Tehdit Suçu ve Cezası

tehdit suçu ve cezası

Söz ya da davranış ile gerçekleştirilen tehdit eylemi ile bir kişiye gelecekte yapılacak bir davranış ya da uygulama ile ilgili bildirim gerçekleştirilir. Böylece mağdur olan kişide huzursuzluk oluşur. Bu kapsamda tehdit suçunda korunan hukuki değerler, Karar Verme Özgürlüğü, Hareket Etme Özgürlüğü ve Kişilerin İç Barışı olarak belirlenmiştir. Farklı şekillerde işlenebilecek tehdit suçu, özellikle sosyal medyanın hayatımıza entegre olması ile daha fazla işlenir hal almıştır. Biz de bu çerçevede tehdit suçu ve cezası ile ilgili pek çok konudan size bahsedeceğiz.

Tehdit Suçu Nedir?

“Hürriyete Karşı Suçlar” kategorisinde yer alan tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir. Tehlikenin ortaya çıkmasını sağlayan tehdit ile kişiyi korkutma, ilerde yaşayacağı bir durum ile ilgili olarak önceden söylemde bulunma esastır. Tehdit suçu ile ilgili olarak temel değerler aşağıdaki gibidir:

 • Tehdit suçu işlenmesi için, söylem, davranış, zarar oluşturma gibi durumlar söz konusudur. Ancak bunlar oluşmadan, mağdur olan kişi herhangi bir zarara ya da maddi kayba uğramasa dahi, suçu işleyen kişi cezalandırılacaktır.
 • Telefonla arayarak, mesaj atarak, yol keserek ya da silah göstererek tehdit suçu işlenebilir. Bunun dışında pek çok farklı şekilde tehdit suçunun işlenebildiği bilinmektedir.
 • Suç bir kişi tarafından işlenebildiği gibi birden fazla kişi tarafından da işlenebilir. Birden fazla kişi tarafından işlenir ya da kamu görevlisine karşı işlenirse, verilecek olan ceza Türk Ceza Kanunu’nun belirlediği ceza miktarınca artırılır.

Yukarıdaki hususlar, tehdit suçunun niteliklerinin öğrenilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca tehdit suçunun basit halleri ile beraber nitelikli halleri de bulunmaktadır.

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri

Türk Ceza Kanunu’nca belirlenen bazı nitelikli haller işlendiğinde, tehdit suçunu işleyen kişi daha ağır bir ceza ile karşı karşıya kalır. Bu haller ise aşağıdaki gibidir:

 • Birden fazla kişi tarafından suçun işlenmesi,
 • Suç örgütlerinin isimlerinin kullanılarak işlenmesi,
 • Silah kullanılarak işlenmesi,
 • İmzasız mektupla işlenmesi,
 • Kendini tanınmayacak hale sokarak işlenmesi ve
 • Özel işaret ya da semboller kullanılarak işlenmesi, tehdit suçunun nitelikli hallerini oluşturmaktadır.

Yukarıdaki hallerden birinin kullanılarak tehdit suçunun işlenmesi durumunda, suçu işleyen kişi ağırlaştırılmış bir ceza ile cezalandırılacaktır. Unsurları ile dikkat çeken suçun gerçekleşebilmesi için, bazı eylemlerin ortaya konulması gerekecektir.

Tehdit Suçunun Unsurları

Türk Ceza Kanunu’nda, bir hareketin belirlenen suç kapsamına girebilmesi için temel unsurlar düzenlenmiştir. Bu unsurlardan bir ya da birden fazlasının gerçekleşmesi durumunda, kişi suçu işlemiş olacaktır. Aynı zamanda basit haller dışında olan nitelikli hallerin gerçekleştirilmesi ile kişi daha ağır bir ceza alacaktır. Bu çerçevede, tehdit suçunun gerçekleşebilmesi için gerekli olan unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • Karar verme, özgür bir şekilde hareket edebilme ve düşünmesini engelleyecek şekilde kişinin söz ya da hareketle iç huzurunun bozulması gerekecektir.
 • Suçu işleyen kişi mutlaka korkutma ve ürkütme eylemini gerçekleştirmelidir. Bu ve benzeri eylemlerin gerçekleşmemesi durumunda, tehdit suçunun gerçekleştiğinden söz etmek mümkün olmayacaktır.
 • Karşılıklı davranışlar, söylenen sözler, bulunulan ortam, koşullar ve sözlerin neden söylendiği göz önünde bulundurularak, tehdit suçunun gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılabilmektedir.

Yukarıdaki unsurlardan bir ya da birkaçının gerçekleşmesi durumunda, Türk Ceza Kanunu tehdit eyleminin gerçekleşmesi için yeterli kanıtların oluştuğunu söylemektedir.

Tehdit Suçu Cezası

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi olan tehdit, pek çok farklı şekilde gerçekleştirilmekte ve bu nedenle basit ile nitelikli tehdit olarak ikiye ayrılmaktadır. Suçun genel hatları ile Türk Ceza Kanunu’nca belirlenen ceza miktarları ise aşağıdaki gibidir:

 • Basit Tehdit Suçu Cezası: Yaşam hakkı değerlerine karşı bir saldırıda bulunuluyorsa, bu durumda kişiye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. Malvarlığı değerlerine karşı bir saldırıda bulunuyorsa, bu durumda kişiye 6 aya kadar hapis ve adli para cezası verilmektedir. Adli Para Cezası isimli içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
 • Nitelikli Tehdit Suçu: Türk Ceza Kanunu’nca tehdit suçunun nitelikli halleri belirlenmiştir ve nitelikli hallerden birinin işlenmesi durumunda kişiye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerekecektir. Özel sağlık kuruluşları ya da kamu kurum ile kuruluşlarındaki çalışanlara karşı işlenen tehdit suçlarında ise belirlenen cezanın yarım katı artırılması sağlanacaktır.

Tehdit suçunu basit ve nitelikli şekilde gerçekleştiren kişiler için Türk Ceza Kanunu’nca belirlenen cezai uygulamalar yukarıdaki gibidir.

Tehdit Suçu Adli Para Cezasına Çevrilebilir Mi?

Türk Ceza Kanunu’nca belirlenen bazı suçlarda hem hapis hem de adli para cezası verilebilirken, bazı suçlarda yalnızca adli para cezası ya da yalnızca hapis cezası verilebilir. Bunun yanı sıra hapis cezasının adli para cezasına çevrilebildiği bazı durumlar da bulunur. Tehdit suçu bu kapsamda yer alsa da, tüm tehdit suçlarında hapis cezası adli para cezasına çevrilemez. Ayrıca adli para cezasının tamamen kaldırılması imkanı da yoktur. Ceza aynı şekilde uygulanır ya da belirli miktarda indirime gidilir.

Tehdit Suçu Nasıl İspatlanır?

Günümüzde pek çok şekilde işlenebilen tehdit suçunun delilinin alınması ve delille birlikte şikayet edilmesi gerekir. Delil toplamak için de suçun nasıl işlendiği oldukça önemli olacaktır. Bu çerçevede tehdit suçunun ispatı için seçenek olabilecek delil yöntemleri aşağıdaki gibidir:

 • Sosyal Medya, WhatsApp ya da diğer mecralardan gönderilen mesajların ekran görüntüleri,
 • Mektup,
 • Mail,
 • Ses kaydı,
 • Kamera kayıtları ve
 • Şahit

Yukarıdaki yöntemler kullanılarak, tehdit suçunun ispatlanması mümkündür. Bunun yanında, kişi tehdit edilirken, tehdit konuşmasına başka biri şahit olur ve şahitliğini dile getirirse, bu da çok önemli bir delil olarak kayıtlara geçecektir.

Tehdit Suçunda Şikayet

Kişinin canına, yakının canına ya da kendi veya yakınının malvarlığına bir zarar geleceğinin belirtilmesi ve bu şekilde bir endişenin oluşması, tehdit suçunu ortaya çıkaracaktır. Bu durumda kişinin şikayetini dile getirmesi gerekir. Basit hallerde şikayete bağlı bir suç olan tehdit suçu, zamanaşımı süresi dolmadan şikayet edilmelidir. Şikayet edilirken bir avukattan yardım alınması ve toplanabilen delillerin toplanması, kişi açısından çok önemli olacaktır.

Tehdit Suçunda Zamanaşımı Süresi

Basit tehdit suçunda zamanaşımı süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. Kişi tehdit edildikten sonra 6 ay içerisinde delilleri ile beraber şikayette bulunmalıdır. Bu süre içerisinde şikayette bulunulmazsa, soruşturma ya da kovuşturma yapılamayacaktır. Yalnızca basit tehdit suçunda geçerli olan bu durum, nitelikli tehdit suçunda değişikliğe uğrayacaktır. Bu durumda ise zamanaşımı süresi Türk Ceza Kanunu’nca 8 yıl olarak belirlenmiştir. Kişi 8 yıl içerisinde nitelikli tehdit suçunda şikayette bulunmalıdır. 

Tehdit suçunda mağdurun şikayetinden vazgeçmesi, davanın düşmesi için yeterli olacaktır. Ancak hakimin hükmü kesinleştikten sonra infazın uygulanması için şikayetten vazgeçilmesi yeterli olmayacaktır. Cezanın Ertelenmesi isimli içeriğimizi inceleyebilirsiniz. Tehdit suçunun pek çok farklı türü ve niteliği olduğundan bahsettik. Bu çerçevede sizin için “Tehdit Suçu ve Cezası” isimli içeriğimizi en kapsamlı şekilde oluşturduk.

Sıkça Sorulan Sorular

Tehdit suçlarında görevli olan ve yetkili mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Bunun yanı sıra Türk Ceza Kanunu’nun 106/3 maddesindeki haller gerçekleştiğinde, görevli olan mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır.
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerince belirlendiğine göre, basit tehdit suçu şikayete tabii iken, nitelikli tehdit suçu şikayete tabii değildir.