Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesi kapsamında “Hürriyete Karşı Suçlar” kategorisinde yer alan suç; gürültü yaparak, telefonla rahatsız ederek vb. hareketler sergileyerek kişilerin huzur ve sükununun bozulmasına sebep olmak olarak tanımlanmaktadır.  Suçun gerçekleştirilmesi için kişilere farklı şekillerde huzur bozucu eylemler gerçekleştirmek gerekir. Bu kapsamda kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ile ilgili tüm detaylardan bahsederek konuyla ilgili bilgi vermeye çalışacağız

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Nedir?

Israr unsuru ön planda tutularak kişinin huzur ve sükununun bozulması, bunun telefonla rahatsız edilerek, gürültü yapılarak, kişilerin evlerinin önünde beklenerek, mesaj göndererek vb. şekilde gerçekleştirilmesi, suç kapsamını oluşturmaktadır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesi uyarınca ısrarlı bir şekilde;

  • Gürültü yaparak,
  • Telefon ederek,
  • Hukuka uygun olmayan herhangi bir davranış gerçekleştirilmesi, kişilerin huzur ve sükununun bozulması suçunu ortaya çıkarmaktadır.

Yukarıdaki fiillerden birinin veya kapsamda yer alan herhangi bir fiilin gerçekleştirilmesi, failin TCK uyarınca ceza almasına sebep olmaktadır.

Huzur ve Sükunu Bozma Suçunun Unsurları

Suç kapsamının oluşması için temel unsur, kişinin direkt olarak hedef alınması gerekliliğidir. Bir başkasının huzurunu ve sükununu bozmak maksadı ile yapılan hareketler, hedefte olmayan bir kişinin huzurunu bozuyorsa, bu durumda kişi mağdur olarak sayılamaz. Hedefte o kişinin bulunması gerekir. Ayrıca suçun en önemli unsurlarından bir tanesi de “ısrar” olarak bilinmektedir. Yapılan hareketin bir kere olması, suçun kapsamını oluşturmayacaktır. Israrla gerçekleştirilmesi gerekir. Diğer şekilde gerçekleştirilen eylem kişinin huzurunu bozuyor olsa da Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesine göre ceza kapsamında yer almamaktadır. Ayrıca suçun mağdur ve faili ile ilgili olarak diğer önemli hususlar aşağıdaki gibidir:

  • Herkes bu suçun faili ya da mağduru olabilir. Herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.
  • Taksirle işlenen bir suç değildir. Karşıdaki kişinin huzurunu bozmak için eylem gerçekleştirildiği için kasten işlenir. Farklı birisinin etkilenmesi durumunda o kişi mağdur kategorisinde yer alamaz.
  • Israr suçun en önemli unsurudur. Bir kere telefon ile kişinin rahatsız edilmesi suçu oluşturmaz. Ancak ısrarla telefonla arama yapılırsa, bu durumda fail bu suç kapsamında yargılanır.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun unsurları ve gerçekleşme şartları ile ilgili olarak dikkat çeken konular yukarıdaki gibidir. Suçun cezası ise TCK uyarınca belirlenmiş ve gerçekleşme şekline göre uygulanmaktadır.

Kişinin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Cezası

Kasten bir kişinin huzur ve sükununu bozmak için seçimli hareketlerden birini veya birden fazlasını ısrarla gerçekleştirmek, suçun kapsamını oluşturmaktadır. Bu suçu işleyen kişilere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Ceza ile ilgili diğer değerler ise aşağıdaki gibidir:

  • Fail için verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.
  • Hapis cezasının belirlenmesi sonrasında cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.
  • Suçu işleyen kişilerin davalarına bakılan ve yetkili olan mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi olarak bilinmektedir.

Kişilerin kasten huzurunu ve sükununu bozmak isteyen kişilere verilen ceza yukarıdaki gibidir. Cezanın uygulanması ile ilgili pek çok farklı faktör de bulunduğu için, sürecin dikkatli şekilde yönetilmesi gerekecektir.

Günümüzde sıklıkla karşılaşılan suçlardan biri olması sebebi ile konu ile ilgili çok fazla araştırma yapılmaktadır. Biz de “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu” isimli içeriğimiz ile konuya açıklık getirmeye çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

Kasten işlenen bir suç olmakla beraber, şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer almaktadır. Şikayet hakkının kullanılabilmesi için mağdura tanınan süre 6 aydır.
Açılan davanın zamanaşımına uğramaması için 8 yıl içerisinde sonuçlanması gerekmektedir. Bu süre içerisinde gerçekleşen davalardan sonuç alınabilmektedir.