Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

Mahkemenin duruşma öncesinde duruşma görülene dek yapacağı çalışmalar tensip tutanağında yer alır. Yapılacak iş ve işlemlerin kaydedildiği tensip zaptı davanın açıldığı mahkemenin hâkimi tarafından hazırlanır.

Bu zaptın hazırlanmış olması hâkim tarafından dava dosyasının incelendiği ve davaya yönelik iş ve işlemlerin tamamlandığı anlamına gelmektedir. Tensip zaptı hazırlandığında ilgili kişi bunu e-devlet üzerinden veya UYAP’tan görebilmektedir.

Tensip tutanağında duruşma gününe kadar yapılacak iş ve işlemler yer alırken duruşma gününe de bu tutanakta yer verilmektedir. Yazılı yargılama usulü ile görülen davalarda duruşma günü hemen belli olmayabilir. Bunun yanı sıra basit yargılama usulü kullanılacaksa duruşma günü birkaç günde belli olur.

Tensip Zaptı Ne Demek?

Tensip zaptı aynı zamanda tensip tutanağı olarak da bilinir. Bu tutanağın hazırlanmış olması dava açılan mahkemenin duruşma gününe yönelik çalışmalarını tamamladığı anlamına gelir. Davanın görüleceği mahkemenin hâkimi tarafından hazırlanan tensip tutanağı yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

Bu tutanağın hazırlanma süreci hukuk davalarında basit yargılama usulü kullanılacaksa birkaç günde tamamlanır. Yazılı yargılama usulünde tarafların dilekçelere yanıt vermesi gibi süreçler olduğundan tensip zaptı geç hazırlanabilmektedir. Ceza davalarında tensip zaptının hazırlanması iddianame kabul edildikten sonra olur.

Tensip Zaptı Ne Kadar Sürede Hazırlanır?

Tensip zaptının hazırlanması için belirli bir süreye ihtiyaç duyulur. Bu süre davanın hangi usulde görüleceğine bağlı olarak değişmektedir. Yazılı yargılama usulünde tensip zaptı hazırlanma süresi daha uzundur.

Bununla birlikte basit yargılama usulünde tensip zaptı hazırlanma süresi daha kısadır. Bu tür davalarda birkaç gün tensip tutanağının hazırlanması için yeterlidir. Ceza davaları için savcılığın öncelikle bir iddianame hazırlaması ve dava açması gerekir. Ceza davaları iddianamenin kabulünün ardından açılabileceğinden dolayı tensip zaptının hazırlanması da daha uzun sürer.

Ceza davaları kamu davası niteliği taşır. Bu sebeple de savcılık kamu adına bu davalarda iddia makamı olarak yer alır. Ceza davaları şikâyete bağlı olarak ya da kendiliğinden soruşturma başlatılan davalar arasındadır. Ceza davalarına konu olan suçların toplumu olumsuz etkileyebilme gücü bu davaları kamu davası haline dönüştürmektedir. Kamunun korunması görevini ise devlet adına savcılık makamı yapar.

Tensip tutanağı hazırlandıktan sonra PTT kanalı ile ilgilisine tebliğ edilir. Tensip zaptının hazırlanmasından hâkimin dava dosyasını incelediği ve dosyaya ilişkin yapılacak iş ve işlemleri belirlediği anlaşılır. Hâkim bu çalışma ile aynı zamanda duruşma gününü de tespit eder. Bazı durumlarda ise duruşma gününün belirlenmesi uzun sürebilmektedir.

Tensip Zaptında Hangi Bilgilere Yer Verilir?

Tensip tutanağında yer verilen bilgiler duruşma ile ilgili olur. Duruşma yapılmadan önce dava dosyasının incelenmesi, yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi için ön hazırlık yapılır. Bu aşamada davanın hâkimi dava dosyasını inceler. Davaya yönelik yapılması gerekli olan iş ve işlemleri belirler. Mahkemenin takip edeceği yolu belirleyen bu zapt hazırlandıktan sonra taraflara tebligat yapılır.

Mahkeme hâkimi tensip zaptında duruşma gününe de yer verir. Taraflara yapılan tebligatın ardından da tarafların dava günü mahkemede hazır bulunması istenir. Tensip tutanağı hazırlandıktan sonra bu evraka ilişkin olarak bir itiraz işlemi yapılması söz konusu olmaz. Tensip tutanağı bilgilendirici mahiyette hazırlanan bir evraktır.

Tensip zaptında mahkemenin delillerin toplanması ve mahkemeye sunulması gibi bilgilere yer vermesi söz konusudur. Taraflara tebliğ edilen tensip zaptında yer alan duruşma gününde davaya iştirak etmek gerekir.

Tensip zaptı taraflara tebliğ edildikten sonra bilgilendirici içeriğe sahip olduğundan bu tutanağa bir karşı cevap verilmez. Tebliğ edilmiş olan tutanağa yönelik yapılması gereken işlem duruşma gününde mahkemede yer almaktır.

Tensip tutanağı hazırlandıktan sonra davaya taraf olanlara iletilen bir belgedir. Tensip tutanağının hazırlanma süreci davanın görülmesinden önce tamamlanmaktadır. Ceza davalarında tensip zaptı iddianame hazırlandıktan ve kabul edildikten sonra oluşturulmaktadır.

Hukuk davaları söz konusu ise tensip tutanağında taraflara cevap verme ve delil sunma süreleri tanınmaktadır. Dava dilekçelerinde yer alabilecek eksiklikler için de tensip tutanağında ilgili kişiler bilgilendirilmektedir. Ayrıca belirtmekte fayda var; bu süreçte avukat yardımı almak, eksikliklerin usulüne uygun şekilde giderilmesi bakımından yararlı olacaktır.

Tensip zaptında duruşma gününe yer verilmemiş ise bu durumda mahkemenin yaptığı hazırlıkların devam ettiği anlaşılır. Daha ziyade yazılı yargılama usulünün olduğu davalarda geçerli olan bu durum tarafların birbirine cevap dilekçesi yazması, delillerin mahkemeye sunulması gibi süreçlerin varlığı sebebi ile oluşmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Tensip Tutanağı Nedir?

Açılan davalara bir ön hazırlık çalışması olan tensip tutanağı dava açılan mahkemenin hâkimi tarafından hazırlanan ve mahkemeye yönelik yapılacak iş ve işlemleri belirten bir evraktır. Bu evrak hazırlandığında mahkeme hakiminin dava dosyasını incelediği ve duruşma gününü tespit ettiği anlaşılır.

Tensip Zaptı Ne İşe Yarar?

Tensip zaptının hazırlanmış olması mahkeme hakiminin dava dosyasını inceleyerek dava öncesinde yapılması gerekenleri belirlediği anlamına gelir. Tensip zaptı ile davada bulunması gereken ilgili kişiler bilgilendirilir. Bu evrak davaya yönelik iş ve işlemlerin tamamlandığını ve duruşma gününün belirlendiğini ifade eder.

Tensip Zaptı Ne Kadar Sürede Hazırlanır?

Tensip zaptı basit yargılama usulü kullanılan davalarda birkaç günde hazırlanır. Yazılı yargılama usulü kullanılan davalarda ise süre daha uzun olur. Bu durumda dilekçelerin yazılması, cevap dilekçelerinin gönderilmesi süreçleri tamamlandıktan sonra tensip zaptı hazırlanır.