Alkollü Araç Kullanmaktan Ehliyet Kaptırma Geri Alma

Alkollü Araç Kullanmaktan Ehliyet Kaptırma Geri Alma

Alkollü iken araç kullanan kişilerin trafikte tespit edilmesi durumunda yaptırım olarak ehliyetine el konur. Alkollü iken araç kullanan kişiye aynı zamanda idari para cezası da uygulanır. Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında uyuşturucu madde etkisinde iken ya da  alkollü biçimde araba kullanan sürücülere cezai yaptırım uygulanır.

Sürücü trafik görevlilerin yaptığı denetimler sırasında teknik cihazlar aracılığı ile alkollü tespit edildiğinde ceza alır. Rutin bir kontrol sırasında ya da herhangi bir trafik kazasına karışma hali söz konusu olduğunda sürücünün alkollü olup olmadığı tespit edilmektedir.

Sürücün teknik cihazlarla yapılacak ölçüme itiraz etmesi durumunda ise sağlık kuruluşuna sevki ve kan değerleri üzerinden alkol tespiti yapılabilmesi de söz konusudur.

Alkollü İken Araç Kullanma Cezası

Alkollü iken araç kullanma cezası 0.50 promil üzerinde alkollü olarak tespit edilen sürücüler için geçerlidir. Özel araç dışındaki araçlarda 0.21 promil alkol tespit edildiğinde cezai işlem uygulanır. Sürücü 0.50 promil ve üzerinde alkollü tespit edilmiş ise idari para cezası, sürücü belgesine belirli bir süre boyunca el konulması gibi cezalarla karşılaşır.

Sürücü ilk kez alkollü olarak araç kullanmış ise ödenecek ceza miktarı ile ikinci kez tespit edildiğinde ödenecek ceza miktarı farklıdır. Her ihlal için 20 ceza puanı uygulanan sürücüye geriye doğru 5 yıl olmak kaydı ile ilk seferinde 6 ay ehliyetini geri alma cezası uygulanır.

İkinci seferde ehliyet  2 yıl, üçüncü seferde ise 5 yıl süre ile alıkonur. Sürücü ehliyetini geri almak istediğinde idari para cezasının tamamını ödemelidir. Süresi dolduğunda ise ehliyetini geri alabilir. Buna ilaveten bazı durumlarda sürücü belgesini geri almak isteyen sürücü ehliyetine el konulmasına itiraz edebilir. Bu durumda sürücünün haklılığı söz konusu ise hukuki dayanağının doğru tanımlanması gerekmektedir.

Sürücü belgesini 2 yıl süre ile kaptıran sürücünün davranışlarına yönelik bir eğitim alması gerekir. Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi şeklinde planlanan bu eğitimin ardından ehliyetin geri alınması söz konusu olabilir.

Ehliyete 5 yıl süre ile el konulmuş ise psiko teknik değerlendirmenin yanı sıra psikiyatri uzmanı tarafından muayeneye gerek duyulmaktadır. Trafik kontrolleri sırasında ya da trafik kazası sebebi ile ölçüm yapıldığında sürücünün 1.00 promilin üzerinde alkollü olarak tespit edilmiş olması halinde adli ceza uygulanmaktadır. Hususi araçlarda promil sınırı 0.50 olurken diğer araçlar için bu sınır 0.21 promildir.

Sürücü alkollü iken trafik kazasına yol açmış ise Türk Ceza Kanunu 179 uyarınca işleme tabi olmaktadır. Sürücünün maddi hasarlı kazaya karışması durumunda ve kolluk kuvvetleri tarafından teknik cihazlar kullanılarak ölçüm yapılmasına itirazı söz konusu olursa hakkında idari para cezasına ilaveten ehliyetine 2 yıl süre ile el koyma yaptırımı uygulanır. Ayrıca 20 ceza puanı da kesilir.

Alkollü Araç Kullanma Nedeniyle Hapis Cezası Verilir mi?

Alkol kullanmak yasa uyarınca suç değildir. Buna ilaveten alkol kullanma konusunda yasalarla düzenlenmiş herhangi bir yasak da bulunmaz. Kişinin sarhoşken saldırgan tavırlar sergilemesi durumunda Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezasına çarptırılması söz konusu olur.

Alkollü araç kullanma ise trafik güvenliğinin tehlikeye düşmesi sebebi ile yasaktır. Türk Ceza Kanunu 179 uyarınca kişinin alkollü iken araç kullandığı tespit edilirse ve bu miktar da kanunda belirlenen sınırın üzerinde ise trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu sebebi ile cezalandırılmaktadır.

Alkollü araç kullanarak trafik kazasına sebep olan kişinin can ve mal kaybına yol açan biçimde bir kaza gerçekleştirmesi durumunda TCK 85 taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan ya da TCK 89 taksirle yaralama suçundan dolayı yaptırıma tabi olması söz konusudur. Bilinçli taksirle işlenen bir suça verilen ceza da taksirli halde işlenmiş bir suça nispetle daha fazladır.

Hapis Cezası Adli Para Cezasına Çevrilebilir mi?

Alkollü araç kullanma hapis cezası paraya çevrilme hususunu düzenleyen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 50. Maddesi uyarınca mahkemenin uygun görmesi durumunda 1 yıl ve daha az süreyle ceza alınmış ise adli para cezasına çevrilme mümkündür.

Kısa süreli hapis cezasının 30 gün ve altında olduğu hallerde ve sanık daha önce hapis cezası almamış ise adli para cezasına çevrilmesi zorunlu olur. Sanığın 18 yaşın altında olması durumunda veya 65 yaş üzerinde ise 1 yıl ve üzerindeki hapis cezalarında paraya çevrilme zorunludur.

Bilinçli taksir dışında taksirli suçlarda koşullar oluşmuş ise hapis cezası 1 yıl ve üzerinde olsa bile hapis cezası adli para cezasına çevrilebilmektedir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Sicile İşler mi?

Alkollü araç kullanma cezası sicile işleyen bir ceza değildir. Alkol sebebi ile ehliyeti alınan kişi bulunduğu yer trafik tescil şube müdürlüğüne başvurmak sureti ile ehliyetini geri alabilir. Alkollü araç kullanma idari para cezasının bulunulan yer vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

Alkollü Araç Kullanma Sebebi ile Ehliyete El Konması ve Geri Alma

Alkollü araç kullanan sürücülerin ceza alması halinde ehliyetlerine el konabilir. Sürücü belgesine el konduğunda sürücü belgesine el koyan trafik birimine başvurulur. Buna ilaveten sürücünün kendisine en yakın trafik denetleme şube müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurması da ehliyetini alması için seçilebilecek bir yoldur.

Başvurma işlemi için ehliyete el konma süresinin bitmiş olması gerekir. Trafikte alkollü şekilde tespit edilen sürücüler alkolmetre ile teste tabi tutulur. Bu durumda sürücünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ve 48/5. Maddesi uyarınca  alkol sınırı üzerinde tespit edilmesi halinde ceza alması söz konusu olmaktadır.

Verilecek ceza adli para cezası olurken aracının trafikten men edilmesi gündeme gelir. Sürücü belgesi de 6 ay boyunca geri alınır. Sürücünün 2. Defa aynı suçu işlemesi halinde verilecek ceza ise ehliyetine 2 yıl boyunca el konması, trafikten aracının men edilmesi ve adli para cezası olur.

Sürücü 3 ve daha fazla kez alkollü olarak trafikte tespit edilmiş ise bu defa 5 yıl süre ile ehliyetini geri alamaz. Aracın trafikten men edilmesi, para cezası da buna ilaveten uygulanır. Ayrıca 6 aydan az olmamak kaydı ile hafif hapis cezası da verilmektedir. Sürücü 5 yıl süre ile ehliyetini kaptırmış ise süre sonunda ehliyetini alabilmesi için psiko-teknik değerlendirme yapılması zorunludur. Psikiyatri muayenesinin de yapılması gerekir ve şartları sağlayan sürücüye ehliyeti geri verilir.

Alkollü İken Ehliyete El Konduğunda Nereden Geri Alınır?

Alkollü iken ehliyete el konduğunda sürücünün geri alabilmesi için itiraz başvurusu varsa ve bu müracaat olumlu sonuçlanmış ise Sulh Ceza Hakimine başvuru yapması gerekmektedir. Sürücü el koyma süresi tamamlandığında da ehliyetini geri alma başvurusunu yapabilir.

Sürücü belgesine el konulması halinde bu belge Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafazaya alınmaktadır. Süre bittiğinde emniyete gidilerek gerekli tutanak doldurulur ve ehliyet geri alınabilir. Ehliyetine el konan sürücü itiraz edeceği zaman bir dilekçe ile Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapmak zorundadır. İtiraz işlemi sırasında hazırlanacak dilekçenin önemi vardır.

Bu dilekçede yer alacak hukuki dayanakların doğru tespit edilmiş olması icap eder. Bir ceza avukatından danışmanlık alınması sürecin doğru yönetilebilmesi açısından önem taşıyacağından ihmal edilmemesi gereken bir konudur.

Sıkça Sorulan Sorular

Alkolden Alınan Ehliyetin Affı Var mı?

Alkollü araç kullanılması sebebiyle mahkemece verilen hükümle sürücünün ehliyetine el konulması halinde, ehliyetin ne kadar süre ile el konulacağı kararda belirtilir. Kararda ifade edilen süre tamamlandıktan sonra ehliyeti tekrar alınır.

Ehliyetine El Konulan Kişi Ne Yapmalı?

Ehliyetine hangi sebeple el konulduğuna göre farklı hukuki yollar söz konusu olacağı için bu alanda uzman bir avukattan destek alınması, ehliyetine el konan kişi lehine olacaktır.

Sürücü Belgesi Geri Alınan Kişi Araç Kullanırsa Ne Olur?

Kişinin ehliyetine el konulmasına rağmen araç kullanırsa idari para cezası söz konusu olur.