Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

anlaşmalı boşanma davasının şartları

Anlaşmalı boşanma; evlilik birliğinin en az 1 yılı geçmiş evliliklerde, tarafların boşanma konusunda ve boşanmanın tüm ekonomik sonuçlarında anlaşması ve yetkili aile mahkemesine beraber başvurması ya da eşlerden birisinin açtığı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesiyle söz konusu olur. Anlaşmalı boşanma halinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir. Eşlerin, boşanma ve boşanmanın tüm sonuçlarında anlaşmış olması halinde evlilik birliğinin devam etmesini masız kabul eden kanun koyucu, gerekli şartların karşılanmasıyla taraflara kısa sürede anlaşmalı boşanma hakkını tanımıştır. Anlaşmalı boşanma davası ile kısa sürede boşanabilmek, hak ve menfaat kaybı yaşanmasına mani olacak bir protokol hazırlamak için İstanbul boşanma avukatından hukuki yardım alınması son derece önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davası neticesinde boşanma kararına hükmedilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek tarafların boşanma iradelerini özgürce açıkladığına kanaat etmesi gerekir. Bununla birlikte hakimin, boşanmanın ekonomik sonuçlarıyla beraber çocukların durumu konusunda taraflarca kabul edilecek protokolü uygun bulması gerekir. Hakim, anlaşmalı boşanma protokolünü değerlendirirken gerek tarafların gerekse çocukların menfaatini gözeterek protokolde gerekli gördüğü hususların değiştirilmesini teklif edebilir. Taraflar, hakimin protokole ilişkin değişikliklerini kabul ederse boşanma kararı verilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açılabilmesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası açmak suretiyle evlilik birliğine son vermek isteyen eşlerin, Türk Medeni Kanunu ile ifade edilen anlaşmalı boşanma şartlarını karşılaması gerekir. Anlaşmalı boşanma davası şartları şu şekilde izah edilebilir:

  • Evlilik Birliği En Az 1 Yıl Sürmelidir:

Evlilik birliğinin 1 yıldan daha az olduğu evliliklerin anlaşmalı boşanma davası açılarak sona erdirilmesi mümkün değildir. Evlilik birliğinden kastı; eşler arasında gerçekleştirilen resmi nikah başlangıç kabul edilerek boşanma davası için müracaat edilen zaman bitiş kabul edilir ve aradaki sürenin bir yıldan daha fazla olması beklenir. Evlilik birliğinin en az 1 yıl olması şartını sağlamak adına taraflar arasındaki imam nikahı, nişanlılık veya ortak yaşam sürelerinin dahil edilmesi mümkün değildir.

  • Eşler Mahkemeye Birlikte Başvurmalı veya Taraflardan Birinin Açtığı Boşanma Davasını Diğer Taraf Kabul Etmelidir:

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için eşler, mahkemeye beraber başvurmayı ya da eşlerden birinin aştığı anlaşmalı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra, çekişmeli olarak açılan ve halihazırda devam eden boşanma davalarında taraflar, anlaşmalı boşanma iradelerini ihtiva eden boşanma protokolünü mahkemeye ibraz ederek anlaşmalı boşanma gerçekleşmesini sağlayabilir.

  • Eşler, Hakim Huzurunda Bizzat Bulunmalı ve Boşanma İradelerini Açıklamalıdır:

Kanun koyucu, eşlerin boşanma iradelerini hakim önünde hür bir biçimde ifade edebilmeleri adına bu şartı, anlaşmalı boşanma şartları arasında ifade etmiştir. Tarafları dinleyen hakim, iradelerin herhangi bir sebepten ötürü fesada uğradığına kanaat ederse boşanma talebini reddeder. Hakim önünde açıklanacak boşanma iradesinin tarafların haricinde bir üçüncü kişi veya avukat tarafından açıklanması mümkün değildir. Zira boşanma, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır.

  • Hakim, Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Uygun Bulmalıdır:

Tarafların, boşanmanın tüm mali sonuçlarını ve çocuklara ilişkin hususları düzenlediği anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından uygun bulunması şarttır. Hakim, incelediği protokolde taraflar ve çocukların menfaati gereği gerekli yerlerde değişiklikte bulunabilir. Taraflar, hakimin yapacağı değişiklikleri kabul etmediği takdirde anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi mümkün değildir. Zira bu tür bir durumda, anlaşmalı boşanma yerini çekişmeli boşanmaya bırakacaktır. Fakat uygulamada bu duruma pek rastlanmaz. Hakimler, tarafların anlaşma sağladığı hususları genellikle kabul etme yönelimindedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün hukuki açıdan muntazam bir biçimde hazırlanması için İstanbul boşanma avukatından hukuki yardım alınması son derece faydalı olacaktır. Aile Hukukundan doğan işlem ve uyuşmazlıklarda deneyim kazanmış aile hukuku avukatı sayesinde son derece yıpratıcı olan boşanma sürecinin olabildiğine hafif etkilerle kısa sürede atlatılması, herhangi bir hak kaybı yaşanmaksızın sürecin tamamlanması sağlanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma davası şartlarından birisi; tarafların hakim huzurunda bizzat bulunarak boşanma iradelerini serbestçe beyan etmesidir. Bu nedenle taraflar, duruşmaya katılım sağlamak suretiyle hakim önünde boşanma iradesini açıklamalıdır.
Anlaşmalı boşanma davaları aile mahkemelerinde görülür. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi eliyle yürütülür.
Anlaşmalı boşanma davası, alanında uzman ve deneyimli bir avukat ile birlikte takip edildiği takdirde genellikle tek celsede sonuçlanır.