Bilişim Suçları Avukatı

istanbul bilişim avukatı

Bilişim avukatı; internet ve bilişim teknolojilerinin düzenleme altına alındığı karma bir hukuk dalı olan bilişim hukuku üzerinde uzmanlık sahibi avukattır. Bilişim avukatları; bilişim suçları, bilişim teknolojileri ve internet hukuku üzerinde çalışmalar yapan, eğitim alan ve nihayetinde uzmanlaşan avukatlardır. Oldukça dinamik ve genç bir hukuk dalı üzerinde uzmanlaşan bilişim avukatı, gerçek ve tüzel kişilere hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Bilişim Suçları Avukatı Nedir?

İnternet bilişim suçları avukatı, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarda hukuki danışmanlık veya dava takibi hizmeti vermek suretiyle, mesleğini bilişim suçları üzerinden icra eden avukattır. Bilişim suçları avukatı, uygulamada; bilişim avukatı, internet avukatı, siber suçlar avukatı vs. isimlerle de anılmaktadır. Bilişim suçları avukatı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenleme alanı bulan ve aşağıda sıralanan bilişim suçları başta olmak üzere, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçların tamamında görev alır:

Bilişim suçları avukatının ne olduğunun ne tür bir hukuki yardım sağladığının ve uzmanlık alanının daha net kavranabilmesi için bilişim ve bilişim sistemi kavramlarının açıklanması, yerinde olacaktır. Bilgisayar, tablet, cep telefonu ve pos cihazları vs. araçlar üzerinden sağlanan bilgi aktarımına bilişim; Facebook, Twitter, Instagram, YouTube vs. platformlar ile e – mail, WhatsApp, Telegram vb. uygulamalar ise, bilişim sistemi olarak ifade edilmektedir.

Bilişim Hukuku Avukatı Nasıl Olunur?

Kişi, bilişim avukatı olabilmesi için öncelikle avukat olmalıdır. Avukat, hukuk fakültesinde lisans eğitimi almak ve yasal avukatlık stajını tamamlayarak avukat ruhsatı edinen kişidir. Bir avukatın bilişim hukuku avukatı olabilmesi için herhangi bir sınava veya mülakata girmesine gerek yoktur. Her avukat, bilişim hukuku ve bilişim hukukunu doğrudan ilgilendiren mevzuat üzerinde uzmanlaşarak pekala bilişim hukuku avukatı olabilir ve bilişim hukukunu ilgilendiren her türlü iş, işlem, uyuşmazlık ve davada faaliyet gösterebilir.

Bilişim hukuku avukatı olabilmek için avukat olma ve bilişim hukuku üzerinde uzmanlaşma şartını tamamlayan avukatların bilişim suçlarında uzman avukat olabilmesi için bilişim sistemlerini yakından takip etmeli, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçların hukuki, cezai ve hatta sosyolojik yönlerine hakim olması gerekir. Buna bağlı olarak, ceza hukuku ve ceza hukukunu düzenleyen hükümlerin yer aldığı bilumum kanun üzerinde yetkinlik sahibi olması önemlidir. Şu halde, bilişim hukuku avukatının hakim olması gerekenler;

 • Bilişim suçlarının düzenlendiği Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer kanunlar,
 • E – ticarette tüketici ve satıcıların hak ve yükümlülükleri,
 • KVKK ve GDPR,
 • Erişim engeli ve yayın kaldırılması gibi internet yayıncılığına ilişkin işlemler,
 • Internet ortamında yayınlanan eserlere dair fikri haklar,
 • Elektronik sözleşmeler.

İstanbul Bilişim Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Bilişim hukuku üzerine uzmanlaşmış avukatları ile en iyi bilişim avukatı gereksinimine yanıt veren AHD Hukuk avukatları;

 • Bilişim suçları | siber suçlar,
 • Bilişim hukuku uyuşmazlıkları,
 • İçerik sağlayıcısı ve yer sağlayıcısına yönelik hukuk danışmanlığı,
 • E – ticarete ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Bilişim sistemi üzerinden yaşanan ihlaller,
 • Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),
 • Bilişim sistemini engelleme, erişilmez kılma, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (TCK m.244),
 • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245),
 • Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a).

Bilişim Avukatı Ücretleri

Bilişim avukatı ücretleri, avukattan talep edilen avukatlık hizmetinin mahiyetine, somut durumun özelliklerine, koşullarına ve iş yüküne göre değişmektedir. Bilişim avukatı ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde kararlaştırılan miktardan az olmamak kaydıyla, avukat ile hukuki yardım isteyen kişi arasında serbestçe belirlenir. Bilişim avukatı ücretinin ne olacağına dair net bilgi edinmek için, avukatınızla iletişim kurmanız en doğru yaklaşım olacaktır.

Bilişim Hukuku Avukatı

İstanbul bilişim hukuku avukatı; bilişim sistemleri üzerinden işlenen siber suçlarda ve özel hukuka ilişkin davalarda vekillik ve hukuk danışmanlığı sağlamak suretiyle avukatlık mesleğini icra eden uzmanlardır. Bilgi, bilişim teknolojilerinin ilerlemesi sonucu teknolojik ve elektronik araçlar kullanılarak aktarılır. Bu yönüyle kişisel bilgisayarlar, tabletler ve akıllı cep telefonları gibi birçok teknolojik araç kullanılarak veri aktarılması ise bilişim kavramını ifade eder.

Twitter, Instagram, YouTube ve Facebook gibi sosyal medya uygulamaları da bilişim sistemi kapsamında değerlendirilir. Bilişim sistemler üzerinden işlenen suçlarda veya özel hukuk davalarında hukuk yardımı sağlayan uzmanlar, bilişim hukuku avukatı olarak adlandırılır. Bilişim hukuku uyuşmazlıklarının hukuki çözümü teknik bilgi ve hukuki deneyim ister. Bu bakımdan, yetkin ve deneyimli bir avukattan yardım almak, telafisi mümkün olmayan hak kayıpları yaşamamak adına en doğru yaklaşım olacaktır.

İnternet Bilişim Suçları Avukatı

İnternet bilişim suçları avukatı; cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi elektronik ve iletişim araçları veya POS makinesi vb. alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen bilişim suçların hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle danışanlarının ve müvekkillerinin hak, menfaat ve maddiyat kaybı yaşamasının önüne geçer. İnternet bilişim suçları sebebiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde internet bilişim suçları avukatı yardımına başvurmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Bilişim Avukatı Çalışma Alanları

İstanbul bilişim avukatı, konusu bilişim teknolojileri olan bilumum hukuki uyuşmazlıklarda ve davalarda vekillik – hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Bilişim sistemine girme, bilişim sistemini engelleme, bilişim sistemini bozma ve yok etme, yasak program kullanma, kredi kartının kötüye kullanılması suçları başta olmak üzere; Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp ve YouTube gibi platformlar üzerinden işlenen suçlarda mesleğini icra eder.

Sosyal medyanın günlük ortalama kullanım süresi, bu mecralar üzerinden işlenen haksız fiil ve suç sayısının ne denli yüksek olduğu konusunda tatminkâr bir fikir verecektir. Bilişim hukuku avukatı, sosyal medya ve bilişim sistemleri üzerinden işlenen, bilhassa tehdit, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarında ve haksız fiillerde hukuk yardımı sağlamak suretiyle avukatlık mesleğini yerine getirir.

Dijital platformlarda, sahibinin rızası olmadan paylaşılan ve yayılması sağlanan içeriklerin internetten kaldırılması için gerekli prosedürün işletilmesi de internet bilişim suçları avukatının görev alanına girer. Kişilerin, firmaların, işletmelerin ve markaların dijital kimliğini ve itibarını zedeleyecek hilaf-ı hakikat ve ölçüsüz haber-yorumların internetten kaldırılması da yine bilişim hukuku avukatının görevlerindendir.

Siber Suçlar Avukatı

Siber suçlar avukatı, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile hüküm altına alınmış bilişim suçlarında dava vekilliği ve hukuk danışmanlığı sağlamak suretiyle kendisinden hukuki yardım alan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki haklarını müdafaa eder. 5237 Sayılı Kanun ile tanzim edilen bilişim suçları ise, şu şekilde ifade edilebilir;

İstanbul Bilişim Suçları Avukatı

İstanbul bilişim suçları avukatı, bilişim suçları veya bir diğer ifade ile siber suçlara ilişkin ceza yargılamalarında görev alır. Söz konusu suçlara ilişkin şikâyet, ihbar, soruşturma ve kovuşturma sürecinde hukuk yardımı sağlar. Bilişim suçlarına ilişkin davalarda yetkin ve deneyimli bir İstanbul bilişim avukatından hukuki yardım almak, etkin bir müdafaa suretiyle hak kaybı yaşanmaması adına en doğru yaklaşımdır.

Sıkça Sorulan Sorular

5237 Sayılı TCK’da hüküm altına alınan bilişim suçları; bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243), bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (TCK m.244), banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245), yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a).
Bilişim avukatı, somut olayın koşullarını ve özelliklerini değerlendirdikten sonra, avukatlık asgari ücret tarifesinde öngörülen miktardan az olmamak kaydıyla ücreti tayin eder.
Bilişim avukatı, bilişim hukukunun düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, uyuşmazlık ve davada hukuk yardımı sağlar.
Türkiye’nin en iyi bilişim avukatlarının İstanbul’da olduğunu ifade etmek her ne kadar mümkün olmasa da diğer illere kıyasla çok fazla sayıda bilişim avukatı olduğu gerçeğinden bahisle, daha deneyimli ve yetkin bilişim avukatlarına ulaşılabilirlik oldukça kolaydır.
Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen süreye göre değişmekle beraber, bilişim suçları davaları genellikle üç yüz gün ila üç yüz doksan gün aralığında sonuçlanmaktadır.