Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davası

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davası

Miras hukukunda, kişilere kalan mirasın reddedilmesi ya da diğer tabiri ile reddi miras olanağı bulunmaktadır. Bu çerçevede miras bırakanın ölümünün ardından, mirasçılara kalan tüm haklar ile borçlar, miras olarak adlandırılır. Böylece mirasçılar kalan miras için reddi miras davası açarak, tüm haklarından ve sorumluluklarından vazgeçebilir. Vazgeçtikten sonra da herhangi bir hak talep edemez. Şimdi size mirasın reddi (reddi miras) davası ile ilgili tüm detaylardan bahsedeceğiz.

Reddi Miras Nedir?

Mirasçılara miras bırakacak olan kişinin ölümünden sonra, mirasçının kendi hür iradesi ile kalan mirastan ve borçlardan vazgeçmesi, reddi miras olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca mirasın reddi için gerekli olan en önemli şart, miras bırakan kişinin ölmüş olmasıdır. Bunun yanında mirasında reddi ile ilgili diğer detaylar ise aşağıdaki gibidir:

  • Külli halefiyet ilkesinin bir sonucu olarak, bir kişinin ölümünden sonra hakları ve borçları mirasçılara kalır. Külli halefiyet; çeşitli hukuki sebepler çerçevesinde bir kişinin hak ve borçlarının bir başka kişiye kalmasını tanımlamaktadır.
  • Mirasın reddedilmesi hakkı genellikle miras bırakan kişinin borca batması durumunda kullanılmaktadır. Ancak yine de kişi kendi hür iradesi ile kendisine kalan mal varlığından vazgeçebilir.
  • Özel durumlar ile karşı karşıya kalınmadığı müddetçe, reddi miras davası kabul edilir. Ayrıca sadece bir mirasçı değil, birden fazla mirasçının mirastan vazgeçmesi de mümkündür.

Yukarıda da görüldüğü üzere, kişiye kalan mal varlığı ve borçlardan reddi miras davası kullanılarak vazgeçilmesi mümkündür. Bu miras hukukunda sıklıkla tercih edilen bir durumdur.

Reddi Miras Davası Nasıl Açılır?

Kişi kendisine kalan mirastan, miras bırakanın ölümünden sonra vazgeçebilir. Bu hak kişiye kanunen verilmiştir. Peki, kalan mirasın reddedilmesi için açılacak olan davada nasıl hareket etmek gerekir?

  • Türk Medeni Kanunu’nun 609. maddesine göre, mirasçının reddi miras davası açmak için, miras bırakanın son olarak ikamet ettiği yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sözlü ya da yazılı olarak başvuruda bulunması gerekecektir.
  • Mirasın bir bölümünün reddedilmesi mümkün değildir. Mirasçı, kalan mirasın tamamını reddetmek zorundadır.
  • Miras bırakanın ölümünden sonra mirasın reddi davası açılabilir. Miras bırakan hayatta ise bu dava açılamaz.
  • Miras bırakan öldükten ya da mirasçı kendisine miras kaldığını öğrendikten sonra, 3 ay içerisinde reddi miras davası açması gerekir. Aksi bir durumda süreye uymadığını için reddi miras davası açma hakkını kaybedersiniz.
  • Özel durumlar olmadığı müddetçe reddi miras davası olumlu sonuçlanmaktadır.
  • Mirasçıya tehditle ya da zorlanarak reddi miras davası açılırsa, bu durumda reddi miras davasının reddi için de başvuruda bulunulabilir.

Yukarıdaki kuralların, reddi miras davası sürecinde harfiyen uygulanması gerekmektedir. Aynı zamanda mirasçının bu süreci başarılı bir şekilde yönetebilmesi için miras hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat ile hareket etmesinde büyük fayda vardır.

Mirasın Hükmen Devri Davası Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 605/2 maddesi uyarınca; miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren ödemeden aczi net bir şekilde belirtilmiş ya da kendiliğinden tespit edilmişse, bu durumda miras reddedilmiş olacaktır. Mirasçılar, miras bırakanın ödemeden aczini talep edebilir. Ancak bu durum, üstü kapalı şekilde mirasçı mirası kabul etmiş sayılırsa gerçekleşebilir.

Reddi Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Kanunda, mirasçıya, miras kaldıktan sonra düşünecek belirli bir süre verilmiştir. Bu süre 3 aydır. 3 aylık süre, miras bırakanın ölümünden ya da mirasçının kendine miras kaldığını öğrendikten sonra başlar. Mirasçı bu süre içerisinde düşünebilir, süre içerisinde dava açabilir. Ancak süre sona erdiğinde, reddi miras davası açma hakkını kaybeder. Ayrıca herhangi bir hasım ya da taraf olmadığı için, genellikle kısa sürede tamamlanan davalardır.

Reddi Miras Davası İptal Olur Mu?

Mirasçıya kalan mirastan, mirasçının reddini istemesi mümkündür. Ancak mirastan reddini istedikten sonra, bu isteğinden vazgeçmesi mümkün olmayacaktır. Reddin iptali için belirli bir adım da bulunmaktadır. Bu adıma göre mirasçı reddi miras davası açtığında; aldatma, yanılma ya da korkutma eylemleri ile karşı karşıya kalırsa, reddi miras davasının iptalini talep edebilir. Bunun için davanın iptalinin dava yolu ile gerçekleştirilmesi gerekecektir.

Miras bırakan kişinin ölümünden sonra, mirasçılar için belirli hak ve borçlar ortaya çıkabilir. Genellikle borç, haktan daha fazla olursa, reddi miras davası açılır. Ancak bazı durumlarda mirasçı hür iradesi ile hakkı daha fazla olmasına rağmen mirastan vazgeçebilir. Biz de tüm bu süreç ile ilgili detaylardan, “Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davası” isimli içeriğimizde bahsetmeye çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

Reddi miras davası için mirasçının sözlü ya da yazılı olarak Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunması gerekir. Ancak mirasçının süreç içerisinde mahkemeye gelmesi zorunlu olmaz. Bu nedenle davanın geçersiz sayılması gibi bir durum söz konusu değildir.
Reddi miras davalarında yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olarak bilinmektedir. Bu mahkemeye sözlü ya da yazılı olarak başvuruda bulunmak gerekmektedir.
Sulh Hukuk Mahkemesi’ne, mirasın reddi davası sözlü ya da yazılı olarak açılır. Bu süreçte muhatap Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Mahkeme detayları inceleyerek, davayı açan kişilerin mirasçı olup olmadıklarını tespit edecektir.