Yağma (Gasp) Suçu Davasına Bakan Avukat

Yağma (gasp) suçu davasına bakan avukat

Yağma (gasp) suçu davasına bakan avukat, esasında bir ceza hukuku avukatı olup, başta yağma (gasp) suçu sebebiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturma başta olmak üzere, ceza hukukundan doğan bilumum iş, işlem, uyuşmazlık ve davada sanık müdafi ve mağdur vekili sıfatıyla hizmet verir. Yağma (gasp) suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148, 149 ve 150. maddelerinde düzenleme altına alınmıştır.

TCK m.148’de, “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüne yer verilmiştir.

İstanbul’da Yağma (Gasp) Suçu Davasına Bakan Avukat Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da yağma (gasp) suçu davasına bakan avukat hizmeti veren AHD Hukuk ceza hukuku avukatları; TCK m.148, 149, 150’de hüküm altına alınan suçlara ilişkin yürütülen soruşturma ve kovuşturmada, adaletin ve hakkaniyetin tesis edilmesi ve hukuki temsilini sütlendiği kişinin hak kaybı yaşamaması adına, sahip olduğu bilgi, birikim, müktesebat ve hukuk tekniğini kullanarak hukuk yardımı sağlar.

Yağma (gasp) suçu davası, sanığa hükmedilecek hapis cezasının miktarı düşünüldüğünde, son derece ağır yaptırım gerektiren, hassas ve ciddi bir davadır. İstanbul’da yağma (gasp) suçu davasına bakan avukat olarak hizmet veren AHD hukuk avukatları, işbu davanın hassasiyetinin ve ciddiyetinin bilincinde olup, bu bilinç doğrultusunda hizmet vermektedir.

Yağma (Gasp) Suçu Davasına Bakan Avukat Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Yağma (gasp) suçu davasına bakan avukat olarak verdiğimiz hizmetler şunlardır:

  • Basit yağma (gasp) suçu,
  • Silahlı yağma (gasp) suçu,
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle yağma (gasp) suçu,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma (gasp) suçu,
  • Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde yağma (gasp) suçu,
  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma (gasp) suçu,
  • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yağma (gasp) suçu,
  • Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma (gasp) suçu,
  • Gece vaktinde yağma (gasp) suçu.

Yağma (Gasp) Suçu Davasına Bakan Avukat Ücretleri

Yağma (gasp) suçu davasına bakan avukat ücretleri; somut dosyanın özellikleri, koşulları, iş yükü ve suçun mahiyeti göz önüne alınarak belirlenir. Bu ücret, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Avukatlık Asgari ücret Tarifesinde öngörülen miktardan daha az olamaz. Yağma suçuna ilişkin avukatlık ücretini öğrenmek istiyorsanız, avukatınızdan bilgi almanız en doğru yaklaşım olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin en iyi yağma (gasp) suçu davası avukatının kesinlikle İstanbul’da olduğunu ifade etmek, ispatı açısından mümkün olmayan bir iddia olacaktır. Ancak, birçok başarılı ve uzman ceza avukatının bulunduğu İstanbul, yetkin ve deneyimli avukatlara ulaşılabilirlik açısından, diğer illere kıyasla oldukça avantajlıdır.
Yağma (gasp) suçu, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girer.
Basit yağma (gasp) suçu işleyen fail hakkında, altı yıldan on yıla kadar süreli hapis cezasına hükmolunur. Suçun, nitelikli hal kapsamında işlenmesi halinde ise, sanık hakkında, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.