İftira Suçu ve Cezası

iftira suçu ve cezası

Adliyeye Karşı Suçlar kategorisinde Türk Ceza Kanunu’nca yer verilmiş iftira suçu, 167. Maddede düzenlenmiştir. Unsurlarının TCK tarafından belirlenmesi ve bu unsurlardan bir ya da birkaçının gerçekleşmesi ile iftira suçu oluşacaktır. Ancak gerekli unsurların oluşmaması durumunda iftira suçundan bahsedilemez. Biz de bu çerçevede iftira suçu ve cezası ile ilgili tüm konulardan size bahsedeceğiz.

İftira Suçu Nedir?

Bir kişi, suçu işlemediği halde, karşıdaki kişinin bunu bilmesine karşın bir suçlamaya maruz kalıyor ve bunun sonucunda idari yaptırım uygulanmasına sebep olunuyorsa, iftira suçunun unsurları gerçekleşmiş olmaktadır. Peki, iftira suçunun temel değerleri nelerdir?

 • İftira suçunda esas olan, suçu olmayan bir kişinin, suçu varmış gibi gösterilmesidir. Bunun sonucunda kişi haksız yere idari bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, iftira suçunu unsurları meydana gelir.
 • Belirli bir eylemin kişiye yüklenmesi ve bu şekilde iftira suçunun oluşması gerekir. Belirsiz bir eylem ile iftira suçunun oluşması mümkün olmayacaktır.
 • Genel bir kasıt suçun oluşması için yeterli değildir. Özel bir kastın olması, iftira suçunun unsurları arasında yer almaktadır.

Yukarıda da görüldüğü üzere, özel kast kapsamında işlenen iftira suçu, kişinin gerçekleştirmediği bir eylem için cezalandırılmasını kapsamaktadır.

İftira Suçunun Unsurları

Her suçun oluşması için belirli unsurların gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu unsurlardan bir ya da birkaçının gerçekleşmesi durumunda ise Türk Ceza Kanunu’nca belirlenen cezalar faile verilir. Peki, iftira suçu için TCK tarafından belirlenen unsurları hangileridir?

 • Şekli bir suç olarak tanımlanan iftira suçunun ortaya çıkması için farklı olarak soruşturma ya da herhangi bir idari yaptırımın uygulanması gerekmez.
 • Özel kast ile işlenen bir suç olup, genel kast geçerli değildir. Bu kapsamda mağdur için yapmadığı bir şeyi yapmış gibi göstermek ve bu çerçevede idari bir yaptırıma maruz kalmasına sebep olmak, iftira suçunun oluşmasına sebep olacaktır.
 • Hukuki kurallara ters düşecek bir eylem çerçevesinde mağdurun suçlanması ve bu eylemi gerçekleştirdiği söylenerek ceza almasının sağlanması, en önemli şarttır.

Yukarıdaki unsurlar çerçevesinde gerçekleşen iftira suçu, çok ciddi hususları ön plana çıkardığı için gerekli olan ispat yöntemlerinin mutlaka dikkate alınması gerekecektir. Bu konuda uzman bir avukattan destek almak ve avukatın süreci yönetmesini sağlamak, sizi başarıya götürecek, bu şekilde iftiradan kurtulabileceksiniz.

İftira Suçunun İspatı Nasıl Yapılır?

Suçlama olarak tabir edilebilecek iftiradan kurtulabilmenin en önemli yollarından bir tanesi, gerekli ispat yöntemleri ile bu suçun işlenmediğinin mahkemeye gösterilmesidir. Eğer bu konuda gerekli olan ispat yöntemleri uygulanamazsa, ne yazık ki mahkemede beklenen başarı da elde edilemeyecektir. Peki, ispat için hangi belgeler, dosyalar ya da diğer yöntemler kullanılır?

 • Mağdurun suçunun olmadığını gösterecek tanıklar,
 • Tutanaklar,
 • Ses Kayıtları,
 • Kamera Kayıtları,
 • Mesajlar ve
 • Tüm Yazılı Belgeler, iftira suçunun ispatının gerçekleştirilebilmesi için kullanılabilecek yöntemler arasında yer almaktadır.

Gerekli olan ispat yöntemleri ile bu suçtan kurtulmak ve suçsuz olunduğunu kanıtlamak mümkün. Her suçta belirli ispat yöntemleri olurken, gerekli şekilde süreç yönetilirse, fail TCK tarafından belirlenen cezayı alacaktır.

Nitelikli İftira Suçu

Türk Ceza Kanunu’nda pek çok suçun basit ve nitelikli halleri bulunmakta ve nitelikli halleri işleyen kişiler, ağır ceza ile cezalandırılmaktadır. Bu çerçevede nitelikli iftira suçunun işlenmesi için, yalnızca kişiye iftira atılması yeterli olmayacaktır. Bunun yanında, iftiranın gerçekleştirilmesi için delil üretilmesi de gerekecektir. Buna örnek olarak; bir kişinin hırsızlıkla suçlanması verilebilir. Kişi hırsızlıkla suçlanarak iftira atılır ve aynı zamanda hırsızlığı işlediğini kanıtlamak için cebine ya da çantasına çalınan eşya konulur. Bu durumda suçu işleyen kişi, nitelikli iftira suçunu işlemiş sayılacaktır.

İftira Suçu Cezası

Basit ve nitelikli hallerin cezası TCK tarafından farklı şekilde belirlenmiş ve süreç ile ilgili tüm değerlendirmeler kanun içerisinde yer almıştır. Bu çerçevede iftira suçu için verilebilecek cezalar aşağıdaki gibidir:

 • Basit İftira Suçunun Cezası: İftira suçunun basit nitelikte işlenmesi durumunda faile verilecek ceza 1 ila 4 yıl arasında hapistir.
 • Nitelikli İftira Suçunun Cezası: Nitelikli iftira suçunun unsurlarından bir ya da birkaçının işlenmesi durumunda, faile verilecek basit iftira suçu cezası, yarı oranında artırılacaktır.
 • Failin iftira eylemi sonrasında mağdur olan kişi için müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmedilmişse, faile 20 ila 30 yıl arasında hapis cezası verilecektir.
 • Mağdur, maruz kaldığı iftira sebebi ile belirli bir süre için hapis cezası almışsa, bu durumda faile, mağdurun aldığı cezanın 3’te 2’si verilecektir.

İftira suçunun basit ya da nitelikli şekilde işlenmesi durumunda faile verilmesi gereken cezaların miktarları yukarıdaki gibidir. Bu çerçevede gerekli cezalar verilmektedir.

İftira suçunun tüm unsurları göz önünde bulundurularak, Türk Ceza Kanunu’nca gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Biz de bu kapsamda “İftira Suçu ve Cezası” isimli içeriğimiz ile size detaylı bilgileri aktarmaya çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

Şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer almayan iftira suçu, fark edildiği andan itibaren soruşturma kapsamına alınmaktadır. Bu nedenle şikayet olmadan da soruşturma başlatılmaktadır.
Mağdur olan kişi, iftira suçu sebebi ile şikayet etme hakkını dilediği zaman kullanma yetkisine sahiptir. Ancak Türk Ceza Kanunu’nca 8 yıl içerisinde soruşturmanın başlatılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu nedenle suç işlendiği andan itibaren 8 yıl içerisinde, fail hakkında soruşturma başlatılmalıdır.
Bir suçun işlendiğinin ispatlanabilmesi için bazı kanıtların mahkemeye sunulması ve bu süreçte avukat desteğinin alınması gerekir. Eğer bu hususlara dikkat edilmezse, suçun işlendiği ispatlanamayacaktır. Bu nedenle iftira suçunun ispatında; ses kayıtları, görüntü kayıtları, tutanaklar, yazılı belgeler, mesajlar ve tanıklar kullanılabilir. Bu şekilde kişi iftira suçundan mağdur olduğunu gösterecek, suçun failinin cezalandırılmasını sağlayacaktır.