Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez?

Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez?

Eşler arasında çözülemez sorunlar yaşandığında, boşanma kavramı devreye girer. En çok da erkeklerin merak ettiği soru, erkek hangi hallerde nafaka ödemez sorusudur. 

Çünkü ülkemizin ekonomik şartlarında nafaka, özellikle erkekler açısından büyük bir sorundur.  

Medeni Kanunda kadınların hangi hallerde nafaka alacağı ve alamayacağı detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Kendi İradesiyle İşten Çıkma

Boşanma davasından sonra eşe nafaka bağlanmışsa ve eş, ortada hiçbir neden yokken işten ayrılmışsa, mahkeme tarafından verilen yoksulluk nafakası durdurulabilir. Yani mahkeme tarafından yoksul olduğuna dair verilen nafaka kesilmiş olur. Eşin yoksul olup olmadığına, taşınmazı olup olmadığına ve aylık gelirine göre karar verilir. 

Eşin Geliri Olmaması

Nafaka ödemesi beklenen tarafın herhangi bir geliri yoksa ve çalışmıyorsa, yoksulluk nafakasını yine de ödemesi gerekir. Mahkeme gelir düzeyini göz önüne alarak, nafaka miktarını düşük tutabilir. 

Erkek hangi hallerde nafaka ödemez sorusunun cevaplarından birisi de budur.

Başka Birisiyle Yaşayan Eşin Nafaka Alma Durumu

Medeni Kanunda eşlerin nafaka alabilmesi için evlenmemiş olması şartı vardır. Nafaka almaya hak kazanan taraf evlenirse, nafakası kesilir. Ayrıca evlilik dışı birliktelik yaşıyorsa ve karşı taraf da bu durumu ispatlayabilirse, nafaka kesilir. 

Nafaka ödeyen taraf, böyle bir durumu tespit etmişse ve ispatlayabiliyorsa, nafaka iptali davası açar. Bu tür davalar genellikle açan kişinin lehine sonuçlanır. 

Gayrimenkul Olup Olmama Durumu

Nafaka talep eden taraf, diğer taraftan daha çok gelire ya da taşınmaz mala sahipse, dava açsa bile kazanamayacaktır. Ama burada ince bir ayrıntı vardır. Mesela eşin bir evi varsa ve ev kendisininse, ondan başka geçinecek hiçbir geliri yoksa nafaka alabilir. 

Çünkü kanun kadına ya da erkeğe yoksulluk nafakası verilmesini emreder. Yani sanıldığı gibi yalnızca kadına nafaka bağlanmaz. Mahkeme, erkeğe de nafaka bağlanmasına hükmedebilir. 

Eğer nafaka talep eden tarafın birden fazla taşınmazı varsa ve bu taşınmazın birisinden kira geliri elde ediyorsa, nafaka alması mümkün değildir. Mahkeme ve kanun burada nafaka almak isteyen kişinin, düzenli gelirinin olup olmamasına bakar ve ona göre karar verir. 

Çalışan Eşin Nafaka Durumu

Erkek hangi hallerde nafaka ödemez sorusunun cevaplarından birisi de, eşin çalışıp çalışmadığıdır. Eğer nafaka talep eden kişi çalışıyorsa, kanuna göre nafaka talebi reddedilir. Çünkü düzenli bir gelire sahiptir. 

Ancak mahkeme yine de çalışan tarafın gelirini göz önünde bulundurur. Mesela çalışan kişi kirada yaşıyorsa ve asgari ücret kadar bir geliri varsa, o zaman nafaka almaya hak kazanabilir. 

Kusurlu Olan Tarafın Nafaka Alma Durumu

Her ne kadar süresiz nafaka deyimi halkımız tarafından söylense de, aslında böyle bir durum söz konusu değildir. Nafaka belirli şartlara bağlı olarak verilebilir ve belirli şartlar sağlandığında kesilebilir.

En çok karıştırılan konulardan birisi de iştirak nafakası konusudur. Bu nafaka türü tamamen mahkemenin çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak vermiş olduğu nafaka türüdür. 

Erkek hangi hallerde nafaka ödemez sorusuna, kusur bakımından cevap da verebiliriz. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında, her iki tarafında kusurları araştırılır. Çünkü kusurlu olan tarafa, kusur türüne göre nafaka bağlanmayabilir. Ayrıca bu durumda olan taraf, boşanma davasını kaybedecektir. Yani aleyhine sonuçlanacaktır. 

Mesela kadın erkeği aldatmışsa ve erkek de bunu müspet olarak ispatlayabiliyorsa, kadına nafaka verilmez. Hatta kadın çocukların velayetini de alamaz. 

Kusurlu olan tarafın kadın ya da erkek olması bir şeyi değiştirmez. Çünkü kanun önünde cinsiyete bakılmaz. 

Ancak taraflardan birisi kusurlu olsa bile tedbir nafakası alabilir. Yani hakim bu yönde karar verebilir. Tedbir nafakası yalnızca mahkeme süresince ortaya çıkan masrafların karşılanması içindir. Mahkeme sona erdiğinde sona erer. 

Nafaka Hangi Durumlarda Verilir?

Nafaka ödenmesi kararı, ancak Kanun’da öngörülen durumlar dahilinde ve mahkeme kararıyla verilir. Bu bakımdan, boşanan her kadın lehine nafakaya hükmedilmez. Söz gelimi;

 • Kadın, boşandıktan sonra maddi güçlük çekmeyecekse,
 • Boşanmaya esas teşkil eden vakalarda kadın kusurlu bulunmuşsa,
 • Kadın, bilerek ve isteyerek işinden ayrılmışsa,
 • Kadın, maddi açıdan zorluk yaşamayacak kadar aylık gelir sahibiyse,
 • Kadının emekli maaşı veya kira geliri mevcutsa,
 • Kadın, bir yeni evlilik yaptıysa ya da resmen evlenmeksizin evlilik hayatı yaşıyorsa,
 • Kocanın düzenli bir işi ya da geliri mevcut değilse, nafaka isteminde bulunulsa dahi kuvvetle muhtemel koca aleyhine nafaka kararına hükmedilmeyecektir.

Nafaka Hangi Durumlarda Verilmez?

Özellikle erkekler aleyhine hangi durumlarda nafakaya hükmedilemeyeceği merak konusudur. Hukuk tekniği ve bilgisi gerektiren bu hususun, somut olayın özellikleri ve koşulları bakımından bir boşanma avukatı marifetiyle özel olarak değerlendirilmesinin en sağlıklı yaklaşım olacağını belirtmekle birlikte, erkek aleyhine nafaka kararına hükmedilmemesini gerektiren başlıca durumları sıralayalım:

 • Koca, evlilik birliğinin devam ettiği esnada kadının bir başkasıyla ilişkiye girdiğini ispat ederse,
 • Kadın, boşanmaya esas teşkil eden vakalarda kusurlu bulunursa,
 • Kadının maddi gelirinin, kocanın maddi gelirinden fazla olması,
 • Nafaka bağlanmasına karar verilen kadının; evlilik dışı bir ilişki yaşıyor olması veya kira geliri, emekli maaşı almaya başlaması,
 • Nafaka yükümlüsü erkeğin işini kaybetmesi veya gelir seviyesinin ciddi oranda azalması.

Nafakayla ilgili kanun metnini detaylı incelemek için, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4721.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Konuyla ilgili, tedbir nafakası bu yazımızı da okumak isteyebilirsiniz. 

Sıkça Sorulan Sorular

Kadının yaşamını sürdürecek kadar geliri varsa, nafaka verilmez. Mesela kira geliri ve emekli maaşı gibi…
Nafaka ödeyecek olan tarafın gelirinin olmaması, yoksulluk nafakasını ödemeye engel değildir. Sadece yoksulluk nafakasının miktarının değişmesini sağlar.
Nafaka ödenmesine karar verilen birisinin herhangi bir geliri yoksa yoksulluk nafakasını ödemesi gerekir. Daha doğrusu kanun bunu emreder.
Erkeğin evlenmesi durumunda nafaka düşmez. Kadının evlenmesi durumunda ise düşer. Kanun burada yoksul olan tarafın gelir düzeyini esas alır.
Net bir süre yoktur. Eğer kadın bir işe girerse ve düzenli gelir elde ederse nafaka kesilebilir. Eğer kadın evlenirse, nafaka sona erer.
Kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakası; nafaka alacaklısının evlenmesi, yoksulluğun ortadan kalkmasını sağlayacak düzeyde mal sahibi olması, miras kalması ya da herhangi bir akrabası tarafından maaş bağlanması hallerinde sona erer.
Nafakaya hükmedilebilmesi için gerekli şartların mevcudiyeti halinde, nafaka alacaklısının cinsiyetine bakılmaksızın nafakaya hükmedilebilir. Zira, nafaka cinsiyete özgü bir düzenleme değildir.
İştirak nafakası, velayet hakkı kendisine bırakılan eşe, diğer eşin, çocuğun bakımı ve eğitimi için gerekli giderlerin karşılanması amacıyla mali gücü oranında yaptığı ekonomik katkıdır. Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın bir yeni evlilik yapması halinde çocuğa ödenmesi gereken iştirak nafakası da devam eder.
Engelli raporu bulunan kişinin nafaka ödemesi yönünde verilen mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararla yanıt verelim: Yargıtay’ın ilgili hukuk dairesi, %68 oranında görme engelli olan ve herhangi bir malvarlığı ve geliri bulunmayan, engelli yardım aylığı alan kişinin nafaka ödemesine ilişkin kararı doğru bulmamıştır.
Mahkemece nafakaya hükmedilmesi kaydıyla, Türkiye’de ikamet eden kişi, yurt dışında ikamet eden eski eşinden nafaka alabilir. Tarafların durumuna göre farklı ihtimaller söz konusu olabilir. Bu bakımdan, nafaka alacağının tahsiline ilişkin avukat yardımı almak yararlı olacaktır.
Çocuk için ödenen tarafa türüne “iştirak nafakası” adı verilir. Çocuğun velayetinin değişmesi, nafaka yükümlüsünün ölmesi ya da çocuğun 18 yaşını doldurması hallerinde iştirak nafakası yükümlülüğü sona erer.
Babasından emekli maaşı alan kadının ekonomik durumu yoksulluk sınırının altına düşmediği takdirde nafaka alamaz.
Çocuğu olmayan kadın, nafaka bağlanabilmesi için aranan yasal şartların karşılanması ve hakimin de bu yönde karar vermesi halinde nafaka alabilir. Nafaka miktarı ise somut dosyanın koşullarına göre belirlenir.
Kanunda öngörülen koşulların mevcut olması halinde emekli de nafaka ödeyebilir.