Boşanmak İçin Gerekli Evraklar

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar

Boşanma davası açmadan önce belirli prosedürlerin yerine getirilmesi ve bazı evrakların hazırlanması gerekir. Boşanmak için gerekli evraklar ile ilgili bu yazımızda sizlere detaylı bilgiler vereceğiz. 

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar: Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Öncelikle mahkemeye başvurmak adına boşanma dilekçesinin hazırlanması gerekir. Bu konuda uzman bir boşanma avukatından yardım almanız yararlı olacaktır. 

Boşanma dilekçesini çiftler birlikte verebileceği gibi ayrı ayrı da verebilirler. Dava dilekçesi iki nüsha halinde düzenlenmelidir. 

Dilekçeyi hazırladıktan sonra en yakın adliyenin tevzi bürosuna dilekçeyi vermelisiniz. Boşanma davası kişilerin bulunduğu yere en yakın olan aile mahkemesine açılır. Eğer bölgede aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesine başvuruda bulunulabilir. 

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar: Boşanma Türüne Göre

Normal boşanma davalarında: 

 • Dava dilekçesi, 
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Dava için istenen harçların ödendiğine dair dekontlar,
 • Varsa çocukların kimlik belgeleri

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Gerekli Evraklar

 • Her iki tarafın kimlik belgeleri,
 • Boşanma dilekçeleri,
 • Mal paylaşımını ya da devir işlemlerini gösteren belgeler,
 • Çocuklara ait kimlik belgeleri,
 • Tarafların kendi aralarında yaptıkları anlaşma protokolü ve
 • Protokolde geçen; araç, ev ve diğer taşınmazlara ait resmi belgeler

Çekişmeli Boşanmada Gerekli Evraklar

 • Tarafların iddialarına ait delil listesi,
 • Kredi kartı ve banka hesaplarının döküm listeleri,
 • Telefon operatörlerinden alınacak olan arama dökümleri,
 • Telefon mesajları,
 • Eğer varsa darp raporu,
 • Eğer eşler arasında daha önceden adli vaka meydana gelmişse, bu vakaya ait ifade tutanakları
 • Sosyal medya paylaşımları,
 • Tarafların maddi ve manevi tazminat talepleri,
 • Tarafların nafaka talepleri

Görüldüğü üzere, çekişmeli boşanma davalarında birçok evrak istenmektedir. 

Tek Taraflı Boşanmak İçin Gerekli Evraklar

Normal boşanma davalarında istenen evrakların aynısı, tek taraflı olacak olan davalarda da istenir. İlave olarak, kimlik yoksa eğer pasaport belgesi de dava dilekçesine ek olarak koyulabilir. 

Eğer avukat aracılığı ile boşanma davası açılmışsa, avukat vekaletnamesi de dilekçe ekine koyulmalıdır. 

Ayrıca dava dilekçesini desteklemek adına, deliller ve diğer belgeler de eklenebilir. 

Tek taraflı boşanmak için gerekli evraklar, yukarıda anlattığımız gibidir. Eğer taraflardan birisi boşanmayı kabul etmezse, o zaman dava çekişmeliye dönüşür.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için boşanma avukatımızla iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Tarafların bulunduğu bölgeye en yakın aile mahkemesine dilekçe verilerek, boşanma davası açılabilir. Eğer bölgede aile mahkemesi yoksa, asliye hukuk mahkemelerine başvurulmalıdır.
Normal boşanma davası için, dava dilekçesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi gereklidir. Ayrıca dava harçlarının yatırıldığına dair dekontta dilekçe ekine koyulmalıdır.
Aile mahkemelerine ya da asliye hukuk mahkemelerine başvuruda bulunulması gerekir.
İlk olarak mahkemeye dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir.
Uzman boşanma avukatı aracılığıyla dilekçeyle başvuruda bulunabilirsiniz. Gereken diğer evrakları, avukatınız sizin adınıza tamamlayacaktır.