Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?

sözlü tehdidin cezası

Tehdit Nedir?

Hürriyete Karşı Suçlar kategorisinde yer alan tehdit; kişinin kendisine, yakınlarına ya da malına karşı bir zararın ortaya konulacağının, çeşitli iletişim yolları ile belirtilmesi eylemidir. Yazılı ya da sözlü şekilde gerçekleştirilebilecek olan tehdit, aynı zamanda davranış ile de gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda tehdit suçunun tüzel kişilere karşı işlenmesi mümkün değildir. Bu suçun oluşabilmesi için gerçek kişilere karşı bir zararın iddia edilmesi gerekir. Ayrıca tehdit suçunun gerçekleştirilmesini sağlayacak eylemler ve davranışlar çeşitlenmektedir.

Tehdit Suçunun Oluşmasına Etki Eden Söz ve Eylemler

Bir kişinin sahip olduğu mallara, kendisine ya da yakınlarına karşı, bir eylemin gerçekleştirilmemesi durumunda, zarar verileceğine yönelik sözlerin sarf edilmesi, farklı yollarla gerçekleştirilebilir. Bu yollar genel anlamda aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

  • Sözlü Tehdit
  • Silahla Tehdit
  • Mektupla Tehdit
  • Kendini Farklı Şekilde Tanıtarak Tehdit
  • Sembollerle Tehdit
  • Örgüt İsimleri Kullanılarak Tehdit
  • Basit Tehdit
  • Nitelikli Tehdit

Yukarıdaki tehdit çeşitlerinin bir tanesinin gerçekleştirilmiş olması, Türk Ceza Kanunu gereği kişinin tehdit eylemini gerçekleştirmiş olması için yeterlidir. Ancak Silahla, Örgüt İsmiyle, Mektupla ve Farklı Kişi Olarak Tehdit suçları ağır tehdit sınıfına girer. Diğer türlere göre ceza düzeyleri daha fazla olarak bilinmektedir.

Sözlü Tehdit Nedir?

Kişinin bir eylemi gerçekleştirmemesi sebebi ile karşı taraftan, bu sebeple zarar göreceğinin sözlü bir şekilde bildirilmesi ve fiziksel hareketlerin olmaması, sözlü tehdit sınıfını oluşturmaktadır. Basit tehdit sınıfına giren sözlü tehdit, diğer türlerine göre ağır ceza gerektirmez. Ayrıca sözlü tehdit iki şekilde gerçekleştirilebilir:

  1. Kişiye Yönelik Tehdit: Karşı taraf, kişinin canına kast edeceğini sözlü olarak belirtir. Kişinin iç huzuru bozulduğu için, tehdit işlemini gerçekleştiren kişi Türk Ceza Kanunu’na göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
  2. Kişinin Malvarlığına Yönelik Tehdit: Kişinin sahip olduğu malların yok edilmesi ya da zarar verilmesi ile ilgili bir sözün sarf edilmesi eylemidir. Bu eylemi gerçekleştiren kişi, basit tehdit suçu gereği, Türk Ceza Kanunu’na göre 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılır.

Sözlü tehdidin gerçekleştirilmesi durumunda, tehdit eylemine maruz kalan kişinin şikayette bulunması gerekir. Şikayette bulunulması durumunda eylemi gerçekleştiren kişi hakkında cezai işlem uygulanabilir. Ceza Hukuku kategorisinden diğer konular hakkında da bilgi alabilirsiniz.

Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?

Kişinin ya da yakınlarının canına veya malvarlığına yönelik olarak sözlü tehdit eyleminin gerçekleştirilmesi, basit tehdit sınıfındadır ve cezası 6 aydan 2 yıla kadar çıkabilmektedir. Ayrıca basit tehdit suçlarının işlenmesi durumu, uzlaşma prosedürü ile ilgilidir. Taraflar birbiri ile uzlaşması durumunda kovuşturma aşamasında dava düşer. Ayrıca şikayet edilmeden basit tehdit suçlarının mahkemeye aktarılması mümkün değildir. Tehdit eyleminin gerçekleşmesinden itibaren, 6 ay içerisinde, Cumhuriyet Başsavcılığı ya da Kolluk Kuvvetleri’ne şikayetin bildirilmesi gerekir.

Sözlü Tehdit İspatı Nasıl Yapılır?

Kişi cinsel dokunulmazlığına, malvarlığına, kendi ya da yakınlarının canına karşı zarar verilmesi ile ilgili sözlü tehdit edildi ise, 6 ay içerisinde, ispatı ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması gerekir. Şahit ile başvuru yapmak, tehdidin en önemli ispatıdır. Diğer ispat yöntemlerinden olan ses kaydı, mesaj kayıtları ya da güvenlik kameraları da tehdit suçunun ispat edilmesini sağlayabilir.

Sözlü tehdit, günümüzün toplumsal olayları arasında büyük yer tutmakta ve sıklıkla bu tür tehditler ile karşı karşıya kalınmaktadır. Basit tahdit sınıfında yer aldığı için de, sıklıkla şikayette bulunulur. Sözlü tehdidin cezası ise 6 aydan 2 yıla kadar değişmekle beraber, bu ceza para cezasına da çevrilebilmektedir. Bu içerikte “Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?” konusundan tüm detayları ile bahsedilmiştir. Siz de Ceza Avukatı Danışmanlık işlemleri için bize ulaşabilir, tüm sorularınızı iletebilirsiniz.

Basit Tehdidin Cezası Nedir?

5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanununun 106. maddesinde; Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” düzenlemesi hüküm altına alınmıştır. Buna göre, basit tehdit için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Sıkça Sorulan Sorular

Sözlü tehdit, basit tehdit suçları sınıfına girmektedir. Ancak tehdidin niteliğine göre cezası ağırlaşabilir. Bu durum, tehdidin ispatı ile de ilgili olacaktır.
Silahla Tehdit, Mektupla Tehdit, Örgüt Adıyla Tehdit, Başka Birinin Yerinde Olarak Tehdit, Birçok Kişiyle Tehdit ve Sembollerle Tehdit, nitelikli haller arasında yer almaktadır.
Tehdidin nitelikli şekilde işlenmesi durumunda, ceza 2 yıldan başlamak suretiyle 5 yıla kadar çıkabilmektedir.
Asliye Ceza Mahkemesi, tehdit suçlarına bakılan mahkemedir. Ağır şekilde bir tehdit var ise, o halde Ağır Ceza Mahkemesi bu davalara bakacaktır.