Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, sayısal ve dijital bilgilerin paylaşılmasını konu alan genç bir hukuk disiplinidir. İnternetin kullanımına dair yasal hükümleri ihtiva eden internet hukukunu da kapsar. Dolayısıyla, düşünce hürriyeti ve gizlilik gibi hususlar da bilişim hukukunun düzenleme alanına girer. İnternet hukuku ve bilgi teknolojisi hukuku olarak iki ayrımda incelenen bilişim hukukunun yasal dayanağını temelde; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve TCK md.243 ile 246. maddelerinde düzenlenen “Bilişim Alanında Suçlar” oluşturur.

Bilgi teknolojisi hukuku, bilgisayar programlarının dağıtılmasına ve dijitalleşen bilgiye ilişkin hususları düzenler. İfade edilen hususlarla birlikte, bilgi güvenliğinin sağlanması ve e – ticaret konularında da düzenlemeler ihtiva eder. İnternet ile birlikte meydana gelen hukuki meseleler ise internet hukuku ile düzenleme altına alınır.

Bilişim hukukunu doğrudan ilgilendiren bilişim suçları, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Komisyonu müşterek raporu ile altı başlıkta ifade edilmiştir. Bunlar;

  • Bilgisayar sistemleri ve servislerine yetkisiz erişim ve dinlenme,
  • Bilgisayar sabotajı,
  • Bilgisayar kullanarak dolandırıcılık,
  • Bilgisayar kullanarak sahtecilik,
  • Yasa tarafından koruma altına alınan bir yazılımın izin alınmaksızın kullanılması,
  • Diğer suçlar: yasaya aykırı yayınlar, pornografi içeren yayınlar, hakaret ve sövme.

Bilişim Hukuku Blog Yazıları


Sosyal Medya Avukatı İstanbul

Sosyal Medya Avukatı

5651 sayılı bilişim kanunu, 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun ve bilişim hukuku ile ilgili diğer kanunlar, sosyal medya davalarının temel dayanaklarını oluştururlar. Sosyal medya avukatı ise bu kanunlar kapsamında müvekkillerinin haklarını korur ve onların zararlarını tazmin etmeye çalışır.  Sosyal Medya Avukatı Nedir ve Hangi Davalara Bakar? En iyi sosyal medya avukatı, bilişim hukuku […]
Devamını Oku
Coin Dolandırıcılığı ve Kripto Para Avukatı

Coin Dolandırıcılığı ve Kripto Para Avukatı

Coin dolandırıcılığı; geleneksel finansın terk edilerek dijital – sanal finans kullanımın hızla artması sonucu kişi yaşamının merkezine konumlanan kripto paraların hileli yöntemlerle ve haksız bir biçimde ele geçirilmesi sonucu vücut bulan, günümüzde sayıca hızla artan dolandırıcılık suçudur. İşbu suçun mağdurları, coin dolandırıcılığı ve kripto para avukatı şeklinde sorgulamalar yaparak işbu suç sebebiyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi […]
Devamını Oku
istanbul bilişim avukatı

Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim avukatı; internet ve bilişim teknolojilerinin düzenleme altına alındığı karma bir hukuk dalı olan bilişim hukuku üzerinde uzmanlık sahibi avukattır. Bilişim avukatları; bilişim suçları, bilişim teknolojileri ve internet hukuku üzerinde çalışmalar yapan, eğitim alan ve nihayetinde uzmanlaşan avukatlardır. Oldukça dinamik ve genç bir hukuk dalı üzerinde uzmanlaşan bilişim avukatı, gerçek ve tüzel kişilere hukuki temsil […]
Devamını Oku
İnternet Yoluyla Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

İnternet Yoluyla Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

İnternet yoluyla cinsel taciz suçu; dijital ve online platformların, sosyal medya mecralarının son derece yaygın kullanılması sonucunda sıkça yaşanmakta olan internet yoluyla cinsel tacizin cezalandırılması amacıyla düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu md.105’te düzenleme alanı bulan cinsel taciz suçu; mağdura yönelik fiziksel bir temas olmaksızın cinsel amaçlı taciz edilmesiyle meydana gelir. Cinsel taciz suçu, failin mağdur ile […]
Devamını Oku
google ve internetten haber kaldırma, içerik kaldırma

Google ve İnternetten Haber Kaldırma, İçerik Kaldırma

Google ve internetten haber kaldırma, içerik kaldırma, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile düzenleme altına alınmıştır. Google ve internetten haber kaldırma, içerik kaldırma hususunda, makalemizde ifade edilen prosedürlerin işletilerek arzu edilen müspet sonucun elde edilebilmesi adına, deneyimli bir bilişim avukatından hukuki yardım almak, en doğru yaklaşım olacaktır. Haber Sitelerine Erişim Engeli ve Haberin […]
Devamını Oku