Miras Hukuku

Miras hukuku, kişinin yaşamını yitirmesiyle malları üzerinde gerçekleştirmek istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve vefatları durumunda, gaipliğine karar verilmesinden sonra ya da ölüm karinesinin mevcudiyeti halinde mirasa konu teşkil eden malların yasal ve diğer mirasçılar arasında nasıl taksim edileceğini, borçlarının nasıl ve hangi sıra ile ödeneceğini konu alan hukuk dalıdır.

Kişinin ölümü ve gaiplik hali sonucunda malvarlığını tanzim eden miras hukuku, diğer hukuk dalları ile yakından ilişkili ve kapsamlı bir disiplindir. Medeni hukukun alt dalı olan miras hukuku tarafından incelenen hususlardan bazılarını ifade etmek gerekirse şu şekilde sıralanır:

  • Mirastan mal kaçırma | Muris muvazaası,
  • Miras paylaşımı,
  • Mirasta saklı pay,
  • Tenkis davası,
  • Reddi miras,
  • Vasiyetnamenin iptali ve düzenlenmesi.

Miras hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümlenmesi için yasaca görevli kılınmış mahkemeler görev yapar. Somut olayın özelliklerine ve koşullarına göre farklı dava ve çözüm yolları öngörülen miras hukukuna ilişkin deneyimli bir miras hukuku avukatından hukuki yardım almak, hakkın temini ve mağduriyetlerin önlenmesi adına doğru bir yaklaşım olacaktır.

Miras Hukuku Blog Yazıları


Baba Ölmeden Mirasını İstediği Evladına Verebilir mi?

Baba Ölmeden Mirasını İstediği Evladına Verebilir mi?

Sağlar arası kazandırma işlemi olarak bilinen anne veya babanın sağlığında evlatlarına mal vermesi hukuki koşulları sağlamak sureti ile yapılabilir. Türk Borçlar Kanunu bu kapsamda gerekli düzenlemeleri yapar. Baba çocuğuna irade beyanı esas alınmak sureti ile devir işlemi yapabilmektedir. Kişi, mülkiyeti üzerindeki mallar üzerinde tam tasarruf yetkisine sahip olduğundan bu tür bir işlem yapılabilir. Miras hukuku […]
Devamını Oku
Miras Kalan Taşınmazlarda Tapu İntikal İşlemleri 2023

Miras Kalan Taşınmazlarda Tapu İntikal İşlemleri 2024

Miras intikali külli intikale dayalı bir uygulamadır. Mirasçılar külli halef olarak kabul edilir. Yaslara göre bir kişinin taşınmazları ve tüm varlığı ölümün gerçekleşmesi ile birlikte ya da tamamen başka kişilere geçer. Tapu gibi devirler için ise bazı işlemler gerekli olur. Miras intikalinin gerçekleşmesi için mirasçılardan birinin ilgili Tapu müdürlüğüne, tapu intikal başvurusunda bulunması şartı aranır. […]
Devamını Oku
Geriye Dönük Miras Hakkı

Geriye Dönük Miras Hakkı

Geriye dönük miras hakkı, mirasbırakanın, tasarruf özgürlüğünün sınırlarını aşmak suretiyle mirasçılarının haklarını ihlal eden tasarruflarda bulunması halinde gündeme gelir. Muris sağken mal varlığına ilişkin birtakım tasarruflarda bulunur; fakat bu tasarruflarında tasarruf özgürlüğünü aşar ve mirasçılarının haklarını ihlal ederse mirasçılar, geriye dönük miras hakkı çerçevesinde; Saklı pay ihlaline sebebiyet veren tasarrufların tenkis edilmesi, Murisin sağlar arası […]
Devamını Oku
Osmanlı Tapuları Geçerliliği

Osmanlı Tapuları Geçerliliği

Osmanlı zamanına ait tapu sahiplerine sahip olan kişilerin en çok merak ettiği noktalardan biri Osmanlı tapularının geçerli olup olmadığıdır. Osmanlı dönemine ait tapular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde Cumhuriyet tapusuna çevrilebilir. Ancak, bunun için belli bir süre tayin edilir. Osmanlı tapusunun geçerli olacağı 10 yıllık hak düşürücü süre belirlenir. Çevre ve Şehircilik […]
Devamını Oku
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası

Miras hukuku kapsamında değerlendirilmesi gereken mirastan mal kaçırma, muris muvazaası olarak da bilinir. Muris vefat eden kişidir. Muris mirasçısını mirasından yoksun bırakmak isterse mirastan mal kaçırma yoluna gidebilir. Bu durumda mirasçıların hukuk yoluna başvurması gerekir. Muris eğer mirasçısının mirasından mahrum bırakmak isterse karşılıksız kazandırmalar yapmak sureti ile hareket edebilir. Bu durumda satış sözleşmesi ya da […]
Devamını Oku
Tenkis Davası ve Mirasta Saklı Pay

Tenkis Davası ve Mirasta Saklı Pay

Tenkis davası; saklı pay sahibi mirasçıların saklı paylarına yönelik tecavüzün ve dolayısıyla mağduriyetin giderilmesi, miras bırakan tarafından yapılan ve saklı pay sahiplerinin hak kaybı yaşamasına neden olan tasarrufun yasal sınırlar çerçevesinde düzenlenmesi amacıyla açılan miras hukuku davasıdır. Tenkis davası ve mirasta saklı pay, uygulamada sıkça karşılaşılan miras hukuku uyuşmazlıkları arasında yer alır. Mirasta saklı pay, […]
Devamını Oku
Veraset İlamı Nedir ve Nasıl Alınır?

Veraset İlamı Nedir ve Nasıl Alınır?

Veraset ilamı, hukuk terminolojisindeki diğer adıyla mirasçılık belgesi; bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından cenaze işlemleri gibi ivedi tamamlanması gereken işlemlerden sonra vakit kaybetmeksizin alınması gereken bir ilamdır. Zira, her ne kadar miras hakkının doğabilmesi için veraset ilamı alınması şart olmasa da veraset ilamı alınmasıyla beraber mirasçılık belgesi edinen mirasçılar, hak ve taleplerini üçüncü kişilere karşı […]
Devamını Oku
Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı

Kardeşler arasında miras paylaşımı; uygulamada sıkça karşılaşılan miras hukuku uyuşmazlıklarındandır. Kardeşler arasında miras paylaşımına ilişkin hukuki süreci ve merak edilen hususları izah etmeden önce, konu bütünlüğünün sağlanması adına miras hukukunun temel kavramlarını izah etmek isabetli olacaktır. Buna göre miras, “Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke.” anlamlarına gelir. Ölen […]
Devamını Oku
Mirasçılık Belgesi İstemi (Veraset İlamı) Davası

Mirasçılık Belgesi İstemi (Veraset İlamı) Davası

Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) davası, yasal mirasçıların mirasçı sıfatını haiz olup olmadığı, miras pay ve oranlarını belirlemek amacıyla açılır. Mirasçılık hakkının tespiti amacıyla açıldığı için son derece mühimdir. Usulüne uygun alınmış veraset ilamı ile üçüncü kişilere karşı mirasçılık hakkı ileri sürülebilir. Veraset ilamının bir diğer adı mirasçılık belgesidir. Mirasçılık belgesi talebi ve veraset ilamı uyuşmazlıklarında […]
Devamını Oku
Mirasın ve Terekenin Tespiti Davası

Mirasın ve Terekenin Tespiti Davası

Mirasın ve terekenin tespiti davası, murisin mal varlığının tam olarak belirlenemediği hallerde, miras bırakandan geriye ne kadar miras kaldığının tam olarak tespit edilebilmesi amacıyla açılan davadır. Öte yandan, mirasın ve terekenin tespiti davası; mirasçı atama, yedek mirasçı atama, artmirasçı atama, belirli mal bırakma, vakıf ve miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarruflarda herhangi bir adaletsizliğe neden […]
Devamını Oku
İstanbul miras avukatı

Miras Avukatı

Miras avukatı; miras hukuku uyuşmazlıklarına hukuki danışmanlık, miras hukukundan doğan davalarda vekillik hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eden avukattır. Miras hukuku ise, gerçek kişinin ölmesi veya hakkında gaip kararı verilmesi halinde mirasının kimlere, ne oranda intikal edeceğini düzenleme altına alan özel hukuk dalıdır. Miras hukukuna göre ölen kişi mirasbırakan sıfatını haizken, miras bırakanın ölümü ile […]
Devamını Oku
Miras Paylaşımı Davası

Miras Paylaşımı Davası

Türk Medeni Kanunu’nun 642. maddesinde yer aldığı üzere, murisin mallarının nasıl paylaştırılacağı belli değilse, miras paylaşımı davası açılabilir. Bunun yanında hukukta mirasın nasıl paylaşılacağı ile ilgili pek çok farklı taksim imkanı bulunduğu için, en uygun yöntem uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu yöntemler ile mal paylaşımı yapılamıyorsa, bu durumda miras paylaşılması davası açılabilir. Biz de içeriğimizde bu […]
Devamını Oku
Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Yasa gereğince belirlenmiş oranlarda, ölen kişinin vârislerine mal varlığının paylaştırılması ve vasiyetnameye uygun şekilde hareket edilmesi, mal paylaşımı olarak adlandırılmaktadır. Vasiyetnamenin olup olmamasına göre mal varlığının paylaşımı değişikliğe uğrayacağı gibi ölen kişinin eşinin olup olmaması da mal paylaşımını doğrudan etkilemektedir. Bu çerçevede eş hayatta ise mal varlığının 4’te 1’i eş ile 4’te 3’ü ise çocukları […]
Devamını Oku
Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davası

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davası

Miras hukukunda, kişilere kalan mirasın reddedilmesi ya da diğer tabiri ile reddi miras olanağı bulunmaktadır. Bu çerçevede miras bırakanın ölümünün ardından, mirasçılara kalan tüm haklar ile borçlar, miras olarak adlandırılır. Böylece mirasçılar kalan miras için reddi miras davası açarak, tüm haklarından ve sorumluluklarından vazgeçebilir. Vazgeçtikten sonra da herhangi bir hak talep edemez. Şimdi size mirasın […]
Devamını Oku