Evlilik Sözleşmesi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Evlilik Sözleşmesi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Evliliğin ilerleyen süreçlerinde bir problem çıkması durumunda, çiftin ayrılması gerekirse, bu durumda mal paylaşımının nasıl olacağı her zaman yorucu bir süreç olmuştur. İşte bu sürecin evlilik öncesinde, sırasında ya da sonrasında belirlenmesi ve ayrılık durumunda kimin ne durumda hak talep edeceğinin sözleşmeye dökülmesi de evlilik sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. Mal Rejimi Sözleşmesi içerisinde yer alan evlilik sözleşmesi, rıza üzerine hazırlanan bir sözleşme olarak bilinmektedir. Biz de bu çerçevede içeriğimizde evlilik sözleşmesi nedir ve nasıl yapılır? sorularına detayları ile cevap vereceğiz.

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Çiftin evlilik öncesinde, sırasında ya da evlilik sonrasında elde edecekleri mallar ve paranın kimde, ne oranda olacağı, yönetimin kimde olacağı, ayrılık durumunda mal paylaşımının nasıl olacağı ve bunun gibi detayları içeren sözleşme, evlilik sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca çift dört farklı türde mal edinebilir. Bu mallar aşağıdaki gibidir:

  • Bireysel Sahip Olunan Mallardan Elde Edilen Kazanımlar
  • Kendi Emek ve Çabası ile Elde Edilen Mallar
  • Çeşitli Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmaya İlişkin Kazanımlar ile
  • Çalışamama Durumunda Oluşan Kazanımlar, çiftlerin elde edecekleri kazanımlar arasında yer almaktadır.

Yukarıdaki mallar üzerinden evlilik sözleşmesi düzenlenmekte ve bu şekilde planlanmaktadır. Evlilik sözleşmesinde tüm konuların karara bağlanması sonrasında bir problem çıkması durumunda sözleşmenin devreye girmesi gerekir.

Evlilik Sözleşmesindeki Mal Rejimi Çeşitleri Nelerdir?

Karşılıklı anlaşma sonucunda evlilik sözleşmesi yapılacaksa, bu durumda medeni kanunun tanıdığı mal rejimlerinden bir tanesinin seçilmesi gerekir. Mal rejimi türleri sınırlı sayıda olduğu için, öncelikli olarak doğru mal rejiminin tercih edildiğinden emin olunmalıdır. Mal rejimi türleri de aşağıdaki gibidir:

Mal Ortaklığı

Genel ya da sınırlı mal ortaklığı olarak ikiye ayrılan mal ortaklığı; eşlerin sahip olduğu ortaklık dahilinde ya da kişisel olan malların paylaşımını esas alır. Burada herhangi bir ayrım olmaz. Çift edinilen kişisel ya da genel tüm malların ortaklığına hak kazanır.

Edinilmiş Mallara Katılma

Yasal mal rejimi türü olarak bilinmekte olup, evlilik sözleşmesi ile seçilme gibi bir durum söz konusu değildir. Bu rejimin esası, evlilik sözleşmesi yapılmadığı takdirde gerçekleşmesidir. Yani çift herhangi bir evlilik sözleşmesi yapmazsa, edinilmiş mallara katılma rejiminden yararlanmış olacaktır.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı

Türk Medeni Kanunu’nun 244. maddesi altında düzenlenen paylaşmalı mal ayrılığı, özel bir tür olarak dikkat çekmektedir. Bu rejime göre kişi her ikisinde de olan ancak kendisine ait malını geri alır. Paylı mallarda ise yarar durumu gözetilir. Buna göre kim mallardan ne kadar yararlanıyorsa, ona göre bir pay esasına gidilir.

Mal Ayrılığı

En fazla tercih edilen evlilik sözleşmesi rejimlerinden bir tanesi olarak bilinmektedir. Mallar çift arasında ayrı şekilde sahiplenildiği için boşanma sonrasında da hangi mal kimde ise onda kalmaya devam eder. Bu nedenle de evlilik sözleşmesinde en fazla tercih edilen mal ayrılığı rejimlerinden bir tanesi olmaktadır. 

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Çift arasında bir evlilik sözleşmesinin yapılarak, mal paylaşımlarının talep edilen şekilde gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak bunun için çiftin sahip olması gereken belirli gereklilikler bulunur. Sonrasında evlilik sözleşmesi gerçekleştirilir. Şimdi bu süreçten size bahsedeceğiz.

  • Evlilik sözleşmesi yazılı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  • Sözleşmenin uygulanabilmesi için kişilerin medeni kanun çerçevesinde yaş, vasi gibi değerlere uygun oranda sahip olması gerekir.
  • Sözleşme ancak noter onaylı şekilde gerçekleştirilebilir, farklı şekilde sözleşmenin yapılması mümkün değildir.
  • Çift evlilik sözleşmesini resmi nikah esnasında yaparsa, bu durumda nikah memurunun sözleşmeye onay vermesi yeterli olacaktır.

Evlilik sözleşmesinin gerçekleştirilmesi için yukarıdaki süreçlere uyulması gerekir. Bu süreçlere uyulur ve doğru bir mal rejimi tercih edilirse, çift arasında herhangi bir anlaşmazlık olmayacaktır. Ancak sürecin daha doğru şekilde yönetilebilmesi için mutlaka bir aile hukuku avukatından yardım almanız gerekmektedir.

Çift arasında evlilik birliğinin sonlanması durumunda elde edilen ya da hali hazırda sahip olunan malların paylaşımının evlilik sözleşmesi ile evlilik öncesinde ya da sırasında belirlenmesi mümkündür. Biz de bu içeriğimizde “Evlilik Sözleşmesi Nedir ve Nasıl Yapılır?” sorularına tüm detayları ile cevap vermeye çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

Evlilik sürecinde olan ya da evlenmiş çiftlerin, evliliklerinin sonlanması durumunda mal paylaşımının nasıl olacağını önceden belirlenmesi, evlilik sözleşmesi ile yapılır. Bu şekilde evlilik birliğinin sonlanması halinde olası mal paylaşımı anlaşmazlıklarının önüne geçilmiş olur.
Çift evlenmeden önce, evlendiğinde ya da evlilik birliği sonlandıktan sonra evlilik sözleşmesi yapabilir. Bunun yanında, evlenirken yapıldı ise sözleşme o an başlayacak, evlilikten sonra yapıldı ise noter onayından sonda sözleşme geçerli olacaktır.
Evlenme sürecinde olan, evlenmiş ya da evlilik birliği sonlanmış olan çiftlerin, mal paylaşımlarının karşılıklı anlaşma yoluyla yapılmasını sağlayan sözleşme, evlilik sözleşmesidir. Bu şekilde çift mal paylaşımında herhangi bir problem ile karşı karşıya kalmaz, her şey karşılıklı anlaşma üzerine gerçekleştirilmiş olur.