İfade Avukatı

istanbul ifade avukatı

İfade avukatı; Cumhuriyet savcısı ya da kolluk görevlileri tarafından soruşturmaya konu suça dair şüphelinin dinlenmesi sürecinde, şüpheliye hukuki yardım sağlar. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin dinlenmesi olan ifade; jandarma, polis gibi kolluk görevlileri aracılığıyla alınabileceği gibi, direkt Cumhuriyet savcısı tarafından da alınabilir.

İfade avukatı, ifade verilirken hukuk dışı müdahalelerin yaşanmaması, soruşturmaya konu suçun şüphelisinin hukuka aykırı eylemlere maruz kalmaması ve hukuki kayıp yaşamaması adına hukuk desteği verir. İfade alma işlemi, bir üst paragrafta ifade edilen merciler hariç bir başkası tarafından icra edilemez. Söz gelimi, bir MİT görevlisi dahi soruşturma kapsamında ifade alma yetkisini haiz değildir.

Bu noktada, şüpheli ve sanık kavramlarının ceza hukukunda ne anlama geldiğini izah etmek yerinde olacaktır. Şüpheli, suç kapsamında yürütülen soruşturma aşamasında, suç şüphesi altında bulunan kimse için kullanılır. Soruşturma ise, suç isnadı ile başlar. Sanık, soruşturma safhasının savcılık tarafından hazırlanan iddianame ile sona ermesiyle birlikte başlanan kovuşturma aşamasında, suç şüphesi altında bulunan kimse için kullanılır.

İstanbul’da ifade Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da ifade avukatı hizmeti veren AHD Hukuk avukatları; ifade sırasında, şüpheli veya sanığın özgür iradesiyle beyanda bulunmasını, şüpheli veya sanığın özgür iradesiyle beyanda bulunmasına mani olacak davranışların (işkence, cebir, tehdit, ilaç verme, yorma, aldatma, birtakım araçlarla bedensel yahut ruhsal müdahaleler) yaşanmaması adına hukuki destek sağlar.

İstanbul’da ifade avukatı olarak faaliyet gösteren AHD Hukuk avukatları, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.148’de hüküm altına alınan İfade Alma ve Sorguda Yasal Usuller düzenlemelerinin tam ve eksiksiz uygulanmasını sağlar. Bu itibarla, ifade alma sürecinin yetkin ve uzman bir avukat nezaretinde tamamlanması, kişi adına oldukça yararlı olacaktır.

5271 sayılı Kanunun 148/3-4 hükmü, şüpheliye karşı yasak usuller uygulamak suretiyle alınmış ifade, şüphelinin rızası kapsamında alınmış olsa da delil kapsamında değerlendirilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Avukat hazır bulunmaksızın şüpheliden alınan ifade, şüpheli ya da sanık tarafından mahkeme veya hakim huzurunda onaylanmadığı takdirde, hükme esas teşkil etmeyecektir.

İstanbul’da ifade avukatı olarak mesleğini icra eden AHD Hukuk avukatları; suç nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında suç şüphesi altında bulunan kişinin özgür iradesini etki altında bırakacak bilumum ruhsal ve bedensel müdahalenin yasak olması sebebiyle, söz konusu müdahaleler kapsamında ifade alınmasına, hukuki kayıp yaşanmasına engel olacak nitelikte çalışma sarf eder.

İfade Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İfade avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk avukatları, 5271 sayılı Kanunun 148.maddesinde hüküm altına alınan düzenlemelerin noksansız uygulanmasını sağlamak; bu kapsamda, şüpheli veya sanığa karşı hukuk dışı müdahalelerde bulunulmasına mani olacak vasıfta çalışmalarda bulunarak ilgilinin hukuki kayıp yaşamamasını sağlar. İfade avukatı olarak verilen başlıca hizmetler, ifade alma sırasında;

  • Kötü davranış,
  • İşkence,
  • İlaç verme,
  • Yorma,
  • Aldatma,
  • Cebir,
  • Tehdit,
  • Birtakım araçlara başvurma,
  • Hukuka aykırı vaatte bulunma,

Durumlarının yaşanmaması adına, mesleğinin ve kanunların izin verdiği ölçüde gerekli çalışmayı icra etmektir.

İfade Avukatı Ücretleri

İfade avukatı ücretlerine ilişkin kesin ve net bir ücret ifade etmek, yanıltıcı olacaktır. Zira, ifade avukatı, somut dosyaya ilişkin değerlendirme ve mütalaasını tamamladıktan sonra ücretlendirmeye karar verir. Avukatlık ücreti, somut dosyanın özellikleri, koşulları, soruşturmaya konu suçun mahiyeti vs. parametreler gözetilerek belirlenir. Bu nedenle, ifade avukatı ücretleri konusunda net bir bilgi için avukatınız ile iletişim kurmanız, isabetli olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin en iyi ifade avukatlarının muhakkak İstanbul’da bulunduğunu ileri sürmek mümkün olmamakla birlikte, yetkin ve deneyimli ifade avukatlarına ulaşılabilirlik açısından avantajlı olduğunu ifade edebiliriz.
Avukat hazır olmadan alınan ifade, mahkeme ya da hakim huzurunda ilgili tarafından onaylanmadığı sürece hükme esas teşkil etmez.
İfadede yasal yöntemler; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 148. maddesinde, “İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller” başlığı altında düzenlenmiştir.