Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

kasten yaralama suçu ve cezası

Türk Ceza Kanunu’nda “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” kategorisinde yer alan kasten yaralama suçu; basit ya da ağırlaştırılmış yaralama suçu olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca kime ya da ne şekilde kasten yaralamanın olduğuna göre Türk Ceza Kanunu’nda çeşitli açıklamalar bulunur. Bu açıklamalara göre bir ceza verilmekte olup, aynı zamanda cezanın basit hali ile ağırlaştırılmış hali arasındaki farklar belirtilmiştir. Biz de bu içeriğimizde kasten yaralama suçu ve cezası ile ilgili pek çok konudan bahsedeceğiz.

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Bilerek ve isteyerek, kişinin vücuduna zarar verilmesi, algılama yeteneğinin bozulması ya da sağlığına çeşitli zararların verilmesi, kasten yaralama suçunun kısa bir tanımı olarak adlandırılmaktadır. Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen bir suç olduğundan, kanunda belirtilen hallerden birinin işlenmesi durumunda, kasten yaralama eylemi gerçekleşecektir. Kasten yaralama suçu ile ilgili olarak diğer önemli durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Vücuda acı verilmesi, sağlığın ya da algılama yeteneğinin bozulması sonucu hangi eylemle ortaya çıkarılırsa çıkarılsın, kasten yaralama suçu ortaya çıkacaktır.
 • Basit ve ağırlaştırılmış halleri kanunda belirtilmiş olup, kanundaki hallere göre kişi en üst ya da alt seviyeden ceza almaktadır.
 • Basit olarak işlenen bir kasten yaralama ise, bu durumda mağdurun şikayette bulunması gerekir. Ancak nitelikli hallerde soruşturma açılabilir.

Yukarıda görüldüğü üzere, kasten yaralama suçunun çeşitli halleri ve durumları bulunmaktadır. Buna göre cezalar değişiklik gösterecektir. Peki, fiillerin içerikleri nelerdir?

Kasten Yaralama Suçu Fiilleri

Türk Ceza Kanunu’na göre kasten yaralamanın üç ana fiili bulunmaktadır. İsimleri ve açıklamaları ise aşağıdaki gibidir:

 • Vücuda Acı Vererek Yaralamak: İnsana seviyesi farklı olacak şekilde çeşitli zararlar vermek ve kişinin bu zarar çerçevesinde acı hissetmesidir.
 • Sağlığı Bozarak Yaralamak: Mağdur olan kişiye bir saldırıda bulunulduğunda kişide ruhen ya da fiziksel olarak kalıcı veya geçici sağlık sorunlarının oluşmasıdır.
 • Algılama Yeteneğini Bozarak Yaralamak: Yaşadığı saldırı sebebi ile kişinin düşünme, akıl yürütme ve davranışlarını yönetebilme yeteneklerini kaybetmesidir.

Kanuna göre yukarıdaki fiillerin gerçekleştirilmesi sonucunda kasten yaralama suçu meydana gelmektedir. Suçun gerçekleştirilmesi için belirli eylemlerin ortaya konması gerekir. Bu eylemler, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilmiştir. Ceza Hukuku kategorisini inceleyebilirsiniz.

Kasten Yaralama Suçunun Gerçekleştirilme Şekilleri

Kişinin sağlığını bozma, algılama yeteneğini kaybetmesini sağlama ve vücuduna zarar verme kapsamında gerçekleştirilen eylemler, kasten yaralama suçunun içeriğini oluşturmaktadır. Bunlar arasında en sık karşılaşılanları;

 • Bir kişiye sopa ya da yabancı bir cisimle vurmak,
 • Tokat ya da tekme ile kişiye zarar vermek,
 • Silah ya da bıçakla kişiyi yaralamak ve
 • Kişinin itilmesi ile bir başka yere çarpması sonucunda yara almasını sağlamak, kasten yaralama suçunun hareketlerinden yalnızca bazılarıdır.

Yukarıdaki hareketler ile kasten yaralama suçu gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber basit nitelikli suçtan ziyade, cezasının ağır olduğu nitelikli haller de bulunmaktadır.

Kasten Yaralama Suçunun Nitelikli Halleri

Basit nitelikteki kasten yaralama suçunda şikayet aranırken, nitelikli olanda şikayet aranmaz. Aşağıdaki hallerden birinin gerçekleştirilmesi durumunda, kişi ağır ceza türünden cezalandırılır.

 • Canavarca hisle,
 • Eşe, kardeşe ya da altsoy ve üstsoya karşı,
 • Silahla,
 • Mağdur kendini savunamayacak durumdaysa ve
 • Kamu görevini yerine getirene karşı işlendiyse, kişi ağır ceza alarak cezalandırılır.

Cezaların alt ve üst limitleri bulunur ve hakim yukarıdaki eylemler çerçevesinde verilen cezayı yarı ya da 1 kat oranında artırabilir.

Kasten Yaralama Cezası Ne Kadar?

Yaralama eyleminin sonucuna ve gerçekleştirilme şekline göre verilen cezalar farklılaşmaktadır. Bu nedenle kasten yaralama cezası aşağıdaki gibi değerlendirilir:

 • Mağdur olan kişi basit bir tedavi ile bu mağduriyetinden kurtulabiliyorsa, mağdur şikayette bulunması halinde, kişi 4 aydan 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası ile cezalandırılır. Adli Para Cezası isimli içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
 • Kişinin gerçekleştirdiği eylem mağdurun sağlığını bozuyor, algılama yeteneğini düşürüyor ya da vücuduna acı veriyorsa, o halde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.
 • Nitelikli hallerden en az birinin işlenmesi durumunda ise kişiye verilen ceza 1 kat oranında artırılır.
 • Gerçekleştirilen eylem mağdurda kalıcı bir ize, konuşmada zorluğa, hayati tehlikeye, duyu organlarının işlevlerinin zayıflamasına ya da hamile bir kadına işlenip, çocuğun erken doğmasına sebep oluyorsa, bu durumda kişiye verilen ceza 1 kat artırılır. Gerçekleştirilen eylem 1. fıkradaki eylemlerden biri ise en az 3 yıl, 2. fıkradaki eylemlerden biri ise en az 5 yıl ceza verilmesi gerekir.
 • Gerçekleştirilen eylem mağdurda kalıcı bir hasara, iyileşme olasılığı bulunmayan bir hastalığa, yüzde kalıcı ize, hamile bir kadına karşı olarak çocuğun düşmesine ve konuşmaya ya da çocuğun olmasını engellemeye sebep oluyorsa, o halde verilen ceza 2 kat artırılır. 1. fıkradaki hareketlerden ise en az 5 yıl, 2. fıkradaki hareketlerden ise en az 8 yıl ceza verilmesi gerekir.

Yukarıdaki durumlarda belirtilen cezaların verilmesi gerekecektir. Basit hal dışındaki tüm haller şikayete bağlı değildir. Yalnızca basit hal şikayete bağlıdır.

Kasten yaralama suçu ve cezası ile ilgili bilinmesi gereken önemli bilgileri size aktarmaya çalıştık. Ayrıca nitelikli hallerin ve basit hallerin bilinmesi, şikayete bağlı olup olmadığının anlaşılması adına çok önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yalnızca basit haller şikayete bağlıdır. Nitelikli hallerde şikayet gerekmez, doğrudan soruşturma açılabilir.
Kişi ruhsatsız bir silahla kasten yaralama suçu işlemiş ise, bu durumda nitelikli haller kapsamında ceza alır. Ayrıca 6136 sayılı “Sayılı Yasaya Muhalefet Suçu” sebebi ile de cezalandırılır.
Şikayete tabii olması ya da olmaması fark etmeksizin, zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu süre içerisinde şikayet edilmesi ya da soruşturma başlatılması gerekir. Eğer bu haller gerçekleştirilmedi ve dava 8 yıl içerisinde sonlanmadı ise, dava düşecektir.