Boşanma Süreci ve Boşanma Davası Süreci

Boşanma Süreci ve Boşanma Davası Süreci

Sağlanmış olan evlilik birliğinin çeşitli sebeplerle çiftlerin anlaşarak ya da tam anlamıyla anlaşamadan, yani çekişmeli şekilde sonlandırılması için açılan dava, boşanma davası olarak adlandırılmaktadır. Ancak boşanma sürecini boşanma davasından sonra başlayan bir süreç olarak tanımlamak ise doğru olmayacaktır. Bu süreç genellikle çok önceden başlar ve çiftin arasındaki küçük sorunların dayanılmaz sorunlara yol açmasıyla devam eder. Biz de bu içeriğimizde boşanma süreci ve boşanma davası süreci ile ilgili tüm detaylardan bahsedeceğiz.

Boşanma Davası Nedir?

Evlilik birliği içerisinde olan çiftin, çeşitli sebeplerle evliliklerini devam ettirememesi durumunda anlaşarak ya da çekişerek evlilik birliğini sonlandırmaları için açılan dava boşanma davası olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle evliliklerini devam ettiremeyen bir çiftin, boşanabilmesi için mahkemeye dava dilekçesi sunması gerekmektedir. Ayrıca boşanma davaları, özel hukuk davaları arasında yer almasına rağmen farklı bir uygulama türüne sahip olan davalardır. Bunun yanı sıra iki farklı boşanma davası vardır:

 • Anlaşmalı Boşanma Davası: Çiftlerin birlikte karar vererek evliliklerini sonlandırmak için anlaşması, bununla ilgili mal paylaşımı, nafaka ve velayet gibi hususlara önceden karar verilmesi sonucunda açılan davalardır.
 • Çekişmeli Boşanma Davası: Anlaşmalı boşanma davalarında olduğu kadar kısa ve daha az meşakkatli olan bir süreç değildir. Bu durumda çiftler genellikle bazı konularda ya da hiçbir konuda anlaşamazlar. Böylece hem boşanmak hem de anlaşmazlıklarını kendi lehlerinde çözmek için mahkemeye dava açarlar.

Boşanma davaları yukarıda bahsedildiği gibi açılan ve mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi durumlara karar verilen bir süreç olarak adlandırılmaktadır. Ancak boşanma süreci dava ile başlamaz. Öncesinde olan olaylar süreci doğrudan etkiler.

Boşanma Süreci Ne Zaman Başlar?

Çiftlerin anlaşamamaları sonucunda evliliklerini sonlandırmaları en doğal haklarıdır. Ancak bu süreç burada söylendiği kadar basit ilerlemez. Maddi ve manevi pek çok kayba yol açar. Bu da çiftlerin zorlanmalarına yol açmaktadır. Bu nedenle süreç boşanma davasından önce, evlilikte ortaya çıkan küçük sorunlarla başlar. Bu sorunlar zamanla büyük sorunlara yol açar ve çözülemeyecek dereceye ulaşır. Ancak çoğu durumda anlaşmazlıkları çözüme kavuşamadığı için boşanma davasına giden yol hızlanmış olur. Boşanma davası süreci de başlı başına titizlik gerektiren bir süreç olarak dikkat çekmektedir.

Boşanma Davası Süreci

Çiftlerin anlaşamaması sonucunda boşanma davasının açılması ile boşanma davası süreci başlamaktadır. Bundan sonra dilekçeler ve diğer aşamaların sürece uygun şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir. Peki, boşanma davası süreci adım adım nasıl ilerler?

 • Öncelikli olarak anlaşmalı ya da çekişmeli olursa olsun dava bir kişi tarafından açılır.
 • Gerekli evraklar hazırlanır ve başvuru sırasında mahkemeye sunulur. Boşanmak İçin Gerekli Evraklar isimli içeriğimizden detayları öğrenebilirsiniz.
 • Davacı tarafından açılan dava, davalı tarafa tebliğ edilir. Bu şekilde süreç başlamış olur.
 • Davalının bu tebliğe cevap vermesi mümkündür. Aynı hak tekrar davacıya geçer. Ayrıca davalı tarafın 2 kez cevap dilekçesi verebilme hakkı saklıdır.
 • Cevap dilekçelerinin tamamlanması için mahkeme tarafından verilen süre 2 hafta olarak belirlenmiştir.
 • Sonrasında mahkeme tarafından boşanmanın değerlendirmesinin yapılabilmesi için gün verilir.
 • Verilen günde duruşmaya çiftlerden birinin gitmemesi durumunda bunun herhangi bir yaptırımı olmasa da davanın düşmesi ya da sürecin uzaması durumu ile karşı karşıya kalınabilir.
 • Duruşmada çiftler teker teker dinlenir ve neden boşandıkları değerlendirilir. Çiftin boşanma sebebi hâkim tarafından uygun karşılanmazsa boşanma gerçekleşmeyecektir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için yeterli bir sebebin olması gerekir.
 • İlk duruşmada deliller sunulur, tanıklar dinlenir.
 • Gerek görüldüğü durumda, diğer duruşmalarda da boşanmanın gerçekleşebilmesi için deliller incelenir, tanıklar dinlenir.
 • Sonrasında boşanmaları uygun görüldüğü durumda mahkeme kararı verilir.
 • 1 aylık süreç sonunda gerekçeli kararın yazılması gerekir. Bundan sonra da verilen gerekçeli kararın tebliğ edilmesi sağlanır.
 • Mahkeme tarafından verilen kararın temyiz ve istinaf mahkemesine götürülmesi de mümkündür. Eğer bu gerçekleşmezse, mahkeme kararı kesinleştirir.

Özellikle çekişmeli boşanma davasının süreci ortalama olarak bu şekilde ilerlemektedir. Davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olup olmadığına göre süreçte farklılıklar olacaktır. Ancak burada en önemli konu, sürecin bir avukat ile yönetilmesi olacaktır. Aksi durumda hak kayıpları ya da manevi ve maddi pek çok kayıp ortaya çıkabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci

Çiftlerin anlaşarak evlilik birliğini sonlandırmaları mümkündür. Bunun için de mahkemeye çiftin her ikisinin de başvurması gerekmez. Çiftlerden birinin anlaşmalı boşanma davası açması yeterli olacaktır. Ayrıca çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi anlaşmalı boşanma davalarında cevap dilekçesi gibi durumlar oluşmaz. Anlaşmalı olduğundan süreç oldukça hızlı ilerleyecektir. Bunun yanında boşanmanın gerçekleşebilmesi için;

 • Evlilik birliğinin sarsılmış ve devam ettirilemez düzeyde olması,
 • Çiftin 1 yıl evli kalmış olması,
 • Çiftin velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi konularda anlaşma sağlamış olması ve
 • Çiftten birinin boşanma davasını açmış olması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında; anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalı, sonrasında çiftlerden biri tarafından aile mahkemesine sunulmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Süreci

Anlaşmalı boşanma davasından farklı olarak, çiftin bazı konularda ya da hiçbir konuda anlaşamaması, bunun sonucunda boşanma davasının açılması ile gerçekleşmektedir. Bu tür boşanmalarda çiftler mal paylaşımı ve velayet gibi konularda anlaşma sağlayamaz, bunun çözümü için de mahkemenin karar verilmesi beklenir. Aynı zamanda çekişmeli boşanma davasının gerçekleşebilmesi için;

 • Aile birliğini temelden sarsacak bir olayın (şiddetli geçimsizlik, hakaret ve cinsel ilişkiye girmeme isteği gibi) yaşanmış olması ya da
 • Terk ve aldatma gibi ispat yükümlülüğü olan ve ispat edilebilecek bir olay gerçekleşmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki hallerin dışında geçersiz sebepler ya da ispat edilmesi gereken ve ispat edilemeyen sebeplerle çekişmeli boşanma davaları gerçekleşmez. Bunun yanı sıra, çekişmeli boşanma davasında davayı açan tarafın, davalı taraftan daha az kusurlu olması gerekir. Aksi durumda boşanma gerçekleşmeyecektir.

Boşanma süreci ve boşanma davası süreci isimli içeriğimizde, evlilik birliğinin sonlandırılması ile ilgili tüm detaylara yer verdik. Aile hukuku içerisinde önemli bir yer tutan bu konuda, alanında tecrübeli bir avukattan yardım almak, sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi adına son derece önemli olacaktır.

Daha detaylı bilgi için İstanbul boşanma avukatımızdan bilgi alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Çiftin evlilik birliğini sonlandırmak istemesi durumunda, boşanma davasının Aile Mahkemesi’ne açılması gerekir. Burada ikamet zorunluluğu bulunmaz. Bulunulan yerdeki Aile Mahkemesi’ne dava başvurusunda bulunulabilir.
Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede sonuçlanan davalar olarak tanımlanır. Ancak çekişmeli boşanma davalarında durum bu şekilde olmaz. Çift arasında bazı konularda ya da tamamen anlaşmazlıklar olur. Bu da duruşma sayısının artmasına ve dava sürecinin uzamasına yol açar. Bunun yanında davanın açıldığı şehirdeki mahkemenin yoğunluğu da sürecin uzamasına etki eder. Ayrıca velayet ve mal paylaşımı gibi durumlar, sürecin uzamasına sebep olur. Bu nedenle ortalama bir süreden bahsetmek mümkün olmaz.
Karar açıklanır ve açıklandıktan sonra 2 haftalık bir itiraz süreci olur. Bu süre içerisinde çiftin itiraz etmesi gerekir. İtiraz gerçekleşmezse, kararın kesinleşmesi sağlanır. Bundan sonra da 4 ila 10 gün içerisinde nüfusa işlenir. Ortalama olarak 10 gün sonra kişiler yeni kimliklerini nüfus müdürlüklerinden çıkarabilirler.