Uyuşturucudan Ehliyet Kaptırma ve Cezası (2024)

Uyuşturucudan Ehliyet Kaptırma ve Cezası (2024)

Trafikte araç kullanan sürücüler kurallara uymakla yükümlüdür. Kural ihlali yapılması halinde çeşitli cezalarla karşılaşılır. Sürücünün ehliyetine el konulabileceği gibi idari para cezası, aracın bağlanması, ceza puanı verilmesi gibi yaptırımlar da kural ihlalleri karşısında uygulanabilmektedir.

Uyuşturucudan ehliyet kaptırma ve cezası da sürücüleri ilgilendiren hususlar arasında yer alır. Uyuşturucu madde kullanan kişiler Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılmaktadır. Sürücülerin uyuşturucu madde tesiri altında iken araç kullanması durumunda da ehliyetlerine el konur. Bu süre 5 yıldır. Sürücünün uyuşturucu madde kullanılıp kullanmadığına dair teknik cihazlarla yapılacak kontrollere itirazı da ehliyete el konma nedenleri arasında yer alır.

Kişi uyuşturucu madde tesiri altında iken dikkat yeteneğini kaybeder. Uyuşturucu madde kullanmanın kişiye vereceği zararın yanında toplum için de olumsuz yanları bulunur. Uyuşturucu maddelerin en önemli özelliği bireyin algılama yeteceğini olumsuz yönde etkilemesidir. Trafik güvenliğinin tehlikeye düşmesinde etkili olabilen bu durum sürücü uyuşturucunun etkisi altındayken araç kullandığında ortaya çıkar.

Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücüye Ne Ceza Verilir?

Trafik kuralları sürücülerin yanı sıra yayaların da can ve mal güvenliğini temin etmek için oluşturulmuştur. Trafikte araç kullanan tüm sürücüler trafik kurallarına uymak zorundadır. Trafikte seyrederken kazaya sebep olan veya kaza yapan kişilerin Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırıldığı görülmektedir.

Trafik kazaları yaralanmalı olabileceği gibi ölümlü de gerçekleşebilir. Bu kazalar kişilerin can güvenliğini tehlikeye atabileceği gibi mala zarar verebilme özelliği ile de önemlidir. Sürücü trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu sebebi ile 1-6 yıl aralığında hapis cezası alabilir.

Sürücünün uyuşturucu madde veya alkol etkisinde araç kullanması da cezalandırılan bir davranıştır. Bu durumda tespit edilen sürücüye verilen ceza ise 2 yıla kadar hapis olabilir. Buna ilaveten sürücünün ehliyetine el konur. İdari para cezası uygulanır. Sürücü bu tür bir suç nedeni ile ceza puanı da alır.

Uyuşturucudan ehliyet kaptırma cezası miktarı her yıl değişiklik göstermektedir. Kişinin uyuşturucu tesirinde iken araç kullanması halinde ehliyeti 5 yıl süre ile elinden alınmaktadır. İdari para cezası sürücüye tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde ve peşin olarak ödeme gerçekleştirmiş ise %25 oranında ceza miktarında indirim uygulanır.

Uyuşturucunun Tespitinde Kullanılan Teknik Cihazlar

Trafikte seyreden sürücü alkollü ise ya da uyuşturucu-uyarıcı maddelerin tesiri altında iken tespit edilirse ceza alır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu sebebi ile verilen bu ceza sürücünün ne şekilde tespit edildiğine bağlı olarak değişir.

Sürücünün ehliyetine el konması çeşitli sebeplerle olur. Bunlardan biri de uyuşturucu madde tesiri altında iken araç kullanılmasıdır. Trafik denetlemeleri yapılırken bazı teknik cihazlar kullanılmak sureti ile sürücünün alkollü ya da uyuşturucu madde etkisinde olduğu anlaşılabilir.

Uyuşturucu tespitinde kullanılan teknik cihazlar sayesinde sürücünün durumu öğrenilir. Solunum havası uyuşturucu madde tespitinde kullanılan yöntemlerden biridir. Buna ilaveten sürücüden tükürük örneği alınarak da tespit yapılabilir.

Test yapılırken kullanılan kitler tek kullanımlık olur. Tükürüğün yanı sıra sürücüden idrar örneği de alınabilir. Hastanelerde veya trafik kontrolleri sırasında yol kenarında bu testler yapılabilmektedir. Drug testi olarak adlandırılan bu testler hızlı bir şekilde sonuç elde edilmesine yarar.

Sürücüye uygulanan bu testlerde bir eşik değer bulunur. Bu değerin üzerinde tespit edilen sürücünün mahalli zabıtaya teslim edildiği görülmektedir. Sağlık kuruluşunda sürücü ile ilgili testler yapıldıktan sonra takip edilen süreç ise ilgili adli birimlerle sonuçları paylaşmak olur.

Sürücü uyuşturucu madde kullandığı sırada trafik kontrolleri ya da trafik kazası nedeni ile uyuşturucu madde etkisi altında tespit edildiğinde ehliyetine el konur. Ehliyeti 5 yıl süre ile geri verilmeyen sürücüye ayrıca idari para cezası da uygulanır. Sürücünün alkol veya uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanması işlediği suçun bilinçli taksir veya olası kast biçiminde değerlendirilmesine imkan tanır.

Teknik Cihazları Kullanmayı Reddetme Cezası

Sürücü trafik kontrolleri yapılırken denetime tabi olduğunda teknik cihazların kullanımını kabul etmekle yükümlüdür. Sürücünün teknik cihazların kullanımını reddetmesi halinde cezası bulunur. Trafikte seyreden sürücü bir trafik kazasına karıştığında bu ölçümün yapılması mecburidir.

Sürücü teknik cihazların kullanımına itiraz ettiğinde veya izin vermediğinde yapılan işlem ise adli tıp kurumuna sevktir. Adli tabiplik veya sağlık kuruluşuna götürülerek de sürücüden tükürük, idrar ve kan örnekleri alınabilir. Sürücünün teknik cihaz kullanılmasına itiraz etmesi aynı zamanda idari para cezasına ve ehliyetine 2 yıl süre ile el konmasına yol açar.

Sürücüye uygulanan idari para cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödendiğinde ve ödeme peşin olarak yapılırsa %25 oranında bir indirim uygulanır. Ayrıca, uyuşturucu sebebiyle ehliyetin geri alınması durumuna karşın nasıl bir hukuksal sürecin işletileceği hususunda uzman bir ceza avukatı ile hareket etmenin yararlı olacağının altını çizmek gerekir.

Uyuşturucu Madde Tesirinde Araba Kullanma Cezası Nereye Ödenir?

Uyuşturucu madde tesirinde araba kullanma cezası ödeneceği zaman e-devlet portalı kullanılabilir. Vergi dairesi aracılığı ile de trafik cezaları ödenebilmektedir. Bunun yanı sıra bazı devlet bankaları, PTT şubeleri ve Gelir İdaresi’nin online ödeme sistemi de trafik cezalarında ödeme kanalları arasında yer almaktadır.

Sürücü uyuşturucu madde tesiri altında iken araç kullanırken tespit edilmiş ise ehliyetine el konulur ve idari para cezası uygulanır. Bunun yanı sıra ceza puanı da kesilir. Sürücünün ehliyetini geri alabilmesi için ceza süresinin sonunu beklemesi gerekirken ayrıca idari para cezasını da ödemekle yükümlü olur. İdari para cezası ödenmeden ehliyetin geri alınabilmesi mümkün değildir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca trafik cezası sebebi ile idari para cezası kesilmiş ise bu para cezası kamu alacağı kapsamında yer alır. Kişi kendisine uygulanan idari para cezasını ödemediğinde ise cebri icra ile karşılaşır. Bu borç zorla da tahsil edilebilmektedir.

Uyuşturucudan El Konulan Ehliyet Nasıl Geri Alınır?

Uyuşturucudan el konulan ehliyet geri alınacağı zaman iki yol izlenebilir. Bunlardan biri ehliyete el konma süresinin dolmasını beklemek olurken diğer yöntem ise itirazdır. İdari para cezasına yapılacak itirazlar için başvuru mercii Sulh Ceza Hakimliğidir.

İtiraz yapan sürücü araç kullanmadığı sırada ceza yemiş olabileceği gibi teknik cihazlardaki arıza nedeni ile de bu itirazı gerçekleştirmiş olabilir. Sürücünün yapılan ölçümlerde hata olduğunu düşünmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi ve vücudundaki uyuşturucu miktarını ölçtürmesi en sağlıklı yöntem olur. İtiraz sürecinde bu belgeler delil niteliği taşıyacağından sürücü ölçüm hatası yapıldığını düşünüyorsa bu konuyu atlamamalıdır.

Sürücünün ehliyetine el konduğunda geri alınabilmesi için koşulların sağlanmış olması gerekir. Öncelikle sürücü kendisine uygulanan idari para cezasını ödemekle yükümlüdür. Sürücüye trafiğe çıkmasına engel olmadığına dair bir sağlık kuruluşundan alınmış rapor da gerekir.

Sürücü ehliyetine el konma süresini tamamladıktan sonra sağlık kuruluşundan alacağı rapor ve idari para cezasını ödediğine dair belge ile ilgili yerlere başvurduğunda ehliyetini geri alabilir. Sürücü ya da vekalet verdiği bir kişi bu işlemleri yapabilir. Bu işlemler yapılacağı zaman ise başvurulacak merci ehliyete el koyan trafik birimi veya en yakında yer alan trafik denetleme şube müdürlüğüdür. Bu belgeler hazırlandıktan sonra bir dilekçe yazılarak başvurunun gerçekleştirilmesi gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Uyuşturucu Kullanan Sürücüye Ne Ceza Verilir?

Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan kişinin sürücü belgesine beş yıl süre ile el konur.

Uyuşturucu Madde Kullanan Sürücüye Ne Yapılır?

Uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanan kişinin ehliyetine beş yıl süreyle el konur. Madde tespiti için kolluk görevlilerinin teknik cihaz kullanmasına mani olunması durumunda ise iki yıl süre ile kişinin ehliyetine el konur.

Uyuşturucu Madde Kullanan Bir Sürücü Ne Ceza Alır?

Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücü hakkında, idari para cezası ve beş yıl süreyle ehliyete el konması yaptırımı uygulanır.