Cinayet Avukatı

Cinayet suçu davası avukatı

Cinayet avukatı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81 ve 82.maddelerinde düzenlenen kasten öldürme suçu nedeniyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmada avukatlık hizmeti verir. Cinayet suçu davası avukatı; ceza hukukunda uzmanlaşan ve daha çok TCK m.81 ve 82’de düzenlenen suçlara ilişkin yapılan yargılamalarda hukuk yardımı sağlar; bu nedenle, cinayet suçu davası avukatı olarak isimlendirilir.

Cinayet, kasten öldürme suçunun günlük dilde yaygın kullanım şeklidir. Bu itibarla, kasten öldürme suçu davalarına giren avukatlar, cinayet suçu avukatı olarak adlandırılır. İşbu suç üzere yürütülen soruşturma ve kovuşturmada etkin bir biçimde müdafaa edilmek, hukuki kayıp yaşamamak ve hukuk dışı uygulamaların muhatabı olmamak adına, emsal davalarla deneyim kazanmış uzman bir cinayet suçu davası avukatından yardım almak, en doğru yaklaşım olacaktır.

Cinayet Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Cinayet avukatı; bir başkasının yaşamına kasten son verilmesi nedeniyle yürütülen ağır ceza davasında müdafi sıfatıyla görev alan, hukuki yardım sağladığı kişinin hukuki kayıp yaşamaması ve hakikatin ortaya çıkarılarak adilane bir yargılama yapılması adına mesleğini icra eder. Cinayet suçu, yani kasten öldürme suçu TCK m.81’de temel şekliyle; TCK m.82’de nitelikli şekliyle düzenlenmiştir.

Cinayet davası avukatının görev aldığı cinayet suçu ile korunan hukuki değer, kişilerin yaşam hakkıdır. Cinayet suçu; kişinin, bir başkasının hayatını bile isteye sonlandırmasıdır. Söz gelimi trafik kazası, doktor hatası, iş kazası gibi nedenlerle ölüme neden olunması halinde, taksirle öldürme suçundan söz edilir. Bu tür durumlar, cinayet suçu kapsamında değerlendirilmez.

Cinayet suçu davası avukatının; suçun mahiyeti, korunan hukuki yarar ve faile hükmedilecek ceza göz önünde bulundurulduğunda, son derece önemli ve kritik bir görev aldığı aşikardır. 5237 sayılı Kanunun 81.maddesi, kasten adam öldürmenin basit şekli için müebbet hapis cezasına hükmedilmesi gerektiğini düzenlemektedir. Bu itibarla, hukuki yardım alınacak ceza avukatının deneyimli, uzman ve hukuk tekniği güçlü bir avukat olması, davanın seyri açısından belirleyici olacaktır.

İstanbul’da Cinayet Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da cinayet suçu davası avukatı hizmeti veren AHD Hukuk; suçun mahiyeti, suç düzenlemesiyle korunan hukuki yararın yaşam hakkı olması, suç sebebiyle faile hükmedilecek cezanın ağırlığı nedeniyle, soruşturma ve kovuşturmanın ne derece hassas ilerlemesi gerektiğinin farkındadır. AHD Hukuk cinayet avukatı, avukatlık faaliyetlerini bu farkındalık ve hassasiyetle icra eder.

Cinayet suçuna dair soruşturma ve kovuşturma sürecinde hukuk dışı müdahale, tedbir ve kararlara mâni olmak amacıyla süreci etkin ve dinamik bir şekilde takip eder. Sahip olduğu hukuk tekniği ile ceza hukuku birikimini ve mevzuat hakimiyetini kullanarak yargılamanın hukuk zemininde ilerlemesini, maddi gerçeğin ortaya çıkarılarak hakikatin elde edilmesini sağlar.

İstanbul’da cinayet suçu davası avukatı hizmeti veren AHD Hukuk ağır ceza avukatı; pratik çözüm yetisi ve stratejik düşünme becerisini kullanarak, hukuk yardımı sağladığı kişi hakkında müspet mahkeme kararı elde edilebilmesi adına gereken çalışmayı sarf eder; dosyayı, özveri ve özenle mütalaa ederek dosyanın seyrine olumlu yönde katkı sağlayabilecek veriler ışığında, mesleğinin izin verdiği ölçüde çalışma sağlar.

İstanbul Cinayet Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul cinayet avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk ağır ceza avukatı; cinayet suçu kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinin tüm aşamalarında hukuk yardımı sağlar. Cinayet suçu, 5237 sayılı Kanunda serbest hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu bakımdan, cinayet suçu, icrai ve ihmali olmak üzere her iki şekilde de işlenebilir.

5237 sayılı Kanun, kasten öldürme suçunun icrai hareketle işlenmesinde, icrai hareketin şekline dair sınırlama getirmemiştir; suç, insan hayatını sona erdiren herhangi bir icrai hareketle işlenebilir. Cinayet suçunun faili, kasten adam öldürme suçu için öngörülen cezaya, yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır. Hürriyeti kısıtlayan oldukça ağır ceza yaptırımının öngörüldüğü cinayet davalarında görev alan AHD Hukuk ağır ceza avukatı tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Silahlı cinayet,
 • Cinayetin ihmali davranışla işlenmesi kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturma,
 • Taammüden cinayet,
 • Canavarca hisle ve eziyet çektirerek cinayet,
 • Kan gütme sebebiyle işlenmiş cinayet,
 • Namus cinayeti,
 • Töre cinayeti,
 • Kamu görevlisi tarafından işlenen cinayet suçuna ilişkin soruşturma ve kovuşturma,
 • Kadın cinayeti,
 • Çocuk cinayeti,
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişilere karşı işlenen cinayet,
 • Üstsoya veya altsoya karşı cinayet,
 • Kardeş cinayeti,
 • Eşe ya da boşanılan eşe karşı cinayet,
 • İşlenmiş bir suçun gizlenmesi, delillerin yok edilmesi, suç işlenmesinin kolaylaştırılması ya da yakalanmamak amacıyla cinayet,
 • Bir suçu işlemiş olmanın yarattığı infialle cinayet.

Cinayet Suçu Davası Avukatı Ücretleri

Cinayet suçu davası avukatı ücretleri; avukat ile kişi arasında, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen miktardan az olmamak kaydıyla, somut dosyanın mahiyeti, iş yükü ve yoğunluğu göz önünde bulundurularak serbestçe belirlenir. Bu nedenle, cinayet suçu davası avukatı ücretleri söz konusu olduğunda, somut dosya mütalaa edilmeden net ve kesin bir ücret ifade etmek mümkün değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin en iyi cinayet suçu davası avukatları mutlaka İstanbul’dadır demek, isabetli olmasa da İstanbul, başarılı ve uzman ağır ceza avukatlarına ulaşılabilirlik açısından diğer illere göre daha avantajlı bir kenttir.
Haksız tahrik, kendisine yönelik icra edilen haksız eylemin etkisiyle sinir ya da ağır keder altında suç işleyen kişinin ceza sorumluluğunu azaltan ceza indirim sebebidir. Haksız tahrik altında cinayet, yani kasten adam öldürme suçu işleyen kişi hakkında, haksız tahrik derecesine göre ceza indirimi uygulanır.
Meşru müdafaa, haksız saldırı altında bulunan kişinin mevcut imkânı ve durumu ölçüsünde saldırıyı def etmek amacıyla ve saldırıyla orantılı olmak suretiyle icra ettiği fiildir. Kendisine yönelik saldırıya mâni olmak amacıyla orantılı güç kullanan kişi, meşru savunma hükümleri gereği ceza almaz. Meşru müdafaa kapsamında kasten adam öldürme suçunu işleyen fail hakkında cezaya hükmedilemeyecektir.