İstanbul Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı

istanbul ceza avukatı

Avukatlık mesleği, Türk Hukuk Sistemi içerisinde yasal bir branşlaşma ihtiva etmez. Bu nedenle İstanbul ceza avukatı ve ağır ceza avukatı gibi branşlaşmaya işaret eden mesleki tanımlamalar doğru değildir. Avukatlar, hukukun her alanına ilişkin işlem, uyuşmazlık ve davalarda hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti verir. Ancak, daha çok ceza hukukundan doğan davalara hukuki yardım veren ve ceza hukukunda uzmanlaşan avukatlar gerek dijital platformlarda gerekse halk arasında “ceza avukatı”, “ağır ceza avukatı” şeklinde bilinir. Bu itibarla, makalemizde de “ceza avukatı” ve “ağır ceza avukatı” kavramları kullanılmaktadır.

İçindekiler

Ceza ve Ağır Ceza Avukatı Nedir?

İstanbul ceza hukuku avukatı; ceza yargılamalarında şüpheli ve sanık müdafi, mağdur açısından da katılan sıfatı ile yargılama sürecinde hukuki destek sağlar. Ceza avukatı, ceza yargılamasında temsil ettiği kişinin yasal haklarını müdafaa etmek suretiyle temini için çalışır. Hukuki prosedürün sağlıklı bir biçimde işletilmesini ve bu sayede sürecin sorunsuz bir biçimde seyretmesini sağlar. Ceza yargılamaları neticesinde son derece ağır ceza yaptırımları öngörüldüğü için, yargılamaya taraf kişilerin en iyi ceza avukatı tarafından temsil olunması, hak ve menfaatlerine aykırı sonuç doğmaması adına değerlidir.

Ağır ceza avukatı, mevzuatta tanımı yapılmış bir avukatlık branşı değildir. Ağır ceza avukatı, halk arasında yaygın kullanımı nedeniyle literatürde yerini almış olup; Ceza Hukuku üzerine uzmanlaşmış, suç ve ceza düzenlemelerine vakıf, ağır ceza mahkemelerinin görevli olduğu davalarda sanık müdafi sıfatını haiz avukatlar için kullanılır. Zira avukatlık, diğer pek çok meslekte olduğu gibi alanlar ve branşlar ihtiva eden bir meslek değildir. Dolayısıyla, İstanbul Ağır Ceza Avukatı gibi kavramlar, esasında yasal bir düzenleme alanına sahip olmayan ve fakat halk tarafından yaygın kullanımı nedeniyle hukuk terminolojisinde kendisine yer bulan kavramlardır.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza mahkemesi avukatı, şahsi tasarrufu doğrultusunda her ne kadar ceza hukukundan doğan davalara baksa dahi, esasında hukukun her alanına ilişkin davalara bakmaya ehil ve muktedirdir. Fakat, uzmanlığı gereğince daha çok ceza hukuku alanında hukuki yardım sağlar. Buradan hareketle, ceza avukatının baktığı davalardan bazılarını ifade etmek gerekirse:

Sıralanan suçlara bakmakla görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. İstanbul ceza avukatı, asliye ceza mahkemesi eliyle yürütülen davalarda görev aldığı gibi, daha ağır ceza yaptırımı gerektiren suçların görüldüğü ağır ceza mahkemesinde yürütülen davalarda da görev alır. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davalara bakan avukatlar ise, ağır ceza avukatı ismi ile bilinir. Ağır ceza avukatı tarafından hukuki yardım sağlanan suç ve davalar ise şu şekildedir:

istanbul ağır ceza avukatı

Ağır ceza avukatının baktığı davaların ağır ceza davaları olduğunu izah ettik. O halde, ağır ceza davalarının görev alanına giren davaların bilinmesi, ağır ceza avukatı tarafından bakılan davaların öğrenilmesi için isabetli olacaktır. 5235 Sayılı Kanun’un Ceza Mahkemeleri başlığı altında yer alan Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi başlıklı 12.maddesinde gereğince;

Ağır ceza avukatının baktığı davaların ağır ceza davaları olduğunu izah ettik. O halde, ağır ceza davalarının görev alanına giren davaların bilinmesi, ağır ceza avukatı tarafından bakılan davaların öğrenilmesi için isabetli olacaktır. 5235 Sayılı Kanun’un Ceza Mahkemeleri başlığı altında yer alan Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi başlıklı 12.maddesinde gereğince;

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
 • Müebbet hapis cezası,
 • 10 Yıldan daha fazla hapis cezası,

Gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevli mahkeme, ağır ceza mahkemesidir. Bununla birlikte, TCK’da düzenleme altına alınan;

 • Yağma | TCK md.148,
 • İrtikap | TCK md.250/1-2,
 • Resmî belgede sahtecilik | TCK md.204/2,
 • Nitelikli dolandırıcılık | TCK md.158,
 • Hileli iflas | TCK md.161,

Suçları ile, TCK’nın 2. Kitabının 4. Kısmının 4, 5, 6 ve 7. Bölümlerinde tanzim edilen suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332.maddeler istisna olmak kaydıyla) ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle açılan davalar da ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir. İşbu hüküm gereğince ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarla ilgilenen avukatlar ise ağır ceza avukatı olarak adlandırılır. Ağır ceza avukatı tarafından takip edilen davalar;

Nedeniyle gerçekleştirilen davalardır.

Ceza hukuku, bireylerin devlete karşı işledikleri suçlarla ilgilenen ve bu suçlar için belirlenen yaptırımların uygulanmasını sağlayan bir hukuk dalıdır. İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehri olarak, karmaşık hukuki ihtiyaçlara ev sahipliği yapar. Bu ihtiyaçların başında ise ceza davaları gelir. İstanbul’da hizmet veren bir ceza avukatı, müvekkillerine türk ceza kanunu çerçevesinde destek sağlar ve en iyi ağır ceza avukatı yorumları ile tercih edilen uzmanlar arasından sıyrılmayı hedefler. İstanbul Barosu bünyesinde faaliyet gösteren ceza hukuku avukatı istanbul ve ceza avukatı istanbul hukuk bürosu arayışında olan kişiler için en doğru danışmanlık ve temsil hizmetlerini sunar.

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, bireylerin veya kurumların işlediği suçlarla ilgili yasaları, kuralları ve yaptırımları içeren bir hukuk dalıdır. Toplum düzeninin korunması amacıyla oluşturulan ceza hukuku, bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal eden davranışları cezalandırarak, suç işlenmesinin önüne geçmeyi amaçlar. Temel olarak, türk ceza kanunu bu hukuk dalının temelini oluşturur ve Türkiye’deki bütün ceza davaları bu kanun kapsamında ele alınır.

Ceza hukukunun ana işlevleri arasında suçları tanımlamak, suçlara uygulanacak cezaları belirlemek ve ceza yargılamalarının nasıl yapılacağını düzenlemek bulunur. Bu da demektir ki; istanbul’un en iyi ceza avukatları veya ceza davası avukatı olarak faaliyet gösteren hukuk profesyonelleri, bu alandaki yargılamalarda adaletin sağlanmasına yardımcı olur.

İstanbul, büyük ve karmaşık yapısı nedeniyle pek çok farklı suçun işlendiği bir şehirdir. Bu sebeple, ceza hukuku avukatı istanbul ve istanbul barosu bünyesinde faaliyet gösteren uzman ceza avukatı, bireylerin ve kuruluşların haklarını korumak adına önemli bir role sahiptir. Ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını mahkemede en iyi şekilde temsil edebilmek için derin hukuki bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.

Ceza hukuku aynı zamanda iki ana bölüme ayrılır: Genel hükümler ve Özel hükümler. Genel hükümler, suçun tanımı, ceza sorumluluğu ve cezaların uygulanması gibi genel prensipleri içerir. Özel hükümler ise özel suç tipolojilerini ve bunlara uygulanacak cezai yaptırımları detaylandırır.

Son olarak, istanbul ceza avukatı danışma ve hukuki desteğe ihtiyacınız olduğunda, en iyi ağır ceza avukatı istanbul veya en iyi ağır ceza avukatı yorumları gibi kriterlerle araştırma yaparak, sizin için en uygun hukuki temsilciyi bulabilirsiniz. Ceza hukuku, karmaşık yapısı ve ciddi sonuçları nedeniyle, alanında uzman bir avukat ile çalışmayı gerektirir.

Ceza Avukatı Nasıl Olunur?

Ceza avukatı olmak, yüksek bir özveri ve uzun bir eğitim sürecini gerektirir. Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, bu mesleki yolculuğun temel taşlarından biridir. İşte ceza avukatı olma yolunda atılması gereken adımlar:

Hukuk Fakültesi Eğitimi: Her şeyden önce, akredite bir üniversiteden hukuk fakültesi diploması almak gerekir. Bu dört yıllık eğitim süresince ceza hukuku, medeni hukuk gibi temel hukuk derslerinin yanı sıra, ayrıntılı olarak Türk Ceza Kanunu incelenir.

Staj Dönemi: Hukuk fakültesini bitirenler için sonraki adım İstanbul Barosu gibi bir baroya kaydolmak ve stajyer avukat olarak çalışmaya başlamaktır. Bu dönem genellikle bir yıl sürer ve stajyerler, ceza hukuku avukatlarına eşlik ederek gerçek dava dosyaları üzerinde çalışır.

Avukatlık Ruhsatı: Staj döneminin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, adaylar avukatlık ruhsatını alabilmek için baro sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavı başarıyla geçenler resmi olarak avukat unvanını kazanır.

Uzmanlık Eğitimi: Ceza avukatı olarak öne çıkmak isteyen hukukçular, ceza hukukunda uzmanlaşmayı seçebilirler. İstanbul’un en iyi ceza avukatları arasına girmek adına, mesleki seminerlere, çalıştaylara katılmak ve alanında uzman ceza avukatlarıyla çalışmak faydalı olacaktır.

Ceza avukatlığı, sürekli güncellenen Türk Ceza Kanunu ve mahkeme kararlarına hakim olmayı gerektirir. Bu sebeple, İstanbul barosu gibi profesyonel kuruluşların düzenlediği eğitimlere ve seminerlere katılmak, en iyi ağır ceza avukatı yorumları ve güncel hukuki gelişmeleri takip etmek, bu alandaki uzmanlığı sürekli geliştirmek için önemlidir.

İstanbul Ceza Avukatı Hangi Hizmetleri Verir?

İstanbul, karmaşık hukuki meseleler ve çeşitli ceza davalarıyla bilinen büyük bir metropoldür. Bu nedenle, burada faaliyet gösteren ceza avukatları önemli bir role sahiptir. İstanbul’da görev yapan uzman ceza avukatları, türk ceza kanunu çerçevesinde birçok hizmet sağlar. Peki, İstanbul’un en iyi ceza avukatları hangi hizmetleri vermektedir?

Danışmanlık Hizmetleri: İstanbul ceza avukatı danışma hizmetleri, ceza hukukuyla ilgili genel bilgilendirme, hukuki süreçlerin yönlendirilmesi ve stratejik planlama gibi konuları kapsar. Bireyler veya kurumlar, hukuki süreçler başlamadan önleyici danışmanlık alarak, olası hukuki riskleri minimize edebilirler.

Savunma ve Temsil: İstanbul’un en iyi ceza avukatları, müvekkillerini temsil ederek, askeriye ceza mahkemelerinde, ağır ceza mahkemelerinde ve diğer yargı organlarında savunma yaparlar. Bu avukatlar, ceza davası avukatı olarak, müvekkilin en iyi şekilde temsil edilmesi için kanıtları toplar, tanıkları sorgular ve gerekli tüm yasal işlemleri yürütür.

Ceza Davaları Yönetimi: İstanbul barosuna kayıtlı ceza hukuku avukatları, karışık ceza davalarının yönetilmesinde uzmanlık gösterir. Bu kapsamda, ceza avukatı istanbul hukuk bürosu bünyesinde çalışan profesyoneller, müvekkilleri adına dava takibi, itirazlar, temyiz işlemleri ve diğer yargısal süreçleri yürütür.

Özel Ceza Hukuku Hizmetleri: Uzman ceza avukatı, bireysel davalarda (örneğin, aile içi şiddet, dolandırıcılık, hırsızlık gibi) veya özel ceza hukuku gerektiren durumlarda hizmet verir. Türk ceza kanunu altında çeşitli suçlar için özelleşmiş savunma stratejileri geliştiren avukatlar, müvekkillerinin haklarını korur.

Ceza İnfaz Hukuku: En iyi ağır ceza avukatı İstanbul ve çevresinde, mahkumiyet sonrası süreçlerde de destek sağlar. Bu, af kanunları, şartlı salıverilme, infaz süreçlerinin yönetilmesi gibi konuları içerir.

İstanbul ceza avukatları, geniş bir hizmet yelpazesi sunarak, müvekkillerinin karşılaşabileceği hemen her türlü ceza hukuku sorununda yanlarında yer alır. Dolayısıyla, ceza hukukuna dair herhangi bir konuda profesyonel yardıma ihtiyaç duyulduğunda, istanbul’un en iyi ceza avukatları ve hukuk bürolarına başvurmak, en akıllıca adım olacaktır.

Ceza Avukatı Hangi Suçlara Bakar?

Ceza avukatları, Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan bir dizi suçla ilgili davalarda müvekkillerini temsil ederler. Bu suçlar hafif suçlardan ağır suçlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. İstanbul’un en iyi ceza avukatları genellikle aşağıda listelenen suç türlerinde uzmanlaşmıştır:

Hırsızlık, Dolandırıcılık ve Sahtecilik: Ekonomik çıkar sağlamak amacıyla işlenen suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik en yaygın suç türlerindendir.

Adam Yaralama ve Cinayet: Kişinin bedensel bütünlüğüne veya yaşamına kastetme suçları ciddi cezai yaptırımları olan suçlardır. Uzman ceza avukatları bu tip davalarda savunma stratejileri geliştirir.

Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımı: Uyuşturucu maddelerin satışı, dağıtımı veya kullanımı ile ilgili suçlar, genellikle ağır cezai yaptırımları olan davalardır.

Cinsel Suçlar: Cinsel taciz, cinsel saldırı gibi suçlar, toplumdaki tepkiler nedeniyle hassas ve karmaşık davalardır.

Bilişim Suçları: İnternet ve dijital teknolojilerin kullanımıyla işlenen suçlar, modern toplumlarda önem kazanan bir alan haline gelmiştir.

En iyi ağır ceza avukatı yorumları, avukatların bu ve benzeri birçok suç türünde deneyimlerinin olduğunu ve etkili savunma stratejileri geliştirdiklerini ortaya koyar. İstanbul Ceza Avukatı danışma ve savunma hizmetleri, müvekkillerin haklarını en iyi şekilde korumak için bireysel ihtiyaçlarına özel olarak düzenlenir.

Sonuç olarak, ceza davası avukatı seçimi yaparken, avukatın hangi suç türlerinde deneyime sahip olduğunu ve İstanbul Barosu gibi güvenilir bir kaynak tarafından tanınan uzman ceza avukatı olup olmadığını dikkate almak önemlidir.

Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevleri Nelerdir?

Ağır Ceza Mahkemeleri, yasal sistemimizde kritik bir role sahiptir ve bu mahkemelerin üstlendiği görevler, suç ve cezalandırma süreçlerinin adil ve etkili bir şekilde işlemesini sağlar. Türk Ceza Kanunu çerçevesinde belirlenen suçlar ve cezalar, bu mahkemelerin yargı yetkisi altındadır. İstanbul’da faaliyet gösteren en iyi ağır ceza avukatları ve ceza hukuku avukatları, bu mahkemelerde görülen davalarda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarak müvekkillerinin haklarını korumaktadırlar. Ağır Ceza Mahkemelerinin görevleri arasında aşağıdaki hususlar öne çıkar:

Ağır Suç Davalarının Görülmesi: Ağır ceza mahkemeleri, özellikle cinayet, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık gibi ağır suçlara ilişkin davaları görür. Bu tür suçlar, Türk Ceza Kanunu’nda önemli cezaları gerektiren vakalar arasında yer alır.

Adil Yargılama Sağlama: Avukatların, savcıların ve hakimlerin katılımıyla adil bir yargılama sürecini garanti altına almak ağır ceza mahkemelerinin temel görevidir. Bu süreç, hem mağdurun hem de sanığın haklarının korunmasını içerir.

Ceza Kararlarını Vermek: İstanbul’un en iyi ceza avukatları ve uzman ceza avukatları ile birlikte, bu mahkemeler suçlu bulunan bireylere yönelik ceza kararlarını vermekte ve bu kararları uygulamaktadırlar.

İtiraz Başvurularını Değerlendirme: Ağır ceza mahkemeleri, verilen kararlara karşı yapılan itirazları değerlendirir ve son kararı vermekte yetkilidir. Bu süreç, hukukun üstünlüğünün sağlanmasında kritik bir yere sahiptir.

İstanbul barosuna kayıtlı, en iyi ağır ceza avukatı yorumlarına bakıldığında, bu avukatların müvekkillerini ağır ceza mahkemelerinde etkili bir şekilde temsil ettikleri ve ceza davası avukatı olarak uzmanlık sağladıkları görülmektedir. İstanbul ceza avukatı danışma ve hizmetleri, bireylerin yargı sürecinde haklarının tam anlamıyla korunmasında büyük bir rol oynar. Ağır ceza mahkemeleri, adaletin tecellisinde önemli bir işleve sahip olduğundan, bu alanda deneyimli ve bilgili avukatlarla çalışmak, bireyler için büyük önem taşımaktadır.

İyi bir Ceza Avukatı Nasıl Olunur?

Ceza hukuku, türk ceza kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, bireylerin veya kurumların işlemiş olduğu suçlarla ve bu suçlar neticesinde uygulanacak yaptırımlarla ilgilenir. Bu alanda uzmanlaşmış avukatlar, hukukun bu karmaşık ve duyarlı alanında müvekkillerini temsil eder. Peki, iyi bir ceza avukatı olmak için hangi özelliklere ve bilgi birikimine sahip olmak gerekir? İşte cevabı:

 • Hukuki Bilgi: İyi bir ceza avukatı, türk ceza kanunu başta olmak üzere, ceza hukukunun tüm detaylarına hakim olmalıdır. İstanbul’un en iyi ceza avukatları, sürekli olarak hukuki gelişmeleri takip eder ve kendilerini güncel tutar.
 • Deneyim: Ceza davası avukatı olarak kazanılan tecrübe, müvekkilin lehine stratejiler geliştirme konusunda büyük önem taşır. Uzman ceza avukatı, benzer davalardaki tecrübelerini yeni vakalara uygulayabilir.
 • Müvekkil İlişkileri: Avukat ve müvekili arasındaki güven ilişkisi, davaların başarılı bir şekilde yönetilmesi için kritik öneme sahiptir. En iyi ağır ceza avukatı İstanbul veya diğer şehirlerde dahi olsa, müvekkiline karşı şeffaf, anlayışlı ve destekleyici olmalıdır.
 • Savunma Stratejileri: Her dava kendi içinde benzersizdir. İstanbul ceza avukatı danışma süreçlerinde, müvekkillerin durumlarına göre özelleştirilmiş savunma stratejileri geliştirmelidir.
 • Analitik Düşünme ve Problem Çözme: İstanbul barosu gibi değerli kurumlardan edinilen bilgilerin yanı sıra, ceza hukuku avukatı İstanbul veya herhangi bir yerde çalışıyor olsa da, olaylara analitik bir bakış açısıyla yaklaşmalı ve hızlı çözümler üretebilmelidir.

İyi bir ceza avukatı olmak için hem teorik bilgiye hem de pratik deneyime sahip olmak gerektiği açıktır. Ayrıca, sürekli eğitim ve öğrenmenin yanı sıra, etik standartlara bağlı kalarak müvekkillerin haklarını savunma taahhüdü, bu mesleği icra edenler için en önemli unsurlardan biridir.

İstanbul’da Ceza Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’un en iyi ağır ceza avukatını arıyorsanız doğru yerdesiniz.Ceza hukukuna hâkim avukatları ile vermekte olan AHD Hukuk, somut olayın tüm özelliklerini ve koşullarını derin bir değerlendirmeye tabi tutmakta ve en sağlıklı yol haritasını tespit ederek süreci yürütmektedir. AHD Hukuk avukatları tarafından verilen ceza hukuku hizmeti; soruşturma, kovuşturma, istinaf ve temyiz aşamalarının her birinde, hukuki yardım sağladığı kişilerin hakkını temine ve etkin bir müdafaa ile arzu ettiği neticeye ulaştırmak üzerine çalışma sarf eder.

İstanbul ceza avukatı tavsiye ve önerilere en fazla konu edilen avukattır. Zira ceza yargılamasına taraf kişiler, asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesinde görülen ceza davalarında hürriyeti kısıtlayan son derece ağır yaptırımlar öngörüldüğü için, ceza hukuku üzerinde uzmanlık ve yetkinlik sahibi bir avukat tarafından müdafaa edilmek ister. Bu isteğin bir sonucu olaraksa, İstanbul en iyi ceza avukatı kimdir? sorusuna yanıt arar.

İstanbul’da ağır ceza ve asliye ceza avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk; ceza davaları sonucunda ağır yaptırımların uygulandığı bilincinde olup, bu bilincin gerektirdiği hassasiyet ve özveriyle hukuki danışmanlık ve müdafilik hizmeti verir. Müdafiliğini üstlendiği kişinin mahkeme önünde etkin ve etkili şekilde müdafaa edilmesini sağlar. Bu itibarla; hukuki, maddi ve zaman açısından kayıp yaşanmamasına çalışır ve çalışmalarını müvekkilinin menfaati doğrultusunda şekillendirir.

Ceza Avukatı Hangi Mahkemelerde Görev Alır?

Ceza hukukundan doğan davalar, bu hukuk dalının son derece hacimli olmasından ötürü son derece kapsamlı ve çeşitli davalardır. Durum böyleyken, işlenen suçun niteliği ve failin koşullarına göre farklı mahkemelerin görev alacağı açıktır. Ceza avukatının görev aldığı mahkemeler de bu nedenle çeşitlidir. İstanbul ceza avukatı;

 • Ağır ceza mahkemeleri,
 • Asliye ceza mahkemeleri,

Olmak üzere temelde bu iki mahkemenin görev alanına giren davalarda hukuki faaliyet gösterir. Öte yandan, ceza avukatlarının görev aldığı bazı özel mahkemeler de mevcuttur. Özel mahkemeler, suçun faili ve niteliği sebebiyle teşekkül olmuş mahkemeler olup şu şekilde sıralanır:

 • Çocuk mahkemeleri,
 • Çocuk ağır ceza mahkemeleri,
 • Fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri.

En iyi ceza avukatı, tüm bu mahkemelerde görev alan ve hukuki yardım sağladığı kişinin haklarını, ilgili mahkeme ve hukuk nezdinde müdafaa eder.

Ağır Ceza Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Ceza yaptırımı açısından diğer suçlara kıyasla daha ağır sonuçlar doğuran suçlara ilişkin davalar, ağır ceza mahkemesi eliyle yürütülür. Ağır ceza mahkemesi; yasada düzenlenen bazı özel suçlar ile birlikte cezası 10 yıl ve daha fazla hapis olan suçlara bakmakla görevlidir. Ağır ceza avukatı, şüpheli ve sanık müdafi sıfatı ile bu suçlara dair soruşturma ve kovuşturma sürecinde görev alır. Dava neticesinde, kişi adına menfi karar çıkabileceği ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, en iyi ceza avukatı tarafından temsil olunmak son derece yararlı olacaktır.

Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ceza davaları, kanun koyucunun süre sınırlaması getirdiği davalardan olmadığı için yargılanan sanıkların sayısı, yargılama konusu, suç türü ve niteliği, delillerin ve tanıkların durumu, mahkemenin iş yükü ve kanun yollarının işletilip işletilmediği gibi çok sayıda parametreye göre değişen zamanda neticelenir. Soruşturma, kovuşturma ve kanun yolları hesaba katıldığı takdirde genellikle bir ila dört yıl arasında bir zaman alır. Fakat ceza yargılamasının en iyi ceza avukatı nezaretinde yürütülmesi, hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle fuzuli zaman kayıplarına mâni olunması gibi haller nedeniyle bu süre kısalabilir.

İstanbul Ceza Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

AHD Hukuk çatısı altında ceza avukatı olarak verilen hizmetler, ceza hukukundan doğan tüm işlem, uyuşmazlık ve davalara ilişkindir. Ceza hukukuna ve ilgili mevzuata hâkim, deneyimli ve yetkin kadrosu ile adilane ceza yargılamasının tezahürü ve neticesinde hakkın temin ve muhafazasına yardımcı olan AHD Hukuk ceza avukatları:

 • Kasten adam öldürme suçları,
 • Yağma suçları,
 • Adam yaralama suçları,
 • Rüşvet suçları,
 • Tehdit, hakaret ve şantaj yapma suçları,
 • Taksirli adam öldürme suçu,
 • Belgede sahtecilik suçları,
 • Yasama organına karşı suçlar,
 • Hile yapma ve hileli iflas suçları,
 • Zimmet suçları,
 • Ağır yaralama suçu,
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu,
 • İrtikap suçları,
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplamak suçu,
 • Düşman devlete maddi ve mali yardım yapma suçu,
 • Siyasal veya askeri casusluk suçu,

Başta olmak üzere, ceza yargılamasına konu teşkil eden tüm suçlarda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Ceza Hukuku Avukatı

Ceza hukuku avukatı, kamu hukuku karakterli bir hukuk dalı olan ceza hukuku üzerine ihtisas sahibidir. Ceza hukukunun düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada, hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Hukuk sistematiği itibariyle oldukça ileri hukuk tekniği gerektiren ceza davalarında, ceza hukuku üzerine ihtisas sahibi bir avukat yardımına başvurmak en doğru yaklaşım olacaktır.

En İyi Ceza ve Ağır Ceza Avukatı

En iyi ceza ve ağır ceza avukatı; oldukça kapsamlı bir hukuk alanı olan ceza hukukunda uzmanlaşmış olup ceza hukukunun inceleme alanına giren iş ve davalarda deneyim kazanmış, hukuki bilgi ve birikimini müvekkilinin yararına tahsis ederek lehte netice elde etmek adına dikkatli ve özenli bir çalışma sunan ceza hukukçusudur. Ceza ve ağır ceza davaları söz konusu olduğunda en iyi ceza ve ağız ceza avukatı ile çalışmak son derece önemli ve değerlidir.

Asliye Ceza Avukatı

Asliye ceza avukatı, ceza yargılamasının asli mahkemelerinden biri olan asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren işlerde temsil ve danışmanlık hizmeti verir. Bu itibarla, asliye ceza avukatı İstanbul marifetiyle yerine getirilen işlerin izah edilebilmesi ve anlaşılabilmesi için evleviyetle asliye ceza mahkemesinden söz etmek gerekir. Asliye ceza mahkemesi, sair ceza mahkemelerinin görev alanına girmeyen dava ve işlerin tamamına bakmakla görevlidir.

Asliye ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde icra edilen ceza yargılamalarında asli görev, asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerine aittir. Ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri dışında kalan ceza mahkemelerinin tamamı özel kanunlarla kurulmuş özel mahkemelerdir. Asliye ceza mahkemelerinden bazıları, örneğin vergi suçları mahkemesi, uzmanlık mahkemesi şeklinde çalışmaktadır.

Asliye ceza avukatı görevleri, esasında asliye ceza mahkemesinin görevleridir. Bir diğer ifadeyle, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren işler, aynı zamanda asliye ceza avukatının hizmet alanını teşkil eder. Peki, asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu işler nelerdir? Hangi mahkemenin ne tür işlerle görevli olduğu, esasında görev kurallarıyla belirlenmektedir. Görevli mahkemenin tayin edilmesi hususunda pek çok istisna mevcut olmasına karşın temel prosedür şu şekildedir:

 • Asliye ceza mahkemesi, on yıl veya daha az hapis cezası gerektiren dava ve işlerde görevlidir.
 • Ağır ceza mahkemesi, on yıldan fazla hapis cezası gerektiren dava ve işlerde görevlidir.
 • Mahkemelerin görevleri tespit edilirken, ağırlaştırıcı ve hafifleştirici sebepler dikkate alınmaksızın yasada düzenlenen suçun cezasının üst sınırı esas alınır.
 • Kanun koyucu, bilhassa bir mahkemeyi yetkili ve görevli tayin etmişse yargılamayı o mahkeme icra eder.
 • Sulh ceza hakimliği marifetiyle tutuklama ve adli kontrole dair kararlara yönelik itirazları inceleme görevi ise yargı çevresinde bulunan asliye ceza mahkemesi hakimine aittir.

Asliye ceza avukatının hukuki destek sağladığı işlerin, asliye ceza mahkemesinin bakmakla görevli olduğu dava ve işler olduğunu belirtmiştik. Asliye ceza mahkemesinin bakmakla görevli olduğu davalar ise yasada ilgili suç hakkında düzenlenen hapis cezasının üst sınırına göre belirlenir. Üst sınırı itibariyle on yıldan fazla hapis cezası gerektirmeyen ya da özel bir düzenlemeyle bir başka mahkemenin görev alanına tevdi edilmeyen suçlar, asliye ceza mahkemesinin, dolayısıyla asliye ceza avukatının görev alanına girer.

İstanbul Ceza Avukatı Tavsiye

İstanbul ceza avukatı tavsiye, ceza yargılamasına taraf olup etkili bir biçimde müdafaa edilmek isteyen kişilerce merak konusudur. Yargılama neticesinde tesis edilecek hükümlerin ağırlığı dikkate alındığında son derece ciddi sonuçları olan ceza yargılamalarında, ceza hukukuna hakim bir avukatla birlikte çalışmak oldukça mühimdir. İstanbul ceza avukatı tavsiye talebi de bu öneme binaen araştırılan, merak edilen hususlar arasında yer alır.

Ceza Avukatı Ücretleri

İstanbul ceza avukatı, kendisine tevdi edilen işin hacmine, iş yüküne, süreç kapsamında sarf edeceği emeğine ve dosyanın meşakkatine göre değerlendirmeler yapar. Somut olaya dair yapacağı değerlendirmeler ve baro tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinde ifade edilen miktar doğrultusunda bir ücretlendirme uygular. Asgari ücret tarifesi, bir ceza avukatının uygulayacağı ücretlendirmenin tabanını oluşturur ve bu taban altında fiyatlandırma uygulaması mümkün değildir.

Ceza avukatı; ister mesleğinde yeni bir avukat olsun ister deneyimli ve en iyi ceza avukatı olsun, evvela yukarıda ifade edilen metrikleri göz önünde bulundurarak ücret tespitler. Bu bakımdan, somut olay değerlendirilmeden avukatlık ücretinden söz etmek, isabetli olmayacağı gibi çoğu zaman yanıltıcıdır. Ceza yargılamasına taraf olan kişi, başarılı bir ceza avukatı ile iletişim kurmalı ve süreci tüm ayrıntılarıyla ve şeffaf bir biçimde anlatmalıdır. Aksi takdirde, avukatın uygulayacağı fiyatlandırmayı öğrenmek güç olacaktır. Ancak fikir vermesi açısından, İstanbul ceza avukatı için İstanbul Barosu tarafından yayınlanan tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göz atmak yararlı olacaktır.

Ağır Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ağır ceza davalarının süresine etki eden pek çok unsur vardır. Mahkemenin iş yükü, somut olayın koşulları ve özellikleri, delil ve sanıkların durumu gibi pek çok unsur, süreye doğrudan etki eder. Ağır ceza davaları süresine ilişkin net ve kesin bir süre ifade etmek isabetli değildir. Ancak, ağır ceza davalarının genellikle bir ila üç yıl arasında sürdüğü görülmektedir.

İstanbul Ağır Ceza Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul en iyi ağır ceza avukatı olarak tarafımızca takip edilen suç ve davalar şu şekildedir:

 • Kasten öldürme,
 • Hileli iflas,
 • Nitelikli yağma,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
 • Zimmet,
 • Resmî belgede sahtecilik,
 • Parada sahtecilik,
 • Organ ve doku ticareti,
 • İntihara yönlendirme,
 • Rüşvet,
 • Nitelikli dolandırıcılık,
 • Cinsel saldırı,
 • İşkence,
 • İnsan ticareti,
 • Çocukların cinsel istismarı,
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar,
 • İnsanlığa karşı suçlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Ceza avukatı ücreti; asgari ücret tarifesinde ifade edilen miktardan az olmamak kaydıyla, avukat ve kişi arasında serbestçe tayin edilir. Somut vakanın koşulları, özellikleri, iş yükü ve pek çok kriterin değerlendirilmesiyle birlikte ceza avukatı ücreti belirlenir.
Suça ilişkin öngörülen hapis cezasının beş yıldan fazla olması halinde ve yaşı on sekizden küçük olan kişiler için ceza avukatı tutmak mecburidir. Devlet, zorunlu müdafi ataması gereğince bu kişilere avukat tayin eder.
En iyi ceza avukatı; mesleki gerekliliklerini ve başarısına hizmet edecek vasıfları haiz avukattır. Avukatın, en iyi ceza avukatı olup olmadığı, ikamet ettiği veya hizmet verdiği lokasyondan bağımsızdır. Ancak nüfusu itibariyle diğer kentlere oranda daha fazla ceza avukatının bulunduğu İstanbul’da, başarılı ve yetkin bir ceza avukatı bulmak şüphesiz daha kolaydır.
Ceza hukuku avukatı, en kısa ifade ile; ceza yargılamasının başından sonuna kadar hukuki yardım sağladığı kişinin yasalar ve mahkeme nezdinde müdafaa edilmesini ve hak kaybı yaşamamasını temin için çalışır.
Ceza avukatı, hakkınızda başlatılan cezai sürecin tüm safhalarında vekaletnameye gerek duymaksızın savunma faaliyetini yürütebilir, sorguya eşlik edebilir, delil sunabilir. Kovuşturma sürecinde de yine müdafaanızı gerçekleştirebilir. Fakat, dosyalardan örnek alabilmesi için vekaletname gereklidir.
Ağır ceza avukatı, kendisine tevdi edilen dosyayı etraflıca değerlendirmek suretiyle ücretlendirme uygular. Kişi ile avukat arasında serbestçe tayin edilecek avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesinde öngörülen miktardan daha az olamaz.
Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlemlerde görev alan ağır ceza avukatı; müvekkilini, yasalar ve mahkeme nezdinde müdafaa ederek, ceza yargılamasının adilane tecelli etmesine yardımcı olur.
Ceza avukatları, genellikle suçlamalarla ilgili olarak müvekkillerini temsil eder ve savunma yapar. Bu bağlamda, ceza avukatlarının görevleri şunlardır: Kişisel yaralamalar: ceza avukatları, müvekkillerinin kişisel yaralanma iddialarını ele alır ve savunur. Cinayet suçları: bu tür ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalan müvekkillerine karşı savunma yaparlar. Soygun ve hırsızlık: soygun ve hırsızlık suçlamalarına maruz kalan kişilerin savunmasını üstlenirler. Uyuşturucu suçları: uyuşturucu suçlarıyla suçlanan müvekkillerini temsil eder ve savunma yapar. Karşılıklı darp: karşılıklı darp suçlamalarıyla ilgili olarak müvekkillerinin haklarını savunurlar.
Ağır ceza avukatları genellikle ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olsalar da, bazı durumlarda boşanma davalarında da hizmet verebilirler. Ancak bu durum, avukatın uzmanlık alanına ve tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Ağır ceza avukatlarının boşanma davalarına bakma durumları şunları içerebilir: Aile İçi Şiddet Davaları: Ağır ceza avukatları, aile içi şiddet vakalarıyla ilgili olarak boşanma davalarında hizmet verebilirler. Bu tür durumlarda, suçun ceza yargılamasıyla eş zamanlı olarak boşanma davası da devam edebilir. Ceza ve Aile Hukuku Uzmanlığı: Bazı ağır ceza avukatları, ceza hukukuyla birlikte aile hukuku konusunda da uzmanlaşmış olabilirler. Bu durumda, boşanma davalarında müvekkillerine hem ceza yönünden hem de aile hukuku açısından destek verebilirler. Uzmanlık ve Tercihler: Her avukatın uzmanlık alanları ve tercihleri farklı olduğu için, ağır ceza avukatlarının boşanma davalarında görev alıp almayacakları konusunda genel bir kural bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu konuda avukatlarıyla bireysel olarak görüşmek en doğru yaklaşım olacaktır. Ağır ceza avukatlarının boşanma davalarında hizmet verebilmesi, avukatın kişisel yetenekleri, deneyimi ve uzmanlık alanlarına bağlı olarak değişebilmektedir. Bu nedenle, boşanma davası için bir ağır ceza avukatı arayan kişilerin, avukatlarıyla bu konuyu önceden görüşmeleri önemlidir. Bu durum ayrıca, ağır ceza avukatları ile boşanma davalarında alınacak ücret konusunu da etkileyebilir. Boşanma davalarında ağır ceza avukatlarının ücretlendirilmesi, genellikle davanın karmaşıklığına, süresine ve avukatın uzmanlık alanlarına göre farklılık gösterebilir.
Ceza hukuku, genellikle karmaşık ve ciddi sonuçları olan durumları kapsar. Bu nedenle ağır ceza avukatları, diğer avukatlara kıyasla genellikle daha fazla kazanç elde ederler. Ağır ceza avukatlarının kazançları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bazı önemli noktalar şunlardır: Deneyim: Tecrübeli ağır ceza avukatları, genellikle daha yüksek ücret talep ederler. Bu deneyim, davalarda daha başarılı olmalarını sağlar ve bu da kazançlarını artırır. Dava Karmaşıklığı: Davanın karmaşıklığı ve süresi, ağır ceza avukatlarının ücretini etkileyebilir. Daha karmaşık ve uzun süren davalarda, avukatlar genellikle daha fazla ücret talep ederler. Ün: Tanınmış ve başarılı ağır ceza avukatları, genellikle daha yüksek ücretler alabilirler. Çünkü müvekkiller, tecrübeli ve başarılı avukatlarla çalışmayı tercih ederler. Ağır ceza avukatlarının kazançları, genellikle yıllık bazda değerlendirilir ve üst sınıra kadar çıkabilir. Ancak, her durum farklı olduğundan, net bir rakam vermek mümkün değildir.
Ceza davalarında, maddi durumu yetersiz olan kişilere devlet tarafından avukat sağlanmaktadır. Bu durumda, kişilerin yasal temsilcisi, devlet tarafından atanmış bir avukat olacaktır. Devlet avukatı verilmesi durumunda, davalı kişinin kendi avukatını tutma hakkı da saklıdır. Ancak, kişinin maddi durumu yetersizse ve kendi avukatını tutacak durumu yoksa, devlet avukatı tarafından temsil edilir.
Ceza davalarında avukatlık ücretleri, farklı faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu ücretler, avukatın deneyimine, davanın karmaşıklığına ve davaya harcanacak zaman ve çabaya bağlı olarak belirlenir. Ayrıca, hukuki danışmanlık hizmetleriyle birlikte ayrıntılı bir savunma stratejisi de ücretlendirilebilir. Avukatlık Ücretini Belirleyen Faktörler Başlıca faktörler şunlardır: Davanın Karmaşıklığı: Karmaşık ve uzun sürecek davalar, genellikle daha yüksek bir ücret gerektirebilir. Avukatın Deneyimi: Deneyimli bir ceza avukatı, daha yüksek bir ücret talep edebilir. Davanın Talep Ettiği Zaman ve Çaba: Davanın gerektirdiği zaman ve çaba, ücretin belirlenmesinde etkili olabilir. Avukatlık Ücreti Ödenmesi Ceza davalarında avukatlık ücreti, genellikle müvekkil tarafından ödenir. Ancak duruma göre, devlet tarafından verilen bir avukat aracılığıyla da hukuki destek alınabilir. Genel olarak, ceza davalarında avukatlık ücretleri hakkında detaylı bilgi almak ve ücret konusunda anlaşmaya varmak için avukatınızla açık bir şekilde iletişim kurmanız önemlidir. Bu, her iki tarafın da beklentilerini netleştirecek ve olası anlaşmazlıkların önüne geçecektir. Bu noktada, ceza davalarında avukatlık ücretleri hakkında daha fazla bilgi almak için bir uzmana danışmanız faydalı olacaktır.
Ceza davalarında avukat ücretinin kim tarafından ödeneceği konusu, genellikle belirli kurallara ve durumlara bağlı olarak değişebilir. Bu durumları özetlemek gerekirse: Kamu Dava durumunda, yani suçun toplum adına işlendiği durumlarda, avukat ücreti genellikle devlet tarafından karşılanır. Özel Dava durumunda, yani suç mağdurunun özel çıkarlarını ilgilendirdiği durumlarda, mağdur veya onun ailesi avukat ücretini kendisi öder. Eğer mağdurun maddi durumu avukat ücretini karşılamaya uygun değilse, devlet yardımı ve avukatlık ücretsizlik hizmetlerinden yararlanabilir. Bu durumlarla birlikte, ceza davalarında avukat ücreti konusu oldukça karmaşık olabilir. Bu nedenle, bir ceza avukatıyla iletişime geçerek konuyla ilgili detaylı bilgi almak önemlidir. Yukarıdaki durumları göz önünde bulundurarak, ceza davalarında avukat ücretini kimin ödeyeceği konusunda dikkatli bir şekilde hareket etmek, davada yaşanabilecek maddi konularda sıkıntı yaşanmasını engellemek adına önemlidir. Bu sebeple, bir ceza avukatıyla çalışarak, ceza davalarında avukat ücreti konusunda doğru adımları atmak oldukça önemlidir.
İstanbul'da deneyimli bir ağır ceza avukatı bulmak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Baro avukat listeleri, avukatlık bürolarının internet siteleri ve sosyal medya kanalları en bilinen yöntemlerdendir. Ayrıca, kişisel tavsiyeler ve avukat değerlendirme platformları da iyi birer kaynaktır. Önemli olan, avukatın tecrübesi ve daha önceki davalarındaki başarı oranları hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Ağır ceza davaları, çoğu zaman karmaşık hukuki prosedürler ve yüksek cezai yaptırımlar içerdiği için, avukat desteği almak büyük önem taşır. Deneyimli bir ağır ceza avukatı, davayı derinlemesine analiz ederek en etkili savunma stratejisini belirler, delillerin toplanması ve değerlendirilmesi konusunda rehberlik eder. Buna ek olarak, müvekkilin yargılama sürecindeki haklarını korur ve olası en iyi sonucun alınmasını sağlamaya çalışır.
İstanbul'da trafik suçlarından dolandırıcılığa, hırsızlık, yaralama, cinayet gibi vücut bütünlüğüne zarar verme suçlarından, uyuşturucu veya kaçakçılık gibi suçlara kadar geniş bir yelpazede ceza davaları için avukata ihtiyaç duyulabilir. Her bir suç tipi için farklı yasal prosedürler ve savunma stratejileri gerekir, bu nedenle ilgili suç türünde deneyime sahip bir İstanbul ceza avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir.
İstanbul'da ceza avukatı seçerken öncelikle avukatın deneyim ve uzmanlık alanlarına dikkat etmek önemlidir. Ceza hukuku, geniş ve karmaşık bir alan olduğu için ilgili suç türünde uzmanlaşmış bir avukat bulmak, davanın başarılı bir şekilde yönetilmesi için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, avukatın iletişim yeteneği ve müvekkilleriyle olan ilişkisi de dikkate alınmalıdır. Güvenilir referanslara ve olumlu müşteri geri bildirimlerine sahip bir avukat, genellikle iyi bir tercih olacaktır.