Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası

özel hayatın gizliliğinin ihlal suçu ve cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesi kapsamında düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile hedeflenen temel değer, bireyin korunmasıdır. Genel kurallar çerçevesinde düzenlenen bir suçtur ve özel kurallar çerçevesinde düzenlenen suçlara göre pek çok değeri ile farklılaşmaktadır. Kişilerin yaşam boyunca özel hayatlarının korunması için var olan bir düzenleme olduğundan, Türk Ceza Kanunu gerekli bütün unsurlarından 134. maddede bahsetmiştir. Peki, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ve cezası nedir? Tüm detaylardan size bahsedeceğiz.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nedir?

Kişinin özel hayatına, barındığı yere ve iletişim kurma hakkına karşı herhangi bir kısıtlama ya da saldırının olması suçtur. Bu suçlar, farklı kapsamlarda ele alınmaktadır. Bu kapsamlardan biri olarak nitelendirilen suç ise özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur. Kişinin günlük yaşantısının izinsiz bir şekilde izlenmesi, yaşadığı yerin gözetlenmesi vb. ihlallerin işlenmesi durumunda, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlenmiş olacaktır. Suç kapsamı ile ilgili olarak diğer detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Kişinin özel hayatı ile ilgili olarak bilinmesini istemediği durumların izinsiz bir şekilde öğrenilmesi, suçun kapsamını oluşturmaktadır.
  • Teknolojinin gelişmesi ile işlenme oranı artan suçlardan bir tanesidir. Bu suç; kişinin evine, çantasına ya da başka bir yere kamera ve ses kaydı gibi araçların yerleştirilmesi şeklinde de işlenmektedir.
  • Nitelikli ve basit halleri bulunmakta olup, her iki halin unsurları ve cezası birbirinden farklıdır. TCK tarafından ilgili maddelerce düzenlemeler yapılmıştır.

Yukarıda da görüldüğü üzere, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun kapsamı geniş ve cezai yaptırımları kesindir. Unsurları göz önünde bulundurularak nitelikli ya da basit halleri belirlenmektedir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Unsurları

Kişinin çeşitli rekreatif faaliyetlere katılması özel hayatı ile ilgilidir. Ancak bu tür faaliyetler toplum içerisinde gerçekleştirildiğinden, özel hayatın gizliliği kapsamında yer almaz. Kapsamda yer alabilmesi için, kişinin özel hayatının diğer kişilerce bilinmesini istemediği durumların ortaya çıkması gerekir. Bu durumdan itibaren özel hayatın gizliliği ön plana çıkacaktır. Unsurları ile ilgili olarak bilinmesi gereken detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Kişinin bir spor salonunda spor yaparken fotoğrafının çekilmesi, özel hayatın gizliliği kapsamına girmeyecektir. Ancak kişinin gayriahlaki şekilde fotoğraflarının çekilmesi, özel hayatın gizliliği kapsamındadır.
  • Kişinin sahip olduğu ve herkesin bilmesinin gerekmediği özel durumları ve bilgilerinin izinsiz şekilde elde edilmesi ve gözlemlenmesi, özel hayatın gizliliği içerisindedir.
  • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamı belirlenirken; kişinin toplum içerisindeki durumu, mesleği, gerçekleştirdiği faaliyetler, toplumdaki tanınırlığı ve diğer pek çok detay göz önünde bulundurulmaktadır.

Yukarıdaki unsurlar çerçevesinde suçun kapsamını genel hatları ile öğrenmek mümkün. Peki, bu suçun işlenmesi durumunda uygulanacak olan cezai yaptırımlar nelerdir?

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Cezası

Kişinin özel hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda, Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesi kapsamında belirli cezai yatırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar suçun basit ve nitelikli olmasına göre değişiklik gösterir. Şimdi her iki suçun cezai uygulamasından bahsedelim.

  • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Basit Halinin Cezası: Suçun basit hali kapsamında bir kişinin evinin izinsiz şekilde izlenmesi vb. durumlar yer almaktadır. Bu durumda kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Fail evi izlemekle beraber ses ya da görüntü kaydı alırsa, bu durumda cezai uygulama 2 yıldan 6 yıla kadar hapis şeklinde değişmektedir.
  • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Nitelikli Halinin Cezası: Fail, kişinin özel hayatının içerisinde yer alan bir durumunu izler ve bunu ses ya da görüntü kaydına alıp, kişinin özel hayatını açığa çıkarırsa, bu durum suçun nitelikli halini oluşturmaktadır. Bu durumda faile verilmesi gereken ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapistir.

Türk Ceza Kanunu’nun özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile ilgili olarak belirlediği cezai yaptırımlar yukarıdaki gibidir.

Bir kişinin özel hayatının izlenmesi, dinlenmesi ve kayıt altına alınması, özel hayatın gizliliğini ihlale sebep olur. Bu ihlal çerçevesinde kişiye TCK tarafından belirlenen limitlerde cezai uygulamalar yapılır. Biz de bu kapsamda içeriğimizde sizin için “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası” ile ilgili tüm konulardan bahsetmeye çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

Şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer almaktadır. Ayrıca suçun işlendiği günden itibaren 6 ay içerisinde mağdurun şikayette bulunması gerekir.
Temel şeklinin işlenmesi durumunda, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi suçunun zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıldır. 8 yıl içerisinde fail hakkında soruşturmanın başlatılması gerekecektir. Aksi durumda dava zamanaşımına uğrayacaktır.
Basit halinin işlenmesi durumunda ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis iken, ses ya da görüntü kaydedilirse 2 yıldan 6 yıla kadar hapis olarak değişmektedir. Nitelikli halinde verilen ceza da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak belirlenmiştir.
Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun tüm şekilleri için mağdurun şikayeti aranır. Mağdur, fiilin işlendiğinin ve fiili işleyen kişiyi öğrendiği andan itibaren 6 aylık şikayet süresi içinde şikayette bulunmalıdır.
Bir kişinin özel yaşamını ihlal etmek ve bir kişinin özel hayatına ilişkin ses veya görüntü kayıtlarını ifşa etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna sebebiyet verir. Hangi durumların özel hayatın gizliliğini ihlal kapsamında değerlendirilemeyeceği hususu hukuken teknik bir konu olup avukat yardımına başvurmak en doğru yaklaşım olacaktır.