Mühür Bozma (Kırma) Suçu ve Cezası

mühür bozma suçu ve cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 203. maddesinde Kamu Güvenine Karşı Suçlar kategorisinde yer alan mühür bozma suçu, farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Kimi zaman mührün kaldırılması suç kapsamında yer alırken, kimi zaman da mührün işlevinden farklı şekilde kullanılması ön planda olabilir. Ayrıca kasten işlenen bir suç olmakla beraber, mühür fekki olarak da adlandırılmaktadır. Biz de bu içeriğimizde size mühür bozma (kırma) suçu ve cezası ile ilgili tüm konulardan detayları ile bahsedeceğiz.

Mühür Bozma (Kırma) Suçu Nedir?

Herhangi bir eşyanın korunması, zarar gelmesinin önlenmesi ve diğer sebepler çerçevesinde yetkili merciiler tarafından eşya ya da mekâna yerleştirilen mührün kaldırılması ya da amacına uygun olmayan şekilde kullanılması, mühür kırma suçu olarak adlandırılmaktadır. Mührün kaldırılması ya da farklı bir amaçla kullanılması durumunda fail TCK tarafından belirlenen miktarda ceza ile cezalandırılacaktır. Mühür bozma suçunun kapsamı ile ilgili diğer detaylar da aşağıdaki gibidir:

  • Mühür bozma suçunun koruduğu hukuki değer, Kamu İdaresi ile Devletin Otoritesi olarak belirlenmiştir.
  • Herkes tarafından işlenmesi mümkün olan mühür bozma suçunun taksirle işlenmesi mümkün değildir. Kasten işlenen suçlar arasında yer almaktadır.
  • Eşya ya da herhangi bir alan için konulan mührün kaldırılması; mührün o yerden alınması, kırılması ya da koparılması anlamını taşımaktadır.
  • Korunan eşya ya da herhangi bir yerin, mühür kırıldıktan sonra farklı amaçlarla kullanılması şartı aranmaz. Mührün kırılması başlı başına bir suçtur. Mühürlenen eşyanın ya da alanın kullanılması şartı bulunmaz.

Yukarıdaki durumlar, mühür bozma suçunun içeriğini tam anlamı ile ifade etmektedir. Ayrıca unsurlarının iyi bir şekilde anlaşılması, mühür bozma suçunun kapsamını ifade edecektir.

Mühür Bozma (Kırma) Suçu Unsurları

Belirlenmiş bir suçun, suç kapsamında sayılabilmesi için TCK tarafından belirlenen eylemlerin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Mühür bozma suçunda da bunun için belirli unsurlar ortaya konulmuştur. Bu unsurlar ise şu şekildedir:

  • Suçun ortaya çıkabilmesi için failin mutlaka mührü kırması, çıkarması ya da koparması gerekmektedir.
  • Mührü bozma suçunda mührü bozulan eşya ya da alana dokunmak bir suç unsuru değildir.
  • Mührün yerinden hareket etmesi, çıkarılması, ipin koparılması, mührü bozma suçunun kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Yukarıdaki unsurlar, suçun oluşması için yeterli olan unsurlardır. Ayrıca suçun iki farklı şekilde işlendiği de bilinmektedir. Bu hallerden bir tanesinin gerçekleşmesi suçun oluşumu için yeterli olacaktır.

Mühür Bozma (Kırma) Suçu Nasıl İşlenir?

Kasten işlenen bir suç olan mührü bozma suçu, iki farklı şekilde işlenir ve bu haller TCK tarafından suç kapsamında tutulmaktadır. Bunlar şu şekilde sınıflandırılmıştır:

  • Mührün Amacına Ters Düşecek Şekilde Kullanılması: Çoğu durumda bir alanı ya da bir eşyayı mührü kırmadan kullanmak mümkün olabilir. Büyük bir alan tamamen kapatılamayacağı için soyut anlamda mühürlenir. Bu durumda mührü kırmadan, yine de faaliyete devam etmek, mühür bozma suçu kapsamında yer alacaktır.
  • Mührün Kırılması: Eşya ya da bir alana konulan mührün kırılması, bozulması, parçalanması, koparılması vb. tüm hareketler, mühür bozma suçunun içerisinde yer alır.

Suç yukarıdaki şekillerde olduğu gibi işlenebilir. Her ikisi de suçun oluşması için yeterli olacaktır. Bu durumda faile TCK uyarınca cezai uygulama yapılacaktır.

Mühür Bozma (Kırma) Suçu Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 203. maddesi kapsamında ele alınan mühür bozma suçunun cezası, aynı madde uyarınca belirlenmiştir. Bu suçta iki farklı ceza verilebilir. Cezalar hapis ile adli para cezası olabilirken, her iki cezanın bir arada verilmesi de mümkün olmayacaktır. Bu nedenle mahkeme tarafından faile iki cezadan biri verilir. Mührü bozma suçunun cezası, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ya da adli para cezası olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda faile hapis cezası verilmişse, verilen cezanın adli para cezasına çevrilmesi de mümkün olmayacaktır.

Bir mekânın, eşyanın ya da faaliyet alanının mühürlenmesi, hukukta olan bir durumdur. Bu durumda mühür ilgili kurum tarafından kaldırılmadığı sürece diğer kişiler tarafından kaldırılamaz. Kaldırıldığı halde mührü bozma suçu oluşacaktır. Biz böylece içeriğimizde “Mühür Bozma Suçu ve Cezası” ile ilgili tüm detaylardan bahsetmeye çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

Bir mührün bozulması ya da amacına aykırı olacak şekilde kullanılması durumunda, gerekli dava 8 yıl içerisinde görülmelidir. 8 yılı aşar ve dava hala görülmezse bu durumda dava zamanaşımına uğrayacaktır.
Şikayete bağlı suçlar arasında yer almayan mührü bozma suçu, savcılığın takibi çerçevesinde soruşturulabilir. Şikayete bağlı olmadığı için, şikayet var ve dava bu şekilde başladı ise kişi şikayetinden vazgeçse dahi dava devam edecektir.
Asliye Ceza Mahkemesi, mührü bozma suçunda görevli olan mahkeme konumundadır.
TCK tarafından belirlenmiş bazı suçlarda, fail pişman olduğunu söylerse, etkin pişmanlık indirimi uygulanmaktadır. Ancak mührü bozma suçunda böyle bir durum söz konusu değildir. Kişi suçu işlediyse ve işlediği için pişmansa, verilen cezada herhangi bir indirim yapılmayacaktır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 203. maddesinde düzenleme altına alınan mühür bozma suçunun cezası, 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.