Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik kuralları sürücülerin yanı sıra yayaların da can ve mal güvenliğini sağlamak için uygulanır. Trafik kurallarına uyulup uyulmadığının denetimi ise kolluk kuvvetleri tarafından yapılmaktadır. 

Denetlemeler sırasında karayolları üzerinde trafik polisleri belirli yerlerde kontrol noktaları oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra radar, mobese cihazı gibi araçlar yardımı ile de sürücülerin kurallara riayet edip etmediği anlaşılabilir.

Denetlemelerin amacı kurallara riayet edilmesini sağlamak olurken kuralları ihlal edenler için de trafik cezaları uygulanır. Bu yaptırımlar sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacı güder.

Trafik cezaları para cezası olabileceği gibi aracın trafikten menedilmesi gibi idareyi ilgilendiren konularda da olabilir. Para cezaları için itiraz işlemleri Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılırken idari işlemler söz konusu ise İdare Mahkemesi muhatap alınır.

Trafik cezalarına itiraz sürecinde hatalı veya ihmali bir işlemde bulunmamak adına yetkin ve deneyimli bir ceza avukatından yardım almak, sürecin müspet yönde seyretmesi ve istenen neticenin elde edilmesi bakımından en sağlıklı yaklaşımdır.

Trafik Cezalarına İtiraz

Trafik cezalarına itiraz edilebilmesi haklı ve haksız tarafların olmasına bağlıdır. İtiraz talebinin belirli kriterleri de içermesi gerekirken belgelerin varlığına da ihtiyaç duyulmaktadır. Trafik cezasına maruz kalanların mahkeme kanalı ile bu karara itiraz etme hakkı vardır.

İlgili kanun ve yönetmelik uyarınca itiraz edileceği zaman trafik ihlalleri sebebi ile kesilen cezalar için başvuru yapılmış olmalıdır. Yargıtay kararları gereği radar uyarı levhasının bulunmadığı noktalarda radar cezası alan sürücülerin de bu cezaya itiraz edebilme hakkı bulunmaktadır.

Ceza kesilirken fotoğraf ve delillerle desteklenmelidir. Delil ve fotoğrafın olmaması yalnızca ceza tespit tutanağının olması durumunda ceza kesilen kişinin bu karara itiraz edebilme hakkı bulunmaktadır. İtirazın gerekçesi de delil yetersizliği olur.

Araçların park edilmesine yönelik kesilen cezalarda itiraz edebilmek için belediyenin yeteri kadar otopark hizmeti vermemiş olması gerekir. Ayrıca şehrin büyük bir kısmında park yasağı uygulanmış olmalıdır.

Trafik Cezalarına İtiraz Nasıl Yapılır?

Trafik cezalarına itiraz yapılacağı zaman talep edilen belgelerin eksiksiz ve tam olması gerekir. En yakında yer alan Sulh Ceza Hakimliği ise itiraz merciidir. Trafik idari para cezası söz konusu ise bu karar ilgili kişiye tebliğ edildikten sonra en geç 15 gün içinde itiraz edilebilir.

İtiraz başvurusunun yapılmadığı hallerde ise kesilen cezanın kesinleşeceği görülmektedir. Karar vatandaşın yüzüne okunduğunda da 15 günlük itiraz süresi vardır. Plakaya kesilen cezalarda ise kararın kişiye tebliğ tarihi başlangıç olarak kabul edilir ve bu tarihten itibaren 10 günlük başvuru süresi işlemeye başlar.

İtiraz işlemleri Sulh Ceza Hakimliği’ne yazılı dava dilekçesi vermek sureti ile yapılır. Dava dilekçesine ek olarak yer verilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Trafik cezası karar tutanağı tebligatının fotokopisi,
  • Trafik cezası karar tutanağının fotokopisi,
  • Trafik cezası kesilmiş olan aracın ruhsatının fotokopisi,
  • Aracın sahibine ait kimlik ve ehliyet fotokopisi,
  • Ceza ödemesi yapılmış ise ödemenin yapıldığına ilişkin banka dekontu.

Trafik Cezasına E-Devletten itiraz edilebilir. Bunun yanı sıra UYAP üzerinden de itiraz işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Vatandaşın e-imzası ya da mobil imzası varsa itiraz dilekçesini UYAP vatandaş portalını kullanmak sureti ile gönderebilmesi mümkün olur.

Bu durumda itiraz dilekçesi Sulh Ceza Hakimliği’ne veya İdare Mahkemesi’ne dijital kanallar kullanılmak sureti ile iletilebilmektedir. Trafik cezalarına itiraz sebebi ile açılacak davaların sonuçlanma süreleri mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Bununla birlikte ortalama sonuçlanma süresi 3-6 ay arasında değişir. İdare Mahkemelerine açılmış olan davaların sonuçlanma süresi ise en geç 6 aydır.

Trafik Cezalarına İtiraz Edilirse Ne Olur?

Trafik cezası kesildiğinde kişilerin bu karara itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtiraz hakkının mahkemece yerinde bulunması durumunda ceza önceden ödenmiş ise bu ödemenin iadesi yapılır.

Kabahatler Kanunu kapsamında yer alan trafik cezaları uyarınca hakkında para cezası uygulanan kişi 15 gün içinde bu cezaya itiraz edebilme hakkına sahiptir. Trafik para cezalarına yapılacak itirazlar Trafik Mahkemelerine gerçekleştirilir. Bununla birlikte Sulh Ceza Hakimliği’nin daha yaygın olarak bulunuyor olması sebebi ile itirazlar genellikle bu mahkemelerde incelenmektedir.

Trafik Cezalarında İdari Yaptırım Kararı

İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak itirazlar için İdare Mahkemesi’ne başvurulması gerekir. İdare Mahkemeleri’ne yapılacak itirazlarda süre 30 güne çıkar. Sürücü belgesine el konulan sürücüler için bu yaptırım idari yaptırım kapsamında uygulanır fakat itiraz işlemleri için Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulması gerekmektedir.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye para cezasına ek olarak trafikten men cezası kesildiği takdirde ikinci cezanın idari yaptırım kapsamında değerlendirilmesi sebebi ile itiraz mercii değişir. Bu durumda kararı veren kolluk birimi hangi yetkili idare mahkemesine bağlı ise itiraz işlemi oraya gerçekleştirilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Trafik Cezalarına İtiraz Nereye Yapılır?

Trafik cezası para cezası şeklinde uygulanmış ise itirazlar Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılır. İdari işlemlerde ise itirazın muhatabı İdare Mahkemesi olur.

Trafik Cezalarına İtiraz Edilmesi Durumunda Ne Olur?

Trafik cezası kesilince kişilerin bu karara itiraz etme hakkı vardır. İtiraz hakkı mahkemece yerinde bulunursa ve cezanın önceden ödenmiş olması halinde ödemenin iadesi yapılır.

Trafik Cezalarına İtiraz Nasıl Yapılmalıdır?

Trafik cezası alanlar öncelikle bu cezaya itiraz edeceklerse belgelerini eksiksiz ve tam olarak temin etmelidir. İtiraz mercii en yakındaki Sulh Ceza Hakimliği’dir. İdari işlemlerde İdare Mahkemesi muhatap alınır. Trafik idari para cezası uygulandığında kararın ilgili kişiye tebliğ edilmesinden sonra en geç 15 gün içinde itiraz edilebilir.