Cinsel Suçlara Bakan Avukatlar

istanbul cinsel suçlara bakan avukat

Cinsel suçlara bakan avukatlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı işlenen suçlara dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmada mağdur vekilliği ya da sanık müdafiliği yapmak suretiyle mesleğini icra eder. Cinsel suçlara bakan avukatlar, suçun mahiyeti ve suç düzenlemesiyle korunan hukuki yarar gereği oldukça titiz, özverili ve ciddi bir çalışma sarf eder. Bu bakımdan, cinsel suçlarda avukat yardımına başvurmak, yapılacak en doğru davranış olacaktır. Cinsel istismara bakan avukatlar, aşağıda sıralanan suçlarda görev alır:

 • Cinsel istismar suçu,
 • Cinsel saldırı suçu,
 • Cinsel taciz suçu,
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu.

Cinsel Suçlara Bakan Avukatlar Ne İş Yapar?

Cinsel suçlara bakan avukatlar, ceza hukuku üzerine uzmanlaşan ve özellikle Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlara dair yürütülen davalarda deneyim kazanmış hukukçulardır. Cinsel suçlara bakan avukatlar, bir üst başlıkta sıralanan suçlarda sanık müdafi ya da mağdur vekili sıfatıyla görev alarak hukuk yardımında bulunduğu kişinin lehinde karara hükmolunması için hizmet verir. Cinsel suç avukatlarınca icra edilen faaliyetleri, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında ayrı ayrı incelemek, faydalı olacaktır.

 • Cinsel istismar suçu; kişinin, on beş yaşından küçük çocuğa karşı bedensel temasta bulunarak cinsel saikle birtakım fiiller icra etmesidir. Kişi, on beş ile on sekiz yaş grubunda bulunan bir çocuğa karşı tehdit, hile, cebir ya da iradesini etki altına alan bir sebeple vücudu üzerinde birtakım fiiller icra ederse, cinsel istismar suçu işlenmiş olur. 
 • Cinsel saldırı suçu; kişinin, yaşça büyük bir kişiye ya da on beş ile on sekiz yaş grubundaki bir çocuğa karşı, mağdurun iradesini etki altına alan herhangi bir sebep olmaksızın, vücut temasında bulunarak cinsel saikle birtakım fiiller icra etmesidir.
 • Cinsel taciz suçu; mağdurun yaşı fark etmeksizin, fail ile mağdur arasında vücut teması olmadan cinsel davranışlarla icra edilen eylemlerle işlenir.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; kişinin, on beş ile on sekiz yaş grubunda bulunan bir çocukla, çocuğun rızasıyla cinsel ilişkiye girmesi sonucu oluşur.

Cinsel suçlara bakan avukatlar, kural gereği hukukun her alanına ilişkin hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermekle beraber, özellikle yukarıda sıralanan suçlarda sanık müdafi ve mağdur vekilliği sıfatıyla hizmet verir. Çalışmasını, müvekkilinin menfaati doğrultusunda şekillendiren avukat, hukuki kayıp yaşanmaması ve arzu edilen mahkeme kararının elde edilmesi adına oldukça önemlidir.

İstanbul’da Cinsel Suçlara Bakan Avukat Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da cinsel suçlara bakan avukat olarak hizmet veren AHD Hukuk avukatları; cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmada gerek sanık gerekse mağdur adına hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti verir. Sanık adına savunmada bulunurken sanık müdafi sıfatıyla, evleviyetle cinsel suç iddiasını ve dosyadaki mevcut delil durumunu değerlendirir.

Cinsel suç iddiası içeren dosya hakkında gizlilik kararı verilmesiyse, AHD Hukuk avukatı tarafından dosyanın bir fotokopisi alınarak mütalaaya başlanır. Avukat, hukuki yardımda bulunduğu kişinin hukukunu korumak ve menfaatini temin etmek amacıyla, mevcut suç iddiası ile ilgili emsal teşkil eden Yargıtay kararlarını araştırır ve dosyaya ibraz eder.

Avukat, cinsel suç isnadı altında bulunan şüpheli ya da sanığın ceza infaz kurumunda olması halinde, müvekkilinin tutukluluk haline itiraz eder. Somut vakaya ilişkin araştırmalar yapar ve müvekkilinin lehine tanık delili veya hukuka uygun herhangi bir delil bulduğu takdirde, dosyaya sunar. Tanık delili, soruşturma sürecinde Cumhuriyet savcısına; kovuşturma sürecinde ise görev – yetki sahibi mahkemeye dinletilir.

İstanbul’da cinsel suçlara bakan avukat olarak mesleğini icra eden AHD Hukuk avukatları; dosyaya dair hazırladığı müdafaa dilekçesinde, savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini talep eder. Kovuşturma sürecinde ise, müvekkili adına beraat kararı ister. Mahkeme, sanık hakkında ceza kararına hükmederse, istinaf ve kanun yolunun açık olması halinde Yargıtay kanun yolu başvurularını gerçekleştirir. 

Cinsel Suçlara Bakan Avukatlar Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Cinsel suçlara bakan avukatlar olarak verdiğimiz hizmetler; 5237 sayılı Kanunun 102, 103, 104 ve 105.maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında yürütülen soruşturma, kovuşturma ve kanun yolları açıksa, istinaf ve temyiz kanun yollarında hukuki temsil ve danışmanlık hizmetleridir. Aşağıda sıralanan suçlara ilişkin mağdur vekilliği ya da sanık müdafiliği hizmetini yerine getirmekteyiz:

 • Cinsel saldırı suçu | TCK m.102,
 • Cinsel istismar suçu | TCK m.103,
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu | TCK m.104,
 • Cinsel taciz suçu | 105.

Cinsel Suçlara Bakan Avukat Ücretleri

Cinsel suçlara bakan avukat ücretleri; hukuk yardımı talep eden kişi ile avukat arasında serbestçe belirlenir. Ücret, somut dosyanın mahiyeti ve iş yükü değerlendirilerek belirlenir. Bu itibarla, cinsel suçlara bakan avukat ücretleri söz konusu olduğunda, somut dosyaya ilişkin değerlendirme yapılmadan net ve kesin bir ücret ifade etmek yanıltıcı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul, ceza ve ağır ceza hukukuna uzman, başarılı ve yetkin birçok avukatın ikamet ettiği kenttir. Bu yönüyle, cinsel suçlara bakan deneyimli ve başarılı avukat bulma imkânı, diğer kentlere kıyasla oldukça avantajlıdır.
İnternetten veya sosyal medya üzerinden işlenen cinsel taciz suçları, Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanına girer.
Basit saldırı ve sarkıntılık suçları, Asliye Ceza Mahkemesinin; basit saldırı ve sarkıntılık dışında kalan tüm suçlar Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına girer.
Sarkıntılık suretiyle işlenen cinsel istismar suçuna ilişkin yargılamalara bakmakla görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi, sarkıntılık suçu dışında kalan TCK m.103 suçlarına dair yargılamalara bakmakla görevli mahkeme ise, Ağır Ceza Mahkemesidir.
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanına girer.