Ayrılık Davası

ayrılık davası

Ayrılık, boşanmaya gerekçe oluşturan haklı sebeplerin ispat edilmesine karşın taraflar arasındaki müşterek hayatın tekrar kurulma imkanının bulması halinde söz konusu evliliğe bir yıl ile üç yıl arasında süre tanınmasıdır. Ayrılık davası, Türk Medeni Kanunu ile ifade edilen boşanma nedenlerinin mevcudiyetine rağmen taraflar arasındaki evlilik bağının kökten kopmasına mani olan bir davadır. Aile Hukukundan doğan önemli davalar arasında ye alan ayrılık davası bir bakıma, evlilik birliğinin devamı için taraflara tanınan son bir şanstır. Ayrılık kararı, genellikle taraflar arasında uzlaşı olasılığının olduğu hallerde verilir.

Ayrılık Davasının Şartları Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu, ayrılık davası açılabilmesi için herhangi bir şart düzenlememiştir. Zira boşanma sebeplerinin varlığı, bu davanın açılabilmesi ve dava neticesinde ayrılık kararına hükmedilebilmesi için kafidir. Ancak boşanma sebeplerinin var olması hakimin karar verirken mutlak suretle bu sebeplere bağlı olacağı anlamına gelmez. Zira hakim karar verirken takdir yetkisini kullanır. Söz konusu sebepler şu şekilde ifade edilebilir:

  • Evlilik birliğinin temelden sarsılması,
  • Zina,
  • Haysiyetsiz hayat sürme,
  • Terk,
  • Akıl Hastalığı.

şeklindedir. Fakat boşanma sebeplerinden bazılarının varlığı durumunda, taraflar arasında uzlaşı ihtimali kalmadığı kabul edilir. Bu sebepler ise şu şekildedir:

  • Hayata kast,
  • Pek kötü davranış,
  • Onur kırıcı davranış.

Davayı açan taraf sadece ayrılık kararı istiyorsa bu durumda hakimin boşanma kararı vermesi mümkün değildir. Hakimin takdir yetkisi, davanın boşanma talebiyle açılması durumunda söz konusudur. Boşanma talebiyle açılan davada hakim ayrılık kararına hükmederse, ayrılık kararına hükmetme gerekçesini karar ile birlikte belirtir.

Ayrılık Süresi Ne Kadardır?

Ayrılık süresi Türk Medeni Kanunu madde 171’de düzenleme alanı bulmuş olup 1 yıl ile 3 yıl arasında değişmektedir. Ayrılık süresinin belirlenmesi hakimin takdirindedir. Hakim, süreyi tespit ederken, taraflar arasındaki evlilik birliğinin ne oranda sarsıldığını, davaya sebep olan hallerin taraflarda yarattığı etkileri ve bu etkilerin silinmesi, uzlaşma sağlanması için ne kadar süre gerekli olduğunu gözeterek karar verir.

Ayrılık süresi, ayrılık kararının kesinleşmesiyle birlikte başlar. Ayrılık kararının kesinleşip kesinleşmediği ise hukuki sürece hakim, deneyimli bir İstanbul boşanma avukatı ile birlikte takip edilmelidir. Zira uzman İstanbul boşanma avukatı nezaretinde ilerlenmesi kişi adına çok daha müspet neticeler doğuracaktır.

Ayrılık süresinin tamamlanmasıyla birlikte taraflar; evlilik birliğine devam etme kararı alabileceği gibi boşanma yoluna da gidebilir. Hakim tarafından takdir edilen ayrılık süresinin uzatılması mümkün değildir. Bununla birlikte bir ikinci ayrılık kararı verilebilmesi de söz konusu değildir. Bir kez verilen ayrılık kararı sonrasında sürenin tamamlanmasıyla tarafların boşanma davası açma hakkı doğar.

Ayrılık Kararının Sonuçları Nelerdir?

Ayrılık kararı verildiği takdirde eşler arasındaki evlilik birliği sona ermez. Bu süreçte eşlerin birbirlerinden ayrı yaşaması ve zamanla aralarındaki problemleri çözmesi, uzlaşı sağlanması amaçlanır. Ayrılık kararı ile boşanma durumu tamamen farklı olgulardır. Bu itibarla ayrılık kararı verildiği takdirde tarafların bir başkasıyla evlenebilmesi de mümkün değildir. Boşanma anlamına gelmeyen ayrılık kararında kadın, erkeğin soy ismini taşımaya devam edecektir. Zira taraflar arasındaki evlilik birliği devam etmektedir. Bu süreçte taraflar birbirlerinin mirasçısı olma sıfatını kaybetmez. Evlilik birliği sonlanmadığı için birbirlerine karşı sadakat yükümlülükleri de devam eder.

Ayrılık Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Aile Hukukundan doğan uyuşmazlıklardan birisi olan ayrılık davası, aile mahkemeleri eliyle yürütülür. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesinde ayrılık davası açılacaktır. Ayrılık davasında yetkili mahkeme ise; taraflardan birinin yerleşim yeri veya son altı aydan beri birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir. Ayrılık davasına ilişkin süreçte hak ve menfaat kaybı yaşamak, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine sağlamak adına aile hukuku avukatından hukuki yardım alınması oldukça faydalı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ayrılık sebepleri yasada ifade edilmemiştir ancak TMK ile ifade edilen boşanma sebeplerinden birisine dayanılarak ayrılık davası açılabilir.
Ayrılık dava dilekçesi, somut olayın tüm koşullarını ve özelliklerini net biçimde ihtiva etmelidir. Ayrılık talebinin dayandırıldığı sebep, iddialar ve deliller en etkili şekilde ibraz edilmelidir.
Mahkeme, velayetin kime bırakılacağını belirlerken çocuğun üstün menfaatini gözeterek karar verir.