İş Kazası Tazminat Davası

İş Kazası Tazminat Davası

İşverenler, çalışanlarının sağlıklarından sorumludur ve onların her türlü güvenliğini temin etmekle yükümlülerdir. Ancak tüm bunlara karşın işyerinde çalışıldığı sırada iş kazası meydana gelmiş ve kaza geçiren işçi hayatını kaybetmiş ya da yaralanmış ise, iş kazası tazminat davası açma hakkına sahip olur. Bu dava maddi ya da manevi olarak açılabilir. Biz de içeriğimizde tüm bu konulardan bahsederek detaylı bilgi aktarımı yapmaya çalışacağız.

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

İşyerinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda işçilerin başına gelen olumsuz durumlar, iş kazaları olarak adlandırılmaktadır. İş kazalarının olmaması için de işçilere iş güvenliği eğitimleri verilir ve gerekli önlemler alınır. Ancak tüm bunlara rağmen kazalar olabilmektedir. İşte bu durumda ortaya çıkan iş kazaları sonucunda işçilerin hayatını kaybetmesi ya da yararlanması halinde açılan maddi ve manevi tazminat davalarına, iş kazası tazminat davası adı verilmektedir. Ayrıca işyerinde ortaya çıkan kazanın iş kazası kategorisinde yer alabilmesi için aşağıdaki koşulların ortaya çıkması gerekecektir:

 • İşçi, kaza meydana geldikten sonra ruhsal ya da bedensel zarara maruz kalmışsa,
 • İşçinin kazanın meydana geldiği yerde bulunması durumunda,
 • Kaza türü ile ortaya çıkan sonuç ile arasında bir bağ bulunuyorsa ve
 • Ortaya çıkan kaza işverenin sorumlu olduğu bir iş sonucunda meydana gelmişse, bu tür kazalar iş kazaları kategorisinde sayılmaktadır.

Yukarıdaki durumlar meydana gelmişse, işçinin ya da yakının iş kazası tazminat davası açma hakkı bulunur. Bu davanın açılması için belirli kıstaslar ön planda olmaktadır.

İş Kazası Tazminatı Nasıl Alınır?

İşverenin sorunlu olduğu işte, gerekli önlemlerin alınmasında gecikilmiş ve iş kazası ortaya çıkmışsa, bu durumda iş kazası sonucunda işçinin tazminat talep etme hakkı bulunur. Bu süreçte bilinmesi gerekenler de aşağıdaki gibi olacaktır:

 • İş kazası sonucunda somut olarak belirli bir zarar ile karşı karşıya kalan kişiler tazminat talep edebilir.
 • İşçinin tazminat talebi haklı bulunursa, hastane masrafları dahil olmak üzere para alma hakkı ortaya çıkacaktır.
 • Hastane sonrası fizik tedavi gerekiyorsa, bu durumda ortaya çıkan masrafları da işveren karşılamak durumundadır.
 • İşe gidememe ya da iyileşme sürecinde işçinin evde kaldığı süre boyunca elde etmesi muhtemel olup, elde edemediği gelirin de işveren tarafından karşılanması gerekecektir.
 • Tazminat alınabilmesi için kazanın bir eylem gerçekleştirilirken meydana gelmesi gerekmektedir.

Yukarıda da görüldüğü üzere işverenin tüm bu süreçler göz önünde bulundurulduğunda işçiye tazminat ödemesi gerekmektedir.

İşçi İş Kazası Geçirdikten Sonra Ne Yapmalıdır?

İş kazası ile karşı karşıya kalan işçi, süreci sağlıklı şekilde yönetmeli, işçi hayatını kaybetti ise bu süreçte ailesi gerekli adımları atmalıdır. Bunun için yapılması gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Olay gerçekleştikten sonra pek çok belge hazırlanır. Bu belgelere imza atılmaması, belgelerin özenle kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Hastanede gerçekleştirilen muayene ve tedavilerde, hastanın iş kazası sonucunda bu hale geldiğinin belirtilmesi önemlidir.
 • Hastane işlemlerinin işveren tarafından doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır.
 • Hastanedeki süreç tamamlandıktan sonra bir iş avukatı ile sürecin yönetilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki adımlara dikkat edilmesi sonucunda işçinin ya da ailesinin maddi ya da manevi tazminat davasını büyü ölçekte kazanması mümkündür. Ancak dava süreci doğru şekilde yönetilmezse, işçi haklı olsa bile hak kaybı ile karşı karşıya kalabilir.

İş Kazası Tazminat Davası Süresi Ne Kadardır?

Açılan davaların sonuçlanması il ve mahkemenin yoğunluğuna göre her türlü davada değişiklik göstermektedir. İş kazası tazminat davalarında da durum böyledir. Ancak burada bir diğer faktör de iş kazasının ölümlü mü yoksa yaralamalı mı gerçekleştiğidir. Eğer ölümlü bir iş kazası gerçekleşti ise dava süreci daha kısa olur. Yaralamalı iş kazalarının davalarında ise maluliyetin tespiti dava sürecinin uzamasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle ortalama bir süre göz önünde bulundurulduğunda ölümlü iş kazalarının dava süresi 3 yıl iken, yaralamalı iş kazalarının dava süresi 6 yıla kadar çıkabilmektedir.

İşverenlerin gerekli kontrolleri yapmaması ya da eksik olarak gerçekleştirmesi sonucunda iş kazalarına sıklıkla rastlanılmaktadır. Biz de “İş Kazası Tazminat Davası” isimli içeriğimiz ile bu konuya açıklık getirmeye çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

Gerçekleşen iş kazalarında genel olarak yetkili mahkeme, kazayı geçiren kişinin olayın gerçekleştiği tarihteki yerleşim yeri mahkemesi olarak bilinmektedir. Ayrıca bazı durumlarda iş mahkemeleri de iş kazası tazminat davalarında yetkili mahkeme olarak dikkat çekmektedir.
İşçinin yaşadığı iş kazalarında dava açma süresi, bir diğer tanımı ile de zamanaşımı süresi 10 yıl olarak bilinmektedir. İş kazasının ölümlü ya da yaralamalı olmasının zamanaşımı süresine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
İşyerinde meydana gelen iş kazaları sebebi ile açılacak olan iş kazası tazminat davaları, kusuru bulunan işverene karşı açılmaktadır. Bunun yanında işvereninin temsilini gerçekleştiren kişiler ya da çalışanlara da davanın açılabilmesi mümkündür. Bu süreç tecrübeli bir avukat ile değerlendirilmeli ve planlı şekilde hareket edilmelidir.