Soybağının Reddi Davası

Soybağının Reddi Davası

Evlilik birliği içinde ya da evlilik birliğinin sona ermesini takiben üç yüz gün süre zarfında dünyaya gelen çocuğun babası erkek eştir. Bebeğin babasının erkek eş olduğuna ilişkin kabule “babalık karinesi” adı verilir. Söz konusu üç yüz günlük sürenin tamamlanmasından sonra dünyaya gelen çocuğun erkek eşe bağlanması, evlilik esnasında annenin gebe kaldığının ispat edilmesiyle mümkündür. Üç yüz günlük süre, erkek eş hakkında gaipliğe karar verilmesi halinde; ölüm tehlikesinden veya alınan son haber tarihten itibaren işlemeye başlar.

Çocuğun kendisinden olmadığını ileri süren erkek eş, soybağının reddi davası açmak suretiyle babalık karinesini çürütebilir. İşbu dava, anne ve çocuğa karşı açılır. Soybağının reddi davası, çocuk tarafından da açılabilir. Bu durumda dava, ana ve kocaya karşı açılacaktır. Soybağının reddi davasında hatalı veya ihmali işlemler dolayısıyla hukuki ve zaman yönünden kayıp yaşamamak adına, emsal davalarla deneyim kazanmış yetkin bir aile hukuku avukatından yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

Soybağının Reddi Davasında İspat

Soybağının reddi davasında ispat; çocuğun ana rahmine düştüğü sırada evlilik birliği devam ediyorsa davacı, kocanın baba olmadığını ispat etmek durumundadır. Evlilikten itibaren asgari 180 gün geçtikten sonra ve evlilik birliğinin sona ermesini takiben asgari 300 gün içinde doğan çocuk, evlilik birliğinde ana rahmine düşmüş kabul edilir. Soybağının reddi davasında ispat; çocuğun ana rahmine düştüğü esnada eşler ayrı yaşıyor ya da henüz evli değillerse, davacının başkaca bir kanıt sunmasına gerek yoktur.

Fakat, kocanın karısı ile gebe kalma döneminde cinsel ilişki kurduğu hususunda aklı kabule mecbur bırakan, inandırıcı kanıtlar mevcutsa, kocanın babalığına dair karine geçerliliğini koruyacaktır.

Soybağının Reddi Davasında Hak Düşürücü Süreler

Soybağının reddi davasını açmak isteyen koca, doğumu ve baba olmadığını yahut annenin gebe kaldığı esnada bir başka erkekle cinsel ilişki kurduğunu öğrendiği tarihi takiben bir sene içinde açmak durumundadır. Çocuk tarafından açılacak soybağının reddi davasında ise, ergin olduğu tarihi takiben bir yıl içinde çocuk tarafından soybağının reddi davası açılmalıdır. Yasal sürede gecikmenin haklı sebebe dayanması halinde, haklı sebep ortadan kalktığı anda bir yıllık süre işlemeye başlar.

Soybağının Reddi Davasında Diğer İlgililerin Dava Hakkı

Soybağının reddi davası açma süresinin tamamlanmasından önce koca ölür ya da hakkında gaiplik kararı verilir veya sürekli ayırt etme gücünü kaybederse, kocanın anası, babası, altsoyu yahut baba olduğu ileri sürülen kişi, bebeğin doğumu ve kocanın ölümünü, hakkında gaiplik kararı alındığını ya da sürekli ayırt etme gücünü kaybettiğini öğrendiği andan itibaren bir sene süre zarfında soybağının reddi davası açabilir.

Soybağının Reddi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Soybağının reddi davasına bakmakla görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. İşbu davada yetkili mahkeme ise dava taraflarından herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Davaya konu çocuğun doğduğu yerleşim yeri mahkemesi de bu davaya bakmaya yetkilidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Soybağının reddi davasını açacak koca, doğumu ve baba olmadığını ya da annenin gene kaldığı sırada bir başkasıyla cinsel ilişki kurduğunu öğrenmesini takiben bir yıl içinde bu davayı açmalıdır.
Soybağının reddi davası, dava taraflarından birinin yerleşim yeri veya davaya konu çocuğun doğduğu yerleşim yeri Aile Mahkemesinde açılır.