Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

15 ila 18 yaş arasında olan çocuklar ile cinsel ilişkiye girilmesi durumunda oluşan bir suçtur. Bu suç kapsamında rıza aranmaktadır. Her iki tarafın da rızasının olması gerekir. Karşı taraf cebir, tehdit veya hile uygulamadan, 15 ila 18 yaş arasındaki çocukla cinsel ilişkiye girdiğinde, suç kapsamı ortaya çıkmış olacaktır. Suçun faili ile ilgili olarak, herhangi bir yaş sınırlaması da bulunmamaktadır. Failin 18 yaşından büyük ya da küçük olması suçun kapsamını değiştirmeyecektir. Şimdi size içeriğimizde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ve cezası hakkında tüm detaylardan bahsetmeye çalışalım.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

TCK tarafından belirlenmiş olan bu suç kapsamı ile ilgili pek çok farklı suç bulunmaktadır. Ancak diğer suçların kapsamı daha farklı olduğu için reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşması beklenemez. İşte bu durumda suçun kapsamı devreye girecektir. Bu suçun oluşması sürecinde ön planda olan değerler aşağıdaki gibidir:

  • Mağdur 15 ila 18 yaş arasında olmalıdır. 18 yaş üzerinde olursa suç kapsamında olmayacaktır.
  • Rızasının olması suç için gereklidir. Rızasının olmaması durumu farklı bir suçu oluşturacaktır.
  • Kanunen 18 yaş altındaki kişi ile rızası olsa dahi ilişkiye girmek bir suçtur.

Kişilerin cinsel dokunulmazlık hakkı bulunur ve bu hakkın çiğnenmemesi gerekir. Kanunen kişilere tanınan bu hakkın çiğnenmesi durumunda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ve diğer benzer suçlar ortaya çıkacaktır.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Nelerdir?

Reşit olmayanla cinsel ilişkiye giren kişiler, TCK uyarınca uygun miktarda ceza alır. Ayrıca bu suç cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kategorisinde yer almaktadır. Diğer suçlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Cinsel Taciz Suçu: Bedensel temas olmadan; yazılı ya da sözlü şekilde gerçekleştirilen davranışlardır. Bu suç kapsamında bedensel bir temas olmayıp, cinsel arzuyu tatmin etme girişimi bulunmaktadır.
  • Cinsel İstismar Suçu: Henüz 18 yaşını tamamlamamış kişiler üzerinden cebir, tehdit ve hile unsuru uygulanarak bedensel eylemde bulunmak, cinsel davranışlar sergilemek olarak adlandırılmaktadır.
  • Cinsel Saldırı Suçu: 15 ila 18 yaş arasında ya da yaşı büyük olan kimselere karşı işlenen, herhangi bir cebir, hile ya da tehdit olmadan, kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal ederek işlenen bir suçtur.

Yukarıdaki 3 suçun yanında bir de reşit olmayana karşı işlenen cinsel ilişki suçu bulunmaktadır. Tüm bu suçlar cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kategorisinde yer almaktadır.

Reşit Olmayanla İşlenen Cinsel İlişki Suçu Cezası

15 ila 18 yaş arasındaki çocuklar reşit olmadıkları için, onlarla herhangi bir rıza olsa da cinsel ilişkiye girmek suç kapsamında yer almaktadır. Bu durumda faile TCK uyarınca ceza verilir. Bu cezanın verilmesinde failin herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Fail 18 yaşından küçük ya da büyük olsa da cezası aynı olacaktır. Peki, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cezası ne kadardır?

  • 15 yaşını tamamlayan, 18 yaşını doldurmamış çocukla cebir, tehdit ya da hile olmadan cinsel ilişkiye girmenin suçu 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak belirlenmiştir.
  • Suçun nitelikli hali de bulunmakta ve bu hale göre mağdur ile fail arasında evlenme yasağı bulunan kişi ile suçun işlenmesi durumunda faile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilecektedir.
  • Üçüncü fıkrada ise suçun evlat edinilecek çocuğun evlat edinilmeden önceki bakımını üstlenen kişi tarafından işlenmesi hali bulunmaktadır. Bu durumda faile ikinci fıkra uyarınca ceza verilmektedir.

18 yaşını doldurmamış, 15 yaşından büyük çocuklara karşı işlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezai uygulamaları yukarıdaki gibidir. Suçun basit ve nitelikli hali bulunduğu için cezai uygulamalar arasında farklılıklar bulunmaktadır.

Kanuna göre 18 yaşını doldurmamış, 15 yaşından büyük olan çocuk ile rızası olsa dahi cinsel ilişkide bulunmak suçtur. Bu suç cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar arasında yer alır. Biz de içeriğimizde “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası” ile ilgili tüm detaylardan bahsederek size kapsamlı bilgi sunmaya çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

Mağdur 15 ila 18 yaş arasında ise kendi rızası ile cinsel ilişkiye girilmesi durumunda suç kapsamı ortaya çıkacaktır. Ayrıca bu suç şikayete bağlı bir suçtur. Mağdur şikayetini geri çekerse, cezanın ertelenmesi durumu da ortaya çıkabilmektedir.
Şikayete bağlı bir suç olduğu için şikayet süresi, ilişki gerçekleştikten itibaren 6 aydır. Bununla beraber 8 yıl içerisinde faille ilgili dava açılmazsa, bu durumda dava zamanaşımına uğrayacaktır.
TCK tarafından belirlenmiş bazı suçların hapis cezasının para cezasına çevrilmesi mümkündür. Bu durumda faile verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi sağlanabilir. Ancak bu durum reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçu için geçerli değildir. Şikayete bağlı bir suç olmasında karşın verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olmayacaktır.
18 yaşını doldurmamış kişi, 5237 sayılı Kanun gereği “çocuk” kabul edilir. 15 yaşını bitirmiş; ancak, 18 yaşını doldurmamış bir çocukla cebir, tehdit ve hile olmaksızın cinsel ilişki kurmak suçtur. Suçun cezası ise anılan Kanun’un 104’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, şikayet üzerine, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Reşit olmayanla cinsel ilişki kurmak suçtur. 15 yaşını dolduran ve fakat 18 yaşını tamamlamamış çocuklarla cebir, tehdit ve hile olmaksızın cinsel ilişkiye girmek suçtur. Fail hakkında şikayet üzerine, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.
18 yaşını doldurmuş kadın ve erkeğin, rızaları dahilince ilişkiye girmeleri suç değildir.
18 yaşını tamamlamamış bir ile yalnızca konuşmak suç teşkil etmez. Fakat, konuşmanın, cinsel tacize sebebiyet verir nitelikte olması halinde cinsel taciz suçu söz konusu olur.