Tazminat Hukuku

Hukuk düzeninin meşru kabul etmediği hallerde meydana gelen maddi ve manevi zararlara karşın zarar gören kişinin haklarının korunmasını ve tazminata ilişkin hususların düzenlenmesini konu alan hukuk dalı Tazminat hukukudur. Tazminata ilişkin düzenlemeler sayesinde, hukuka aykırı eylemlerde bulunmak suretiyle kişilerin zarar görmesine mani olunması, zarar meydana geldiğinde zararın tazmin edilerek mağdurun hukuk nezdinde korunması sağlanır.

Devlet, tüzel veya gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilen eylemler neticesinde zarar gören kişilerin zararı, tazminat hukuku hükümleri ile giderilir. Zarara sebebiyet veren eylem, gerek ya da tüzel kişilerce gerçekleştirilmiş olabileceği gibi devlet faaliyetleri kapsamında uygulanan birtakım fiiller de zarara neden olabilir. Söz konusu zararın meydana gelmesinde devlet dahi sorumlu olsa, mağdurun hakları hukuk düzeni tarafından korunur ve devlet zararı karşılamakla yükümlüdür.

Uygulamada sıkça karşılaşılan tazminat davaları şu şekildedir:

  • Trafik kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Sözleşmelerden doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Haksız fiilden doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Kişilik haklarına saldırı nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Fikri ve sınai mülkiyet hukukundan doğan tazminat davaları.

Tazminat Hukuku Blog Yazıları


Destekten yoksun kalma tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı günlük hayatta en çok açılan tazminat davalarının başında gelmektedir. Özellikle ölümlü trafik kazaları sonucunda destekten yoksun kalma tazminatı istenmektedir. Bir kişinin ölümüne sebep olmak haksız bir fiil teşkil etmektedir. Bu kişinin ölmesi neticesinde yalnızda ölen kişi değil ölen kişinin yakınları da zarara uğrar. Destekten yoksun kalma tazminatı ise tam olarak bu […]
Devamını Oku
Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası

Ölümle sonuçlanan trafik kazaları sonucunda kazaya sebebiyet verenlerin hukuki sorumlulukları doğacaktır. Ölümlü trafik kazası sonrasında ölen kişinin mirasçıları destekten yoksun kalma ve manevi tazminat davası açılabilir. Ölümlü trafik kazası tazminat davası destekten yoksun kalma tazminatı olarak bilinse de biz bu yazımızda manevi tazminat davası üzerinde duracağız. Dilerseniz destekten yoksun kalma tazminatı yazımızı da okuyabilirsiniz. Uygulamada […]
Devamını Oku
Mobbing (Psikolojik Taciz) ve Tazminat Hakkı Davası

Mobbing (Psikolojik Taciz) ve Tazminat Hakkı Davası

Mobbing (psikolojik taciz) ve tazminat hakkı davası, mobbinge maruz kalan kişi tarafından mobbing uygulayana karşı tazminat istemiyle açılan davadır. Mobbing (psikolojik taciz) sebebiyle açılan davalar farklı hukuki yararları konu edinebilir. Farklı hukuki yararların söz konusu olduğu mobbing davalarından en yaygın olanı, mobbing sebebiyle açılan tazminat talepli davalardır. Psikolojik tacize maruz kalan kişi, manevi tazminat istemiyle […]
Devamını Oku
Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası

Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası

Doktor hatası (malpraktis) tazminat davası; tıbbi malpraktis sebebiyle zarar görülmesi halinde, zararın giderilmesi istemiyle hasta tarafından  görev – yetki sahibi mahkemede açılan davadır. Hemen bu noktada malpraktis kavramını açıklamak yerinde olacaktır. Malpraktis; “Kusurlu uygulama” demektir. Tıbbi malpraktis ise “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulaması” anlamına gelir. Tıbbi malpraktis […]
Devamını Oku
İstanbul tazminat avukatı

Tazminat Avukatı

Tazminat avukatı; tazminat hukuku üzerine uzmanlaşmış, daha çok tazminat davaları üzerine çalışmalar yapmış ve bu surette deneyim kazanmış avukatları ifade etmek için kullanılır. Tazminat, haksız fiil nedeniyle haksızlığa uğrayan kişinin, tazminat hukuku hükümleri uyarınca zararının giderilmesidir. Tazminat; maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere iki türe ayrılır. Hukuka aykırı eylem nedeniyle haksızlığa uğrayan kişinin yaşadığı […]
Devamını Oku
Kıdem Tazminatı Nedir ve Tazminat Alma Şartları Nelerdir?

Kıdem Tazminatı Nedir ve Tazminat Alma Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı, çalıştığı işyerinde en az bir yılını dolduran işçinin, belirli şartların sağlanması halinde kıdeminden dolayı hak ettiği tazminatı ifade eder. İşçi, çalıştığı işletmenin faaliyetlerin yürütülmesine emeği ve vasfı ile katkı sağlar ve bunun karşılığında da ücret alır; ancak kanunlar, işçiye sadece ücretinin verilmesiyle yetinilmemesi gerektiğini, kıdeminden dolayı işçinin tazminatı hak ettiği hususunu düzenlemiştir.  İşçinin […]
Devamını Oku
Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

Meslek hastalığı; icra edilen meslekte sürekli çalışılması sonucunda iş dolayısıyla vücut sağlığının kaybedilmesi, belirli rahatsızlıkların yaşanmasıdır. Meslek hastalığı ile iş kazası sıkça karıştırılmakta ve fakat birbirinden tamamen farklıdır. Zira iş kazası, tek ve ayırt edilebilir nitelikteki bir olay sonucunda yaşanırken; meslek hastalığı, iş kazasına göre görece daha uzun bir süreçte meydana gelir. Meslek hastalığı; kişinin […]
Devamını Oku
Mobbing (Psikolojik Taciz) ve Tazminat Hakkı

Mobbing (Psikolojik Taciz) ve Tazminat Hakkı

Özellikle son yıllarda sıklıkla rastladığımız kavramlardan bir tanesi olan mobbing, ofis hastalığı olarak da adlandırılmaktadır. İşyerinde işçiyi yıldırmak, işten istifa etmesini sağlamak amacıyla uygulanan psikolojik taciz ve baskı, mobbing kavramının tanımını ortaya çıkarır. Tek bir davranış ile tanımlanamayan bu kavramın iddia edilebilmesi için sistematik olarak olumsuz davranışın tekrarlanması gerekir. Bu şekilde mobbingden söz edilebilir. Ayrıca […]
Devamını Oku
İş Kazası Tazminat Davası

İş Kazası Tazminat Davası

İşverenler, çalışanlarının sağlıklarından sorumludur ve onların her türlü güvenliğini temin etmekle yükümlülerdir. Ancak tüm bunlara karşın işyerinde çalışıldığı sırada iş kazası meydana gelmiş ve kaza geçiren işçi hayatını kaybetmiş ya da yaralanmış ise, iş kazası tazminat davası açma hakkına sahip olur. Bu dava maddi ya da manevi olarak açılabilir. Biz de içeriğimizde tüm bu konulardan […]
Devamını Oku
kıdem tazminatı davası ve şartları

Kıdem Tazminatı Şartları ve Davası

Kıdem tazminatı işçiler için oldukça mühim bir tazminat olup, işyerinde bir seneden fazla çalışan ve gerekli şartları karşılayan işçilere işveren tarafından ödenir. Kıdem tazminatı, iş akdinin belirli nedenlerle feshedilmesi halinde işçiye yapılan toplu ödemedir. O halde, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için karşılanması gereken şartları ifade etmek gerekir. Kıdem Tazminatının Şartları İşçilerin, kıdem tazminatı hak kazanabilmeleri […]
Devamını Oku
maddi ve manevi tazminat davası

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Türk Ceza Hukuku’nda, kişinin maddi ya da manevi kayıplarına karşın davanın açılabilmesi mümkündür. Bu kapsamda açılan davalar ile kişi malvarlığındaki eksilmeleri kapatabilmekte, yaşadığı manevi kayıpları elde ettiği tazminat ile önleyebilmektedir. İşte bu kapsamda açılan davalar, maddi ve manevi tazminat davası kategorisinde yer alır. Biz de bu içeriğimizde size tüm detaylarından bahsedeceğiz. Maddi Tazminat Davası Nedir? […]
Devamını Oku
trafik kazası tazminat davası

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazaları, araç sayılarının her geçen gün artması sonucunda daha sık ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çerçevede alkollü sürüş, hatalı sollama, hız ve daha pek çok sebep, maddi ya da can kayıplı kazaların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. İşte bu durumlarda tazminat davası açma hakkı doğmakta, mağdur olan kişiler kayıplarını giderebilmektedirler. Peki, trafik kazası tazminat davası nedir? Detayları […]
Devamını Oku