Yağma Suçu Nedir? Cezası Ne Kadar?

yağma suçu ve cezası

Mağdur edilen kişinin malvarlığını haksız bir şekilde kısmen ya da tamamen elde etmeyi içeren bir eylem olarak bilinen yağma suçu, gasp suçu olarak da adlandırılmaktadır. Zor kullanarak ya da tehdit ederek kişinin elindeki malı almak olarak tanımlanabilecek bu suç, hırsızlıktan farklı olarak bilinir. Aralarındaki temel fark, yağma suçunda cebir ve tehdit unsurlarının bulunmasıdır. Bunun yanı sıra pek çok farklı husus da dikkat çeker. Biz de bu çerçevede yağma suçu ve cezası ile ilgili tüm detaylardan size bahsedeceğiz.

Yağma Suçu Nedir?

Kişinin haksız bir şekilde, hile ile mağdurun malını kendi zilyetliğine geçirmesi ve bu süreçte cebir ile tehdit eylemlerini gerçekleştirmesi olarak adlandırılmaktadır. Kişinin menkul malının hileli bir şekilde hukuka aykırı olarak gasp edilmesi ve kişinin mağdur olmasıdır. Türk Ceza Kanunu’nca belirlenen suçun, nitelikli boyutu da bulunduğu için, cezai uygulamalarında da çeşitli değişiklikler oluşur. Ancak işlenen suçun yağma suçu olduğunun kabul edilmesi için bazı unsurlar dikkat çekmektedir.

Yağma Suçunun Unsurları

Hırsızlık suçu ile yağma suçu birbirine karıştırılsa da yağma suçunca cebir ve tehdit unsurları devreye girer. Mal alınırken, mağdura tehdit ve cebir uygulanır. Sözlü Tehdit Nedir? isimli içeriğimizi de inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu suçun belirli hukuki değerleri koruduğu da bilinmektedir. Bunlar ise;

 • Zilyetlik,
 • Kişi Özgürlüğü,
 • Mülkiyet ve
 • Vücut Dokunulmazlığı olarak bilinmektedir.

Yağma suçunun belirli unsurlar çerçevesinde gerçekleşmiş olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, bu unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Cebir,
 • Tehdit ve
 • Başkasına Ait Malı Rızası Dışında Elde Etme

Yukarıdaki unsurlar, yağma suçunun maddi unsurları olarak dikkat çekmektedir. Çünkü yağma suçu bileşik bir suç türüdür. Bu nedenle hem cebir hem de tehdit suçunu içerisinde barındırır, ancak her iki suçtan da ayrılır. Peki, ispatı için hangi gereklerin yerine getirilmesi gerekir?

Yağma Suçunun İspatı

Suçların ispatının gerçekleştirilmemesi durumunda, sanık hakkında mahkeme tarafından beraat kararı verilebilir. Bu nedenle yağma suçunun ispatlanması zorunlu olacaktır. Bunun için güvenlik kameraları ve tanık gibi ispat yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca suçun cebren veya tehdit ile işlendiğine göre de çeşitli ispat seçenekleri bulunmaktadır.

Yağma Suçu Cezası

Basit ve nitelikli şekilde işlenebilecek suçlardan birisi olan yağma suçu, ceza konusunda da suçun işlenme niteliğine göre değişikliğe uğramaktadır. Bu nedenle yağma suçunun iki farklı cezası olduğundan bahsedilebilir:

Basit Yağma Suçu Cezası

Nitelikli haller dışında olarak, basit şekilde işlenen yağma suçunun cezası, 6 ila 10 yıl hapis olarak bilinmektedir. Ayrıca senet yağmasının da basit yağma suçu arasında yer aldığını söylemek mümkündür.

Nitelikli Yağma Suçu Cezası

Nitelikli haller gözetilerek işlenmesi durumunda, nitelikli yağma suçunun cezası, 10 yıl ila 15 yıl hapis olarak bilinmektedir. Nitelikli hallerin birden fazlası işlendiğinde ise cezanın alt limiti 10 yıldan 12 yıla çıkabilmektedir. Peki, yağma suçunun nitelikli halleri nelerdir?

Nitelikli Yağma Suçunun Halleri

Bir suçun nitelikli olarak işlenmesi, o suçun ağır cezayı gerektirdiği anlamına gelecektir. Bu nedenle yağma suçunun nitelikli halleri, aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • Silahla İşlenmesi,
 • Kendini Tanınmayacak Hale Koyarak İşlenmesi,
 • Birden Fazla Kişi ile Beraber İşlenmesi,
 • Gece Vaktinde İşlenmesi,
 • Yol Keserek İşlenmesi,
 • Suç Örgütlerinin İsimleri ya da Onların Vasıtası ile İşlenmesi,
 • Mağdurun Kendini Savunamayacak Durumunda İşlenmesi,
 • Suç Örgütlerinin Gücünden Yararlanarak İşlenmesi, nitelikli yağma suçunun unsurlarını oluşturmaktadır.

Yukarıdaki unsurların bir ya da birden fazlasının gerçekleştirilmesi durumunda, yağma suçunun ağır ceza halleri devreye girecektir. Bunun cezası da 10 yıl ila 15 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Ceza Hukuku kategorisini de inceleyebilirsiniz.

Yağma Suçunda Beraat Nasıl Olur?

Delil yetersizliği durumunda, yağma suçundan kişi beraat edebilir. Bu nedenle mağdurun suç hakkında çeşitli delilleri ortaya koyması gerekir. Eğer bu delillerde yetersizlik söz konusu ise, hâkim beraat kararı verebilir. Ayrıca yağma suçunda herhangi bir şikâyet süresi de yoktur. Bunun yanında şikâyete tabii bir suç olmadığından dolayı, gerekli durumların oluşması halinde savcılığın soruşturma başlatma yetkisi bulunmaktadır.

Yağma, diğer adı ile gasp suçunun pek çok hali bulunmakla beraber, suçun içeriğinde de bilinmesi gereken önemli detaylar bulunmaktadır. Biz de bu çerçevede “Yağma Suçu Nedir? Cezası Ne Kadar?” isimli içeriği hazırlayarak, size detaylı bilgi aktarmaya çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

Mağdur kişi, failin bu suçu işlediğine yönelik ortaya delil koyamazsa, mahkeme tarafından olayın faili hakkında beraat kararı verilebilir. Bu durumda fail delil yetersizliği sebebi ile beraat etmiş olacaktır.
Hayır. Yağma suçu, şikâyete bağlı suçlar kategorisinde yer almamaktadır. Savcılık, gerekli durumları göz önünde bulundurarak, kendisi soruşturma başlatabilir.
Evet. Kişi suçu işleyeceği sırada, polisi veya güvenlik görevlilerini görüp kaçabilir. Böylece mağduru yaralamış olsa da malını elde edemediği için, yağma suçuna teşebbüs durumu ortaya çıkacaktır.
Evet. Fail deliller ile suçlanamıyorsa ve tutuksuz yargılandıktan sonra failin delilleri karartma ihtimali bulunmuyorsa, o halde mahkeme tarafından tutuksuz yargılanma kararı verilebilir.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2018/6-125 Esas, 2020/341 Karar sayılı kararında yağma suçunda faydalanma kastıyla ilgili olarak “Söz konusu telefonun fotoğrafları silmek amacıyla geçici olarak kullanılma kastıyla alınması durumunda da faydalanma kastı gerçekleştiğinden yağma suçunun oluşacağı göz önünde bulundurulduğunda sanığa atılı nitelikli yağma suçunun tüm unsurları itibarıyla oluştuğunun kabulü gerekir.” düzenlemesine yer vermiştir.