Emlak Avukatı

İstanbul emlak ve emlakçı avukatı

Emlak Avukatı; emlak hukuku ve taşınmaz hukukunu ilgilendiren iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda hukuk danışmalığı ve dava vekilliği hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eden avukattır. Başta gayrimenkul hukuku, Türk Medeni Kanunu ve Tapu Kanunu olmak üzere sair hukuk dallarında ve kanunlarda yetkinlik sahibi olan emlak ve emlakçı avukatı, emlak hukuku uyuşmazlıklarının hukuki kayıp yaşanmadan çözümü adına gereken hukuk desteğini sağlar.

Emlak Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Emlak, taşınmaz malların müşterek adı olup taşınmaz veya gayrimenkul olarak da bilinir. Emlak ile ilgili tüm hukuki düzenlemeler, emlak hukuku ve gayrimenkul hukuku altında toplanmıştır. Temel ilkelerinin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu tarafından düzenleme altına alındığı emlak hukuku, İmar Kanunu ve Toprak Koruma Kanunu gibi özel yasalarla da düzenlenir.

Emlak ve emlakçı avukatı; emlak hukukunu ilgilendiren uyuşmazlık konularında çözüm sağlamanın yanı sıra ilgili hukuk dalının kapsamında giren davaların takibini sağlar. Emlak hukuku avukatının görev alanına giren çok sayıda hukuki iş vardır. Emlak ve emlakçı avukatı tarafından yerine getirilen başlıca işler şunlardır:

 • Emlak alımı, satımı ve tapularının tescil işlemleri,
 • Tapu iptali ve tesciline dair dava takibi,
 • Kira sözleşmesi hazırlanması,
 • Kiracı tahliyesi işlemleri,
 • Yabancıların Türkiye’de emlak sahibi olmasında hukuki danışmanlık ve sürecin takibi,
 • Konusunun emlak olduğu uyuşmazlıkların hukuki zeminde çözümlenmesi.

İstanbul’da Emlak Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da emlak ve emlakçı avukatı hizmeti veren AHD Hukuk çatısı altındaki emlak hukuku avukatları; taşınmazı doğrudan veya dolaylı ilgilendiren bilumum avukatlık işlerini ifa eder. Evleviyetle müvekkilinin hukukunu korunma ve müdafaa istikametinde çalışan AHD Hukuk avukatları bu kapsamda;

 • Emlak üzerinde kurulacak hakkın kurulma sürecini yürütür,
 • İpotek kurulması ve kaldırılması işlemlerini icra eder,
 • Tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydının düzeltilmesi davası, ecrimisil davası, izale-i şüyu, idame-şüyu, önalım hakkı, alım hakkı ve geri alım hakkı gibi davaların takibini sağlar.
 • Yabancıların Türkiye’den emlak edinmesi ve tapu kayıtlarının kurulması işlemlerini takip eder,
 • Kamulaştırma sürecinde müvekkilinin hakları istikametinde çalışma sarf eder,
 • Müdahalenin men’i ile alakalı gereken idari başvuruları sağlar ve süreci takip eder,
 • İdarenin hukuka aykırı projeleri hakkında iptal davası açar ve takibini sağlar,
 • Emlak alım satım sözleşmelerini hazırlar,
 • Eser sözleşmesi, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gibi sözleşmeleri hazırlar.

Emlak Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

AHD Hukuk emlak avukatı; konusu emlak olan her türden hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuk danışmanlığı ve hukuki temsil hizmeti sağlayarak müvekkilinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlar. Bu kapsamda ifa edilen başlıca işler şunlardır:

 • İzale-i şüyu,
 • Kira alacaklarının tahsili ile kiracının tahliyesi,
 • İpotek tesisi ve terkini,
 • Kat mülkiyeti kanununa ilişkin muhtelif davalar,
 • Kiralananın tahliyesi davası,
 • Eşler arasındaki adi ortaklık ilişkisi,
 • Muris muvazaası,
 • Muvazaalı işlem dolayısıyla tapu iptali ve tescil davası,
 • Şufalı payın satışının tapuda yüksek ya da düşük gösterilmesi,
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti davası,
 • Kamulaştırmasız el atma davası,
 • El atmanın önlenmesi.

Emlak Hukuku Avukatı Ücreti

Emlak hukuku avukatı ücreti, emlak avukatı ile danışanı ya da müvekkili arasında serbestçe belirlenir. Bu serbestiye getirilen tek sınırlama; Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenerek yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir. İşbu tarifede öngörülen fiyatlandırmanın altında bir fiyat üzerinden anlaşarak avukatlık herhangi bir avukatlık hizmeti verilmesi mümkün değildir.

Emlak avukatı; somut dosyayı inceler ve olayın koşullarını, özelliklerini, kendisine getireceği iş yükünü değerlendirerek ücretlendirmenin ne olacağına karar verir. Bu itibarla, avukat tarafından talep edilecek ücrete ilişkin önden ücret ifade etmek yanlış ve yanıltıcı olacaktır.

Emlak Davalarında Avukat Yardımının Önemi

Hukuk, kendi içinde kamu ve özel hukuk disiplinlerine ayrılan, çok kapsamlı bir mevzuatı haiz olan normlar bütünüdür. Bu nedenle hukuki işlerde hukuk bilgisinden, hukuk tekniğinden ve deneyimden yoksun kalındığı takdirde ihmali veya hatalı işlemler dolayısıyla zaman, hak ve menfaat kaybı yaşanması oldukça muhtemeldir. Emlak hukuku oldukça hacimli ve diğer hukuk disiplinleriyle yakından ilgili kapsamlı hukuk dallarındandır.

Emlak hukukunun kapsamlı bir hukuk dalı olması, hukuk bilgisi olmayan vatandaşların emlak hukuku işlerinde hataya düşmesine veya ihmalde bulunmasına neden olur. Bu tür durumlar nedeniyle yaşanan hak kayıpları çok ciddi düzeyde ve telafisi zor olmaktadır. İfade edilen gerekçeler dolayısıyla, emlak hukukunun düzenleme alanına giren hukuki işlerde emlak ve emlakçı avukatından yardım almak, en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır. Emlak hukuku avukatı tarafından hukuki temsili üstlenilen veya hukuk danışmanlığı verilen kişiler şunlardır;

 • Malik,
 • Kiracı,
 • Emlak yatırımcısı,
 • Müteahhit,
 • Mimar,
 • Finansör,
 • İnşaat firması ve firma sahibi,
 • Mühendis,
 • Planlamacı.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin En iyi Emlak Avukatları İstanbul’da Mıdır?

İstanbul, emlak ve emlakçı avukatlarının en fazla bulunduğu ve yönüyle birçok başarılı emlak hukuku avukatının hizmet verdiği şehirdir. İstanbul, en iyi emlak hukuku avukatına ulaşılabilirlik açısından diğer illere kıyasla çok daha avantajlıdır. En iyi emlak avukatı; hukuk yardımı alan kişinin sorularını dikkatle ve ayrıntısına varıncaya değin dinleyen, somut uyuşmazlığa ilişkin en verimli çözüm yolları üretme becerisini haiz olan avukattır.

Emlak Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Türk Hukuk Sistemi, ceza avukatı ile sanığın müdafaa edilmesi gereken bazı ceza davaları dışında avukat tutma mecburiyeti getirmemiştir. Bu itibarla, emlak davalarının avukatsız takibi mümkündür. Ancak emlak hukukunun teknik ve kapsamlı olması dolayısıyla avukatsız dosya takiplerinde hatalı veya ihmali işlemler dolayısıyla telafisi zor hukuki kayıplar yaşanmaktadır. Bu nedenle, alanında uzman ve yetin bir avukattan yardım almak, hukuki açıdan yararlı olacaktır.

Emlak Davaları Ne Kadar Sürer?

Emlak davalarında süre; dosyanın uzman bir avukat nezaretinde takip edilip edilmediği, mahkemenin iş yükü, delillerin ve tanıkların durumu bilirkişi raporu gibi parametrelere göre farklılık gösterir.

Emlak Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

Emlak davaları yazılı yargılama usulüne tabi olan ve genellikle asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalardır.