Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticarete dair tüm mevzuatı içeren kapsamlı bir hukuk disiplinidir. Bu itibarla ticaret hukuku, tacirler işletmeler ve kişiler arasındaki ticari ilişkileri ve tarafların hak – yükümlülüklerini düzenleme altına alır. Söz konusu hususlara ilişkin hükümler temelde Türk Ticaret Kanunu’nda yer alır. Ancak Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu da ticaret hukuku hükümlerini içeren hukuk dallarıdır. Ticaret hukukunun temel kavramları ise:

 • Tacir,
 • Ticari işletme,
 • Ticaret sicili,
 • Ticaret unvanı,
 • Haksız rekabet,
 • Ticari defterler,
 • Cari hesap,
 • Ticari işler tellallığı
 • Acentelik,
 • Ticaret ortaklıkları.

2011 yılında kabul edilen Türk Ticaret Kanunu, başlangıç ve son hükümleri hariç olmak kaydıyla 6 kitap içerir. Bu kitaplar:

 • Ticari İşletme Hukuku,
 • Şirketler Hukuku,
 • Kıymetli Evrak Hukuku,
 • Taşıma Hukuku,
 • Deniz Ticareti Hukuku,
 • Sigorta Hukuku.

Ticaret hukuku son derece kapsamlı ve diğer hukuk dalları ile ilişkilidir. Rekabet hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sermaye piyasası hukuku ile yakından ilişkilidir.

Ticaret Hukuku Blog Yazıları


Gümrük Avukatı

Gümrük Avukatı

Gümrük avukatı, gümrük hukukunun düzenleme alanına giren hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki temsil ve danışmanlık vermek suretiyle mesleğini icra eden hukukçudur. Gümrük avukatı, gümrük hukuku ve gümrük mevzuatı üzerinde uzmanlık ve yetkinlik sahibi olup gümrük hukuku ve gümrük mevzuatı nedeniyle meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların çözümü adına danışmanlık, ilgili uyuşmazlıkların yargılamaya konu olması halinde […]
Devamını Oku
İstanbul ticaret avukatı

Ticaret Avukatı

Ticaret avukatı, ticaret hukuku ve ticaret hukuku ile ilişkili hukuk dallarında ihtisas sahibidir. Ticaret hukuku uyuşmazlıklarında hukuk danışmanlığı ve dava takibi hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eden ticaret hukuku uzmanıdır. Hukuk danışmanlığı ve dava vekilliği hizmeti veren ticaret avukatı; hukuk yardımında bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin hukukunu müdafaa eder, mevcut uyuşmazlığın kısa sürede çözümlenmesi adına […]
Devamını Oku
Senet İptali Davası

Senet İptali Davası

Ticarette en fazla kullanılan ödeme yöntemlerinden bir tanesi olan senet, uygulamada bu ismi alsa da bono olarak adlandırılır. Bu ödeme yöntemi ile kişi daha sonra ödemeyi gerçekleştireceğine yönelik bir senet oluşturur ve imzalayarak kişiye teslim eder. Kişinin senedi muhafaza etmesi gerekir. Senedin karşılığı alınana dek üçüncü kişilere verilmemesi gerekir. Ayrıca bazı durumlarda senedin yırtılması, kaybolması […]
Devamını Oku
Çek İptali Davası

Çek İptali Davası

Türk Ticaret Kanunu bünyesinde tanımlanmış olan çek, uygulamada en fazla kullanılan kambiyo senetleri arasında yer almaktadır. Poliçe ve bono göz önünde bulundurulduğunda çok daha güvenilir bir seçenek olan çek, paranın ikamesi olabildiği için ticaret hayatında sıklıkla tercih edilir. Ancak çekin belirli durumlarda çalınması, yırtılması ya da daha farklı bir olumsuzluk ile karşı karşıya kalınması halinde, […]
Devamını Oku