Dolandırıcılık Suçu Davası Avukatı

istanbul dolandırıcılık suçu davası avukatı

Dolandırıcılık suçu davası avukatı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157, 158 ve 159.maddelerinde hüküm altına alınan dolandırıcılık suçunda hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Buna göre, kişi; hileli davranışlarda bulunmak suretiyle bir başkasını aldatır, onun veya bir başkasının zararına olarak, kendisine veya bir başkasına yarar sağlarsa, dolandırıcılık suçunu işlemiş sayılır. O halde, aldatma amacıyla menfaat temin edilmesine, dolandırıcılık denir.

Dolandırıcılık suçu davası avukatı, dolandırıcılık suçu hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmada hukuk dışı müdahalelerin önlenmesi, yargılamanın hukuka uygun seyretmesi, hukuk yardımı sağladığı kişinin hak ve menfaat kaybı yaşamaması adına özverili ve kapsamlı bir çalışma yürütür. Ülkemizde hırsızlık suçundan sonra en sık yaşanan suçlardan biri olan dolandırıcılık, 5237 sayılı Kanunda malvarlığına karşı suçlar kapsamında düzenlenmiştir.

İstanbul’da Dolandırıcılık Suçu Davası Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da dolandırıcılık suçu davası avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk avukatları; dolandırıcılık suçu kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmada hukuki yardım sağlar. 5237 sayılı Kanunun 157. Maddesinde “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.” Hükmüne yer verilmiştir.

5237 sayılı Kanunun 158.maddesinde, faile daha fazla cezaya hükmedilmesini gerektiren nitelikli haller düzenlenmiştir. Suçun nitelikli haliyle işlenmesi, hürriyeti bağlayıcı oldukça ağır ceza yaptırımını gerektirir. Suç için düzenlenen ceza yaptırımı ve suçun mahiyeti gereği oldukça hassas bir dava olan dolandırıcılık suçu davası, İstanbul’da dolandırıcılık suçu davası avukatı olarak hizmet veren AHD hukuk avukatları marifetiyle takip edilmesi, sürecin müspet yönde seyretmesi ve arzu edilen kararın elde edilebilmesi adına önemlidir.

 • Soruşturma Aşaması

Dolandırıcılık suçu, kural gereği resen takip edilir; ancak, 5237 sayılı Kanunun 159.maddesinde düzenlenen daha az cezayı gerektiren nitelikli hal kapsamında işlenmesi şikâyete tabidir. Suçun şikâyet ya da ihbar edilmesi sonucunda Cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan araştırma, soruşturma olarak adlandırılır. İstanbul’da dolandırıcılık suçu davası avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk avukatları, soruşturma sürecinde gerekli tüm işlemleri ve başvuruları gerçekleştirir; hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle hak kaybı yaşanmasına mâni olur; hukuk dışı uygulamaların önüne geçer.

 • Kovuşturma Aşaması

Cumhuriyet savcısının iddianame düzenlemesi, düzenlenen iddianamenin ceza mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle birlikte, kovuşturma süreci başlar. Bu süreç, Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan şüpheli ve suç hakkında yargılama yapılmasını ifade eder. Şüpheli, kovuşturmayla beraber sanık sıfatını haiz olur. AHD Hukuk dolandırıcılık suçu davası avukatı, kovuşturma sürecinde etkin ve dinamik bir müdafaa faaliyeti icra eder; mahkemenin, müspet karara hükmetmesini sağlar.

Dolandırıcılık Suçu Davası Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul’da dolandırıcılık suçu davası avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk, 5237 sayılı Kanunun 157, 158 ve 159.maddeleri kapsamında yürütülen soruşturma ve ceza yargılamasında müdafi sıfatıyla hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti sağlar. Ceza hukukunu ilgilendiren bilumum iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hizmet vermekle beraber, uzmanlığı gereği daha çok dolandırıcılık suçlarını takip eder. Dolandırıcılık suçu davası avukatı olarak verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Dolandırıcılık,
 • Dini inançları kullanmak suretiyle dolandırıcılık,
 • Bir başkasının tehlikeli durumunu veya zor şartlarını kullanarak dolandırıcılık,
 • Algılama yeteneği zayıf olan kişinin bu durumundan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarını kullanarak dolandırıcılık,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık,
 • Bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak dolandırıcılık,
 • Banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık,
 • Basın ve yayın araçlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık,
 • Mesleklere duyulan güveni kullanmak suretiyle dolandırıcılık,
 • Banka veya diğer kredi kurumları tarafından tahsis edilmemesi gerekli bir kredinin açılmasını sağlamak amacıyla dolandırıcılık,
 • Sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık,
 • Kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta yahut kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık,
 • Banka, sigorta veya kredi kurumlarıyla ilişkili olduğunu söylemek suretiyle dolandırıcılık,
 • Kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan ve onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belirli bir işin icra edeceği vaadiyle dolandırıcılık.

Dolandırıcılık Suçu Davası Avukatı Ücretleri

Dolandırıcılık suçu davası avukatı ücretleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde düzenlenen miktardan az olmamak şartıyla, kişi ile avukat arasında serbestçe belirlenir. Avukat, somut dosyanın iş yükü ve koşullarını gözeterek ücretlendirmeye karar verir. Bu itibarla, dolandırıcılık suçu davası avukatı ücretlerine ilişkin önceden kesin ve net bir miktar ifade etmek, yanıltıcı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin en iyi dolandırıcılık suçu davası avukatlarının mutlaka İstanbul’da olduğunu ifade etmek, isabetli bir değerlendirme olmayacaktır; ancak, şehrin avukat nüfusu, başarılı ve uzman avukatlara ulaşılabilirlik açısından diğer şehirlere kıyasla daha avantajlıdır.
Dolandırılan kişi, zaman kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalı ya da kolluk kuvvetlerine başvurmalıdır.
İnternet üzerinden dolandırılan kişi, nitelikli dolandırıcılık suçunun mağdurudur. Bu durumda, ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edilmelidir.