Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu, Cezası

kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, cezası

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu, Türk Ceza Kanunu md.228’de düzenleme altına alınmış olup, uygulamada kumar oynatma suçu olarak bilinir. Kazanç elde etmek maksadı ile kar ve zararın şansa bağlandığı oyunların oynanabilmesi için yer ve imkân sağlama ya da bilişim sistemleri aracılığı ile internet üzerinden oyun oynatılması suretiyle, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu işlenir. İnternet aracılığıyla oynanan kumara sanal kumar adı verilirken, kumarhane, oyun salonu ve sair yerlerde oynana kumar ise klasik kumar olarak isimlendirilir.

Kumar Oynanması İçin Yer Sağlama

Kumar oyununun oynanacağı fiziki mekânın sağlanması, kumar oynanması için yer sağlama suçunu oluşturur. Söz gelimi, bir oyun salonunun gizli bir bölümüne masa koyarak kumar oynanmasına yer sağlayan işletme sahibi, kumar oynanması için yer temin etme suçunu işler.

Kumar Oynanması İçin İmkân Sağlama Suçu

Herhangi bir şekilde, en az 2 kişinin birbiri ile ya da bir kimsenin kumar oynatan kişi ile iletişim kurarak kumar oynanmasına imkân tanınması, kumar oynanması için imkân sağlama suçunu oluşturur. Söz gelimi, kumar oynanmasına izin veren internet siteleri örnek olarak verilebilir.

Türk Ceza Kanunu’nun 228.maddesinde hüküm altına alınan kumar oynanması için yer ve imkân sağlanması suçu “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde tanzim edilmiştir. Bu suçun meydana gelebilmesi için, aşağıda sıralanan şartların birlikte vücut bulması gerekir:

  • Oyunun, kazanç amacıyla oynanması,
  • Oyunun, şansa dayalı kar ve zarar getirmesi gerekir.

Katılımcıların kar elde etme veya zarar görme olasılığının olmadığı durumlarda, dolandırıcılık suçunun unsurlarının mevcut olup olmadığına bakılmalıdır. Zira, kar ve zararın olmadığı oyunların kumar oyunu olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Sanal kumar oynatma suçu için öngörülen cezai yaptırım, klasik kumar oynatma suçuna kıyasla daha ağırdır. Kumar oynatma suçunda ifade edilmesi gereken bir diğer önemli husus, kazanç elde etme gayesi olmadan, kişilerin yakın sosyal çevresiyle eğlence amacıyla oyun oynanmasına imkân sağlanması, kumar oynatma suçunu oluşturmaz.

Kumar oynatmak, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiştir. Fakat kumar oynamak suç değildir. Kumar oynayanlar, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu md.34 gereğince idari para cezasına çarptırılır.

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun bir suç örgütünün faaliyetleri kapsamında işlenmesi, daha ağır ceza yaptırımı gerektirir. Bir örgütün mevcudiyetinden söz edebilmek için, en az 3 kişinin suç işlemek maksadı ile bir araya gelmesi ve örgüt üyeleri arasında devamlılık ihtiva eden hiyerarşi bulunması ve bu örgüt üyelerinin araç ve gereç açısından kumar oynatma suçunu işleme muktedir olması şarttır.

Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama Suçunun Cezası

Kumar oynanmasına yer ve imkân sağlayan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 200 gün alt sınır olmak üzere adli para cezası öngörülmüştür. Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması durumunda ceza, bir kat artırılarak uygulanır.

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun bilişim sistemlerinin kullanılarak işlenmesi durumunda 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 1000 günden 10.000 güne kadar adli para cezasına karar verilir. Suç, örgüt kapsamında işlenirse, ceza yarı oranda artırılır.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve HAGB

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu için hapis cezası ile beraber adli para cezası yaptırımı düzenlenmiştir. Bu nedenle, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Söz konusu suç sebebiyle hükmedilen hapis ya da adli para cezası hakkında HAGB kararı verilebilir. Söz konusu suçtan ötürü hükmedilen hapis cezası için erteleme hükümleri uygulanabilir.

Uzlaşma, Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunda uzlaşma prosedürüne gidilmez. Bu suç takibi şikâyete bağlı suçlardan değildir. Bu itibarla şikâyet hakkı, ancak dava zamanaşımı süresi dahilinde kullanılabilir. Suça ilişkin dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçuna ilişkin yargılamalar, asliye ceza mahkemesi eliyle yürütülür. Suça ilişkin ciddi yaptırımlar düzenlenmesi nedeniyle, menfi sonuçlarla muhatap olmamak adına yetkin bir ceza avukatından hukuki yardım alınması isabetli olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kumar oynanması için yer sağlanması suçu nedeniyle yapılan yargılamalara bakmakla görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.
Kumar oynanması için yer ve imkân sağlanması suçu için 8 yıllık dava zamanaşımı süresi düzenlenmiştir.
Kumar oynanması için yer ve imkân sağlanması suçunu işleyen fail hakkında hapis cezası ile birlikte adli para cezası öngörüldüğü için, hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.