Uyuşturucu Kullanma, Bulundurma Suçu ve Cezası

uyuşturucu kullanma, bulundurma suçu ve cezası

Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ya da kullanmak suretiyle uyuşturucu maddelerin bulundurulması, Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi gereğince suç teşkil etmekte ve ağır ceza ile cezalandırılmaktadır. Uyuşturucu maddenin vücuda ağız veya burun yoluyla alınmasının yanında, deri içine ya da damar yolu kullanılarak da vücuda alınabilmektedir. Kişi bu işlemi kendisi yapabileceği gibi başkası da yapabilir ve pek çok farklı yöntemle de alınabilir. Tüm bu işlemler, uyuşturucu kullanma – bulundurma suçu kapsamında yer almaktadır. Biz de bu içeriğimizde uyuşturucu kullanma ya da bulundurma suçu ve cezası ile ilgili çeşitli bilgiler vererek, konuyu detaylandırmaya çalışacağız.

Uyuşturucu Kullanma Suçu Nedir?

Kişi kendi isteği ile uyuşturucu maddeyi ağız veya burundan alma ya da damar yolu veya deri altına enjekte etme şeklinde kullanmış ise uyuşturucu madde kullanma suçunu işlemiştir. Bu suç taksirle işlenen bir suç olmadığı için, kasten işlenmesi gerekir. Kişinin haberi olmadan vücuduna enjekte edilmesi ya da zorla kullandırılması, uyuşturucu madde kullanma suçu kapsamına dahil olmaz.

Uyuşturucu Bulundurma Suçu Nedir?

Kullanmak ya da saklamak suretiyle uyuşturucu maddelerin bulundurulması ve bunda kişinin kasti bir eyleminin olduğunun anlaşılması sonucunda, kişi uyuşturucu madde bulundurma suçu kapsamında ceza alır. Ayrıca bu suçta kişinin haberi olmadan uyuşturucu maddenin evinde, çantasında ya da kişiye ait herhangi bir yerde bulunması, kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez. Taksirle işlenen bir suç olmayıp, kişinin isteyerek işlemesi gerekmektedir. Uyuşturucu maddenin ticaretinin yapılması ise, bulundurma suçu kapsamına girmez. Uyuşturucu madde ticareti, Türk Ceza Kanunu’na göre ayrı bir suç teşkil etmektedir.

Uyuşturucu Madde Kullanma – Bulundurma Suçu Cezası 2023

Uyuşturucu maddeler arasında yer alan eroin, kokain ve esrar gibi maddelerin yanı sıra diğer uyarıcı maddelerin bulundurulması, Uyuşturucu bulundurma cezası 2023 yılında satın alınması, farklı yollar ile kullanılması sonucunda kişiye 2 yıl ila 5 yıl arasında hapis cezası verilmektedir. Bununla beraber suçun nitelikli halleri bulunur ve bu nitelikli haller arasında yer alan mekanlarda ya da yakınında bu suçun işlenmesi, suçun ağır ceza halini oluşturacaktır. Bu mekanlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Okul,
 • Hastane,
 • Yurt,
 • Kışla ve
 • İbadethane gibi alanların çevrelenmiş bölgeleri varsa, bu bölgelerin 200 metre yakınında bu suçun işlenmesi, kişinin ağırlaştırılmış bir ceza almasına sebebiyet verecektir.

Yukarıdaki haller gerçekleşmiş olduğunda ise uyuşturucu kullanan ya da bulunduran kişi, 3 yıl ila 7.5 arasında hapis cezası ile cezalandırılır. Bu rakam ise normal suçun cezasının yarım katı olarak belirlenmiştir.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunun Şartları Nelerdir?

Suçun taksirli bir şekilde işlenmesi, kişinin ceza almasına sebebiyet vermeyecektir. Uyuşturucu maddenin bir başkasının haberi olmadan, onun malıymış gibi gösterilmesi durumunda, kişi ceza almaz. Bu nedenle kasten işlenmesi gerekecektir. Taksirle işlendiğinin de kanıtlanması zorunlu olacaktır. Ayrıca uyuşturucu maddenin ticaretini yapan ve bu maddenin kullanımını kolaylaştıran kişi, aynı suç kapsamında almaz. Türk Ceza Kanunu’na göre bu suçun kapsamı farklıdır.

Uyuşturucu maddenin kullanımı ile ticaretinin birbirinden ayrılması için farklı durumlar göz önünde bulundurulur. Bu durumlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Miktar: Kişisel kullanım için alınmış ve kullanılmış uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma – bulundurma suçu kapsamına girer. Ancak kişisel kullanım miktarından fazlası ve bunun gerçekleştirildiği mekan dikkate alınarak, kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını ortaya çıkarır.
 • Durumu: Uyuşturucu maddenin düzenli bir şekilde satışa sunulması için istiflenmesi ve paketlenmesi, kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını gösterecektir.
 • Mekan: Kişinin kendi evinde ya da işyerinde uyuşturucu maddenin bulunması, kişisel bir kullanım olduğunu gösterir. Ancak depolanacak bir yerde bulunması, ticaret durumunu ortaya çıkaracaktır.
 • Davranış: Kişinin davranışlarının kullanıma mı, yoksa ticarete mi odaklı olduğu dikkate alınmaktadır.

Yukarıdaki durumlara dikkat edilerek, kişinin uyuşturucu kullanma – barındırma suçu ya da uyuşturucu ticareti suçunu işleyip işlemediği belirlenebilmektedir.

Uyuşturucu Kullanmak Suç mu?

Esrar, eroin, kokain vb. uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla satın almak, kabul etmek, kullanmak için bulundurmak veya herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanmak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesine göre suçtur. Bahse konu maddede düzenlenen suç genel olarak; uyuşturucu madde kullanmak ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek olmak üzere iki farklı şekilde işlenebilir.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Uyuşturucu madde kullanmak, TCK’nin 191’inci maddesinde suç olarak düzenlenmiştir. Buna göre; uyuşturucu kullanmak, uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, ayrı ayrı suç teşkil etmektedir. Kullanmak amacıyla kokain, eroin, esrar vb. uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satın alan, kabul eden, bulunduran veya herhangi bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanan kişi TCK m.191’de düzenlenen suçu işlemiş olur. İşbu suç;

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
 • Kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek,
 • Kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, olmak üzere dört farklı şekilde işlenebilir.

Uyuşturucu Madde Kullanmanın Cezası Var mıdır?

Kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Bu suçun; okul, hastane, yurt, kışla veya ibadethane gibi eğitim, tedavi, askeri ve sosyal amaçla toplu halde bulunulan yapı ve tesisler ile bunların varsa tel örgü, çevre duvarı veya benzeri engel veya işaretler ile belirlenmiş sınırlarına 200 metreden daha yakın bir mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi durumunda hükmolunacak ceza yarı oranında artırılır.

Uyuşturucu Kullanma Suçunun Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevli olduğu uyuşturucu suçu, zamanaşımına tabii olan suçlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda uyuşturucu kullanma ya da bulundurma suçu ile ilgili olarak açılacak olası bir dava için zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. 8 yıl içerisinde kişiye dava açılması ve soruşturmanın başlatılması gerekir. Ceza Hukuku isimli kategorimizi de inceleyebilirsiniz.

Uyuşturucu Maddelerin Kişisel Kullanım Miktarı Ne Kadardır?

Suçun durumunun belirlenmesi adına kişisel kullanım miktarı çok önemlidir. Kişisel kullanım miktarından fazla miktarda uyuşturucu bulunduğunda ise kişinin uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediğine kanaat getirilir. Bu sebeple uyuşturucu maddelerin kullanım miktarları ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Esrarın kişisel kullanım miktarının, önceki suçlar dikkate alındığında, 600 ila 700 gram arasında değişiklik gösterdiği bilinmektedir.
 • Eroin ve kokainde ise kişisel kullanım miktarı, 20 gram ile sınırlandırılmıştır. 20 gram üzeri ticaret girerken, haplarda ise bu sınır 50 olarak belirlenmiştir.
 • Günlük kullanım esas aldığında ise mu miktar esrarda 2 gram, eroinde 150 miligram ve kokainde 60 miligramdır. Haplar göz önünde bulundurulduğunda ise günlük kullanım sınırı 3 ila 4 olarak belirlenmiştir.

Yukarıdaki sınırlamalar, davalarda dikkate alınmaktadır. Ayrıca davalar arasında miktar konusunda çeşitli farklılıkların olduğu da bilinmektedir.

“Uyuşturucu Kullanma – Bulundurma Suçu ve Cezası” isimli içeriğimizi burada sonlandırıyoruz. İçeriğimiz kapsamında uyuşturucu madde kullanma ve barındırma suçu ile uyuşturucu madde ticareti suçu arasındaki farklardan da bahsettik.

Sıkça Sorulan Sorular

Hayır. Bu suç kapsamında verilen cezalar, adli para cezasına çevrilememektedir. Kişiye hapis cezası uygulanması zorunludur.
Asliye Ceza Mahkemesi, uyuşturucu kullanma ya da barındırma suçları ile ilgili davalarla ilgilenmektedir.
Kullanmak için esrar satın alan, kabul eden, bulunduran veya esrar kullanan kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Uyuşturucu madde imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, sevk veya nakletmek, kabul etmek ve bulundurmak, satmak, satışına aracı olmak ve satın almak, bir başkasına vermek veya uyuşturucu madde sağlamak ya da uyuşturucu madde kullanmak suçtur. İşlenen uyuşturucu suçu ve diğer hususlar dikkate alınarak ceza avukatı marifetiyle infaz hesaplanması, infaz hesaplamaya ilişkin doğru olan yaklaşımdır.
Kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak nedeniyle yargılama yapmakla görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Asliye ceza mahkemelerinde görülen bu davaları ceza hukuku avukatları takip eder.
5237 sayılı Kanun’un 191’inci maddesi uyarınca, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Adli sicil kaydına işlenen suçlar, cezanın infaz edilmesini takiben adli sicil arşiv kaydına alınır. Adli sicil arşiv kaydına alınan kayıtların silinmesi ise suç ve cezanın vasfına göre 5 – 15 ve 30 yıllık sürelerde silinir.
Uyuşturucu davaları için 300 günlük süre öngörülmüştür.
Uyuşturucu satmak suç olup, satıcı hakkında 10 yıldan az olmamak kaydıyla hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezasına hükmedilir.
Kullanılmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurulması veya kullanılması halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası söz konusu olur.
Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu madde ya da uyarıcı madde kullanan kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına karar verilir.
Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunun cezası, TCK m.191’de düzenlenmiştir. Buna göre, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyarıcı maddeyi kullanmak durumunda iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına karar verilir.