Boşanma Dilekçesi Örneği

boşanma dilekçesi örneği

Boşanma dilekçesi örneği, uygulamada genellikle boşanma avukatı yardımı almadan boşanma davası açmak isteyen taraflarca aranır. Boşanma dilekçesi örneği üzerinden boşanma dilekçesi hazırlanarak boşanma davası açılabilse dahi alanında uzman ve deneyimli bir İstanbul boşanma avukatından hukuki yardım alınarak boşanma dilekçesinin hazırlanması, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına daha isabetli olacaktır.

Aile Hukuku kapsamında düzenlenen boşanma sebeplerinin tamamına uygun bir boşanma dilekçesi örneği mümkün değildir. Zira her bir boşanma olgusu birbirinden farklı koşullara, durumlara ve özelliklere sahiptir. Bu itibarla, hazırlanması gereken boşana dilekçesinin somut olayın tüm şartlarını, özelliklerini ihtiva eden taraflara özgü bir dilekçe olması gerekir. Ancak bir boşanma dilekçesi örneğinde bulunmak suretiyle boşanma dilekçesinde yer alması gereken zorunlu hususlar şu şekilde ifade edilebilir:

  • Boşanma dilekçesi Aile Mahkemesine hitaben hazırlanmalı, aile mahkemesinin bulunmadığı hallerde asliye hukuk mahkemesine hitaben yazılmalıdır.
  • Boşanma isteminde bulunan eşin adı, soyadı ve adresi,
  • Boşanma talebinde bulunan eşin T.C. kimlik numarası,
  • Davalı eşin adı, soyadı ve adres bilgisi,
  • Boşanma davası aile hukuku avukatı ile açılmışsa avukatın adı, soyadı ve adresi,
  • Hukuki sebepler,
  • Boşanma talebi,
  • Boşanma talebinde bulunan tarafın ve varsa avukatının imzası,
  • Nüfus kayıt örneği.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

 

………………………………………. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI: ……………. (T.C. Kimlik Numarası)

 

ADRES: ……………./…………….

 

DAVALI: ……………. (T.C. Kimlik Numarası)

 

ADRES: ……………./…………….

 

DAVA KONUSU: Mevcut evlilik birliğinin, tarafların anlaşması ile sona erdirilmesini talep dilekçesidir.

 

AÇIKLAMALAR:

 

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu Madde 166 ve İlgili Diğer Kanun Hükümleri

 

DELİLLER: Nüfus Kayıt Örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü

 

SONUÇ VE İSTEM:

 

…/…./2022

 

DAVACI                                                                               DAVALI

(İmza)                                                                                 (İmza)

 

 

 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

 

………………………………………. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: ……………. (T.C. Kimlik Numarası)

 

ADRES: ……………. /…………….

 

DAVALI: ……………. (T.C. Kimlik Numarası)

 

ADRES: ……………./…………….

 

DAVA KONUSU:

 

AÇIKLAMALAR:

 

 

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu İlgili Maddeleri ve İlgili Kanun Hükümleri

 

DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, Tanık beyanları, Her tür kanıt.

 

SONUÇ VE İSTEM:

 

…/…./2022

 

DAVACI                                                                                         DAVALI

 

(İmza)                                                                                            (İmza)