Velayet Altındaki Çocuğun Yurt Dışına Götürülmesi

Velayet Altındaki Çocuğun Yurt Dışına Götürülmesi

Yurt dışına çocuğun çıkarılması gerekli olduğunda bir muvafakatname gerekir. Muvafakatname bir çeşit izin belgesi olurken anne ve baba evlilik birliğini sürdürüyorsa her iki ebeveynin bu izni verdiğine dair noter onaylı bir belge talep edilir.

Anne ve baba ayrı ise bu durumda da çocuk hangi ebeveynin velayeti altında değilse o ebeveyn muvafakatnameyi verir. Bu belge çocuğun yurt dışına çıkabilmesi için gidilecek ülkeden istenen bir izin evrakıdır.

Velayet altındaki çocuğun yurt dışına götürülmesi sürecinde karşılaşılan hukuki iş ve işlemlerin takibinde yetkin ve tecrübeli bir aile hukuku avukatından yardım almak, süreç içerisinde hatalı veya ihmali bir davranış sebebiyle hak, menfaat, maddiyat ve/veya zaman kaybı yaşamamak adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Velayet Altındaki Çocuk

Ergin olmayan 18 yaşın altındaki çocukları tanımlayan bir ifadedir. Ergin olmayan çocukların bakım, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve diğer ihtiyaçları ana, baba tarafından karşılanır. Velayet hakkı yalnızca ana, babaya tanınmış bir haktır. Velayet hakkı ile ana, baba çeşitli haklara sahip olmanın yanı sıra ödevleri de yerine getirmekle yükümlü olur.

Ana babanın evlilik birliği sürerken velayet hakkı ortaktır. Boşanmış olan eşlerde velayeti alan taraf çocuğun üstün yararına uygun olarak onun bakımını üstlenir.

Velayet Altındaki Çocuğun Yurt Dışı Seyahati

Velayet konusu çocuk sahibi olan eşleri ilgilendiren konulardan biridir. Velayet, çocuğun bakımı, korunması, eğitimi, sağlık durumu, temsil edilmesi gibi geniş kapsamlı konuları içeren hukuksal haklardan oluşur. Velayet ile çocuğun üstün yararı gözetilmektedir.

Evli çiftlerde velayet ana babada olur. Aile Hukuku kapsamında evli çiftlerin velayet hakkı ortak olurken eşlerin boşanmış olduğu durumlarda mahkeme velayetin kimde olacağına karar verir. Anlaşmalı boşanma davalarında velayet problemi eşler arasında ortak karar alınarak belirlenebilmektedir.

Bunun yanı sıra boşanma davası çekişmeli olarak görüldüğünde velayet konusu eşler arasında önemli bir soruna dönüşebilir. Bu durumda mahkemenin karar vermesi söz konusu olur.

Çocuğun Velayeti Annede Olduğunda Yurt Dışına Çıkışı

Çocuğun velayeti annede ise Türk Hukuku kapsamında yurt dışına çıkarken babadan izin belgesi alınması gerekmemekle birlikte seyahat edilecek ülke bu belgeyi talep edebilir. Seyahat gerçekleştirilecek ülkenin izin belgesini talep etmesi durumunda babadan alınacak muvafakatnameye gerek duyulur.

Bu durumda noter kanalı ile hareket edilir. Noterden alınacak muvafakatname baba tarafından verilir. 18 yaşından küçük olan çocuklarda varsa çocuğun tüm yasal temsilcilerinin bu belgeyi imzalamış olması şarttır. Muvafakatname hazırlanırken seyahat edilecek ülkenin ek talepleri de olabilmektedir.

Velayet Altındaki Çocuğun Yerleşmek İçin Yurt Dışına Çıkışı

Boşanma davası eşlerin evlilik birliğini sonlandırmak istediğinde açılır. Bu durumda olan eşlerin mahkeme kararı ile ayrılması sürecinde çocukların durumu da belirlenir. Çocuğun velayetini alan taraf onun bakımını üstlenir. Bunun yanı sıra velayeti almayan tarafın da çocuğa karşı sorumlulukları olur.

Çocuğun yerleşim yeri yurt dışında bir ülkeye taşındığında diğer eşin çocuğun iadesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu hak, Lahey Sözleşmesi ve benzer sözleşmelere de konu olan bir haktır. Velayet altında olan çocuğun yurt dışına kaçırılması da söz konusu olabilen problemler arasındadır.

Velayete sahip olan eş diğer eşten habersiz çocuğu yurt dışına kaçırma teşebbüsünde bulunursa bunun delillerle ispatlanması gerekir. Kuvvetli şüphe niteliğinde olan delillerin sunulması neticesinde çocuğa yurt dışına çıkma yasağı konabilir.

18 Yaş Altı Çocuğun Yurt Dışına Çıkışında Muvafakatname

18 yaşın altında olan çocuğun velayetinin kimde olduğu önemlidir. Velayet çocuğun bakımı için ana babadan herhangi birine verildiğinde velayeti alan taraf çocuktan sorumlu olur. Evlilik birliği içinde çocuk ana babadan her ikisinin velayeti altındadır. Boşanan eşler için velayeti alan taraf çocuktan sorumlu olurken diğer eş de bazı sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olur.

Muvafakatname noter kanalı ile verilen bir izin belgesidir. Bu belge olmadığında çocuk yurt dışına çıkamaz. Noter tarafından düzenlenen belgede ana babanın ayrı olduğu durumlarda velayete sahip olmayan tarafın izin verdiğinin belgede yer alması gerekir.

Muvafakatname Geçerlilik Süresi

Yurt dışına çıkacak olan çocuk için noterde düzenlenecek olan muvafakatnamenin son 6 ay içinde hazırlanmış olması gerekir. Belge düzenlenirken ilgili kişilerin herhangi bir süre belirlemesi durumunda ise evrakın geçerlilik durumu bu süreye bağlı olur.

Çocuk okul gezisi ile yurt dışına çıkacaksa ve anne ya da babadan herhangi biri hayatta değilse çocuğun velayeti kimde ise o kişi noterden çocuğun okul gezisi kapsamında yurt dışına çıkacağına dair muvafakatname düzenletebilir. Bunun yanı sıra çocuğun yasal temsilcileri olması halinde yasal temsilcilerin her birinin muvafakatnamede imzası olması gerekir.

Muvafakatname Çevirisi

Yurt dışında yapılacak işlemler sırasında seyahat edilecek ülkenin talep edebileceği bazı uygulamalar olabilmektedir. Bunlar arasında yeminli tercüman tarafından hazırlanarak noter onayına sunulan evraklar yer alır.

Yurt dışına seyahat edecek olan velayet altındaki çocuk için hazırlanan muvafakatname noterde Türkçe olarak hazırlanır. Bu belge daha sonra gidilecek ülkenin diline tercüme edilmektedir.

Muvafakatname Apostil Onayı

Belge onay sistemi olan Apostil evrakın resmiyetini ispat etmeye yarar. Lahey Konvansiyonu 1961 yılında belge onay sistemine ait kuralları belirlemiştir. Buna göre Lahey Konferansına üye ya da taraf olan ülkeler kendilerine sunulan yabancı ülke vatandaşlarına ait belgeler için Apostil onayı talep edebilmektedir.

Bir belgenin geçerli olduğu yönünde onaylama işlemi olan Apostil, yurt dışına çıkan velayet altındaki çocuklar için talep edilen muvafakatnameler için de istenir. Apostil onayını Türkiye’de adli ya da idari belge türüne göre farklı birimler koyar. İdari belgelerde valilik, adli belgelerde ise Adalet Komisyonu Başkanlığı bu onayı veren ilgili birimdir.

Apostil onayında belli bir geçerlilik süresi olmamakla birlikte ilgili belgede herhangi bir geçerlilik süresi olması durumunda bu süre bitiminde Apostil onayının süresi de otomatik olarak sonlanır. Apostil onayını her ülkenin kendi egemenlik sınırları kapsamında tayin ettiği yetkili birimler verir. Apostil onayı alan bir belge yabancı bir ülkede resmi nitelik taşıyacağından o ülkede geçerli olur.

Muvafakatnameye Apostil onayı istendiğinde noterde hazırlanacak olan bu belge yeminli bir tercüman tarafından seyahat edilecek ülke diline tercüme edilir. Daha sonra da ilgili birime sunularak incelenir. İncelemenin olumlu sonuçlanmasının ardından da Apostil şerhi belgeye konur.

Sıkça Sorulan Sorular

Velayet Altındaki Çocuk Yurt Dışına Çıkarılabilir mi?

Velayet altındaki çocuğun yurt dışına çıkarılabilmesi için velayet kendisinde olmayan ebeveynin muvafakatname vermesi gerekir. Bu belge noter kanalı ile düzenlenir.

Geçici Velayet Altındaki Çocuk Yurt Dışına Çıkarılabilir mi?

Velayetin geçici olması çocuğun yurt dışına çıkarılacağı zaman verilmesi gereken muvafakatnameyi etkilememektedir. Velayete sahip olmayan ebeveyn bu belgeyi noterde imzalayarak vermediğinde çocuk yurt dışına çıkış yapamaz.

Velayet Altındaki Çocuğun Yurt Dışına Çıkışı İçin Muvafakatname Nereden Alınır?

Velayet altında bulunan çocuk yurt dışına çıkarılacağı zaman velayeti kendisinde olmayan ebeveynin muvafakatname vermesi gerekir. Bu belge bir çeşit izin belgesi olurken noter kanalı ile düzenlendiği görülmektedir.