Forex Yatırım Dolandırıcılığı

Forex Yatırım Dolandırıcılığı

Forex yatırım dolandırıcılığı uygulamada sıkça karşılaşılan haksız kazanç durumudur. Özellikle yasa dışı forex firmalarının kötü niyetli uygulamaları sonucunda yaşanan mağduriyet karşısında, somut olayın özellikleri ve koşullarına göre farklı davalar ile hukuk mücadelesi başlatılarak mağduriyetin giderilmesi mümkündür. Yalnızca yasa dışı forex firmalarına yönelik değil, yasal forex firmaları tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemler, haksız uygulamalar hakkında da dava veya icra takibi yoluna gidilebilir.

Forex yatırım dolandırıcılığı nedeniyle yürütülen hukuki süreçler, uyuşmazlığın konusu itibariyle ileri hukuk tekniği, bilgisi ve deneyimi gerektirir. Bu süreçte yapılacak hatalı, ihmali işlemler; usul veya esasa ilişkin eksiklikler, telafisi zor kayıplara zemin hazırlar. Dolayısıyla, forex yatırım dolandırıcılığı sebebiyle başlatılacak ve takip edilecek hukuki yollarda Forex avukatı yardımına başvurmak, sürecin müspet yönde seyri ve sonuçlanması adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Forex Davaları

Forex davaları; forex yatırım dolandırıcılığına karşı başvurulan alacak davası, menfi tespit davası, ceza davaları gibi somut durumun özellikleri ve koşullarına göre çeşitlidir. Forex yatırım dolandırıcılığı karşısında yalnızca dava yolu değil; icra takibi, suç duyurucu, arabuluculuk görüşmeleri gibi pek çok hukuki süreç söz konusudur. Forex yatırım dolandırıcılığı karşısında hangi hukuk yoluna başvurulacağı, somut durumun değerlendirilmesiyle birlikte belirlenir.

Forex davalarında hak ve menfaat kaybı yaşamamak amacıyla yardımına başvurulacak forex avukatı; başta 6363 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 28704 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na hakim, emsal davalarla deneyim kazanmış yetkin bir avukat olması, sürecin olumsu seyri adına son derece önemlidir.

Forex Dolandırıcılığı Nedir?

Forex dolandırıcılığı, yasa dışı forex firmalarının yatırımcılara yönelik çeşitli ikna yöntemlerine başvurarak sistemlerine para aktarmasıdır. Standart forex prosedürü, yatırımcıların güvenli bir alışveriş imkanına sahip olabilmesi için takasbank hesabı üzerinden ilerler. Yatırımcı, e – devlet kapısı üzerinden kaldıraçlı sistem sorgusu gerçekleştirdiğinde takasbank hesabı mevcut değilse, yapılan yatırım gerçek bir forex yatırımı değildir. Forex dolandırıcılığı temelde bu çerçevede tezahür eder.

Forex yatırım dolandırıcılığında yatırımcıya daima kaybediyor izlenimi verilir. Bu kayıp, esasında SPK ilgili hükümlerine uygun değildir; ancak, yatırımcıya karşı çeşitli ikna teknikleri kullanılarak piyasa şartları gereği kaybettiğine inandırılır. Daima kaybeden yatırımcıya yeni fırsatlar adı altında bir başka yatırım seçeneğinden bahisle kazanç elde etme ihtimalinin yüksekliğinden bahsedilerek yeni yatırımlar yapması ve bu sayede sistem içinde kalması sağlanır.

Yasal forex prosedüründe uygulanan danışman hizmeti, forex yatırım dolandırıcılığında da söz konusudur. Forex dolandırıcılığında da yatırımcıya bir danışman atanır. Danışman, sözde kazanç sağlama olasılığı yüksek ve karlı yatırım seçeneklerini belirleyerek yatırımcıyı yönlendirir ve yatırımcının yeni kayıplar yaşamasına neden olur. Forex yatırım dolandırıcılığı farklı şekillerde de mümkündür; ancak, uygulamada forex dolandırıcılığı en çok bu şekliyle gerçekleşir.

Forex dolandırıcılığında standart piyasa şartlarına göre makas ve kaldıraç sistemleri söz konusu olmadığı için yatırımcının zararı genellikle büyüktür. Paranın piyasa koşulları gereği kaybedildiği yönünde telkinlerde bulunulur, yeni yatırımlar tavsiye edilerek sisteme sürekli para aktarması sağlanır. Yatırımcı, kendisine atanan danışmanın verdiği öneriler doğrultusunda ilk etapta kazanç sağlar ve sisteme bağımlılık kazanır. Parasını çekmek istediğinde ise yine ikna edici yöntemlerle paranın daha sonra çekilmesi gerektiğine inandırılır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, aracı kurumların yatırımcılardan aldıkları teminatları müşteri bazında takip etmesi, bildirmesi ve Takasbank üzerinden kayıt altına alması gerekir. Yatırımcıların kaldıraçlı işlemleri için alınan teminatların, takip eden iş gününe içinde Takasbank tarafından öngörülen işlem saatlerinde raporlanarak yatırılmalıdır. Fakat forex yatırım dolandırıcılığı suçunu işleyen firmalar, söz konusu yükümlülüklere aykırı davranır.

Forex Kullanmak Suç Mu?

Forex üzerinden işlem ve yatırım yapmak suç değildir. Yasa dışı forex siteleri üzerinden yatırım yapmak da özellikli bir durum söz konusu değilse suç teşkil etmez. Yasa dışı forex siteleri genellikle hile ile hareket etmek suretiyle yatırımcıların mağdur olmalarına neden olmaktadır. Forex yatırım dolandırıcılığı söz konusu olduğunda, forex davalarında deneyim kazanmış uzman bir avukattan yardım almak, mağduriyetin kısa zamanda giderilmesi adına en doğru yaklaşımdır.

Forex Dolandırıcılığı Karşısında Ne Yapılmalı?

Forex yatırım dolandırıcılığına karşı, somut durumun özellikleri ve koşullarına göre başvurulabilecek birkaç farklı hukuki yol vardır. Söz gelimi; icra takibi, tüketici hakem heyeti başvurusu, savcılık suç duyurucu, ihtarname göndermek, menfi tespit davası açmak. Somut olaya göre en doğru yol haritası, ancak avukat marifetiyle belirlenebilir. Zira, forex yatırım dolandırıcılığı, dosyaya konu suç, uyuşmazlık vs. durumlar nedeniyle ileri hukuk tekniği, bilgisi ve deneyimi ister.

Forex Para İadesi

Forex yatırım dolandırıcılığı nedeniyle mağdur olan kişilerce merak edilen bir diğer husus para iadesidir. Somut vakıa değerlendirilerek en doğru yol haritasının belirlenmesi ve sürecin sıkı bir şekilde takip edilmesi halinde genellikle para iadesi sağlanmaktadır. Çoğu zaman paravan şirketler üzerinden hareket edilse de mutlaka bir muhatap bulunmaktadır. Somut olayın koşulları ve özelliklerine göre kısmen ya da tamamen para iadesi mümkündür. 

Forex Dolandırıcılığı Savcılık Şikayet

Forex yatırım dolandırıcılığı karşısında ivedilikle ve evleviyetle savcılık suç duyurusunda bulunulmalıdır. Suç duyurusunda mühim olan; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca sürecin ve haklılığın delillerinin doğru bir biçimde ileri sürülmesidir. Temelde TCK m.157 ve 158 üzerinden yürütülen forex dolandırıcılığında ceza hukuku üzerine ihtisas sahibi bir ceza avukatı yardımı almak son derece önemlidir.

4721 Sayılı Türk Ceza Kanunu m.157 – (1)

“Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.”

Forex Yatırım Dolandırıcılığı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Forex üzerinden işlem ve yatırım yapmak suç değildir; ancak, bilhassa son zamanlarda lisanssız ve kötü niyetli forex şirketlerinin yatırımcıları dolandırması nedeniyle mağduriyet sayısında artış yaşanmıştır.
Forex yasal bir piyasadır ve işlem yapmak suç değildir.
Forex yatırım dolandırıcılığı; lisansız ve kötü niyetli forex firmalarının yatırımcılardan haksız kazanç elde etmek amacıyla hileli davranışlarda bulunmasıdır.
Her ülkenin kendi hukuk düzeni ve denetim mekanizması marifetiyle düzenlenen ve denetlenen Forex, ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen yasal bir piyasadır.
Forex hususunda tüketici mahkemelerinin görevli olduğu, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin muhtelif kararlarında belirtilmiştir.
Her ülkenin mevcut hukuki düzeni ve deneyim mekanizması tarafından düzenlenen ve denetlenen Forex legal bir piyasadır.
Forex’te dolandırılan kişi/kişiler, somut durumun özelliklerine göre değişmekle birlikte icra takibi, savcılık suç duyurusu, ihtarname göndermek, tüketici hakem heyetine başvurmak, tüketici mahkemesine başvurmak, menfi tespit davası açmak gibi çeşitli hukuki süreçler söz konusu olabilir. Başvurulacak hukuki yolun belirlenmesi için forex dolandırıcılığı bakımından tecrübe sahibi avukatlardan yardım almak yararlı olacaktır.