Marka Patent Avukatı

Marka Patent Avukatı İstanbul

Marka patent avukatı; marka, patent, tasarım, coğrafi işaret, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına dair hakların korunması amacıyla hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti icra eder. Marka patent avukatı; marka, patent, tasarım, coğrafi işaret, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına dair başvurularda, tescil işlemlerinde, tescil sonrası prosedürün yerine getirilmesinde ve bahse konu hakların ihlali halinde başvurulacak hukuki ve cezai sürecin takibinde yardım sağlar.

Marka patent avukatı marka ve patent hukukuna ilişkin bilgisini, birikimini ve deneyimini, kendisinden hukuki danışmanlık veya vekillik hizmeti alan kişilerin yararına tahsis eder. Marka patent hukuku, hukuk sistematiği içindeki yeri itibariyle oldukça ileri hukuk bilgisi ve tekniği gerektirir. Bu bakımdan, bahse konu hukuk dalına ilişkin uyuşmazlık ve davalarda hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına deneyimli bir marka patent avukatından yardım almak son derece isabetli olacaktır.

Marka Patent Avukatı Ne İş Yapar, Hangi Davalara Bakar?

Marka patent avukatı, zikrettiğimiz üzere marka ve patent hukukunun inceleme alanına giren işlerde ihtisas sahibidir. Söz konusu hukuk dalının inceleme alanına giren uyuşmazlık ve davalarda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Marka ve patent hukuku diğer hukuk dalları ile yakından ilişkili ve kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bu bakımdan, marka patent avukatının görev ve hizmet alanı da oldukça geniştir. Marka patent avukatlarının hizmet verdiği başlıca iş davalar şunlardır:

 • Marka ve patent haklarına yönelik tecavüzlere ilişkin davalar,
 • Marka ve patent haklarına yönelik tecavüz sebebiyle maddi ve manevi tazminat talepli davalar,
 • Tecavüzün bulunmadığının tespitine dair davalar,
 • Haksız rekabet davaları,
 • Marka tescil işlemleri,
 • Marka tescil talebinin reddine karşı hukuki yollara başvurulması,
 • Marka uygunluğuna ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Marka patent haklarının devri işlemleri,
 • Marka hakkının korunmasına yönelik danışmanlık,
 • Marka hakkı ihlaline karşı hukuki adımların atılması,
 • Marka ve patent hakkına dair danışmanlık,
 • Marka ve patent hukuku kaynaklı sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi, feshi işlemleri.

İstanbul’da Marka Patent Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

AHD Hukuk marka patent avukatları, marka ve patent hukukundan kaynaklı işleri için yardım talep eden müvekkillerine ve danışanlarına, somut dosyanın kısa sürede ve sorunsuz bir biçimde çözümü adına özenli, kapsamlı ve çok yönlü bir hizmet sunar. Kendilerine tevdi edilen dosya üzerinde tafsilatlı bir inceleme yaparak en doğru yol haritasını belirleyen AHD Hukuk marka ve patent avukatları, sürecin etkili bir biçimde takip edilerek müspet sonuca ulaşılmasına yardımcı olur.

Marka ve patent hukuku üzerinde ihtisas ve deneyim sahibi olan AHD Hukuk marka patent avukatları, danışanlarına yönelik hukuki danışmanlık, müvekkillerine yönelik dava takip hizmeti verir. Bahse konu kişilerin hak, menfaat ve zaman kaybı yaşamaması adına en doğru yol haritasını belirler ve sürecin takibini sağlar. Bu doğrultuda, marka patent hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların en kısa sürede ve lehte sonuçlanması amacıyla hizmet verir.

İstanbul Marka Patent Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul marka patent avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk avukatları, yerli ve yabancı müvekkilleri için marka ve patent hukukuna yönelik danışmanlık ve vekillik hizmeti icra eder. “Marka Patent Avukatı Ne İş Yapar, Hangi Davalara Bakar?” başlığı altında zikredilen iş ve davalar başta olmak üzere, marka ve patent hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren bilumum iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti verir. Buna ek olarak;

 • YİDK karar iptali davası,
 • Tecavüzün önlenmesi davası,
 • Hükümsüzlük davası,
 • Şikayet ve takibi,
 • Coğrafi işaret davalarında temsil hizmeti icra eder.

Marka Patent Avukatı Ücretleri

Marka patent avukatı ücretleri, avukat ve avukat yardımı talep eden kişi arasında serbestçe kararlaştırılır. Bu serbestliğe getirilen tek istisna ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir. Marka patent avukatı, bahse konu tarifede öngörülen ücretten az olmamak kaydıyla, somut işin kendisine getireceği iş yükünü ve diğer faktörleri dikkate alarak ücretlendirmeye karar verir. Bu bakımdan, marka patent avukatı ücretleri hakkında net bilgiye ulaşmak için avukatınızla görüşmeniz en doğru yaklaşım olacaktır.

En İyi Marka Patent Avukatı

En iyi marka patent avukatı, hukuki danışmanlık veya dava takip hizmeti icra ettiği kişilerin hak, menfaat ve zaman kaybı yaşamaması adına özenli, titiz, kapsamlı ve çok yönlü bir çalışma sarf eden avukattır. Söz konusu özellikleri haiz bir avukattan alınacak hukuki danışmanlık veya dava takip hizmeti sayesinde, mevcut hukuki iş en sağlıklı şekilde yürütülürken en kısa sürede de tamamlanacaktır. Bu bakımdan, başarılı ve yetkin bir avukatla çalışmak son derece yararlı olacaktır.

Marka Patent Davaları Ne Kadar Sürer?

Marka patent davaları süresi, davaya konu uyuşmazlığın vasfına göre farklılık gösterir. Takriben bir ila üç yıllık yargılama sürecinin söz konusu olduğu marka patent davalarında avukat yardımı almak, yargılama sürecinin kısa zamanda tamamlanması adına yararlı olacaktır. Bu bakımdan, marka patent uyuşmazlıklarının çözümü ve yargı safhasındaki takibi için deneyimli bir marka patent avukatı ile birlikte çalışmak en doğru yaklaşım olacaktır.

İstanbul Marka Patent Avukatı Tavsiye

Konusunu marka ve patent oluşturan uyuşmazlıklar veya davalarda hak, menfaat ve zaman kaybı yaşamamak adına başarılı bir avukattan yardım almak isteyen kişiler, İstanbul marka patent avukatı tavsiyelerini araştırır. Zira, hukuk sistematiği içindeki yeri ve önemi itibariyle son derece teknik konuları ihtiva eden marka ve patent hukuku işlerinde avukat yardımına başvurmak, hatalı veya ihmali işlemlerin ve bu işlemlerin neden olacağı kayıpların önüne geçeceği için son derece önemlidir.

Marka Patent Avukatı Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin En İyi Marka Patent Avukatları İstanbul’da mıdır?

Türkiye’nin en iyi marka patent avukatları İstanbul’dadır şeklinde bir iddiada bulunmak mümkün olmamakla birlikte, kentte hizmet veren marka patent avukatlarının sayıcı dikkate alındığında, başarılı ve deneyimli marka patent avukatlarına ulaşmanın oldukça kolay olduğunu ifade edebiliriz.

Patent Avukatı Ne İş Yapar?

Patent avukatı, marka ve patent hukukunun inceleme alanına giren işlerde hukuki yardım sağlar.

Marka Patent Davaları Kaç Yıl Sürer?

Marka patent davaları, davaya konu uyuşmazlığa ve mahkemenin iş yüküne göre farklı sürelerde sonuçlanır.