Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve boşanma hukuku, medeni hukukun aile ilişkilerini düzenleme altına alan kısmını oluşturur. Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabında tanzim edilen aile hukuku, ceza hukukunun da koruması altındadır. Kadın erkek eşitliği üzerine temellenen Türk Medeni Kanunu ve hukuk sisteminde aile, devleti ilgilendiren sosyal bir kurum olarak ifade edilmiştir. Aile hukuku ile tek eşle evlilik ve evliliğin resmi memur huzurunda kurulması mecburiyeti, çocukların bakımı ve gözetiminin anne ve babanın müşterek sorumluluğuna bırakılması, boşanmanın hâkim kararına bağlanması ve mirasta erkek ve kadına eşit pay tanınması gibi esaslı düzenlemeler getirilmiştir.

Türk Medeni Kanunu, aile kurumunu çekirdek aile olarak ele almış fakat kanunda geniş anlamda aile kavramı ve en geniş anlamda ailenin esas alındığı hükümler de ifade edilmiştir. Dar anlamda aile kavramı, evlilik birliğini ifade eder. Evlilik birliği ise yalnızca eşlerden meydana gelen birlikteliktir. Dar anlamda aileye çocukların dahil olması ile oluşan aile ise geniş anlamda ailedir. En geniş anlamda aile ise ev haklı olarak bir çatı altında yaşanan kişilerden oluşur. Geniş anlamda aile kavramının içerisine eşler ve çocukların haricinde kayın hısımları, sözleşme ilişkisi sebebiyle hizmetçi, işçi, çırak yahut benzer nedenlerle aynı çatı altında yaşayan kişiler de girer.

Türk Medeni Kanunu’nun “İkinci Kitap” başlığı altında düzenlenen aile hukuku; evlilik, hısımlık ve vesayet başlıklarını ifade ve ihtiva eder. Bunun yanı sıra boşanma; evliliğin genel hükümleri, mal rejimi, evlat edinme, velayet, çocuk mallarına ilişkin konular, nafaka, aile mallarına ilişkin konular, vesayet, vesayetin yürütülmesi ve sona ermesi düzenlenmiştir.

Aile ve Boşanma Hukuku Blog Yazıları


Ümraniye Boşanma Avukatı

Ümraniye Boşanma Avukatı

Ümraniye‘de boşanma sürecinde profesyonel hukuki yardım arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bir boşanma avukatı, boşanma davalarıyla ilgilenir ve size yasal danışmanlık sağlar. Ümraniye Boşanma Avukatı olarak, size adil bir şekilde hizmet vermek ve bu stresli süreci en iyi şekilde yönetmenize yardımcı olmak için buradayız. Boşanma sürecindeki haklarınızı korumak ve sizi yasal konularda yönlendirmek için uzman avukatlarımızla iletişime […]
Devamını Oku
Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma

İş Kanunu kapsamında işçi ve işvereni ilgilendiren çok sayıda konu açıklık kazanır. Bu kanunun 14. Maddesi uyarınca da evlenen kadın işçi evlilik tarihi başlangıç alınmak sureti ile bir yıllık süre içerisinde kendi iradesi doğrultusunda işten ayrılma hakkını kullanabilmektedir. Bu durumda kadın işçinin evliliği işten ayrılma gerekçesi gösterme hakkı bulunur. İşçinin dilekçe sunmak sureti ile talebini […]
Devamını Oku
Çocuk Düşürme Suçu ve Cezası 2023 , Kürtaj Cezası - TCK 99

Çocuk Düşürme Suçu ve Cezası 2024 , Kürtaj Cezası – TCK 99

Çocuk düşürme suçu halk arasında kürtaj olarak bilinen ve anne karnındaki yaşamını 10 haftayı geçmek sureti ile sürdüren bebeğin tıbbi gereklilik dışında dışarıdan müdahale edilerek hayatının sonlandırılmasıdır.  Anne rahminden doğal olmayan yollar kullanılmak sureti ile 10 haftayı geçmiş gebeliklerde ceninin alınması suçtur. Suç oluştuğunda en çok dikkate alınması gereken unsur ceninin anne rahminden alınması için […]
Devamını Oku
Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilmez?

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilmez?

Velayet davası çocuğun üstün yararı gözetilmek sureti ile sonuçlandırılır. Hakim velayet davası sonucunda çocuğun kimde kalacağına karar vereceği zaman bakımı, eğitimi, sosyal yaşamı, yararı gibi unsurları birlikte değerlendirir. Bunun sonucunda da çocuk hangi ebeveynde kalacak belirlenir. Boşanma davalarının sonucunda eşlerin ayrılmasının ardından çocukların durumu da önemli bir problem haline gelebilir. Anne ve baba boşanma kararı […]
Devamını Oku
Kefalette Eşin Rızası

Kefalette Eşin Rızası

Borç alacak ilişkilerinden doğan kefalet sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenir. Bu sözleşmelerde borçlunun alacaklıya borcunu ödemediği durumlarda onun yerine bu sorumluluğu bizzat alan kefil sıfatına haiz kişinin varlığı söz konusudur. Kefil olan kişi bu işlemi kendi adına ve hesabına onaylar. Kanun koyucu evlilik birliği içinde kişinin mutlak ve sınırsız bir biçimde kefalet sözleşmesi yapma […]
Devamını Oku
Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Evlilik birliği içinde olan eşlerin durumları uygun olduğunda ya da herhangi bir kişi, evlat edindirilmeye uygun bir çocukla hukuki bağlar kurulmak sureti ile çocuk-ebeveyn ilişkisi oluşturulabilir. Anne ya da baba olmak için biyolojik bağın dışında evlat edinme yöntemi kullanılabilmektedir. Anne olmak isteyen bir bireyin mutlaka çocuğa biyolojik yollarla sahip olmasına gerek yoktur. Bunun yanı sıra […]
Devamını Oku
Evlilik Dışı Çocuğun Nüfusa Kaydı Nasıl Yapılır?

Evlilik Dışı Çocuğun Nüfusa Kaydı Nasıl Yapılır?

Çocuk dünyaya geldiğinde Türk Medeni Kanunu uyarınca ve 321. Madde kapsamında ana-babası evli ise ailesinin soyadını alır. Ana babanın evlilik birliği içinde olmadığı durumlarda çocuğun soyadı annenin soyadı ile aynı olur. Çocuğun babasının soyadını alması babanın çocuğu tanıması ile mümkündür. Evlilik dışı doğmuş olan bir çocuğun soy bağı belirlenirken baba ile annenin evli olması, babanın […]
Devamını Oku
Velayet Altındaki Çocuğun Yurt Dışına Götürülmesi

Velayet Altındaki Çocuğun Yurt Dışına Götürülmesi

Yurt dışına çocuğun çıkarılması gerekli olduğunda bir muvafakatname gerekir. Muvafakatname bir çeşit izin belgesi olurken anne ve baba evlilik birliğini sürdürüyorsa her iki ebeveynin bu izni verdiğine dair noter onaylı bir belge talep edilir. Anne ve baba ayrı ise bu durumda da çocuk hangi ebeveynin velayeti altında değilse o ebeveyn muvafakatnameyi verir. Bu belge çocuğun […]
Devamını Oku
Aile İçi Şiddet ve Cezası

Aile İçi Şiddet ve Cezası

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacı ile düzenlenen kanun kapsamında hangi yaptırımların uygulanacağı belirlenmiştir. Kanunla koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin hükümler düzenlenirken şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi altında olan kadın ve çocukların, aile bireylerinin korunması amaçlanır. Kişi şiddete maruz kaldığında korunması için hâkimin vereceği karar doğrultusunda önleyici tedbir kararları uygulanabilir. Tedbir kararlarına […]
Devamını Oku
Gaiplik Davası

Gaiplik Davası

Gaiplik ile ilgili yasal düzenlemeler 4721 sayılı yürürlükteki Türk Medeni Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır. Gaiplik davası Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılır. Anılan davayı açabilmek için kişinin ölüm tehlikesi altında olması ve bunun üzerinden de en az 1 yıl geçmiş olması gerekir. Bunun yanı sıra ölüm tehlikesi altında olan kişiden en son haber alınmasından itibaren geçecek olan […]
Devamını Oku
Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sayısının artması ile birlikte boşanma davasının nasıl açılacağı sıkça merak edilen konular arasında yerini almış durumdadır. Boşanma davası açılmak istendiğinde ilk olarak boşanma talepli dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava dilekçesi hazırlanırken kanunda aranan şartların dilekçede yer almasına özen gösterilmelidir. Hazırlanan boşanma talepli dava dilekçesi ile birlikte adliyede bulunan tevzi bürosuna müracaat edilmeli ve burada belirlenen harç ve […]
Devamını Oku
6284 Sayılı Kanun

6284 Sayılı Kanun *6284 Sayılı Kanun Nedir?

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Şiddete uğrayan veya şiddet görme tehlikesi altında bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru bireylerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla alınacak tedbirler ve bu tedbirlere dair usul ve esasların düzenlendiği kanun, 6284 sayılı yürürlükteki Ailenin Korunması ve Kadına […]
Devamını Oku
Nafaka Avukatı

Nafaka Avukatı

Geçinmek anlamına gelen nafaka, boşanma davalarında ekonomik olarak güçsüz duruma düşme tehlikesi olan kişiye mahkeme tarafından verilen bir haktır. Nafaka avukatı, Türk Medeni kanunu ve Borçlar Kanununa göre müvekkillerinin nafaka almasını sağlar.  Nafaka Avukatı Nedir ve Hangi Davalara Bakar? En iyi nafaka avukatı, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili kanunlar konusunda uzman, boşanma […]
Devamını Oku
Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna kapsamında verilen; şiddete maruz kalan ya da şiddet görme tehlikesi altında bulunan kadınlara, çocuklara, aile bireylerine ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarına yönelik hızlı ve etkili bir önlemdir. Uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı Kanun kapsamında alınabilen tedbirlerden biridir. Şiddet gören, şiddet görme tehlikesi […]
Devamını Oku
Mal Rejiminin Değiştirilmesi Davası

Mal Rejiminin Değiştirilmesi Davası

Evlilik birliğinde eşlerin tabi oldukları mal rejimleri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Dördüncü Bölümünün “Eşler Arasındaki Mal Rejimi” başlığında m.202 – 281 arasında düzenlenmiştir. Mal rejimi; evlilik birliğinde edinilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının yönetilmesi, yararlanılması, tasarrufta bulunulması ve tasfiye edilirken nasıl paylaşılacağına yönelik usul ve hakları Türk Medeni Kanunu ilgili hükümleri kapsamında düzenleyen rejimdir. […]
Devamını Oku
Babalık Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Babalık Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Babalık davası; babalığın tesisi talebiyle anne veya çocuk tarafından, çocuğun babası olduğunu kabul etmeyen kişiye karşı görev – yetki sahibi mahkemede açılan davadır. Açılan babalık davasında davalının baba olduğu ispat edilirse, resmi evlilik birliği olmaksızın dünyaya gelen çocuğun babasının davalı olduğu yönünde hüküm tesis edilir. Hükmün kesinleşmesinin ardından, çocuk ve davalı (baba) arasında soybağı ilişkisi […]
Devamını Oku
Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma davasında kadının hakları, boşanma sürecindeki taraflar ve bilhassa kadınlarca merak konusudur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve aile hukuku düzenlemeleri çerçevesinde, boşanma davasında kadının haklarını ayrı başlıklarda incelemek ve açıklamak, konu bütünlüğünün sağlanması ve açıkça anlaşılması adına doğru bir yaklaşım olacaktır. Başlıklara geçmeden önce, boşanma davasında kadının haklarını şu şekilde sıralamak mümkün: Tedbir nafakası […]
Devamını Oku
Soybağının Reddi Davası

Soybağının Reddi Davası

Evlilik birliği içinde ya da evlilik birliğinin sona ermesini takiben üç yüz gün süre zarfında dünyaya gelen çocuğun babası erkek eştir. Bebeğin babasının erkek eş olduğuna ilişkin kabule “babalık karinesi” adı verilir. Söz konusu üç yüz günlük sürenin tamamlanmasından sonra dünyaya gelen çocuğun erkek eşe bağlanması, evlilik esnasında annenin gebe kaldığının ispat edilmesiyle mümkündür. Üç […]
Devamını Oku
Evlat Edinme Davası

Evlat Edinme Davası

Evlat edinme davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 – 320 maddeleri arasında düzenleme altına alınan hükümler uyarınca, evlat edinme şartlarını karşılayan kişilerin evlat edinme talebiyle Aile Mahkemesinde açtığı davadır. Evlat edinme, belirli şartlar ve usul içinde gerçekleştirilen aile hukuku kurumudur. 4721 sayılı Kanunda hüküm altına alınan şartların karşılanması üzerine kurulan evlat edinme kurulu ile […]
Devamını Oku
Anlaşmalı Boşanma Avukatı İstanbul

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma davaları aile birliği sonlandırılmak istendiğinde Aile Mahkemesi’ne açılması gereken dava türleri arasındadır. Taraflar aile birliğini kurduklarında bunun sürekli olması amaçlanır. Bazı durumlarda eşlerin çeşitli sebeplere dayalı olarak anlaşmazlığa düşmesi ayrılık kararı almalarına sebep olabilir. Aile toplumun en küçük yapı birimidir. Devlet aracılığı ile de korunan aile her toplumda önemli kabul edilir. Toplumun gelişimi ve […]
Devamını Oku
Vesayet Davası ve Vasi Tayini (Atanması)

Vesayet Davası ve Vasi Tayini (Atanması)

17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Medeni Kanunu yürürlükten kaldırılarak, 22 Kasım 2001’de 4721 sayılı yasa kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk Medeni Kanununda vesayet davası ve vasi tayini gibi konularda da değişikliğe gidilmiştir.  Vesayet Davası Nedir? Kendisini koruyamayacak durumda olan ve kimsesi olmayan ergen ve çocukları korumak amacıyla görülen davalardır. Vesayet davası, […]
Devamını Oku
Velayet altındaki kısıtlının mallarının satışı

Velayet Altındaki Kısıtlının Mallarının Satışı

Velayet altındaki kısıtlının mallarının satışı için Sulh Mahkemeleri’ne başvuruda bulunulabilir.  Velayet altındaki kısıtlının araç satışı gibi taşınır malların satılması ile gayrimenkuller gibi taşınmaz malların satılması farklı düzenlemelere tabiidir. Ancak en önemli fark; kısıtlı mallarının taşınmaz niteliğinde olması durumunda, satış kararının Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından onaya muhtaç olması durumundan kaynaklanır.  Velayet altındaki kısıtlının taşınır veya taşınmaz […]
Devamını Oku
Vasinin Görevleri ve Vasinin Yetkileri Nelerdir?

Vasinin Görevleri ve Vasinin Yetkileri Nelerdir?

Vasinin görevleri ve yetkileri nelerdir sorusuna cevap vermeden önce vasi nedir ve vesayet bağı nedir gibi sorulara kısaca değinmek yararlı olacaktır. Vasi sözlük anlamıyla iki farklı şekilde kullanılabilir. Ancak kullanıldığı iki anlam da hukuki bir nitelik içerir. İlk anlamına göre vasi; ebeveynlerini kaybetmiş bir çocuğun ya da akıl zayıflığı veya hastalığı bulunan bir kişinin mal […]
Devamını Oku
Kısıtlılık Kararının Kaldırılması

Kısıtlılık Kararının Kaldırılması

Türk Medeni Kanununun 14-15-16. Maddelerinde kısıtlılık kararının kaldırılması ve kısıtlılık ile ilgili bilgiler tanımlanmıştır. Kısıtlılık kararının alınması ve kaldırılmasında ilgili mahkemeler yetkilidir.  Kısıtlılık Kararı Nasıl Kaldırılır? Kısıtlılık kararının kaldırılması mahkeme kararı ile olur. Vesayet altında bulunan kişinin yaşadığı yerleşim yeri mahkemesi, kaldırma kararının alınmasında yetkili ve görevlidir.  Bazı durumlarda ise Sulh Hukuk Mahkemesi, kısıtlılığın kaldırılmasında […]
Devamını Oku
Boşanmada Arabuluculuk ve Aile Arabuluculuğu

Boşanmada Arabuluculuk ve Aile Arabuluculuğu

Arabuluculuk bir anlaşmazlığın taraflarının bir arabulucu desteğiyle ihtilaflarını kendilerinin çözüme ulaştırmalarına yarayan bir sistemdir. Aile arabuluculuğu ise boşanmaya karar veren eşlerin arabulucu desteğiyle aralarında anlaşma sağlayarak konuları müzakere edip bir tutanağa geçirilmesidir. Bu tutanak icra edilebilir bir tutanaktır. Boşanmada Arabuluculuk Nedir? Boşanma sürecindeki eşler için arabuluculuk mekanizmasının getirilmesinin sebebi mahkemelerin yükünü azaltmak ve eşlerin beraber […]
Devamını Oku
Yardım Nafakası

Yardım Nafakası

Nafaka, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş ve kelime anlamıyla bir kimsenin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kişi veya kişilere mahkeme kararıyla ödediği aylıktır. Yardım nafakası ise bir kişinin yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek alt soyu, üst soyu veya kardeşlerine ödediği nafaka çeşididir.  Nafaka Çeşitleri Nedir? Türk Medeni Kanunu, 4 farklı nafaka çeşidi düzenlemiştir ve bu nafaka çeşitleri şu […]
Devamını Oku
istanbul boşanma avukatı

İstanbul Boşanma Avukatı

Evlilik birliği, kanun koyucunun düzenlediği hükümlere göre kurulduğu gibi evlilik kurumunun sona ermesi de yine TMK ile düzenlenen hükümlere göre gerçekleşir. Tarafların durumuna göre anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı biçimde gerçekleşen boşanma, tarafların hatalı veya ihmali işlemleri yapması halinde telafisi güç zararları beraberinde getirebilir. Bu süreç, taraflar ve bilhassa çocuklar üzerinde ciddi yıpratıcı […]
Devamını Oku
Mehir Senedi Örneği

Mehir Senedi Örneği

Mehir; kocanın, evlilik sözleşmesi esnasında veya devamında, bazı durumlarda ise son bulması halinde karısına ekonomik değeri olan bir eşya, para veya mal hediye etmesidir. Mehr-i muaccel ve mehr-i müeccel olmak üzere iki ayrımda incelenen mehir, İslam Hukukundan vücut bulmuş ve günümüzde de tatbik edilen bir uygulamadır. Mehr-i muaccel, evlilik birliğinin tesisiyle beraber verilen mehirdir. Evlilik […]
Devamını Oku
Çekmeköy boşanma avukatı

Çekmeköy Boşanma Avukatı

Çekmeköy boşanma avukatı; aile hukuku ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu üzerine ihtisaslaşan, başta boşanma davası olmak üzere, aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan nafaka, mal paylaşımı, velayet vs. davalarda dava takip hizmeti veren avukattır. Her ne kadar mevzuatta boşanma avukatı kavramı kullanılmamış olsa dahi boşanma davalarına giren avukatları ifade etmek için kullanılan yerleşik bir tabir olması […]
Devamını Oku
Eşin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması

Eşin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması

Eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanması ile ilgili olarak bilinmesi gerekenlerden biri tasarruf yetkisinin ne olduğu konusudur. Tasarruf yetkisi; bir hakka doğrudan doğruya etki eden ve o hakkı değiştirme ya da sınırlama ve sona erdirme yetkisi olarak tanımlanır.  Kural olarak konuya bakıldığında tasarruf yetkisinin sınırlandırılmadığı ya da kaldırılmadığı durumlarda geçerli olmak üzere hakka sahip olan kişi o […]
Devamını Oku
Nişan Bozma Nedeniyle Tazminat Davası

Nişan Bozma Nedeniyle Tazminat Davası

Nişan bozma nedeniyle tazminat davası taraflar arasındaki nişan durumunun son bulması ile yaşanan ihtilaflar ve uyuşmazlıkların yargı yolu ile çözüme kavuşturulması amacıyla açılır. Nişanlılık kurumu; taraflardan birine isnat edilebilecek bir gerekçeden ötürü sona erebileceği gibi haklı bir sebep olmadan da son bulabilir. Nişanın bozulmasına neden olan olaylarda kusuru olmayan taraf, katlandığı maddi fedakârlık ve özveriler […]
Devamını Oku
Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliği kurduktan sonra, çeşitli sebeplerle boşanmak için boşanma davası açan çiftlerin en sık sebep gösterdiği durumların başında, zina (aldatma) gelmektedir. Bu durumda hâkimin herhangi bir takdir hakkı olmaması sebebiyle, boşanma hemen gerçekleşir. Ancak bunu iddia eden eşin, iddiasını ispatlama yükümlülüğü de bulunmaktadır. Biz de içeriğimizde zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası hakkındaki tüm detaylardan bahsedeceğiz. […]
Devamını Oku
Özel Boşanma Sebepleri

Özel Boşanma Sebepleri

Evlilik birliği kurmak için atılan adım sonrasında çiftlerin anlaşamaması ya da özel veya genel sebepler sonucunda evliliklerini devam ettirememesi, evlilik birliğinin sonlandırılmasını gerektirir. İşte bu sebeple çiftler farklı sebeplerle mahkemeye çıkarlar. Açılan boşanma davalarının kimisi anlaşmalı olurken kimisi de çekişmeli olur ve süreç iyice uzar. Ancak medeni kanun bu konuda bazı kısıtlılıklar getiriyor. Yani medeni […]
Devamını Oku
Velayet Davası ve Velayetin Değiştirilmesi

Velayet Davası ve Velayetin Değiştirilmesi

Aile Hukuku konuları arasında yer alan velayet, 18 yaşını tamamlamamış çocukların menfaatini korumak ve hukuki alanda temsil etmek üzere anne ve babanın yükümlülüklerini ve haklarını ifade eder. Evlilik devam ettiği sürece çocuğun velayeti anne ve babaya aittir.  Çocuğun gözetilmesi ve korunması, eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması velayet kapsamındadır. Bu yükümlülüklerin yanı sıra anne ve […]
Devamını Oku
Boşanma Süreci ve Boşanma Davası Süreci

Boşanma Süreci ve Boşanma Davası Süreci

Sağlanmış olan evlilik birliğinin çeşitli sebeplerle çiftlerin anlaşarak ya da tam anlamıyla anlaşamadan, yani çekişmeli şekilde sonlandırılması için açılan dava, boşanma davası olarak adlandırılmaktadır. Ancak boşanma sürecini boşanma davasından sonra başlayan bir süreç olarak tanımlamak ise doğru olmayacaktır. Bu süreç genellikle çok önceden başlar ve çiftin arasındaki küçük sorunların dayanılmaz sorunlara yol açmasıyla devam eder. […]
Devamını Oku
Boşanma Davası Ücretleri 2022

Boşanma Davası Ücretleri 2024

Ülkelerin artan nüfusu sonucunda evlilikler de artmış ve bu da boşanma davalarının sayısındaki artışlara sebep olmuştur. Ancak her boşanma davasının süreci meşakkatsiz olmadığı için, bu süreçte tecrübeli boşanma avukatlarından destek alınması gerekir. Özellikle de çekişmeli boşanma davaları söz konusu olduğunda. Çünkü süreç zor ve manevi açıdan yıpratıcı olduğu için, avukatlar sürecin her aşamasında sizin vekaletiniz […]
Devamını Oku
Evliliğin İptali Davası ve Sebepleri

Evliliğin İptali Davası ve Sebepleri

Evliliğin iptali olarak adlandırılan dava türünde boşanmadan farklı bir durum söz konusudur. Evlilik sözleşmesi usulüne uygun olarak yapılmadığında evliliğin iptali davası ile evliliğin geçersiz olduğu yönünde karar alınması talep edilir. Evlilik birliği kurulduğunda eşler kendi iradeleri ile bu kararı alır. Evlilik birliğinin sonlanması ise çeşitli biçimlerde gerçekleşmektedir. Eşler anlaşamadıklarında boşanma davası açmak sureti ile bu […]
Devamını Oku
Mehir Alacağı Davası

Mehir Alacağı ve Senedi Davası

Mehir alacağı davası eşlerin boşanma davaları ile ilgili olarak merak edecekleri arasında yer alır. Mehir olarak adlandırılan kavram İslam Hukuku kapsamında ortaya çıkmaktadır. Evlenme işlemi sırasında erkeğin eşe verdiği para ya da mal mehir olarak adlandırılmaktadır. Mehir olarak erkeğin eşe verdiği ya da vermeyi taahhüt ettiği para, mal cinsi unsurlar olası boşanma hali kapsamında merak […]
Devamını Oku
iştirak nafakası

İştirak Nafakası

Boşanma davaları sona erdiğinde kanun, çocukların haklarını korumak adına, çocukların bakımını erkek ve kadına yükler. Yani her iki taraf da çocukların bakımından, çocuk reşit olana kadar sorumludur. İştirak nafakası, çocuğun ihtiyaçlarının devam etmesi ile ilgilidir.  İştirak Nafakası Nedir? Velayeti verilmeyen tarafın çocukların ihtiyaçlarına katkıda bulunması adına, hakim tarafından bağlanan nafaka türüdür. İştirak nafakası amaç olarak […]
Devamını Oku
Boşanmak İçin Gerekli Evraklar

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar

Boşanma davası açmadan önce belirli prosedürlerin yerine getirilmesi ve bazı evrakların hazırlanması gerekir. Boşanmak için gerekli evraklar ile ilgili bu yazımızda sizlere detaylı bilgiler vereceğiz.  Boşanmak İçin Gerekli Evraklar: Boşanma Davası Nasıl Açılır? Öncelikle mahkemeye başvurmak adına boşanma dilekçesinin hazırlanması gerekir. Bu konuda uzman bir boşanma avukatından yardım almanız yararlı olacaktır.  Boşanma dilekçesini çiftler birlikte […]
Devamını Oku
iddet süresi

Boşanma Davası Sonrası İddet Süresi(İddet Müddeti)

Boşanma davası sonuçlandıktan sonra, kadının bir başkasıyla evlenebilmesi için belirli bir süre geçmesi gerekir. Boşanma davası sonrası iddet süresi, Medeni Kanunda detaylandırılmıştır.  Boşanma Davası Sonrası İddet Süresi Nedir? Kadın ve erkek boşandıktan sonra, kadın bir süre evlenemez. Yasanın öngördüğü bu süreye, boşanma davası sonrası iddet süresi adı verilir. Kadının yasal olarak yeniden evlenebilmesi için dava […]
Devamını Oku
Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Evliliğin temeli, sevgiye ve saygıya dayanır. Çiftler arasında sevgi ve saygının olması durumunda geçim de olur. Şiddetli geçimsizlik durumu ise, çiftler arasında sevgi saygının bitmesi anlamına gelir.   Şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin bozulması ve sevgi saygının bitmesinin bir sonucudur.  Medeni Kanunda evlilik birliğinin bozulması konusu işlenmiş ve neler yapılması gerektiği detaylı bir şekilde anlatılmıştır.  Şiddetli […]
Devamını Oku
Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez?

Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez?

Eşler arasında çözülemez sorunlar yaşandığında, boşanma kavramı devreye girer. En çok da erkeklerin merak ettiği soru, erkek hangi hallerde nafaka ödemez sorusudur.  Çünkü ülkemizin ekonomik şartlarında nafaka, özellikle erkekler açısından büyük bir sorundur.   Medeni Kanunda kadınların hangi hallerde nafaka alacağı ve alamayacağı detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.  Kendi İradesiyle İşten Çıkma Boşanma davasından sonra eşe […]
Devamını Oku
Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu md.174 ile düzenleme altına alınmıştır. 174/1’e göre, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile noktalanması sonucunda, mevcut ya da beklenen menfaatleri boşanma sebebiyle zedelenen ve kusursuz yahut daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan talep ettiği tazminat, maddi tazminat olarak isimlendirilir. 174/2’ye göre ise, boşanmaya zemin hazırlayan […]
Devamını Oku
Evlilikte Şiddetin Cezası

Evlilikte Şiddetin Cezası

Son yıllarda, toplum değer yargılarında meydana gelen değişimler, evlilikte şiddetin sayısının artmasına sebep olmuştur. Bu nedenle her geçen zaman, şiddet ve cinayet vakalarında artış önlemez seviyeye ulaşmıştır. Bunun önlenmesi, cinayete kadar giden sonuçların ortaya çıkmaması için, evlilikte şiddetin cezası bulunmaktadır. Ayrıca şiddetin pek çok farklı çeşidi olduğu için, şiddetin türüne göre kişinin farklı cezalar ile […]
Devamını Oku
tedbir nafakası

Tedbir Nafakası

Medeni Kanuna göre nafaka, hayatın olağan akışına uygun bir biçimde birkaç türde değerlendirilmiştir. Tedbir nafakası bu türlerden bir tanesidir. Tedbir Nafakası Nedir? Boşanma davası öncesi ve sonrası eşin ve 18 yaşından küçük çocukların geçinmesini sağlamak amacıyla hakim tarafından yasaya uygun bir şekilde belirlenen nafaka türüdür. Tedbir Nafakası Türleri Nelerdir? Medeni Kanun 169 ve 197 maddelerinde […]
Devamını Oku
Evlilik Sözleşmesi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Evlilik Sözleşmesi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Evliliğin ilerleyen süreçlerinde bir problem çıkması durumunda, çiftin ayrılması gerekirse, bu durumda mal paylaşımının nasıl olacağı her zaman yorucu bir süreç olmuştur. İşte bu sürecin evlilik öncesinde, sırasında ya da sonrasında belirlenmesi ve ayrılık durumunda kimin ne durumda hak talep edeceğinin sözleşmeye dökülmesi de evlilik sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. Mal Rejimi Sözleşmesi içerisinde yer alan evlilik […]
Devamını Oku
Yoksulluk Nafakası Şartları

Yoksulluk Nafakası Şartları

Yoksulluk nafakası; iştirak, yardım tedbir nafakaları ile birlikte 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenleme altına alınan nafaka türlerindedir. Yoksulluk nafakası, boşanma kararı ile sona eren evlilik sebebiyle yoksulluğa düşecek eş lehine hükmedilen nafakadır. Yoksulluk nafakası şartları ve önemli hususlarına değinmeden önce, diğer nafaka türleri hakkınsa kısa açıklamaya yapmak daha isabetli olacaktır. TMK ile düzenleme altına […]
Devamını Oku
düğün takıları ve ziynet eşyaları kime aittir

Düğün Takıları ve Ziynet Eşyaları Kime Aittir?

Ziynet eşyaları ve düğün takılarının kime ait olduğu, Yargıtay kararları ile birlikte net bir şekilde ortaya koyulmuştur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2020/240 K. Sayılı kararına göre, düğün takıları ziynet eşyası niteliğinde ise kadınlara aittir.  Ayrıca düğün takıları yalnızca kadına takılmışsa, kadına aittir. Erkeğe düğün ya da nikah gibi merasimlerde takılan ve yalnızca kadınların kullanacağı ziynet […]
Devamını Oku
tek celsede boşanma sebepleri

Tek Celsede Boşanma Sebepleri

Tek celsede boşanma, boşanma davasının tek duruşmada sonuçlanmasıdır. Evlilik birliğinden umduğu yararı elde edemeyen ve Türk Medeni Kanunu’nda tahdidi düzenlenen boşanma sebeplerinden en az birine dayanarak yollarını ayırmak isteyen eşler, somut duruma göre anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası yoluna gider. Tek celsede boşanmak genellikle anlaşmalı boşanma davalarında söz konusudur. Zira anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanma, […]
Devamını Oku
nafaka davası nasıl açılır

Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Nafaka, Türk Medeni Kanunu’nda düzenleme alanı bulmuştur ve sözcük anlamı itibariyle yaşamın idamesi için lazım gelen geçimlik manasını taşır. Kanun, 4 farklı nafaka türü düzenlemiş olup bu nafakalar şu şekilde ifade edilebilir: Tedbir Nafakası: Tedbir nafakası, boşanma davası açılmadan evvel ya da açıldıktan sonra herhangi bir tarafın veyahut 18 yaşını doldurmamış çocukların geçinmesi adına hükmedilen […]
Devamını Oku
boşanma sebepleri

Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri, Türk Medeni Kanunu’nda düzenleme alanı bulmuş olup çekişmeli boşanma davasında öne sürülür. Anlaşmalı boşanma davasında boşanma sebebi ileri sürmeye gerek yoktur zira bu tür boşanma davasında taraflar boşanma iradesinde mutabıktırlar. Ancak çekişmeli boşanma davası söz konusu olduğunda boşanmaya zemin hazırlayan bir sebebin varlığı aranır. Bu sebebin yeterliliği, mahkeme hakiminin takdir yetkisi ile belirlenir. […]
Devamını Oku
vesayet davası nedir ve nasıl sonuçlanır

Vesayet Davası Nedir? Nasıl Sonuçlanır?

Maddi ve manevi hakların korunması adına, kısıtlı kişi için mahkeme kararı ile vasi atanır. Atanan kişinin, kim için atandığı göz önünde bulundurulduğunda ise, genellikle velayet altında olmayan küçükler dikkat çeker. Tabi ki sadece bu durum geçerli olmaz. Bununla beraber kişi kendi hür iradesi ile de maddi ve manevi haklarının korunmasını isteyebilir. Peki, vesayet ve vesayet […]
Devamını Oku
aile hukuku avukatı

Aile Hukuku Avukatı

Aile Hukuku; toplumu meydana getiren aile kurumunun sağlıklı bir şekilde tesis edilmesi ve yürütülmesini düzenleyen hukuk kurallarından mürekkeptir. Büyük bir mutluluk ve kıvanç ile kurulan aile kurumu her zaman bu güzel duygular eşliğinde devam etmez. Kimi nedenlerden dolayı evlilik birliğinin devamı taraflar için oldukça güç hale gelebilir. Evlilik birliğini yasal olarak sonlandırmak isteyen eşler yine […]
Devamını Oku
anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçesi, anlaşmalı boşanma yoluna giden eşler tarafından merak edilir. Anlaşmalı boşanma davası için gerekli olan anlaşmalı boşanma protokolü sayesinde tarafların oldukça kısa sürede boşanabilmeli mümkündür. Fakat bu tür bir boşanma davasının açılabilmesi ve sonuçlanabilmesi için belirli şartların gerçekleşmesi gerekir. Her iki tarafın boşanma ve boşanmanın tüm hukuki ve ekonomik sonuçlarında hür […]
Devamını Oku
anlaşmalı boşanma davasının şartları

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Anlaşmalı boşanma; evlilik birliğinin en az 1 yılı geçmiş evliliklerde, tarafların boşanma konusunda ve boşanmanın tüm ekonomik sonuçlarında anlaşması ve yetkili aile mahkemesine beraber başvurması ya da eşlerden birisinin açtığı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesiyle söz konusu olur. Anlaşmalı boşanma halinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir. Eşlerin, boşanma ve boşanmanın tüm sonuçlarında […]
Devamını Oku
ayrılık davası

Ayrılık Davası

Ayrılık, boşanmaya gerekçe oluşturan haklı sebeplerin ispat edilmesine karşın taraflar arasındaki müşterek hayatın tekrar kurulma imkanının bulması halinde söz konusu evliliğe bir yıl ile üç yıl arasında süre tanınmasıdır. Ayrılık davası, Türk Medeni Kanunu ile ifade edilen boşanma nedenlerinin mevcudiyetine rağmen taraflar arasındaki evlilik bağının kökten kopmasına mani olan bir davadır. Aile Hukukundan doğan önemli […]
Devamını Oku
boşanma dilekçesi nasıl yazılır

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Evlilik birliğinin sonlanması sonrasında kişiler boşanmak için, hazırladıkları boşanma dilekçesi ile mahkemeye başvurmaları gerekir. Ancak genel şartlarda bu durumu avukat hallediyor olsa da, boşanma dilekçesinin nasıl yazıldığını öğrenmek isteyenler, çoğunlukla davayı kendi açmak isteyen kişilerdir. Tabi ki durum her zaman bu kadar basit olmayabilir. Çünkü her boşanma dilekçesi örneği ile üst düzey sonuç elde edilmez. […]
Devamını Oku
boşanmada mal paylaşımı nasıl olur

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Çiftler mutlu bir yaşam kurmak için evlenirler ancak belirli durumlarda bu mutlu birliktelik sonlanmak zorunda kalabilir. Ancak her ne kadar evlilik sonlanacak, boşanma gerçekleşecek olsa da, ortaya pek çok sorun çıkar. Bunlardan bir tanesi de mal paylaşımıdır. Hangi malın ya da malvarlığının ne kadarının kadında ya da erkekte kalacağının belirlenmesi de, haliyle çok hassas bir […]
Devamını Oku
boşanma dilekçesi örneği

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği, uygulamada genellikle boşanma avukatı yardımı almadan boşanma davası açmak isteyen taraflarca aranır. Boşanma dilekçesi örneği üzerinden boşanma dilekçesi hazırlanarak boşanma davası açılabilse dahi alanında uzman ve deneyimli bir İstanbul boşanma avukatından hukuki yardım alınarak boşanma dilekçesinin hazırlanması, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına daha isabetli olacaktır. Aile Hukuku kapsamında düzenlenen boşanma sebeplerinin […]
Devamını Oku
anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları, Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen, anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı şekilde görülen davalardır. Anlaşmalı boşanma davasında eşler, boşanma iradesi ve boşanmanın tüm ekonomik sonuçlarında anlaşarak evlilik birliğini sonlandırmak adına yetkili aile mahkemesine başvurur. Çekişmeli boşanma davaları ise eşlerin gerek boşanma iradesinde gerekse boşanmanın hukuki ve ekonomik sonuçlarında anlaşamadığı, çekişme yaşadığı davalardır. […]
Devamını Oku
çekişmeli boşama davası nasıl açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası; iki nüsha dava dilekçesi, kişinin eklemek istediği belgeler bulunuyorsa bu belgeler ve nüfus cüzdanı fotokopisi de eklenerek yetkili Aile Mahkemesi’ne müracaat etmek suretiyle açılır. Çekişmeli boşanma davasında taraflar arasında çekişme yaşanan konular, boşanmaya esas teşkil eden konulardır. Çekişmeli boşanma davaları, Türk Medeni Kanunu’nun 161 ve 166. maddeleri arasında ifade edilen genel ve […]
Devamını Oku
nafaka artırım davası

Nafaka Artırım Davası

Nafaka, geçinmek için lazım gelen şeylerin tümü, geçimlik şeklinde tanımlanır. Aile kurumu, toplumun en küçük ve en önemli yapı taşıdır. Ailenin önemine ve toplum yararına olan etkisine binaen kanun koyucu, birçok düzenleme ile aile kurumu gerek evlilik birliğinin devamında gerekse evlilik birliğinin sona ermesinde çeşitli tedbirler ve koruyucu önlemler ile tanzim etmiştir. Nafaka, evlilik birliğinin […]
Devamını Oku