ücretinin %100 zamlı hesap edilmesi gerekir.

Fazla mesai hesaplaması yapılırken hesaplama aracına birtakım verilerin girilmesi gerekir. Bunun için aylık brüt maaşın saatlik fazla mesai kısmı doldurulur. Fazla mesai hesaplaması sırasında sisteme girilen veriler dikkate alınmaktadır.

Fazla mesai ücreti hesaplama uygulaması üzerinden saatlik ücret, fazla mesai ücreti brüt miktarı hesaplanır. Toplam maaşın yanı sıra mesai ücretinin brütü de bu uygulamada otomatik olarak hesap edilmektedir. Fazla çalışma ücreti normal mesaiden %50 zamlı olarak ödenirken fazla süreli çalışma söz konusu ise belirlenen ücret %25 zamlı olmalıdır.

İş Kanunu Kapsamında Fazla Mesai Hesaplama

İş Kanunu kapsamında çalışma süresi haftanın günlerine bölünerek 45 saat üzerinden hesaplanır. Haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünen çalışma süresi çalışanın mesai süresini ifade eder. Kanunda öngörülen sebepler doğrultusunda gereklilik halinde fazla çalışma yapılabilir ve bu fazla çalışma süresi de fazla mesai olarak adlandırılmaktadır. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesaidir.

Buna ilaveten bilinmesi gerekenlerden biri de haftalık 45 saati aşmamış olsa dahi günde 11 saati aşan çalışmaların fazla mesai olarak kabul edilmesi söz konusudur. İşçi ve işverenin yapacağı anlaşma kapsamında haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında olduğu hallerde 45 saatle belirlenmiş çalışma süresi arasında kalan miktar fazla sürelerle çalışma olarak değerlendirilmektedir.

Çalışma süreleri belirlenirken İş Kanunu kapsamında Çalışma Süreleri Yönetmeliği uyarınca hareket edilir. Çalışma süresi olarak tanımlanan süre işçinin çalıştığı işte geçirmiş olduğu süredir. İş Kanunu 66. Madde kapsamında yer alan süreler çalışma süresinin içinde kabul edilmektedir.

Fazla çalışma olarak adlandırılan durum ise fazladan çalışan işçiyi ilgilendirir. İş sözleşmesi uyarınca ve ilgili kanun kapsamında belirlenmiş olan sürelerden fazla çalıştırılan işçi fazla çalışma süresine tabi olur. Bu kapsamda ise işçi İş Kanunu uyarınca haftada 45 saatten fazla çalıştırılamaz.

Fazla mesai söz konusu olacağı zaman işveren tarafından yapılan anlaşma yazılı şekildedir ve işçinin bunu imzalaması gerekir. Fazla mesai uygulaması fazla çalışma ve fazla süreli çalışma olarak ikiye ayrılmaktadır.

Fazla Mesai Davası

Fazla mesai davası işçi ve işveren uyuşmazlıkları söz konusu olduğunda görülebilen dava tiplerinden biridir. Fazla mesai davalarında işçi fazla mesaiyi ispat etmekle yükümlü olurken işveren yükümlülüğü ise fazla mesai ücretinin ödendiğini ispat etmektir.

Fazla mesai alacağı davalarında zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Fazla mesai alacağı ödenmeyen işçi bu alacağı sebebi ile haklı fesih hakkını kullanabilir. Bu durumda işçi haklı bir gerekçe göstererek iş akdini sonlandırabilmektedir.

İşçi iş akdini sonlandırdıktan sonra fazla mesai alacağı davası açmakla hukuki hakkını kullanabilir. İşçinin talebini ispat etmesi durumunda fazla mesai alacağı kendisine faizi ile beraber ödenir.

Fazla Mesai Davası İspat

Fazla mesai davasında ispat yükü fazla mesai alacağı bakımından işçiye ait olurken fazla mesai ücretinin ödenmesi bakımından da işveren sorumludur. İşçinin fazla mesai yaptığını ispat aracı olarak çeşitli delillerden yararlanması mümkündür. Bu deliller; tanık beyanları, yazılı belgeler olabilir.

İşverenin fazla mesai ücretini ödediğine dair de kullanabileceği deliller de benzer özellik gösterir. İşveren de delil olarak tanık beyanları ya da yazlı belgelerden yararlanabilir. Fazla mesai zorunlu değildir. İşçi ve işveren arasında yazılı bir şekilde yapılmış olan bir çeşit anlaşma kapsamında fazla mesai uygulanabilir.

Bu anlaşma kapsamında ise işçinin fazla mesai yapacağına dair bir onaya ihtiyaç duyulur. Bu anlaşmayı işçinin imzalamış olması gerekir.

Kanun 45 saatin üzerindeki, çalışmaları fazla mesai olarak adlandırır ve fazla mesai yapılması işçi için zorunlu tutulamaz.

Fazla mesai hesaplaması yapılırken işçinin haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşıp aşmadığına bakılması gerekir. Aşılan sürenin ne kadar olduğu hesaplama sırasında dikkate alınır.

1 Saatlik Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

1 saatlik fazla mesai ücreti hesaplama yapılırken aylık brüt ücret öncelikle 225’e bölünür. Bu bölünme sonucunda saatlik çalışma ücreti hesaplanır. Saatlik çalışma ücreti 15 ile çarpıldığında ise fazla çalışma ücretinin hesaplanması söz konusu olmaktadır. Fazla çalışma ücreti ödenirken %50 zamlı ödenmesi gerekir.

İş Kanunu kapsamında haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir: 45 saatin 

Üzerindeki çalışma süresi fazla mesai kapsamına gireceğinden 45 saati aşan miktarın ayrıca hesaplanarak işçiye ödenmesi gerekmektedir.

Fazla Mesai Onay Formu Nedir?

Fazla mesai onay formu imzalandığında işçi iş yerinde fazla mesai yaptığında bu çalışmasına karşılık %50 zamlı olarak fazla mesai alacağını alabilmektedir. İşçi fazla mesai onay formunu imzaladığında işveren iş yerinde fazla mesai uygulaması yapabilir.

Fazla mesai formunu işveren işçiye sunar ve işçinin onayı varsa bu formu işçi imzalar işveren de fazla mesaiyi uygulayabilir. İşçiye fazla mesai alacakları ödenmediği takdirde işçi iş akdini haklı bir gerekçe göstererek  sonlandırabilir. İşçi alacaklarında n biri olan fazla mesai alacağı işçiye gününde ödenmelidir.

Fazla Mesai Hesaplama ve Asgari Ücret

Fazla mesai alacağı hesaplaması yapılırken normal ücretin %50’si olarak bu hesaplama yapılmaktadır. Saatlik çalışma ücreti hesaplaması yapılırken aylık ücret 225’e bölünür. 2024 yılı brüt asgari ücreti 225’e bölündüğünde işçinin saatlik çalışma ücreti bulunabilir.

Bu durumda işçiye saatlik ücreti hesaplaması yapıldıktan sonra elde edilen sonucun %50 zamlı olarak hesaplanması gerekir. Son olarak, fazla çalışma alacağına bağlı uyuşmazlıkların çözümünde iş hukuku avukatından yardım almanın son derece önemli olduğunu vurgulayalım.

Fazla Mesaide 270 Saat Sınırı

Fazla mesaide 270 saat sınırı bulunur. Yargıtay kararları uyarınca ve İş Kanunu kapsamında işçiye bir yılda 270 saatten fazla mesai yaptırılması mümkün değildir: İşçi 270 saatten fazla çalıştırıldığında en çok çalışma ücretinin tamamı işçiye ödenmelidir.

Bireysel iş sözleşmeleri söz konusu ise aylık ücretler içinde fazla çalışmaların ödenmesi öngörülür. Buna uygun biçimde ödeme yapılması durumunda yıllık 270 saat olan fazla çalışma süresi ispat edilen fazla çalışmalardan indirilmelidir.

Fazla mesai ücretinin ücrete dahil edilmesi kararlaştırılmış ise ve iş yerinde de haftalık 40 saat çalışma yapılması durumunda karar verilen ücret 45 saate kadar olan fazla süreler  ile ücretin 270 saat fazla çalışmayı kapsaması söz konusu olmalıdır.