Gayrimenkul Avukatı

İstanbul gayrimenkul avukatı

Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukuku uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik hukuk danışmanlığı ve dava vekilliği hizmeti verir. Gayrimenkul hukuku, taşınmazlara ilişkin iş, işlem ve uyuşmazlıklarda takip edilecek prosedürün düzenleme altına alındığı hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku avukatı, yerli ve yabancı müvekkillerine, gayrimenkul hukukundan doğan iş, uyuşmazlık ve dava takibi hizmeti sağlamak suretiyle hukuki yardımda bulunur.

Gayrimenkul Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Gayrimenkul avukatı, oldukça hacimli ve kapsamlı bir hukuk dalı olan gayrimenkul hukuku üzerine uzmanlaşmış avukattır. Taşınmazları konu alan davalarda deneyim kazanmış gayrimenkul avukatı, edindiği hukuki bilgi, birikim, müktesebat ve tekniği kişilerin istifadesine tahsis eden, hukuki danışmanlık veya dava takibi hizmeti vermek suretiyle hak ve menfaat kaybı yaşanmasının önüne geçen taşınmaz hukuku uzmanıdır. Gayrimenkul hukukunu ilgilendiren her türlü iş, işlem, uyuşmazlık ve davada görev alan gayrimenkul avukatı tarafından verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • İzale – i şüyu ve idame – i şüyu davaları,
 • Önalım hakkı, geri alım hakkı, alım hakkı davaları,
 • Taşınmazlar üzerinde kurulan hakların kurulması sürecinde hukuki danışmanlık,
 • İpotek kurulması ve kaldırılması işlemleri,
 • Tapu iptali ve tescili davası,
 • Yabancıların Türkiye’den mülk edinmesi ve tapu kayıtlarının kurulması işlemleri,
 • Kamulaştırmanın iptali davası,
 • Müdahalenin men’i sebebiyle yapılacak idari başvurular ve cezai süreçlerin takibi,
 • İptal davası,
 • Taşınmaz alım – satım sözleşmeleri,
 • İpotek sözleşmeleri,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi,
 • Eser sözleşmeleri.

İstanbul Gayrimenkul Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul gayrimenkul avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk avukatları, sahip olduğu hukuki bilgi ve birikimi müvekkillerinin istifadesine tahsis etmek suretiyle herhangi bir hak ve menfaat kaybı yaşamadan hukuki iş ve davalarının kısa sürede çözümlenmesini sağlar. Gayrimenkul hukukunun düzenleme alanına giren her türlü iş ve davada hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti vermekte olan AHD Hukuk avukatlarınca verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Taşınmazların alım ve satımı ile tapularının tescil işlemleri,
 • Kiracı tahliyesi işlemleri,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Tapu iptali ve tescili davalarının takibi,
 • Taşınmaz ortakları arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Yabancıların mülk edinmesi işlemleri,
 • İzale-i şüyu,
 • Tapu iptal ve tescil davası,
 • Kira alacaklarının tahsili ile kiracının tahliyesi,
 • İpotek tesisi ve terkini,
 • Kat mülkiyeti kanunundan doğan davalar,
 • Men-i müdahale davası,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • Kiralananın tahliyesi davası.

İstanbul’da Gayrimenkul Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

AHD Hukuk gayrimenkul avukatı; gayrimenkul hukukunun kapsamlı bir hukuk dalı olması sebebiyle oldukça hacimli bir iş alanına sahiptir. Taşınmaz hukuku ilgilendiren ihtilafların çözümü, dava takibi, davada tarafların temsili ve müdafaası başta olmak üzere gayrimenkul hukukuna ilişkin bilumum hukuki işte mesleğini icra eder. Deneyimli gayrimenkul avukatı, kimi uyuşmazlıklarda dava yoluna gidilmeden pratik çözüm yolları geliştirerek tarafların zaman kaybı yaşamasının önüne geçer. Son derece kapsamlı görev alanına sahip gayrimenkul hukuku avukatı;

 • Kiracı tahliyesi işlemleri,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmeler nedeniyle yaşanan ihtilafların çözümü,
 • Taşınmazların alımı, satımı ve tapu tescil işlemleri,
 • Tapu iptali ve tesciline dair davaların takibi,
 • Taşınmaz ortakları arasında yaşanan uyuşmazlıkların hukuk çerçevesinde çözümü,
 • Yabancıların mülk edinme işlemleri,

Konularında hukuki yardım sağlar. İstanbul gayrimenkul avukatı, uyuşmazlık yaşayan tarafların hukuki temsilini üstlenir. Bu kapsamda, gayrimenkul hukuku avukatından yardım alabilecek kişiler şu şekilde sıralanabilir;

 • Mülk sahipleri,
 • Kiracıları,
 • Planlamacılar,
 • Mühendisler ve mimarlar,
 • Gayrimenkul yatırımcıları,
 • İnşaat firmaları.

Gayrimenkul Avukatı Hangi Davalara Bakar?

İstanbul gayrimenkul avukatı, taşınmaz hukuku uyuşmazlıklarında hukuki çözüm sağlamak adına çeşitli davalarda müvekkili adına görev alır. Hukuki temsilini ifa ettiği kişi adına dava sürecini takip eder ve ilamın lehte olması adına gerekli çalışmaları yapar. Gayrimenkul avukatı tarafından bakılan başlıca davalar şu şekilde sıralanabilir;

 • Tapı iptal ve tescil davası,
 • Kira alacaklarının tahsili ve kiracının tahliyesi,
 • İzale-i şüyu,
 • İpotek tesisi ve terkini,
 • Men-i müdahale davası,
 • Tasarrufun iptali davası,
 • Kat mülkiyeti kanununa dair davalar,
 • Kiralananın tahliyesi davası.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul, üzerine yapılaşmaya müsait malvarlığı değerlerini ifade eder. Gayrimenkul hukukunun temel unsuru gayrimenkul, bir diğer adıyla taşınmazdır. İşbu hukuk dalının temel ilkeleri, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri ile tesis edilmiştir. TMK ile birlikte Toprak Koruma Kanunu ve İmar Kanunu başta olmak üzere pek çok yasada, gayrimenkul hukukuna ilişkin özel düzenlemeler mevcuttur.

Uzman gayrimenkul avukatı; alım satım sözleşmelerinin tanzim edilmesi, yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alması ve buna bağlı vatandaşlık başvuruları, mülkiyet geçişine dair görüşmelerin ve prosedürün ifası, tapu kayıtlarının düzeltilmesine dair işlemler, kamulaştırma davalarının takibi, ortaklığın giderilmesi davaları vs. birçok hususta hukuki kayıp yaşanmaması adına hukuki yardım sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Gayrimenkul avukatı, somut dosyayı değerlendirmek ve asgari ücret tarifesinde öngörülen miktardan az olmamak kaydıyla avukatlık ücretini belirler.
Paylı mülkiyet, bir eşya üzerinde birden fazla kişinin eşit paya sahip olmasıdır.
Kişi, gayrimenkul hukuku davalarını bizzat takip edebilir. Ancak avukat yardımı almak; ilamın beklenen yönde ve kısa sürede elde edilmesi ve bu süreçte hak kaybı yaşanmaması adına oldukça önemlidir.
İstanbul, en fazla avukatın mevcut olduğu ildir. Bu yönüyle, Türkiye’nin en iyi gayrimenkul avukatlarına ulaşılabilirlik açısından diğer illere kıyasla oldukça avantajlıdır.