Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

boşanmada mal paylaşımı nasıl olur

Çiftler mutlu bir yaşam kurmak için evlenirler ancak belirli durumlarda bu mutlu birliktelik sonlanmak zorunda kalabilir. Ancak her ne kadar evlilik sonlanacak, boşanma gerçekleşecek olsa da, ortaya pek çok sorun çıkar. Bunlardan bir tanesi de mal paylaşımıdır. Hangi malın ya da malvarlığının ne kadarının kadında ya da erkekte kalacağının belirlenmesi de, haliyle çok hassas bir konu olacaktır. Peki, boşanmada mal paylaşımı nasıl olur? Şimdi size içeriğimizde bu konunun tüm detaylarından bahsedeceğiz.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Evlilik birliğinin bozulması, çiftlerin ayrılık kararı vermesinden sonra, evlilik süresince elde edilen malların, eşit bir şekilde paylaşılma esası, boşanmada mal paylaşımı olarak adlandırılmaktadır. Ancak süreç içerisinde bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Bunlar ise şu şekildedir:

 • Mal paylaşımı davası ile boşanma davası birbirinden farklıdır ve aynı anda davanın görülmesi mümkün değildir.
 • Boşanma davası sonlanmadan açılan mal paylaşımı davası, boşanma davası sonuçlanıncaya kadar bekleyecektir. Boşanmanın kesinleşmesi gerekir.

Yukarıdaki hususlar, süreç hakkında çok net ve kesin bilgiler vermektedir. Bu nedenle dava açılırken, yukarıdaki detaylara dikkat etmeniz gerekecektir.

2002 Öncesi ve Sonrası Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Medeni Kanun’un yürürlükte olduğu dönemlere göre mal paylaşımında değişiklikler oluşmaktadır. Bu nedenle evlilikte elde edilen malların 01.01.2002 tarihinden öncesinde ve sonrasında mal paylaşımında değişiklikler olacaktır. Bu değişiklikler ise aşağıdaki gibidir:

 • Satın alınmış ve sahibi olunan mallar 01.01.2002 tarihinden önce elde edilmiş ise, mallar kimin üstüneyse, boşanmadan sonra da o kişide kalır ve bu mallar mal paylaşımına dahil edilmez. Çünkü bu tarihten önce Mal Ayrılığı Rejimi uygulandığı için, malların paylaşılması mümkün değildir.
 • Sahibi olunan ve satın alınmış mallar 01.01.2002 tarihinden sonra ise, bu durumda sahip olunan malların yarı yarıya bölünmesi gerekecektir. Bu kapsamda evlilik süresince elde edilen ve sahip olunan malların tamamı, ortak olarak paylaşılacaktır. Tabi ki bazı istisnalar bu durumlar dışında tutulur.

Yukarıda da görüldüğü üzere, Medeni Kanun’un dönemlerine göre mal paylaşımında çeşitli farklılıklar oluşmaktadır. Bu farklılıkların, boşanma davası sürecinde tüm hatları ile ele alınması zorunludur. Peki, boşanma sürecinde mal paylaşımı nasıl yapılır?

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Evlilik birliğinin sonlanması ile birlikte, evlilik birliği süresince elde edilen mallar, boşanma sonrasında yarı yarıya olacak şekilde paylaşılası gerekir. Tabi ki tüm mallar buna dahil olmaz. Özellikle evlilik birliğinden önce elde edilen mallar kesinlikle paylaşıma dahil edilmediği gibi kişisel olarak kabul edilebilecek mallar da mal paylaşımı içerisinde yer alamaz. Peki, bu tür kişisel mal sahiplikleri nelerdir?

 • Kişinin kişisel kullanımında yer alan eşyalar,
 • Üçüncü taraflardan alınan manevi tazminat kazançları,
 • Miras yoluyla elde edilen eşya ve malvarlığı gibi değerler ile para kaynakları, eşler mal paylaşımı yaparken sınıflandırmaya dahil edilmemektedir.

Evlilik sürecinde elde edilen mallar ve kazançlar mal paylaşımına konu olur. Bunun dışındaki kişisel mallar ve kişinin kendine ait olan, evlilikten önce kazanılmış mallar dahil değildir. Peki, dava süreci nasıl işler? Bu süreçte neler önemlidir?

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nasıl Açılır?

Çiftler boşanmaya karar verdiklerinde, mal paylaşımı davasından önce, boşanma davasını açmaları gerekir. Mal paylaşımı davası, boşanma davası tamamlandıktan sonra açılabilir. Ayrıca mal paylaşımı davası açılacağı zaman, bu davanın Belirsiz Alacak Davası olarak açılması çok büyük önem arz eder. Peki, boşanmada mal paylaşımında kişiler neleri talep edebilir?

 • Katkı Payı Alacağı
 • Değer Artış Payı Alacağı ve
 • Katılma Alacağı, mal paylaşımı davasında hak ilan edilebilecek alacaklar arasında yer almaktadır.

Yukarıdaki alacaklar çerçevesinde açılan mal paylaşımı davaları için görevli mahkeme, Aile Mahkemesi’dir. Bu mahkeme hem boşanma davalarında, hem de boşanma sonucunda mal paylaşımı davalarında yetkili olan mahkemedir. Aile Hukuku isimli kategoriyi inceleyebilirsiniz.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılması Gerekir?

Davaların belirli süreler içerisinde açılmaması durumunda, zamanaşımına uğraması kanunda belirlenmiş bir durumdur. Bu nedenle mal paylaşımı davalarının da boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde açılması gerekir. 10 yıllık sürenin geçmesi durumunda kişinin mal paylaşımı davası açma hakkı ortadan kalkacaktır.

Boşanma davası ile mal paylaşımı davasının aynı anda açılması mümkün olsa da, mal paylaşımı davasının görülmeye başlanması, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren olacaktır. Ancak mal paylaşımı davasında zamanaşımına takılmamak için, boşanma davası ile beraber mal paylaşımı davası da açılabilir. Boşanma davası kesinleştikten sonra mahkeme mal paylaşımı davasını da görmeye başlayacaktır.

Aldatma Sonucu Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Medeni Kanun’un ilgili maddeleri gereğince, aldatma sonucunda evlilik birliği sona erdirilirse, bu durumda kanuna göre mal paylaşımında bazı değişiklikler oluşacaktır. Bu değişiklikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Aldatma durumunda bir boşanma gerçekleşirse, bu durumda aldatan kişinin katılma alacağının azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması mahkeme tarafından sağlanabilir. Katılma alacağı, evlilik birliği süresince alınan mallar ile ilgilidir.
 • Katkı payı alacağında ise durum değişmez. Eş aldatma eylemini gerçekleştirmiş olsa ve sonrasında boşanma gerçekleşse bile eğer diğer eşte tapusu olan bir mala katkı sağlanmışsa, aldatan eşin sağladığı katkıyı güncel değeri ile alma hakkı bulunur.

Medeni Kanun’a göre aldatma sonucunda boşanma gerçekleşirse, mal paylaşımında oluşacak değişiklikler yukarıdaki gibi olacaktır. Peki, bu durum anlaşmalı boşanma davasında nasıl olur?

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma davası anlaşmalı bir şekilde gerçekleştirildiğinden dolayı, mal paylaşımında da eşlerin iradeleri devreye girecektir. Bu durumda kanunda belirtilen yarı yarıya pay ile mal paylaşımı da geçerli olmayabilir. Çünkü eşlerin birinin tüm malvarlığından vazgeçmesi durumunda, tüm malvarlığı diğer eşe kalabilir. Bu durum eşlerin karşılıklı olarak anlaşması ile alakalı bir durumdur. Ancak eşlerden birinin mal paylaşımındaki hakkından vazgeçmesi durumunda. Feragat Beyanı Protokolü’nde bu durumun açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.

Boşanma davası süresinde eşler anlaşmalı bir şekilde mal paylaşımı yapmadılarsa, bu durumda davanın bitişini takip eden 10 yıl içerisinde mal paylaşımının gerçekleştirilmesi gerekir.

Eşlerin boşanma davasından sonra mal paylaşımı yapmaları için sahip oldukları 10 yıl içerisinde, mal paylaşımının yarı yarıya ya da anlaşmalı bir şekilde paylaşılması gerekir. Paylaşma süresince 2002 yılı öncesi Medeni Hukuk kararı farklı olduğu için, avukat ile bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi de çok önemli olacaktır. Bu nedenle “Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?” isimli içerik ile gerekli olan bilgilendirme, detayları ile birlikte yapılmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

Mevcut olan Medeni Kanun’a göre kişilerin evlilik birliği kurmadan önce edindikleri mallar, mal paylaşımına dahil değildir. Bu nedenle yalnızca evlilik birliği süresince edinilen malların yarı yarıya olacak şekilde paylaşılması gerekir. Elbette ki bazı kriterler yarı yarıya paylaşımın da önüne geçebilir.
Medeni Kanun’a göre, evlilik sürerken eşlerden birine miras kalırsa, bu miras kişisel mal olarak kabul edildiği için, mal paylaşımına dahil edilmez. Diğer eşin de kalan miras üzerinde hiçbir hak talep etmesi mümkün değildir.