Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliği kurduktan sonra, çeşitli sebeplerle boşanmak için boşanma davası açan çiftlerin en sık sebep gösterdiği durumların başında, zina (aldatma) gelmektedir. Bu durumda hâkimin herhangi bir takdir hakkı olmaması sebebiyle, boşanma hemen gerçekleşir. Ancak bunu iddia eden eşin, iddiasını ispatlama yükümlülüğü de bulunmaktadır. Biz de içeriğimizde zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası hakkındaki tüm detaylardan bahsedeceğiz.

Zina (Aldatma) Nedir?

Kadın ve erkeğin anlaşarak evlilik birliği kurmasından sonra, eşlerden birinin, isteyerek eşinden başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesi, zina ya da aldatma olarak adlandırılmaktadır. Özel boşanma sebepleri arasında yer almakla beraber, bu boşanma sebepleri arasında en fazla dava açılanı olarak da nitelendirilir. Evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirlerine sadakat yükümlülüğünün bulunması sebebiyle kişinin eşini aldatması, sadakat yükümlülüğüne aykırı bir harekettir ve kesin bir boşanma sebebidir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

TMK’nun 161. maddesinde yer alan ve özel boşanma sebeplerinden olan zina nedeniyle boşanma davası, evlilik birliği sürerken eşlerden birinin eşini aldatması ve sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonrasında açılmaktadır. Dava ile ilgili önemli bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Hâkimin takdir yetkisinin bulunmadığı bir davadır.
 • Bunu iddia eden eşin, iddiasını kesinlikle kanıtlaması gerekir.
 • Eşin iradesini kullanarak zina eylemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ancak eşin uyuşturucu madde ile iradesini kullanamayacak durumda olarak zina gerçekleştirmesi, dava açılmasını engeller. Ayrıca bu gibi durumlarda eşin zorlanarak cinsel ilişkiye sokulmasını gerekmektedir.
 • Eşinin zina yaptığını iddia eden kişi 6 ay ila 5 yıl içerisinde zina nedeniyle boşanma davası açmak zorundadır.

Yukarıdaki temel değerleri içerisinde barındıran bir dava olup, bunun sonucunda çekişmeli ya da anlaşmalı olarak boşanılabilmektedir. Ancak sürecin sorunsuz ve hak kaybı olmadan yönetilebilmesi için, boşanma davası alanında uzman bir boşanma avukatından destek alınması gerekecektir.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Her davanın belirli bir açılma süresi bulunur ve bu süre içerisinde kişi davayı açabilir. Zina nedeniyle boşanma davası için belirlenen süre ise 6 ay ila 5 yıl arasındadır. Ayrıca kişi eşinin zina yaptığını 5 yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra öğrenmişse, bu durumda dava açma hakkını kaybeder. Burada 5 yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Bunun yanında sürecin diğer hususları aşağıdaki gibidir:

 • Süreç diğer eşin tavrına göre fark edebileceği için, karmaşık bir süreç olma riskine göre uzman bir aile hukuku avukatından destek alınmalıdır.
 • Hazırlanan dava dilekçesinde farklı boşanma sebeplerine de yer verilebilir.
 • Zina (aldatma) nedeniyle bir boşanma talebi olduğundan, eşin bunu kanıtlayacak delilleri de mahkemeye sunması gerekir.
 • Zina nedeniyle boşanma davası açıldığında önemli olan, delillerin olmasıdır. Deliller yoksa, dava mahkeme tarafından direkt olarak reddedilecektir.

Yukarıdaki süreç zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası için geçerli olup, çoğunlukla karmaşık olarak dikkat çekmektedir. Peki, ispat için hangi deliller gösterilebilir?

Zinanın İspatlanması İçin Mahkemeye Sunulabilecek Deliller

Pek çok suçun ispatlanması ya da kişinin kendinin masum olduğunu kanıtlayabilmesi için çeşitli deliller sunması gerekir. Aldatma (zina) nedeniyle açılan boşanma davalarında da bu durum söz konusudur. Peki, hangi deliller kullanılabilir?

 • Fotoğraf ve video kayıtları,
 • Telefon görüşmeleri,
 • Mesajlaşma uygulamalarındaki mesajlaşmalar,
 • Kredi kartı ekstresi,
 • Ses kaydı (bunun tek seferlik yapılması ve aldatmayı kanıtlamak için gerçekleştirilmesi gerekir),
 • Olaya tanık olanların beyanları ve
 • Sosyal medya uygulamalarındaki paylaşımlar ya da mesajlar, kişinin aldatıldığını kanıtlamak için mahkemeye sunabileceği deliller arasındadır.

Yukarıdaki delillerden biri ya da bazılarını sunan eş, açtığı boşanma davasında haklı olan taraf olacaktır ve boşanma gerçekleşecektir. Peki, öpme ya da sarılma gibi eylemler zina sayılır mı? Zinanın şartları nelerdir?

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Açılmasının Şartları

Eşlerden biri, eşini aldatmışsa, bunun belirli şartlarda olması gerekecektir. Yani burada temel şart, cinsel ilişkiye girilmiş olunmasıdır. Eğer erkek, başka bir kadınla ya da kadın başka bir erkekle cinsel ilişkiye girmişse, zina eylemi gerçekleşmiş olur. Ancak öpüşme, sarılma ya da herhangi bir yerden mesaj atma, zina eyleminin gerçekleşmesi için yeterli olmayacaktır. Peki, tüm şartlar nelerdir?

 • Evlilik birliği içinde bulunulması,
 • Farklı bir kişi ile cinsel ilişkiye girilmesi ve
 • Zina eylemini gerçekleştiren kişinin kusurlu olması temel şartlardır.

Kusurlu olmaktan kasıt, kişinin bunu kendi iradesi ile yapmış olmasıdır. Bazı durumlarda kişi uyuşturucu madde ile iradesini gösteremez durumda olup, zorla cinsel ilişkiye sokulabilir. Bu durumda zina eylemi gerçekleşmiş sayılmayacaktır.

Açılan boşanma davalarının büyük bir bölümü zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası olarak dikkat çekmektedir. Bu nedenle sürecin başarıyla yönetilebilmesi için, mutlaka aile hukuku alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır. Aksi durumda kişi hak kayıpları ile karşı karşıya kalabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Aldatmanın ispatlanabilmesi için bazı durumlarda eşin telefonuna casus yazılım yüklenebilmektedir. Bu şekilde eşin kimlerle konuştuğu, mesajlaştığı ya da pek çok detay öğrenilebilir. Böylece elde edilen deliller davaya sunulur. Ancak mahkeme bu delilleri kişisel verilere aykırı şekilde elde edildiği için dikkate almayacaktır.
Eğer eş bu kararını kendi iradesi ile vermişse, bu durumda açılan zina nedeniyle boşanma davası düşecektir.
Açılan davaların açılma nedenine göre belirli zamanaşımı süreleri bulunur. Zina nedeniyle açılan boşanma davalarının zamanaşımı süresi ise 5 yıldır. Eş, geç öğrenme ihtimaline karşın 5 yıl içerisinde dava açabilir. Erken öğrenildi ise 6 ay içerisinde davanın açılması gerekecektir.
Aile Mahkemeleri, zina nedeniyle boşanma davalarında görevli olan mahkemedir. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerde, Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olmaktadır.