Ehliyete El Konulmasına İtiraz (Ehliyeti Geri Alma) 2024

Ehliyete El Konulmasına İtiraz (Ehliyeti Geri Alma) 2024

Ehliyet, trafikte araç kullanmak için sürücülerin sahip olması gereken resmi bir belgedir. Sürücü belgesi olarak da bilinen ehliyete el konulması bazı durumlarda uygulanabilen yaptırımlardan biridir.

Sürücü belgesine el konulması halinde hukuki prosedüre uygun şekilde hareket edilmesi gerekir. Ehliyete el konulması halinde kişi trafikte araç kullanma iznini kaybeder. Ehliyete el konulmasına itiraz yolları söz konusu olduğunda ise neler yapılması gerektiğinin doğru olarak bilinmesi icap eder.

Sürücü belgesine el konulan kişi süresini bekleyerek süre sonunda ehliyetini geri alabileceği gibi itiraz yoluna da başvurabilir. İtiraz yoluna başvuracak olan sürücünün Sulh Ceza Hakimliğine müracaat etmesi ve bir dilekçe vermek sureti ile hareket etmesi gerekir. Verilecek dilekçe sıradan hazırlanmış bir dilekçe değildir. Bu dilekçenin eksiksiz ve tam olması aynı zamanda da hukuki açıdan yeterli olması gerekir. Aksi durumda itirazın reddi ile karşılaşılabilir.

El Konulan Sürücü Belgesi Nereden Alınır?

El konulan sürücü belgesi geri alınmak istendiğinde iki yoldan biri kullanılabilir. Ehliyete el konulmasına itiraz süreci tamamlandığında ve sürücü haklı bulunmuş ise ehliyet geri alınabilir. Bu durumda sürücü belgesi geri alınacağı zaman sürenin tamamlanmasının beklenmesine gerek kalmamaktadır.

Sürücü belgesine el konulduğunda belirli bir sürenin beklenmesi geri almak için uyulması gereken koşullar arasındadır. Bu süre tamamlandığında da ehliyet geri alınabilir. Sürücü belgesine el konma süresi tamamlandığında emniyete başvuru yapılır ve geri alma tutanağı doldurulur. Süreyi tamamlayan kişi ehliyetini bu yolla geri alabilir.

Ehliyete El Konması

Bazı durumlarda ehliyete el konması söz konusu olur. Ehliyete el koyma işlemini yapan kolluk birimidir. Sürücü belgesine el koyma işlemleri sıkı şartlara bağlanmıştır. Trafik görevlileri görevlerini icra ederlerken sürücünün kanunda belirtilen ihlalleri yapması halinde ehliyetine el koyabilir.  Bu durumda da bir tutanak tutularak ehliyet alıkonur.

Uygulama sırasında ise ehliyete el koyma işlemleri yapılırken keyfi hareket eden görevliler sebebi ile sürücüler mağdur edilebilmektedir. Bu durumda sürücünün izlemesi gereken hukuki bir yol bulunur. Hukuki sürecin istenilen şekilde tamamlanabilmesi ise deneyimli bir ceza avukatı yardımı ile mümkündür.

Ehliyete el konması durumunda sürücünün trafikte araç kullanırken tespit edilmesi halinde sürücü cezalandırılır. İdari para cezası şeklinde olan bu yaptırım ile karşılaşan sürücülere cezayı tebliğinden itibaren 15 gün içinde ve peşin ödemeleri durumunda %25 oranında indirim uygulanır.

Ehliyete El Koyma Sebepleri

Sürücü belgesine el koyma sebepleri çeşitli nedenlerle olabilir. Trafik kurallarının ihlal edilmesi ehliyet el konma sebebi olabileceği gibi ceza soruşturmalarının veya kovuşturmalarının koruma tedbiri olarak da ehliyete el koyma uygulanabilir.

  • Sürücünün alkol veya uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanması durumunda ehliyetine el konabilir.
  • Alkolmetreye üflemesi gerektiği halde buna uymayan sürücülerin ehliyetine el konabilmektedir.
  • Trafik hatalarından kaynaklanan ceza puanı aşıldığında ehliyete el konabilir.
  • Ceza soruşturması veya kovuşturması geçiren sürücünün ehliyetine koruma tedbiri kapsamında el konabilir.
  • Kişi belirli haklardan yoksun bırakılma cezası almış ise ehliyetine el konma gerçekleşebilir.

Ehliyete El Koymayı Kim Yapar?

Ehliyete el koyma işlemini kolluk birimleri gerçekleştirmektedir. Trafikte kural ihlali yapan sürücülerin belirli şartlarda ehliyetine el konulabilir. Trafik görevlilerinin görevlerini icra ettikleri sırada sürücünün ehliyetine el koyması mümkündür. Bunun için ehliyete el koyma nedenlerinin vuku bulması icap eder.

Kolluk kuvvetleri sürücü ile ilgili bu tür bir durumu tespit ettiklerinde tutanak tutarak sürücü belgesine el koyabilir. Kişi ehliyetine el konulduğu halde trafikte araç kullanırken tespit edildiğinde idari para cezası ile karşılaşır.

Alkollü Araç Kullanma Sebebi ile Ehliyete El Konması

Alkollü araç kullanma sebebi ile ehliyete el konması en sık karşılaşılan nedenlerden biridir. Kişi alkolün etkisinde iken araç kullandığında trafiği tehlikeye sokar. İdari para cezası bu tür bir durumda uygulanan yaptırım olurken buna ilaveten sürücünün ehliyetine el konur.

Ehliyete el koyma süresi belirlenirken kişinin ne oranda alkollü olduğuna bakılır. 0.5 promil üzerinde alkollü olarak tespit edilen sürücünün ehliyetine el konur. 50 promil olarak bilinen bu oran sürücünün idari para cezasına ek olarak ehliyetine el konması için gerekli olan sınırdır. Kişi bu cezayı hususi aracını kullanırken alkol sınırını aşmış olarak tespit edildiğinde alır.

Motorlu aracı 0.2 promil üzerinde alkollü kullanan kişi de idari para cezası ve ehliyete el koyma yaptırımı ile karşılaşır. Kişi ilk defa yakalanmış ise sürücü belgesi 6 ay boyunca elinden alınır. Ayrıca idari para cezası kesilir.

İkinci defa alkollü araç kullanan kişi sınırları aşmış ise ehliyeti 2 yıl boyunca elinden alınır. İdari para cezasının miktarı da artar. Üçüncü kez veya daha fazla yakalan kişi ise 5 yıl boyunca trafikte araç kullanamaz. İdari para cezasında da artış olur.

Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanma Sebebi ile Ehliyete El Konması

Kişi uyuşturucu etkisi altında iken araç kullandığında ehliyetine el konur. Sürücünün trafikte iken aracını alkollü olarak ya da uyuşturucu madde etkisi altında iken kullanması idari para cezasına ve ehliyetine el konma yaptırımına tabidir.

Ceza kesildiğinde erken ve peşin ödenirse idari para cezasının %25 oranında indirime tabi olduğu görülmektedir. Sürücünün ehliyetine el konma süresi de değişiklik gösterir. Sürücü trafik görevlilerinin teknik cihazlar kullanmak sureti ile ne oranda alkollü ya da uyuşturucu etkisinde olduğunu tespit etmelerine itiraz ederse idari para cezasının yanında 2 yıl ehliyetine el konma yaptırımı ile karşılaşır. Ceza puanına da 20 puan ilave edilir.

Ceza Puanını Doldurma Sebebi ile Ehliyete El Konması

Trafikte araç kullanan sürücüler kural ihlali yaptıklarında çeşitli cezalara maruz kalabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan trafik ihlallerine yönelik yaptırımlar sürücülerin bilmesi gerekenler arasındadır.

Ceza puanları kademeli olarak belirlenir. Buna göre ise bazı kural ihlalleri 5 puan cezaya tabi iken bazıları 10-20 puan olarak tespit edilir.  Sürücünün bir yıl içinde alacağı ceza puanına bağlı olarak uygulanacak yaptırımlar değişir. Sürücünün geriye doğru 1 yıllık sürede 100 ceza puanına sahip olması durumunda uygulanacak yaptırım aşağıdaki gibi olur:

  • Sürücü ilk kez 100 ceza puanına ulaşmış ise ehliyeti 2 ay alıkonur.
  • İkinci kez bu puana ulaşan sürücünün belgesi 4 ay alıkonur.
  • Üçüncü defa sürücü 100 ceza puanına ulaşmış ise ehliyeti mahkeme tarafından iptal edilir.

Mahkemece Sürücü Belgesine El Konması

Ceza davasına konu olacak suçlarda soruşturma işlemleri için savcılık soruşturma başlatmış ise ve yeterli suç şüphesi oluşturacak delil varsa iddianame hazırlanarak dava açılır. Açılan dava kamu davası niteliğine haiz olur. Ceza yargılaması aşamasında ceza mahkemesinin bir takım koruma tedbirlerine başvurması mümkündür.

Buna ilaveten soruşturma aşamasında da sulh ceza hakiminin koruma tedbiri uygulaması halinde sürücü belgesine el konulabilir. Adli kontrol koruma tedbirlerinden biridir ve şüpheli ya da sanığa adli kontrol tedbiri uygulanmış ise ehliyetine el konulabilir.

Ehliyetine el konan sürücü için belirli bir süre sınırlamasından söz edilmesi zor olurken soruşturma ya da kovuşturma bitine dek adli kontrol tedbirleri devam edebilir ve bu kapsamda da sürücü belgesine el konmaya devam edilebilir. Mahkeme hükmü verildikten sonra da adli kontrol sonlanır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu TCK 179

TCK 179 trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu işlendiğinde uygulanacak yaptırımları kapsar. Bu kapsamda trafik güvenliğini tehlikeye sokan kişiler için ceza uygulanır. Kişi 1 promil ve üzerinde alkollü ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmuş kabul edilir.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu işlenirken sürücünün kendi aracında ya da başka bir araçta alkollü olarak trafikte tespit edilmesi ve alkol oranının da 1 promil ve üzerinde olması gerekir. Bu durumda TCK 179 hükümleri uyarınca hareket edilir.

Belirli Haklardan Yoksun Bırakılma Sebebi ile Ehliyete El Konması

Kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmesi durumunda bazı haklardan yoksun bırakılması yönündeki yaptırımlar için TCK 53 hükümleri uyarınca hareket edilir. Belirli haklardan yoksun bırakılma yaptırımı uygulandığında sürücünün ehliyetine el konabilir.

Sürücü belgesine el konulması belirli haklardan yoksun bırakılma yaptırımlarından yalnızca biridir. Kişi trafikte göstermesi gereken özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğinde ve bu aykırı hareketinden kaynaklanan taksirli bir suç işlemesi durumunda bu suça binaen bir mahkumiyet kararı verilmiş ise mahkemece sürücü belgesine el konabilmektedir.

Mahkeme sürücü belgesine el koyma kararı verdiğinde bunun en az 3 ay en fazla da 3 yıl olması söz konusudur. Süre başlangıcı hesaplanırken de mahkeme kararının kesinleşmesi dikkate alınmaktadır. Ehliyete el konması için de kararın kesinleşmesinin ardından infaz edilme söz konusu olur.

Ehliyete El Koyma Süreleri Nelerdir?

Trafikte kural ihlali yapılması durumunda kolluk kuvvetlerince ya da kişi hakkında bir dava açılmış ise mahkeme kararı ile koruma tedbirleri kapsamında ehliyete el konulabilir. Sürücünün ehliyetine el konacağı zaman belirli bir süre boyunca sürücü belgesi olmadığından sürücü araç kullanamaz.

Ehliyete el koyma süreleri alkollü araç kullanma sebebi ile ilk seferde 6 ay olurken ikinci seferde 2 yıl üçüncü seferde ise 5 yıldır. Uyuşturucunun etkisinde araç kullanan sürücünün ehliyetine el konduğunda kişi 5 yıl boyunca trafikten men edilmiş olur.

Alkolmetreye üflemeyen sürücü 2 yıl boyunca ehliyetini alamayabilir. Sürücünün ceza puanı dolmuş ise birinci seferde  2 ay, ikinci seferde ise 4 ay ehliyetine el konur. Sürücü üçüncü defa bu şekilde hareket ederse belgesi iptal edilir.

Ceza soruşturması veya kovuşturmasına tabi olan kişi için ehliyete el konma süresi net değildir. Bu işlemler sonlanıncaya değin sürücünün belgesine el konabilir. Belirli hakların kullanılmasından yoksun bırakılan sürücü ise an az 3 ay en fazla 3 yıl boyunca sürücü belgesini geri alamayabilir.

Ehliyete El Konmasına İtiraz Etme

Trafikte herhangi bir sebeple sürücü belgesine el konan sürücünün ehliyetine el konmasına itiraz edebilme hakkı bulunur. İtiraz prosedürlerinin ne olduğunun doğru olarak anlaşılması gerekirken hatalı ya da eksik bir başvuru itirazın reddine yol açabilmektedir.

Ehliyete el konmasına itiraz etme işlemleri Sulh Ceza Hakimine yapılacağı zaman alkol veya uyuşturucu etkisinde iken araç kullanılmış olması gerekir. Buna ilaveten alkolmetreye üflemeyen, ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyetine el konulmuş ise itiraz başvurusu mercii yine Sulh Ceza Hakimidir.

Hazırlanması gereken dilekçe somut olaya ilişkin hukuki gerekçeleri ve delilleri sunmalıdır. Ehliyete el konmasının hukuka aykırı yanları varsa bunlara dilekçede yer verilmelidir. Mevzuatları temel alan bir şekilde hukuka aykırılıkların açıklanması gerekir.

Ehliyete el konması idari bir işlem özelliğine sahiptir. İdari bir işlem olmasının yanı sıra ehliyete el konması işlemleri için itiraz edilecek merci Sulh Ceza Hakimliğidir. Sürücünün ehliyetine el konduğunda çeşitli sebeplerle haksız bir uygulama ile karşılaşılabilir.

Örneğin sürücü araba kullanmamıştır fakat ehliyetine el koyma yaptırımı uygulanabilir. Promil sınırının hatalı ölçülmesi nedeni ile de sürücünün ehliyetine el konabilir. Bu ve benzer birçok neden hataya sebep olduğunda sürücünün Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe vermek sureti ile itiraz gerçekleştirmesi gerekir.

İtiraz dilekçesi sıradan bir dilekçe değildir. Bu dilekçe matbu şekilde hazırlanmış dilekçelere benzemediği gibi hazırlanırken hukuki bir destek alınması hak kayıplarının engellenebilmesi açısından gereklidir.

Ceza Mahkemesi tarafından sürücünün ehliyetine el konma tedbiri uygulanmış ise adli kontrol tedbirlerinden biri olan bu uygulamaya her zaman itiraz etme hakkı bulunur. İtiraz gerçekleştirileceği zaman ise soruşturma aşamasında iken hakime müracaat edilir.

Kovuşturma aşamasına geçilmiş ise bu durumda itirazın yapılacağı merci mahkemedir. Sürücü belgesine el konan kişi itiraz işlemini yaptığında yaklaşık olarak 5 gün içinde bunun sonuçlanması söz konusu olur.

Sürücünün belirli haklardan yoksun bırakılma kapsamında ehliyetine el konulmuş ise bunun için bir itiraz yolu bulunmamaktadır. Belirli haklardan yoksun bırakılma kararı mahkumiyet hükmünün ardından ortaya çıktığından dava süreci devam ederken istinaf ve temyiz aşamalarına geçilmesi sürücü belgesine el konmasına itiraz etme niteliğine sahip olur.

Ehliyeti Geri Almak İçin Nereye Müracaat Edilir?

Sürücü ehliyetine el konduktan sonra bunu geri almak istediğinde hangi sebebe bağlı olarak belgesine el konulmuş ise ona göre itiraz başvurusu yapar. Alkollü araç kullanan sürücünün belgesine el konulduğunda geri almak için Sulh Ceza Hakimine başvurması gerekir.

Uyuşturucu etkisindeyken araç kullanan ve bu şekilde tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulduğunda geri almak için Sulh Ceza Hakimine gitmesi gerekir. Alkolmetreye üflemeyen sürücü için de ehliyetini geri alma mercii Sulh Ceza Hakimdir.

Ceza puanını dolduran sürücünün Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yaparak ehliyetini geri alması gerekirken ceza muhakemesi sürecinde koruma tedbiri olarak ehliyete el konulmuş ise soruşturma aşamasında geri alınacak merci Sulh Ceza Hakimi olur. Yargılama aşamasına geçildiğinde ise Ceza Mahkemesine başvurularak ehliyetin geri alınması mümkündür.

Ehliyetin Geri Alınması Nasıl Olur?

Ehliyetin geri alınması için ya sürenin sonlanması ya da itirazın olumlu bulunması gerekir. Süre sonlandığında ehliyet Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafaza edildiğinden buraya başvurulması ve tutanak doldurduktan sonra ehliyetin geri alınması gerekir.

İtiraz yolu kullanıldığında ise yapılan itirazın yetkili merci tarafından olumlu karşılanması gerekmektedir. Bu durumda Sulh Ceza Hakimliğine somut olaya uygun nitelikte hazırlanmış bir dilekçe ile başvurulmuş olunmalıdır. Hukuka aykırılıkların neler olduğunu içeren ve bu aykırılıkların mevzuat hükümleri uyarınca desteklendiği bir dilekçenin hazırlanmış olmasının önemi büyüktür.

Ehliyeti Geri Alma Tutanağı Nedir?

Ehliyetine el konan sürücünün bu belgesi Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafaza edilmektedir. Ehliyetin geri alınması için iki yol bulunur. Sürenin sonlandığı durumlarda sürücü Emniyete gider ve burada ehliyeti geri alma tutanağını doldurarak belgesini geri alabilir.

İtiraz başvurusu yapan sürücüler ise itirazları olumlu bulunduğu takdirde ehliyetlerini geri alabilir. Sürücü belgesi geri alınmak istendiğinde başvuru yapılması gereken merci Emniyet olmaktadır. Bu noktada önemli olan sürücü belgesinin geri alma işlemleri için hangi yoldan gidileceğidir.

Sürücü bir dilekçe ile karara itiraz edecekse bunu Sulh Ceza Hakimliğine yapar. Bir avukattan destek alınması ise sürecin hukuka uygun şartlarda ilerlemesini kolaylaştıracağından üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

Sıkça Sorulan Sorular

2024 Yılında Ehliyet Cezası Ne Kadar?

Sürücü belgesi olmaksızın araç kullanan kişiler hakkında 12.978,00 TL idari para cezasına hükmedilir.

Alkol Cezası İptal Olur mu?

Alkollü araç kullanma sebebiyle hakkında cezaya hükmedilen kişi, on beş gün süre ile cezanın kesildiği yerde bulunan sulh ceza hakimliğine başvurmak suretiyle cezaya itiraz edebilir.

Ehliyet Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Kanuni süresi içinde ödenmeyen cezalar sebebiyle haciz uygulaması söz konusu olur. Bu nedenle, hakkında idari para cezası bulunan ve bu cezayı ödemeyen kişiler için icra ve haciz işlemlerine başlanır.